ฟังเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิต for Android


by Khwanchai Chuayniam ทางเว็บคนใต้คลับดอมคอม (www.kontaiclub.com) ได้เพิ่มช่องทางการรับฟังเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิต...
FREE

Baloo\NoViewException Object
(
  [message:protected] => View File not found ads_
  [string:Baloo\NoViewException:private] => 
  [code:protected] => 700
  [file:protected] => /data/www-sites/baloo/view/RendererView.class.php
  [line:protected] => 42
  [trace:Exception:private] => Array
    (
      [0] => Array
        (
          [file] => /data/www-sites/baloo/view/RendererView.class.php
          [line] => 16
          [function] => checkFile
          [class] => Baloo\RendererView
          [type] => ::
          [args] => Array
            (
              [0] => ads_
            )

        )

      [1] => Array
        (
          [file] => /data/www-sites/baloo/view/View.class.php
          [line] => 5
          [function] => render
          [class] => Baloo\RendererView
          [type] => ::
          [args] => Array
            (
              [0] => ads_
              [1] => 
              [2] => 
            )

        )

      [2] => Array
        (
          [file] => /data/www-sites/www.qoop.it/view/ads.view.php
          [line] => 10
          [function] => render
          [class] => Baloo\View
          [type] => ::
          [args] => Array
            (
              [0] => ads_
              [1] => 
            )

        )

      [3] => Array
        (
          [file] => /data/www-sites/baloo/view/RendererView.class.php
          [line] => 32
          [args] => Array
            (
              [0] => /data/www-sites/www.qoop.it/view/ads.view.php
            )

          [function] => include
        )

      [4] => Array
        (
          [file] => /data/www-sites/baloo/view/View.class.php
          [line] => 5
          [function] => render
          [class] => Baloo\RendererView
          [type] => ::
          [args] => Array
            (
              [0] => ads
              [1] => Array
                (
                  [format] => text
                  [width] => 250px
                  [fallback] => true
                  [ads] => Array
                    (
                      [0] => 
                    )

                )

              [2] => 
            )

        )

      [5] => Array
        (
          [file] => /data/www-sites/www.qoop.it/lib/adsBox.class.php
          [line] => 37
          [function] => render
          [class] => Baloo\View
          [type] => ::
          [args] => Array
            (
              [0] => ads
              [1] => Array
                (
                  [format] => text
                  [width] => 250px
                  [fallback] => true
                  [ads] => Array
                    (
                      [0] => 
                    )

                )

            )

        )

      [6] => Array
        (
          [file] => /data/www-sites/baloo/class/Page.class.php
          [line] => 60
          [function] => renderOpen
          [class] => adsBox
          [type] => ->
          [args] => Array
            (
            )

        )

      [7] => Array
        (
          [file] => /data/www-sites/baloo/class/Page.class.php
          [line] => 63
          [function] => renderBox
          [class] => Baloo\Page
          [type] => ->
          [args] => Array
            (
              [0] => adsBox Object
                (
                  [isFeed:protected] => 
                  [cdata] => 
                  [data] => Array
                    (
                      [format] => text
                      [width] => 250px
                      [fallback] => true
                      [ads] => Array
                        (
                          [0] => 
                        )

                    )

                  [box] => Array
                    (
                      [type] => text
                      [number] => 1
                      [width] => 250px
                    )

                  [boxId:protected] => adsBox
                  [isAjax:protected] => 
                  [hooks] => Array
                    (
                    )

                  [view] => 
                  [childs] => Array
                    (
                    )

                )

            )

        )

      [8] => Array
        (
          [file] => /data/www-sites/baloo/class/Page.class.php
          [line] => 63
          [function] => renderBox
          [class] => Baloo\Page
          [type] => ->
          [args] => Array
            (
              [0] => divBox Object
                (
                  [isFeed:protected] => 
                  [cdata] => 
								

									

								
								
							
                  [data] => Array
                    (
                    )

                  [box] => Array
                    (
                      [class] => group
                      [style] => margin:0px 0px 6px 0px;
                    )

                  [boxId:protected] => divBox
                  [isAjax:protected] => 
                  [hooks] => Array
                    (
                    )

                  [view] => 
                  [childs] => Array
                    (
                      [0] => divBox Object
                        (
                          [isFeed:protected] => 
                          [cdata] => 
									
								
                          [data] => Array
                            (
                            )

                          [box] => Array
                            (
                              [class] => boxResult
                            )

                          [boxId:protected] => divBox
                          [isAjax:protected] => 
                          [hooks] => Array
                            (
                            )

                          [view] => 
                          [childs] => Array
                            (
                              [0] => relatedListBox Object
                                (
                                  [isFeed:protected] => 
                                  [cdata] => 
                                  [data] => Array
                                    (
                                      [related] => Array
                                        (
                                          [0] => igo-primo-android-autovelox
                                          [1] => versione-per-android-kitt-supercar
                                          [2] => sbloccare-root-android-4.2.2
                                          [3] => wifi-hacker-android-download-ita
                                          [4] => indovina-vip-android
                                          [5] => prezzo-opera-opera-for-series-60
                                          [6] => prezzo-winwap-technologies-winwap-browser-for-windows-4.0
                                          [7] => acquisto-winwap-technologies-winwap-browser-for-windows-4.2
                                          [8] => acquisto-winwap-technologies-winwap-browser-for-windows-4.0
                                          [9] => cerco-winwap-technologies-winwap-browser-for-windows-4.2
                                        )

                                    )

                                  [box] => Array
                                    (
                                      [num] => 5
                                      [ttl] => 3600
                                    )

                                  [boxId:protected] => relatedListBox
                                  [isAjax:protected] => 
                                  [hooks] => Array
                                    (
                                    )

                                  [view] => 
                                  [childs] => Array
                                    (
                                    )

                                )

                            )

                        )

                      [1] => adsBox Object
                        (
                          [isFeed:protected] => 
                          [cdata] => 
                          [data] => Array
                            (
                              [format] => text
                              [width] => 250px
                              [fallback] => true
                              [ads] => Array
                                (
                                  [0] => 
                                )

                            )

                          [box] => Array
                            (
                              [type] => text
                              [number] => 1
                              [width] => 250px
                            )

                          [boxId:protected] => adsBox
                          [isAjax:protected] => 
                          [hooks] => Array
                            (
                            )

                          [view] => 
                          [childs] => Array
                            (
                            )

                        )

                      [2] => divBox Object
                        (
                          [isFeed:protected] => 
                          [cdata] => 
									
								
                          [data] => Array
                            (
                            )

                          [box] => Array
                            (
                              [class] => boxResult
                              [style] => border-color:#e7302a
                            )

                          [boxId:protected] => divBox
                          [isAjax:protected] => 
                          [hooks] => Array
                            (
                            )

                          [view] => 
                          [childs] => Array
                            (
                              [0] => bannerBox Object
                                (
                                  [isFeed:protected] => 
                                  [cdata] => 
                                  [data] => Array
                                    (
                                    )

                                  [box] => Array
                                    (
                                      [size] => google-250x250
                                    )

                                  [boxId:protected] => bannerBox
                                  [isAjax:protected] => 
                                  [hooks] => Array
                                    (
                                    )

                                  [view] => 
                                  [childs] => Array
                                    (
                                    )

                                )

                            )

                        )

                      [3] => divBox Object
                        (
                          [isFeed:protected] => 
                          [cdata] => 
									
								
                          [data] => Array
                            (
                            )

                          [box] => Array
                            (
                              [class] => boxResult
                            )

                          [boxId:protected] => divBox
                          [isAjax:protected] => 
                          [hooks] => Array
                            (
                            )

                          [view] => 
                          [childs] => Array
                            (
                              [0] => YahooBox Object
                                (
                                  [isFeed:protected] => 
                                  [cdata] => 
                                  [data] => Array
                                    (
                                    )

                                  [box] => Array
                                    (
                                      [width] => 240
                                      [start] => 0
                                      [num] => 3
                                    )

                                  [boxId:protected] => YahooBox
                                  [isAjax:protected] => 
                                  [hooks] => Array
                                    (
                                    )

                                  [view] => 
                                  [childs] => Array
                                    (
                                    )

                                  [viewName] => yahoo-240
                                )

                            )

                        )

                    )

                )

            )

        )

      [9] => Array
        (
          [file] => /data/www-sites/baloo/class/Page.class.php
          [line] => 63
          [function] => renderBox
          [class] => Baloo\Page
          [type] => ->
          [args] => Array
            (
              [0] => containerBox Object
                (
                  [isFeed:protected] => 
                  [cdata] => 
							

							

							
							
							
							
                  [data] => Array
                    (
                    )

                  [box] => 
                  [boxId:protected] => containerBox
                  [isAjax:protected] => 
                  [hooks] => Array
                    (
                    )

                  [view] => 
                  [childs] => Array
                    (
                      [0] => divBox Object
                        (
                          [isFeed:protected] => 
                          [cdata] => 
								
								
							
                          [data] => Array
                            (
                            )

                          [box] => Array
                            (
                              [class] => group
                              [style] => width:502px; min-width:502px; margin:0px 0% 8px 0px; background-color:#FFF; text-align:left; padding:0px; border: 1px solid #CCCCCB; 
                            )

                          [boxId:protected] => divBox
                          [isAjax:protected] => 
                          [hooks] => Array
                            (
                            )

                          [view] => 
                          [childs] => Array
                            (
                              [0] => singleNewsBox Object
                                (
                                  [isFeed:protected] => 
                                  [cdata] => 
								
								
                                  [data] => Array
                                    (
                                      [title] => ฟังเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิต for Android
                                      [link] => http://it.appszoom.com/android_applications/music_and_audio/_htftt.html
                                      [source] => it.appszoom.com
                                      [description] => by Khwanchai Chuayniam ทางเว็บคนใต้คลับดอมคอม (www.kontaiclub.com) ได้เพิ่มช่องทางการรับฟังเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิต...<br> FREE
                                      [image] => /sites/1988/for-android.png
                                    )

                                  [box] => Array
                                    (
                                      [ttl] => 86400
                                    )

                                  [boxId:protected] => singleNewsBox
                                  [isAjax:protected] => 
                                  [hooks] => Array
                                    (
                                    )

                                  [view] => 
                                  [childs] => Array
                                    (
                                      [0] => bannerBox Object
                                        (
                                          [isFeed:protected] => 
                                          [cdata] => 
                                          [data] => Array
                                            (
                                            )

                                          [box] => Array
                                            (
                                              [size] => google-500x90
                                            )

                                          [boxId:protected] => bannerBox
                                          [isAjax:protected] => 
                                          [hooks] => Array
                                            (
                                            )

                                          [view] => 
                                          [childs] => Array
                                            (
                                            )

                                        )

                                    )

                                )

                              [1] => bannerBox Object
                                (
                                  [isFeed:protected] => 
                                  [cdata] => 
                                  [data] => Array
                                    (
                                    )

                                  [box] => Array
                                    (
                                      [size] => google-500x90
                                    )

                                  [boxId:protected] => bannerBox
                                  [isAjax:protected] => 
                                  [hooks] => Array
                                    (
                                    )

                                  [view] => 
                                  [childs] => Array
                                    (
                                    )

                                )

                            )

                        )

                      [1] => divBox Object
                        (
                          [isFeed:protected] => 
                          [cdata] => 
								

									

								
								
							
                          [data] => Array
                            (
                            )

                          [box] => Array
                            (
                              [class] => group
                              [style] => margin:0px 0px 6px 0px;
                            )

                          [boxId:protected] => divBox
                          [isAjax:protected] => 
                          [hooks] => Array
                            (
                            )

                          [view] => 
                          [childs] => Array
                            (
                              [0] => divBox Object
                                (
                                  [isFeed:protected] => 
                                  [cdata] => 
									
								
                                  [data] => Array
                                    (
                                    )

                                  [box] => Array
                                    (
                                      [class] => boxResult
                                    )

                                  [boxId:protected] => divBox
                                  [isAjax:protected] => 
                                  [hooks] => Array
                                    (
                                    )

                                  [view] => 
                                  [childs] => Array
                                    (
                                      [0] => relatedListBox Object
                                        (
                                          [isFeed:protected] => 
                                          [cdata] => 
                                          [data] => Array
                                            (
                                              [related] => Array
                                                (
                                                  [0] => igo-primo-android-autovelox
                                                  [1] => versione-per-android-kitt-supercar
                                                  [2] => sbloccare-root-android-4.2.2
                                                  [3] => wifi-hacker-android-download-ita
                                                  [4] => indovina-vip-android
                                                  [5] => prezzo-opera-opera-for-series-60
                                                  [6] => prezzo-winwap-technologies-winwap-browser-for-windows-4.0
                                                  [7] => acquisto-winwap-technologies-winwap-browser-for-windows-4.2
                                                  [8] => acquisto-winwap-technologies-winwap-browser-for-windows-4.0
                                                  [9] => cerco-winwap-technologies-winwap-browser-for-windows-4.2
                                                )

                                            )

                                          [box] => Array
                                            (
                                              [num] => 5
                                              [ttl] => 3600
                                            )

                                          [boxId:protected] => relatedListBox
                                          [isAjax:protected] => 
                                          [hooks] => Array
                                            (
                                            )

                                          [view] => 
                                          [childs] => Array
                                            (
                                            )

                                        )

                                    )

                                )

                              [1] => adsBox Object
                                (
                                  [isFeed:protected] => 
                                  [cdata] => 
                                  [data] => Array
                                    (
                                      [format] => text
                                      [width] => 250px
                                      [fallback] => true
                                      [ads] => Array
                                        (
                                          [0] => 
                                        )

                                    )

                                  [box] => Array
                                    (
                                      [type] => text
                                      [number] => 1
                                      [width] => 250px
                                    )

                                  [boxId:protected] => adsBox
                                  [isAjax:protected] => 
                                  [hooks] => Array
                                    (
                                    )

                                  [view] => 
                                  [childs] => Array
                                    (
                                    )

                                )

                              [2] => divBox Object
                                (
                                  [isFeed:protected] => 
                                  [cdata] => 
									
								
                                  [data] => Array
                                    (
                                    )

                                  [box] => Array
                                    (
                                      [class] => boxResult
                                      [style] => border-color:#e7302a
                                    )

                                  [boxId:protected] => divBox
                                  [isAjax:protected] => 
                                  [hooks] => Array
                                    (
                                    )

                                  [view] => 
                                  [childs] => Array
                                    (
                                      [0] => bannerBox Object
                                        (
                                          [isFeed:protected] => 
                                          [cdata] => 
                                          [data] => Array
                                            (
                                            )

                                          [box] => Array
                                            (
                                              [size] => google-250x250
                                            )

                                          [boxId:protected] => bannerBox
                                          [isAjax:protected] => 
                                          [hooks] => Array
                                            (
                                            )

                                          [view] => 
                                          [childs] => Array
                                            (
                                            )

                                        )

                                    )

                                )

                              [3] => divBox Object
                                (
                                  [isFeed:protected] => 
                                  [cdata] => 
									
								
                                  [data] => Array
                                    (
                                    )

                                  [box] => Array
                                    (
                                      [class] => boxResult
                                    )

                                  [boxId:protected] => divBox
                                  [isAjax:protected] => 
                                  [hooks] => Array
                                    (
                                    )

                                  [view] => 
                                  [childs] => Array
                                    (
                                      [0] => YahooBox Object
                                        (
                                          [isFeed:protected] => 
                                          [cdata] => 
                                          [data] => Array
                                            (
                                            )

                                          [box] => Array
                                            (
                                              [width] => 240
                                              [start] => 0
                                              [num] => 3
                                            )

                                          [boxId:protected] => YahooBox
                                          [isAjax:protected] => 
                                          [hooks] => Array
                                            (
                                            )

                                          [view] => 
                                          [childs] => Array
                                            (
                                            )

                                          [viewName] => yahoo-240
                                        )

                                    )

                                )

                            )

                        )

                      [2] => Search\SimilarNewsBox Object
                        (
                          [isFeed:protected] => 
                          [cdata] => 
                          [data] => Array
                            (
                              [results] => Array
                                (
                                  [6700] => Array
                                    (
                                      [id] => 0015811634b115a2b51aca240576d55c
                                      [title] => A New York la polizia equipaggia gli agenti con 400 smartphone Android e unApp Speciale
                                      [description] => In America si sa che la polizia ? decisamente molto diversa rispetto a quella Italiana. Meglio o peggio non ? una questione che ci riguarda in questa sede, ma i 400 smartphone Android che sono stati dati ad altrettanti agenti dalla citt? di New York sono sicuramente una novit? nella lotta al crimine. Allinterno di questi device, personalizzati e bloccati in modo da non poter effettuare o ricevere chiamate, ? stato installato un particolare software che permette di accedere a un numero enorme di dati in modo sili a come accade con il sistema presente nelle 2500 vetture sparse per la citt?. Il programma ? per? pi? intuitivo, facile e veloce e aiuta gli agenti a trovare praticamente qualsiasi tipo di informazione sui luoghi, palazzi, persone, ricercati e altro ancora. Il database a cui gli agenti hanno accesso tramite lapp ? infatti immenso e offre informazioni dettagliatissime su tutti i precedenti degli arrestati spingendosi anche a mappare gli edifici indicando dove sono venuti gli arresti, a che piano e in pase a cosa (droga, armi o altro). Uno strumento decisamente importante che trova in Android il sistema al momento scelto per questa sperimentazione. Flessibilit? e personalizzazione che, evidentemente, non sono possibili con altri OS mobile. via
                                      [link] => http://android.hdblog.it/2013/04/12/a-new-york-la-polizia-equipaggia-gli-agenti-con-400-smartphone-android-e-unapp-speciale/
                                      [image] => http://sites.qoop.it/421/0c/18/7d/a-new-york-la-polizia-equipaggia-gli-agenti-con-400-smartphone-android-e-un-app-speciale.jpg
                                      [rss_id] => 421
                                      [date] => 2013-04-12 14:28:32
                                      [source] => android.hdblog.it
                                      [type] => qoop
                                    )

                                  [24108] => Array
                                    (
                                      [id] => 8040de2589ae601f5cd23e9baf61b1e1
                                      [title] => Su XDA appare il primo firmware Android 4.1.2 Jelly Bean ufficiale per Motorola RAZR!
                                      [description] => Notizia sicuramente molto interessante per tutti i possessori del Motorola Razr commercializzato in Europoa e in Italia. Sebbene il produttore sia praticamente scomparso dal nostro continente, sembra che ci siano buone speranze di vedere Jelly Bean 4.1.2 sul Razr.?Da XDA arriva infatti una prima rom leaked, originale Motorola, che porta la nuova distribuzione Android sul device. Si tratta di un update non ancora ufficialmente diffuso e dunque potenzialmente instabile o con bug di vario tipo. Purtroppo, sebbene linstallazione non sia un problema, ? impossibile al momento tornare indietro ad ICS dopo aver flashato il device. Android 4.1.2 elimina moltissime delle personalizzazione del produttore a favore di unesperienza quasi stock di Android. Maggirio info su XDA.
                                      [link] => http://android.hdblog.it/2013/03/17/su-xda-appare-il-primo-firmware-android-4-1-2-jelly-bean-ufficiale-per-motorola-razr/
                                      [image] => http://sites.qoop.it/425/80/40/de/su-xda-appare-il-primo-firmware-android-4-1-2-jelly-bean-ufficiale-per-motorola-razr.jpg
                                      [rss_id] => 425
                                      [date] => 2013-03-17 11:25:11
                                      [source] => android.hdblog.it
                                      [type] => qoop
                                    )

                                  [27813] => Array
                                    (
                                      [id] => d04dcfe410a94a95922cd68086103d05
                                      [title] => Sony Honami: tra speculazioni e realt il primo CyberShot Android da 20 megapixel
                                      [description] => Il marchio Cyber Shot ? sicuramente molto conosciuto e tra i pi? famosi nel mondo della fotografia. Impiegato anche su smartphone usciti negli anni passati, ad oggi non troviamo nessuna implementazione di tale tecnologia nel panorama Android. Un vero peccato considerando come gli utenti cerchino da sempre smartphone con doti fotografiche importanti e in grado di sostituire una fotocamera di media qualit?. Nei giorni scorsi sono per? tornati di moda i rumor relativi ad un futuro device Sony con sistema Android appartenente alla gamma Cyber Shot Rumor | Sony Xperia Cyber-shot, nuovi Wallkman Phone ed un concorrente per iPhone in arrivo nel Q3! Ecco che adesso arrivano ulteriori informazioni che indicherebbero in?Honami?il presento nome di questo nuovo device.? Uno smartphone decisamente molto interessante che potrebbe arrivare sul mercato gi? nellestate 2013 e portare il nuovissimo processore?Snapdragon 800?con clock a 2.3 GHz, 2 GB di RAM, schermo da?5 pollici Full HD?e una batteria compresa tra i?2700 e i 3000 mAh. Secondo la fonte il display dovrebbe essere diverso da quelli visti fino ad oggi e finalmente si parla di tecnologia?WhiteMagic realizzata dalla?Japan Display?o, magari, lottimo?Sharp IGZO?che ritroviamo sulla gamma Padfone di recente commercializzazione. A tutto questo si aggiungerebbe il sensore fotografico?CyberShot con una risoluzione di 20 megapixel?con?flash allo Xenon?e in grado di realizzare foto e video con una qualit? nettamente superiori alla gamma Android fino ad oggi commercializzata. Si tratta come sempre di rumos ma uno smartphone di quuesto tipo lo stanno attendendo in molti! via
                                      [link] => http://android.hdblog.it/2013/04/02/sony-honami-tra-speculazioni-e-realta-il-primo-cybershot-android-da-20-megapixel/
                                      [image] => http://sites.qoop.it/19/a0/30/d8/sony-honami-tra-speculazioni-e-realta-il-primo-cybershot-android-da-20-megapixel.jpg
                                      [rss_id] => 19
                                      [date] => 2013-04-02 08:14:47
                                      [source] => android.hdblog.it
                                      [type] => qoop
                                    )

                                  [42612] => Array
                                    (
                                      [id] => c06c67216b02c0c3b6d3e9601f2450bd
                                      [title] => Paranoid Android: ancora novit in arrivo mostrate in video
                                      [description] => Ancora novit? dal Team Paranoid Android che ha rilasciato, tramite Google+, un nuovo video che mostra alcune delle novit? che arriveranno nelle prossime release della famosa ROM con modalit? Ibrida. Proprio la personalizzazione del firmware ? sempre pi? al centro dellattenzione grazie allinserimento di un collegamento nei Quick Setting per accedere velocemente al pannello di impostazioni avanzate della ROM. Risolte inoltre alcuni problemi e bug noti su Nexus 7 e altri device supportati. Video a seguire:
                                      [link] => http://android.hdblog.it/2013/03/25/paranoid-android-ancora-novita-in-arrivo-mostrate-in-video/
                                      [image] => http://sites.qoop.it/425/c0/6c/67/paranoid-android-ancora-novita-in-arrivo-mostrate-in-video.jpg
                                      [rss_id] => 425
                                      [date] => 2013-03-25 08:32:45
                                      [source] => android.hdblog.it
                                      [type] => qoop
                                    )

                                  [49409] => Array
                                    (
                                      [id] => 908ddd1d656e37cb3f686ee4ec55fe2e
                                      [title] => Asus TF300: anche in Italia inizia il roll Out di Android 4.2
                                      [description] => In America Asus ha gi? iniziato il roll Out dellaggiornamento Android 4.2 ma a quanto pare anche in Italia sembrano arrivare le prima conferme. Al momento abbiamo ricevuto una sola segnalazione ma controllando la pagina ufficiale Facebook pare che anche altre persone abbiano ricevuto laggiornamento. Asus aveva confermato larrivo di Jelly Bean 4.2.1 per la prossima settimana ma a quanto pare qualche fortunato utente ha gi? visto la notifica di update.? Per chi sta ancora aspettando, di seguito un video che mostra le novit? principali e la nuova UI.
                                      [link] => http://android.hdblog.it/2013/03/09/asus-tf300-anche-in-italia-inizia-il-roll-out-di-android-4-2/
                                      [image] => http://sites.qoop.it/425/90/8d/dd/asus-tf300-anche-in-italia-inizia-il-roll-out-di-android-4-2.jpg
                                      [rss_id] => 425
                                      [date] => 2013-03-09 09:28:58
                                      [source] => android.hdblog.it
                                      [type] => qoop
                                    )

                                  [58106] => Array
                                    (
                                      [id] => 60a6d2183e6d271a45e0d908fc749461
                                      [title] => Paranoid Android al lavoro sul Multi Windows per tutte le app (video)
                                      [description] => Il team Paranoid Android torna a mostrare interessanti novit? in arrivo, o meglio in sviluppo, per le future versioni dellapprezzatissima ROM. Il protagonista del video pubblicato ? il multi windows o meglio una rivisitazione del concetto di finestre floating in stile Paranoid adattabile a tutte le applicazioni. La funzionalit? e decisamente molto interessante proprio perch? applicabile a tutte le app, finestre e impostazioni e quindi a tutta la UI. Il lavoro ? agli inizi e sebbene nel video si veda bene il funzionamento, la versione finale ? ancora lontana e potrebbe cambiare molto a livello estetico. Al momento lattivazione della finestra si ottiene cliccando sulle notifiche per praticit? in fase di test ma, al momento del lancio, sar? diversa la gestione dellapp. Il Team Paranoid non ha comunque fretta di rilasciare il tool e lo far? solo quando sar? effettivamente pronto. Non vediamo lora di vederlo in azione sperando in funzionalit? multi windows in stile Samsung con due finestre splittabili sullo schermo.
                                      [link] => http://android.hdblog.it/2013/04/27/paranoid-android-multi-windows/
                                      [image] => http://sites.qoop.it/19/7a/df/2f/paranoid-android-al-lavoro-sul-multi-windows-per-tutte-le-app-video.jpg
                                      [rss_id] => 19
                                      [date] => 2013-04-27 09:01:46
                                      [source] => android.hdblog.it
                                      [type] => qoop
                                    )

                                  [60415] => Array
                                    (
                                      [id] => f0ae0cb948d177c0e5ef8590bb5732d9
                                      [title] => La NASA diffonde le prime immagini scattate da alcuni smartphone Android lanciati nello spazio
                                      [description] => Diversi i progetti inaugurati dalla NASA che hanno avuto come protagonisti alcuni tra i pi? famosi smartphone Android, lanciati in orbita come dei veri e propri satelliti in grado di scattare foto che potete vedere ritratte poco sopra. Strand-1 o ancora SmartSPHERES sono soltanto due tra quelli riportati sulle pagine del nostro blog, ma le foto che vedete appartengono a PhoneSats, progetto analogo promosso gi? da alcuni anni ma completato solo il mese scorso. Lobbiettivo principale ? stato pienamento raggiunto e lagenzia spaziale si ? dichiarata soddisfatta della riuscita delloperazione, dimostrando come sia possibile creare hardware attraverso dispositivi di tipo consumer. Durante il breve viaggio in orbita, siamo stati in grado di dimostrare come attraverso la capacit? degli attuali smartphone potremo agire come dei veri e propri satelliti, risparmiando non poco sulle risorse. Ha riferito Bruce Yost, Program manager for NASAs Small Satellite Technology Program, durante unintervista. Il progetto PhoneSat ? nato come una collaborazione nel 2009 con alcuni studenti universitari, ma il decollo ? stato possibile soltanto recentemente. Tra gli smartphone utilizzati figurano un?Nexus One e Nexus S, ammortizzando i costi alla ragguardevole cifra di 3500$, relativamente bassa se consideriamo a quanto pu? salire la realizzazione di un satellite; da parte sua la NASA afferma di essere gi? impegnata in un nuovo progetto con smartphone di ultima generazione dotati di fotocamere migliori di quelle utilizzate con PhoneSat. via
                                      [link] => http://android.hdblog.it/2013/05/06/la-nasa-diffonde-le-prime-immagini-scattate-da-alcuni-smartphone-android-lanciati-nello-spazio/
                                      [image] => http://sites.qoop.it/19/e0/17/4b/la-nasa-diffonde-le-prime-immagini-scattate-da-alcuni-smartphone-android-lanciati-nello-spazio.jpg
                                      [rss_id] => 19
                                      [date] => 2013-05-06 13:10:24
                                      [source] => android.hdblog.it
                                      [type] => qoop
                                    )

                                  [62115] => Array
                                    (
                                      [id] => f0b3f4a9f8089c849e836c717495b830
                                      [title] => Nel 2013 i tablet Android supereranno la quota di mercato degli iPad Apple
                                      [description] => E solo questione di tempo ma davanti alle infinite varianti di infiniti produttori e con prezzi che permettono a tutti di acquistare un tablet, Android ? destinato a superare Apple anche nel settore Tablet. Secondo le ultime ricerche della IDC, gi? da questanno i Tablet Android supereranno la diffusione degli iPad nel mondo. Le ultime uscite di versioni da 7/8 pollici economiche hanno aiutato molto la piattaforma Android e la sua espansione in questo segmento di mercato. Prezzi inferiori ai 200 e ormai prossimi ai 100 con prodotti comunque buoni (Archos 7 Titanium uno degli ultimi) sono la chiave del successo unita ovviamente alle tante proposte tra cui scegliere. Scontato dunque il sorpasso che comunque non sar? immediato e che conferma quanto Apple abbia dominato questo settore da 3 anni con iPad e le sue evoluzioni 2,3,4 e Mini. I numeri comunque sembrano non lasciare spazio a dubbi e presto o tardi durante il 2013 i Tablet Android supereranno, globalmente, la quota di mercato di iPad. Vedremo se il segmento Tablet Windows 8 potr? rimescolare le carte in tavola.
                                      [link] => http://android.hdblog.it/2013/03/13/nel-2013-i-tablet-android-supereranno-la-quota-di-mercato-degli-ipad-apple/
                                      [image] => http://sites.qoop.it/421/83/b3/9c/nel-2013-i-tablet-android-supereranno-la-quota-di-mercato-degli-ipad-apple.png
                                      [rss_id] => 421
                                      [date] => 2013-03-13 09:12:28
                                      [source] => android.hdblog.it
                                      [type] => qoop
                                    )

                                  [73107] => Array
                                    (
                                      [id] => 70cd1ad795008163ad9e497627a21928
                                      [title] => Android cresce negli Stati Uniti e Samsung ne trascina lascesa
                                      [description] => Come sappiamo gli Stati Uniti sono un mercato molto particolare per Android che a fatica riesce ad imporsi su Apple in un eterno balletto a due che vede alternati i due sistemi operativi mobile nelle prime posizioni del podio. Negli ultimi mesi per? sembra che il sistema mobile di Google sia riuscito a crescere grazie agli operatori locali e ad alcuni produttori. In particolare Sprint, il terzo carrier nazionale, ha visto un importante incremento delle vendite di smartphone Android e Samsung ? il marchio che trascina la crescita del sistema. Con il Galaxy S3, Galaxy S2 e Note 2 il produttore Coreano ? infatti ampiamente al comando del market share USA e trova solo in Apple il principale concorrente. Con la presentazione a New York del Galaxy S4 e la grande campagna di promozione in America, Samsung cercher? di abbassare le quote di mercato di iPhone e guadagnare punti sullavversario. Al momento, secondo il report di Kantar Worldpanel ComTech, Android ? cresciuto del 5.8% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno mentre iOS ha avuto un calo del 3.5%. Una situazione che al momento vede lOS mobile di Google al 51.2% del Market Share locale e in vantaggio sul sistema operativo di Apple. Riusciranno il Galaxy S4 e latteso HTC One a consolidare Android in USA? via
                                      [link] => http://android.hdblog.it/2013/04/02/android-cresce-negli-stati-uniti-e-samsung-ne-trascina-lascesa/
                                      [image] => http://sites.qoop.it/425/70/cd/1a/android-cresce-negli-stati-uniti-e-samsung-ne-trascina-l-ascesa.jpg
                                      [rss_id] => 425
                                      [date] => 2013-04-02 10:02:28
                                      [source] => android.hdblog.it
                                      [type] => qoop
                                    )

                                  [100308] => Array
                                    (
                                      [id] => 811e086b62640741b0f48b767b228ef9
                                      [title] => Facebook Home: il launcher per Android sar solo per ICS e Jelly Bean e presto con pubblicit!
                                      [description] => Era prevedibile ma adesso ? ufficiale: la nuova home di Facebook che verr? pubblicata nel Play Store il prossimo 12 Aprile, sar? compatibile con con le distribuzioni Android ICS e Jelly Bean (e in futuro immaginiamo anche superiori) in quando Gingerbread non sfrutta le medesime API e risulterebbe limitata e meno efficace. Un peccato per quegli utenti che hanno un device non aggiornato e che non potranno provare questa Home. Speriamo che gli utilizzatori di Android 2.3 o antecedenti non siano particolari fan di Facebook! Pericolosa invece la notizia che riguarderebbe linserimento di pubblicit? con aggiornamenti futuri. Sappiamo che Facebook muove miliardi con le pubblicit?, i cosiddetti ads, annunci e altro ma a quanto pare, anche il launcher e lHTC First avranno questi contenuti che si inseriranno nel feed degli aggiornamenti e non potranno essere eliminati neanche a pagamento. Arriveranno dopo, non appena si sar? allargato il bacino di utenza, ma arriveranno. Ricordiamo che la versione per Tablet arriver? solo in seguito. Approfondimenti: Facebook Home su alcuni smartphone Android dal 12 Aprile (lista)! HTC First Ufficiale: Immagini, video, prezzo e caratteristiche complete Facebook Home su HTC First: ecco il primo video promozionale HTC First: ecco le prime immagini Hands-on
                                      [link] => http://android.hdblog.it/2013/04/04/facebook-home-il-launcher-per-android-sara-solo-per-ics-e-jelly-bean/
                                      [image] => http://sites.qoop.it/19/e3/02/7f/facebook-home-il-launcher-per-android-sara-solo-per-ics-e-jelly-bean-e-presto-con-pubblicita.jpg
                                      [rss_id] => 19
                                      [date] => 2013-04-04 20:49:23
                                      [source] => android.hdblog.it
                                      [type] => qoop
                                    )

                                  [104305] => Array
                                    (
                                      [id] => 512df3a953c09ea8a73b3307fbbea5a3
                                      [title] => LG conferma il rilascio di Android 4.1.2 anche per Optimus L7 in Italia (versione V20a)
                                      [description] => LG Italia ha confermato tramite Facebook che anche Optimus L7 ? stato ufficialmente aggiornato ad Android 4.1.2, il rilascio ? gi? in corso mentre stiamo scrivendo larticolo con i cambiamenti a fondo pagina apportati dalla casa produttrice per questo smartphone. Per procedere alle operazioni di aggiornamento purtroppo sar? necessario utilizzare obbligatoriamente lapplicazione B2C per PC scaricabile dalla sezione supporto del sito LG a questo indirizzo in quanto il rilascio del firmware non ? avvenuto tramite FOTA utilizzando la ricerca automatica degli aggiornamenti dalla finestra delle impostazioni. Versione Software: V20a (open market) ?Di seguito trovate la lista delle migliorie implementate: ?Aggiornamento del sistema operativo a Jelly Bean 4.1.2. Nuova funzione Application Link nella sveglia. Nuova funzione Temi Messaggi per cambiare lo sfondo nelle conversazioni degli SMS. Nuova funzione Screen Zooming per usare il pinch-to-zoom negli SMS e nelle anteprime della galleria. Aggiornati e/o rimossi alcuni widget in linea con linterfaccia Optimus 3.0 del 2013. Rimossa lapplicazione LG Tag+. E possibile scaricarla tramite Gestione applicazioni. Nuovo widget meteo AccuWeather. Rimosse le applicazioni News e Finance di Yahoo!. Aggiunta lapplicazione File Manager per la gestione dei file sul dispositivo. Fateci sapere come vi trovate con la nuova distribuzione Android. ?
                                      [link] => http://android.hdblog.it/2013/04/08/lg-conferma-il-rilascio-di-android-4-1-2-anche-per-optimus-l7-in-italia-versione-v20a/
                                      [image] => http://sites.qoop.it/421/17/40/78/lg-conferma-il-rilascio-di-android-4-1-2-anche-per-optimus-l7-in-italia-versione-v20a.jpeg
                                      [rss_id] => 421
                                      [date] => 2013-04-08 11:29:53
                                      [source] => android.hdblog.it
                                      [type] => qoop
                                    )

                                  [109611] => Array
                                    (
                                      [id] => b1341728bc907c92c46e4bcb31fef12c
                                      [title] => Infografica: distribuzione Android nel Mondo
                                      [description] => Spesso vi abbiamo proposto studi, ricerche, dati e informazioni sulla distribuzione di Android nel mondo. La crescita ed espansione del sistema ? sotto gli occhi di tutti e sicuramente Android oggi ha il maggior market share a livello globale per le piattaforme mobili, ma come sono distribuiti i device nel mondo, la dimensione di schermo pi? utilizzata quale ? e lo smartphone pi? diffuso? A darci queste risposte e a fornirci ulteriori dati di pensa uninfografica:
                                      [link] => http://android.hdblog.it/2013/04/11/infografica-distribuzione-android-nel-mondo/
                                      [image] => http://sites.qoop.it/19/db/aa/60/infografica-distribuzione-android-nel-mondo.jpg
                                      [rss_id] => 19
                                      [date] => 2013-04-11 09:38:14
                                      [source] => android.hdblog.it
                                      [type] => qoop
                                    )

                                  [110509] => Array
                                    (
                                      [id] => 9144bb4168c78e5f86088316ae265611
                                      [title] => Phil Schiller critica Android ancora troppo frammentato, Galaxy S4 non impensierisce Apple
                                      [description] => Apple non sembra particolarmente preoccupata dal lancio del nuovo Samsung Galaxy S4, almeno pubblicamente. Durante unintervista a Phil Schiller di Apple da parte del Wall Street Journal, lattuale chief marketing critica nuovamente Android definendolo unalternativa gratuita per feature phone. I soliti punti critici che da sempre contraddistinguono il sistema di Mountain View hanno preso nuovamente campo nelle parole di Phil che ribadisce come la frammentazione sia ancora troppo marcata per un sistema operativo cos? diffuso. Ma Schiller ha criticato Android anche per la mancanza di soluzioni software integrate: Quando si inizia ad utilizzare uno smartphone Android per la prima volta sar? necessario iscriversi ad una miriade di account prima di rendere lesperienza utente veramente completa, questo con iPhone ovviamente non accade. Parole pesanti a poche ore di distanza dalla presentazione di uno degli smartphone Android pi? attesi dellanno, che certamente contribuiranno come i suoi predecessori ad una diffusione ancor pi? capillare della piattaforma. Curioso invece far notare come lo stesso Schiller non si sia soffermato sullo scontro diretto Apple vs Samsung, ma abbia riportato soltanto come il 70% degli acquirenti iPhone si siano trovati soddisfatti dellacquisto al contrario di coloro che scelgono uno smartphone Android, accontentati soltanto del 50%. Un fondo di verit? nelle sue affermazioni?? via
                                      [link] => http://android.hdblog.it/2013/03/14/phil-schiller-critica-android-ancora-troppo-frammentato-galaxy-s4-non-impensierisce-apple/
                                      [image] => http://sites.qoop.it/425/91/44/bb/phil-schiller-critica-android-ancora-troppo-frammentato-galaxy-s4-non-impensierisce-apple.jpg
                                      [rss_id] => 425
                                      [date] => 2013-03-14 10:01:18
                                      [source] => android.hdblog.it
                                      [type] => qoop
                                    )

                                  [111805] => Array
                                    (
                                      [id] => 5149f48a911d1e59b95111571e1ba973
                                      [title] => Emergono nuove ipotesi sulle dimissioni di Andy Rubin dal progetto Android
                                      [description] => Le spiegazioni ufficiali rilasciate dal Wall Street Journal basandosi su una mail dello stesso Andy Rubin non avevano aggiunto molto sui reali motivi che hanno spinto Andy a lasciare il progetto Android, una piattaforma che ? praticamente cresciut? insieme a lui sin dal giorno in cui venne fondata la Open Handset Alliance nel lontano novembre 2007. La sensazione che comunque ci fossero delle motivazioni ulteriori non si ? mai attenuata ed ora giungono interessanti dettagli sulla vicenda che ha determinato il passaggio di consegne tra Rubin e ?Sundar Pichai. Secondo nuove indiscrezioni, la scelta di abbandonare le redini dello sviluppo del sistema Android sembra sia stata decisamente poco amichevole da parte dello stesso Andy Rubin, spinto dallattuale amministratore delegato Larry Page, a passare ad altri progetti e a lasciare cos? il posto. Ipotesi che ovviamente mancano di conferma, alle quali si sommano degli indizi che potrebbero avvalorare questa conclusione. Una settimana prima che Google annunciasse le dimissioni di Rubin, questultimo ha inspiegabilmente aumentato la propria attivit? sul suo profilo Facebook, modificando diverse informazioni importanti e cambiando limmagine di copertina, oltre a diversificare la sua opinione circa limportanza della piattaforma Android rispetto a quelle dellazienda, quasi come una presa di posizione. Concidenze definite da molti un po troppo strane, ma che potrebbero contribuire a ricostruire le reali motivazioni che hanno portato Andy Rubin alla scelta di lasciare la guida del progetto Android. via
                                      [link] => http://android.hdblog.it/2013/04/03/emergono-nuove-ipotesi-sulle-dimissioni-di-andy-rubin-dal-progetto-android/
                                      [image] => http://sites.qoop.it/421/87/07/d2/emergono-nuove-ipotesi-sulle-dimissioni-di-andy-rubin-dal-progetto-android.jpg
                                      [rss_id] => 421
                                      [date] => 2013-04-03 18:15:51
                                      [source] => android.hdblog.it
                                      [type] => qoop
                                    )

                                  [113615] => Array
                                    (
                                      [id] => f13e85dce89b730bd7fdb5146923b6cb
                                      [title] => Galaxy S2 android 4.1.2 disponibile finalmente anche per Tim e Wind
                                      [description] => Oltre un mese fa abbiamo annunciato unimportante aggiornamento per il glorioso Samsung Galaxy S2 relativo ad Android 4.1.2 Jelly Bean. Via Ota sono stati aggiornati tutti i Galaxy S2 no brand Italia con moltissime e importanti novit?. Purtroppo erano esclusi ?i terminali brandizzati ma ci sono arrivate innumerevoli segnalazioni che, finalmente, lattesa anche per coloro che lo hanno acquistato con marchio Tim e Wind ? terminata. Da qualche ora la notifica sta arrivando sui terminali ed ? un aggiornamento che consigliamo assolutamente di fare. Vi mostrammo laggiornamento ufficioso gi? lo scorso novembre in un nostro video??ma il firmware ? stato migliorato nei mesi successivi fino al lancio ufficiale. Unaggiornamento che ci aveva stupito per quanto rendesse il terminale veloce e reattivo, diventando per molti aspetti simili al Galaxy S3. Vi riproponiamo a seguire il video ricordandovi che, se non avete ancora ricevuto laggiornamento potete forzare la richiesta andando in impostazioni, info sul dispositivo e facendo clic su aggiornamento software
                                      [link] => http://android.hdblog.it/2013/03/16/galaxy-s2-android-4-1-2-arrivato-finalmente-anche-per-tim-e-wind/
                                      [image] => http://sites.qoop.it/421/e5/d1/fe/galaxy-s2-android-4-1-2-disponibile-finalmente-anche-per-tim-e-wind.jpg
                                      [rss_id] => 421
                                      [date] => 2013-03-16 18:26:03
                                      [source] => android.hdblog.it
                                      [type] => qoop
                                    )

                                  [117714] => Array
                                    (
                                      [id] => e14a7d64059f9cda9698eade4819a99a
                                      [title] => Google Watch: ancora conferme sullo sviluppo e ovviamente con Android
                                      [description] => Non ? certamente una notizia nuova quella relativa allo sviluppo del Google Watch e facendo un breve salto nel tempo, gi? in Ottobre parlammo in modo chiaro di un orologio da polso con funzionalit? avanzate in sviluppo presso i centri di ricerca Google |Google Watch: un nuovo Gadget in sviluppo!. Probabilmente cercando ancora meglio tracce ancora precedenti del Google Watch si troverebbero ma, a riportare in voga la moda degli orologi futuristici ci pensa il?Financial Times che riconferma come Google stia sviluppando questo accessorio. Non sarebbero per? gli X Labs a realizzare il prodotto in quanto totalmente concentrati sui Google Glass, ma sarebbero gli stessi ingegneri Android a curarne lo sviluppo software e, speculare sul fatto che possa essere un Nexus Watch, diventa automatico visto che sar? mosso proprio da Android. Fantasie o un dispositivo che realmente potr? arrivare a breve sul mercato? Il Google I/O 2013 ? forse troppo vicino per ipotizzare la presenza del Google Watch? via
                                      [link] => http://android.hdblog.it/2013/03/22/google-watch-ancora-conferme-sullo-sviluppo-e-ovviamente-con-android/
                                      [image] => http://sites.qoop.it/425/e1/4a/7d/google-watch-ancora-conferme-sullo-sviluppo-e-ovviamente-con-android.jpg
                                      [rss_id] => 425
                                      [date] => 2013-03-22 08:59:14
                                      [source] => android.hdblog.it
                                      [type] => qoop
                                    )

                                  [121605] => Array
                                    (
                                      [id] => 51670562003899d3ed9e3fcff5925a4f
                                      [title] => Now Playing sbarca ufficialmente sul Play Store: uno dei migliori lettori audio per Android
                                      [description] => Appassionati come siamo di musica abbiamo provato numerosi lettori presenti nel Play Store e ne abbiamo trovati alcuni davvero completi e funzionali. Allinio del mese per? vi abbiamo consigliato di provare un programma in beta, non disponibile nel Play Store, ma davvero promettente: Now Playing. Il software, creato da?Jack Underwood?unentusiasta developer Android, ? un lettore audio in pieno stile Google Now/Holo dalle enormi potenzialit?. Se amate la grafica pulita, minimalista e ben realizzata vi consigliamo spassionatamente di testarlo. Il programma ? uscito dalla fase beta ed ? da poche ore disponibile nel Play Store. ? Il software ? molto completo e troviamo la?divisione per artisti, album, generi etc.. tutto sfogliabile tramite swype, oltre alla possibilit? di creare play list. Inoltre una delle caratteristiche distintive ? la possibilit? di utilizzare?lequalizzatore interno dello smartphone se disponibile. Non manca la possibilit? di trovare automaticamente i testi delle canzoni, informazioni su artisti, copertine e molte altre opzioni davvero interessanti. Nome: Now PlayingSviluppatore: Jack UnderwoodPrezzo: 0.82Installa App dal PC Play Store Thanks to?Jack
                                      [link] => http://android.hdblog.it/2013/04/30/now-playing-sbarca-ufficialmente-sul-play-store-uno-dei-migliori-lettori-audio-per-android/
                                      [image] => http://sites.qoop.it/19/8c/ad/08/now-playing-sbarca-ufficialmente-sul-play-store-uno-dei-migliori-lettori-audio-per-android.jpg
                                      [rss_id] => 19
                                      [date] => 2013-04-30 10:12:26
                                      [source] => android.hdblog.it
                                      [type] => qoop
                                    )

                                  [128108] => Array
                                    (
                                      [id] => 816a9a65b4a585ce188840291f0de812
                                      [title] => NGM Forward Infinity: il primo smartphone Android Quad Core con supporto Dual sim arriva in Italia? a 269
                                      [description] => NGM presenta per il mercato italiano Forward Infinity, il primo smartphone del produttore dotato di processore quad-core, supporto dual-sim avanzato, design ultrasottile (solo 0,96 mm di spessore) ed infine lultima distribuzione Android 4.1 Jelly Bean.?Un prodotto dunque molto interessante che sembra riuscire ad offrire anche un prezzo in linea con la concorrenza. Caratteristiche?NGM Forward Infinity: Display da 4,5 pollici qHD Super IPS rinforzato con la tecnologia Dragontrail Processore Quad-core 1.2 Ghz. Sistema Android Jelly Bean 4.1 Memoria interna 4GB espandibile tramite microSD fino a 32GB. Fotocamera posteriore da 8 Mpxl, flash LED, autofocus, funzione HDR. Fotocamera frontale da 1 Mpxl. Connettivit? HSDPA+ e HSUPA, Bluetooth, Wi-Fi,GPS. Batteria da 2100 mAh. Grazie alla funzionalit? Smart Dial potremo associare alla sim uno o pi? contatti in rubrica in modo da utilizzare la tariffa pi? conveniente con la possibilit? di disattivare una delle due sim in un qualsiasi momento della giornata. Infine il sistema di scrittura predittiva SwiftKey integrato rendono questo smartphone completo e adatto davvero a tutti gli usi. Forward Infinity sar? in vendita nei primi giorni di Maggio a 269 euro al pubblico in una confezione che comprende anche una scheda microSD da 32 GB.
                                      [link] => http://android.hdblog.it/2013/05/02/ngm-forward-infinity-il-primo-smartphone-android-quad-core-con-supporto-dual-sim-arriva-in-italia%E2%80%8F-a-269e/
                                      [image] => http://sites.qoop.it/421/55/fe/8c/ngm-forward-infinity-il-primo-smartphone-android-quad-core-con-supporto-dual-sim-arriva-in-italia-a-269.jpg
                                      [rss_id] => 421
                                      [date] => 2013-05-02 12:52:12
                                      [source] => android.hdblog.it
                                      [type] => qoop
                                    )

                                  [129301] => Array
                                    (
                                      [id] => 116354c263e24660d2994ee371075f6c
                                      [title] => Sony Xperia V: il firmware 9.1.A.1.138 passa la certificazione. In arrivo Android 4.1.2 Jelly Bean
                                      [description] => Sembra che il processo di aggiornamento della gamma Sony 2012 ad Android 4.1.2 Jelly Bean stia procedendo, non troppo velocemente, ma comunque in modo continuo. Sebbene ancora non tutti i device abbiano ricevuto lupdate, tramite la certificazione dei firmware possiamo capire che ormai ? solo questione di tempo prima che il roll Out inizi per tutti i device supportati e ancora non aggiornati. Xperia V ? lultimo in ordine di tempo ad aver visto la certificazione del firmware?9.1.A.1.138 che dovrebbe portare Android 4.1.2 ufficialmente su questo ottimo smartphone che non ha trovato particolare fortuna in Italia a causa delluscita di Xperia Z e di altri Xperia praticamente nello stesso periodo. Non resta che attendere adesso la notifica di aggiornamento prevista nelle prossime settimane. via
                                      [link] => http://android.hdblog.it/2013/03/25/sony-xperia-v-il-firmaware-9-1-a-1-138-passa-la-certificazione-in-arrivo-android-4-1-2-jelly-bean/
                                      [image] => http://sites.qoop.it/425/sony-xperia-v-il-firmware-9-1-a-1-138-passa-la-certificazione-in-arrivo-android-4-1-2-jelly-bean.jpg
                                      [rss_id] => 425
                                      [date] => 2013-03-25 13:01:40
                                      [source] => android.hdblog.it
                                      [type] => qoop
                                    )

                                  [133701] => Array
                                    (
                                      [id] => 1171ab8b5116b5927da1b7c46be3f980
                                      [title] => Sony avvia il rollout di Android 4.1 per Xperia P, Go, E dual: da fine Maggio per Xperia S, SL, Ion e Acro S
                                      [description] => Sony sta per completare il rollout di Android 4.1 per buona parte degli smartphone commercializzati durante tutto lo scorso anno. La fase finale dello sviluppo era stata annunciata proprio pochi giorni fa ed ora sembra che finalmente il rilascio sia ufficialmente cominciato, anche se avverr? con gradualit? durante tutto il corso delle prossime settimane. Il rollout di Android 4.1 Jelly Bean ? ufficialmente cominciato per Xperia P, Xperia Go ed Xperia E dual, Sony afferma di aver lavorato molto per lintegrazione della personalizzazione Xperia con lultima distribuzione Android. Versioni aggiornate delle applicazioni principali WALKMAN, Album e Movies, un nuovo set di funzionalit? per accedere e condividere scatti, video e brani musicali, implementata la modalit? STAMINA che consente di ottenere il massimo dalla batteria nel momento del bisogno ed in modo completamente personalizzabile, aggiunta una nuova funzione di ricerca allinterno della barra delle applicazioni che rende pi? facile individuare le proprie applicazioni preferite. Nuova User Experience per la homescreen, widget rinnovati, applicazioni e shortcut con un massimo di 7 pannelli, notifiche personalizzabili per una pi? completa flessibilit? nella creazione dellinterfaccia che pi? si desidera in pochi semplici tocchi. Infine Google Now implementato di default e molte altre piccole novit? che riporteranno il vostro smartphone Xperia a nuova vita. Nel caso di Xperia Go laggiornamento ? accessibile tramite PC Companion o Bridge per Mac a causa delle dimensioni di alcuni pacchetti software, in questo modo gli utenti riceveranno solo una notifica in-phone per procedere poi allaggiornamento tramite PC. Per gli altri device, Sony Xperia S, Xperia SL, Xperia ion ed Xperia acro S, il produttore ha confermato che il rilascio partir? dalla fine del mese di Maggio. via
                                      [link] => http://android.hdblog.it/2013/04/24/sony-avvia-il-rollout-di-android-4-1-per-xperia-p-go-e-dual-da-fine-maggio-per-xperia-s-sl-ion-e-acro-s/
                                      [image] => http://sites.qoop.it/data/www-sites/www.qoop.it/scripts/../public/sites/425/11/71/71ab/sony-avvia-il-rollout-di-android-4-1-per-xperia-p-go-e-dual-da-fine-maggio-per-xperia-s-sl-ion-e-acro-s.jpg
                                      [rss_id] => 425
                                      [date] => 2013-04-24 12:46:23
                                      [source] => android.hdblog.it
                                      [type] => qoop
                                    )

                                )

                            )

                          [box] => Array
                            (
                              [ttl] => 900
                            )

                          [boxId:protected] => Search\SimilarNewsBox
                          [isAjax:protected] => 
                          [hooks] => Array
                            (
                            )

                          [view] => 
                          [childs] => Array
                            (
                            )

                        )

                      [3] => printBox Object
                        (
                          [isFeed:protected] => 
                          [cdata] => <!-- google_ad_section_end --> 
                          [data] => 
                          [box] => 
                          [boxId:protected] => printBox
                          [isAjax:protected] => 
                          [hooks] => Array
                            (
                            )

                          [view] => 
                          [childs] => Array
                            (
                            )

                        )

                    )

                )

            )

        )

      [10] => Array
        (
          [file] => /data/www-sites/baloo/class/Page.class.php
          [line] => 63
          [function] => renderBox
          [class] => Baloo\Page
          [type] => ->
          [args] => Array
            (
              [0] => divBox Object
                (
                  [isFeed:protected] => 
                  [cdata] => 
							
						
                  [data] => Array
                    (
                    )

                  [box] => 
                  [boxId:protected] => divBox
                  [isAjax:protected] => 
                  [hooks] => Array
                    (
                    )

                  [view] => 
                  [childs] => Array
                    (
                      [0] => containerBox Object
                        (
                          [isFeed:protected] => 
                          [cdata] => 
							

							

							
							
							
							
                          [data] => Array
                            (
                            )

                          [box] => 
                          [boxId:protected] => containerBox
                          [isAjax:protected] => 
                          [hooks] => Array
                            (
                            )

                          [view] => 
                          [childs] => Array
                            (
                              [0] => divBox Object
                                (
                                  [isFeed:protected] => 
                                  [cdata] => 
								
								
							
                                  [data] => Array
                                    (
                                    )

                                  [box] => Array
                                    (
                                      [class] => group
                                      [style] => width:502px; min-width:502px; margin:0px 0% 8px 0px; background-color:#FFF; text-align:left; padding:0px; border: 1px solid #CCCCCB; 
                                    )

                                  [boxId:protected] => divBox
                                  [isAjax:protected] => 
                                  [hooks] => Array
                                    (
                                    )

                                  [view] => 
                                  [childs] => Array
                                    (
                                      [0] => singleNewsBox Object
                                        (
                                          [isFeed:protected] => 
                                          [cdata] => 
								
								
                                          [data] => Array
                                            (
                                              [title] => ฟังเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิต for Android
                                              [link] => http://it.appszoom.com/android_applications/music_and_audio/_htftt.html
                                              [source] => it.appszoom.com
                                              [description] => by Khwanchai Chuayniam ทางเว็บคนใต้คลับดอมคอม (www.kontaiclub.com) ได้เพิ่มช่องทางการรับฟังเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิต...<br> FREE
                                              [image] => /sites/1988/for-android.png
                                            )

                                          [box] => Array
                                            (
                                              [ttl] => 86400
                                            )

                                          [boxId:protected] => singleNewsBox
                                          [isAjax:protected] => 
                                          [hooks] => Array
                                            (
                                            )

                                          [view] => 
                                          [childs] => Array
                                            (
                                              [0] => bannerBox Object
                                                (
                                                  [isFeed:protected] => 
                                                  [cdata] => 
                                                  [data] => Array
                                                    (
                                                    )

                                                  [box] => Array
                                                    (
                                                      [size] => google-500x90
                                                    )

                                                  [boxId:protected] => bannerBox
                                                  [isAjax:protected] => 
                                                  [hooks] => Array
                                                    (
                                                    )

                                                  [view] => 
                                                  [childs] => Array
                                                    (
                                                    )

                                                )

                                            )

                                        )

                                      [1] => bannerBox Object
                                        (
                                          [isFeed:protected] => 
                                          [cdata] => 
                                          [data] => Array
                                            (
                                            )

                                          [box] => Array
                                            (
                                              [size] => google-500x90
                                            )

                                          [boxId:protected] => bannerBox
                                          [isAjax:protected] => 
                                          [hooks] => Array
                                            (
                                            )

                                          [view] => 
                                          [childs] => Array
                                            (
                                            )

                                        )

                                    )

                                )

                              [1] => divBox Object
                                (
                                  [isFeed:protected] => 
                                  [cdata] => 
								

									

								
								
							
                                  [data] => Array
                                    (
                                    )

                                  [box] => Array
                                    (
                                      [class] => group
                                      [style] => margin:0px 0px 6px 0px;
                                    )

                                  [boxId:protected] => divBox
                                  [isAjax:protected] => 
                                  [hooks] => Array
                                    (
                                    )

                                  [view] => 
                                  [childs] => Array
                                    (
                                      [0] => divBox Object
                                        (
                                          [isFeed:protected] => 
                                          [cdata] => 
									
								
                                          [data] => Array
                                            (
                                            )

                                          [box] => Array
                                            (
                                              [class] => boxResult
                                            )

                                          [boxId:protected] => divBox
                                          [isAjax:protected] => 
                                          [hooks] => Array
                                            (
                                            )

                                          [view] => 
                                          [childs] => Array
                                            (
                                              [0] => relatedListBox Object
                                                (
                                                  [isFeed:protected] => 
                                                  [cdata] => 
                                                  [data] => Array
                                                    (
                                                      [related] => Array
                                                        (
                                                          [0] => igo-primo-android-autovelox
                                                          [1] => versione-per-android-kitt-supercar
                                                          [2] => sbloccare-root-android-4.2.2
                                                          [3] => wifi-hacker-android-download-ita
                                                          [4] => indovina-vip-android
                                                          [5] => prezzo-opera-opera-for-series-60
                                                          [6] => prezzo-winwap-technologies-winwap-browser-for-windows-4.0
                                                          [7] => acquisto-winwap-technologies-winwap-browser-for-windows-4.2
                                                          [8] => acquisto-winwap-technologies-winwap-browser-for-windows-4.0
                                                          [9] => cerco-winwap-technologies-winwap-browser-for-windows-4.2
                                                        )

                                                    )

                                                  [box] => Array
                                                    (
                                                      [num] => 5
                                                      [ttl] => 3600
                                                    )

                                                  [boxId:protected] => relatedListBox
                                                  [isAjax:protected] => 
                                                  [hooks] => Array
                                                    (
                                                    )

                                                  [view] => 
                                                  [childs] => Array
                                                    (
                                                    )

                                                )

                                            )

                                        )

                                      [1] => adsBox Object
                                        (
                                          [isFeed:protected] => 
                                          [cdata] => 
                                          [data] => Array
                                            (
                                              [format] => text
                                              [width] => 250px
                                              [fallback] => true
                                              [ads] => Array
                                                (
                                                  [0] => 
                                                )

                                            )

                                          [box] => Array
                                            (
                                              [type] => text
                                              [number] => 1
                                              [width] => 250px
                                            )

                                          [boxId:protected] => adsBox
                                          [isAjax:protected] => 
                                          [hooks] => Array
                                            (
                                            )

                                          [view] => 
                                          [childs] => Array
                                            (
                                            )

                                        )

                                      [2] => divBox Object
                                        (
                                          [isFeed:protected] => 
                                          [cdata] => 
									
								
                                          [data] => Array
                                            (
                                            )

                                          [box] => Array
                                            (
                                              [class] => boxResult
                                              [style] => border-color:#e7302a
                                            )

                                          [boxId:protected] => divBox
                                          [isAjax:protected] => 
                                          [hooks] => Array
                                            (
                                            )

                                          [view] => 
                                          [childs] => Array
                                            (
                                              [0] => bannerBox Object
                                                (
                                                  [isFeed:protected] => 
                                                  [cdata] => 
                                                  [data] => Array
                                                    (
                                                    )

                                                  [box] => Array
                                                    (
                                                      [size] => google-250x250
                                                    )

                                                  [boxId:protected] => bannerBox
                                                  [isAjax:protected] => 
                                                  [hooks] => Array
                                                    (
                                                    )

                                                  [view] => 
                                                  [childs] => Array
                                                    (
                                                    )

                                                )

                                            )

                                        )

                                      [3] => divBox Object
                                        (
                                          [isFeed:protected] => 
                                          [cdata] => 
									
								
                                          [data] => Array
                                            (
                                            )

                                          [box] => Array
                                            (
                                              [class] => boxResult
                                            )

                                          [boxId:protected] => divBox
                                          [isAjax:protected] => 
                                          [hooks] => Array
                                            (
                                            )

                                          [view] => 
                                          [childs] => Array
                                            (
                                              [0] => YahooBox Object
                                                (
                                                  [isFeed:protected] => 
                                                  [cdata] => 
                                                  [data] => Array
                                                    (
                                                    )

                                                  [box] => Array
                                                    (
                                                      [width] => 240
                                                      [start] => 0
                                                      [num] => 3
                                                    )

                                                  [boxId:protected] => YahooBox
                                                  [isAjax:protected] => 
                                                  [hooks] => Array
                                                    (
                                                    )

                                                  [view] => 
                                                  [childs] => Array
                                                    (
                                                    )

                                                  [viewName] => yahoo-240
                                                )

                                            )

                                        )

                                    )

                                )

                              [2] => Search\SimilarNewsBox Object
                                (
                                  [isFeed:protected] => 
                                  [cdata] => 
                                  [data] => Array
                                    (
                                      [results] => Array
                                        (
                                          [6700] => Array
                                            (
                                              [id] => 0015811634b115a2b51aca240576d55c
                                              [title] => A New York la polizia equipaggia gli agenti con 400 smartphone Android e unApp Speciale
                                              [description] => In America si sa che la polizia ? decisamente molto diversa rispetto a quella Italiana. Meglio o peggio non ? una questione che ci riguarda in questa sede, ma i 400 smartphone Android che sono stati dati ad altrettanti agenti dalla citt? di New York sono sicuramente una novit? nella lotta al crimine. Allinterno di questi device, personalizzati e bloccati in modo da non poter effettuare o ricevere chiamate, ? stato installato un particolare software che permette di accedere a un numero enorme di dati in modo sili a come accade con il sistema presente nelle 2500 vetture sparse per la citt?. Il programma ? per? pi? intuitivo, facile e veloce e aiuta gli agenti a trovare praticamente qualsiasi tipo di informazione sui luoghi, palazzi, persone, ricercati e altro ancora. Il database a cui gli agenti hanno accesso tramite lapp ? infatti immenso e offre informazioni dettagliatissime su tutti i precedenti degli arrestati spingendosi anche a mappare gli edifici indicando dove sono venuti gli arresti, a che piano e in pase a cosa (droga, armi o altro). Uno strumento decisamente importante che trova in Android il sistema al momento scelto per questa sperimentazione. Flessibilit? e personalizzazione che, evidentemente, non sono possibili con altri OS mobile. via
                                              [link] => http://android.hdblog.it/2013/04/12/a-new-york-la-polizia-equipaggia-gli-agenti-con-400-smartphone-android-e-unapp-speciale/
                                              [image] => http://sites.qoop.it/421/0c/18/7d/a-new-york-la-polizia-equipaggia-gli-agenti-con-400-smartphone-android-e-un-app-speciale.jpg
                                              [rss_id] => 421
                                              [date] => 2013-04-12 14:28:32
                                              [source] => android.hdblog.it
                                              [type] => qoop
                                            )

                                          [24108] => Array
                                            (
                                              [id] => 8040de2589ae601f5cd23e9baf61b1e1
                                              [title] => Su XDA appare il primo firmware Android 4.1.2 Jelly Bean ufficiale per Motorola RAZR!
                                              [description] => Notizia sicuramente molto interessante per tutti i possessori del Motorola Razr commercializzato in Europoa e in Italia. Sebbene il produttore sia praticamente scomparso dal nostro continente, sembra che ci siano buone speranze di vedere Jelly Bean 4.1.2 sul Razr.?Da XDA arriva infatti una prima rom leaked, originale Motorola, che porta la nuova distribuzione Android sul device. Si tratta di un update non ancora ufficialmente diffuso e dunque potenzialmente instabile o con bug di vario tipo. Purtroppo, sebbene linstallazione non sia un problema, ? impossibile al momento tornare indietro ad ICS dopo aver flashato il device. Android 4.1.2 elimina moltissime delle personalizzazione del produttore a favore di unesperienza quasi stock di Android. Maggirio info su XDA.
                                              [link] => http://android.hdblog.it/2013/03/17/su-xda-appare-il-primo-firmware-android-4-1-2-jelly-bean-ufficiale-per-motorola-razr/
                                              [image] => http://sites.qoop.it/425/80/40/de/su-xda-appare-il-primo-firmware-android-4-1-2-jelly-bean-ufficiale-per-motorola-razr.jpg
                                              [rss_id] => 425
                                              [date] => 2013-03-17 11:25:11
                                              [source] => android.hdblog.it
                                              [type] => qoop
                                            )

                                          [27813] => Array
                                            (
                                              [id] => d04dcfe410a94a95922cd68086103d05
                                              [title] => Sony Honami: tra speculazioni e realt il primo CyberShot Android da 20 megapixel
                                              [description] => Il marchio Cyber Shot ? sicuramente molto conosciuto e tra i pi? famosi nel mondo della fotografia. Impiegato anche su smartphone usciti negli anni passati, ad oggi non troviamo nessuna implementazione di tale tecnologia nel panorama Android. Un vero peccato considerando come gli utenti cerchino da sempre smartphone con doti fotografiche importanti e in grado di sostituire una fotocamera di media qualit?. Nei giorni scorsi sono per? tornati di moda i rumor relativi ad un futuro device Sony con sistema Android appartenente alla gamma Cyber Shot Rumor | Sony Xperia Cyber-shot, nuovi Wallkman Phone ed un concorrente per iPhone in arrivo nel Q3! Ecco che adesso arrivano ulteriori informazioni che indicherebbero in?Honami?il presento nome di questo nuovo device.? Uno smartphone decisamente molto interessante che potrebbe arrivare sul mercato gi? nellestate 2013 e portare il nuovissimo processore?Snapdragon 800?con clock a 2.3 GHz, 2 GB di RAM, schermo da?5 pollici Full HD?e una batteria compresa tra i?2700 e i 3000 mAh. Secondo la fonte il display dovrebbe essere diverso da quelli visti fino ad oggi e finalmente si parla di tecnologia?WhiteMagic realizzata dalla?Japan Display?o, magari, lottimo?Sharp IGZO?che ritroviamo sulla gamma Padfone di recente commercializzazione. A tutto questo si aggiungerebbe il sensore fotografico?CyberShot con una risoluzione di 20 megapixel?con?flash allo Xenon?e in grado di realizzare foto e video con una qualit? nettamente superiori alla gamma Android fino ad oggi commercializzata. Si tratta come sempre di rumos ma uno smartphone di quuesto tipo lo stanno attendendo in molti! via
                                              [link] => http://android.hdblog.it/2013/04/02/sony-honami-tra-speculazioni-e-realta-il-primo-cybershot-android-da-20-megapixel/
                                              [image] => http://sites.qoop.it/19/a0/30/d8/sony-honami-tra-speculazioni-e-realta-il-primo-cybershot-android-da-20-megapixel.jpg
                                              [rss_id] => 19
                                              [date] => 2013-04-02 08:14:47
                                              [source] => android.hdblog.it
                                              [type] => qoop
                                            )

                                          [42612] => Array
                                            (
                                              [id] => c06c67216b02c0c3b6d3e9601f2450bd
                                              [title] => Paranoid Android: ancora novit in arrivo mostrate in video
                                              [description] => Ancora novit? dal Team Paranoid Android che ha rilasciato, tramite Google+, un nuovo video che mostra alcune delle novit? che arriveranno nelle prossime release della famosa ROM con modalit? Ibrida. Proprio la personalizzazione del firmware ? sempre pi? al centro dellattenzione grazie allinserimento di un collegamento nei Quick Setting per accedere velocemente al pannello di impostazioni avanzate della ROM. Risolte inoltre alcuni problemi e bug noti su Nexus 7 e altri device supportati. Video a seguire:
                                              [link] => http://android.hdblog.it/2013/03/25/paranoid-android-ancora-novita-in-arrivo-mostrate-in-video/
                                              [image] => http://sites.qoop.it/425/c0/6c/67/paranoid-android-ancora-novita-in-arrivo-mostrate-in-video.jpg
                                              [rss_id] => 425
                                              [date] => 2013-03-25 08:32:45
                                              [source] => android.hdblog.it
                                              [type] => qoop
                                            )

                                          [49409] => Array
                                            (
                                              [id] => 908ddd1d656e37cb3f686ee4ec55fe2e
                                              [title] => Asus TF300: anche in Italia inizia il roll Out di Android 4.2
                                              [description] => In America Asus ha gi? iniziato il roll Out dellaggiornamento Android 4.2 ma a quanto pare anche in Italia sembrano arrivare le prima conferme. Al momento abbiamo ricevuto una sola segnalazione ma controllando la pagina ufficiale Facebook pare che anche altre persone abbiano ricevuto laggiornamento. Asus aveva confermato larrivo di Jelly Bean 4.2.1 per la prossima settimana ma a quanto pare qualche fortunato utente ha gi? visto la notifica di update.? Per chi sta ancora aspettando, di seguito un video che mostra le novit? principali e la nuova UI.
                                              [link] => http://android.hdblog.it/2013/03/09/asus-tf300-anche-in-italia-inizia-il-roll-out-di-android-4-2/
                                              [image] => http://sites.qoop.it/425/90/8d/dd/asus-tf300-anche-in-italia-inizia-il-roll-out-di-android-4-2.jpg
                                              [rss_id] => 425
                                              [date] => 2013-03-09 09:28:58
                                              [source] => android.hdblog.it
                                              [type] => qoop
                                            )

                                          [58106] => Array
                                            (
                                              [id] => 60a6d2183e6d271a45e0d908fc749461
                                              [title] => Paranoid Android al lavoro sul Multi Windows per tutte le app (video)
                                              [description] => Il team Paranoid Android torna a mostrare interessanti novit? in arrivo, o meglio in sviluppo, per le future versioni dellapprezzatissima ROM. Il protagonista del video pubblicato ? il multi windows o meglio una rivisitazione del concetto di finestre floating in stile Paranoid adattabile a tutte le applicazioni. La funzionalit? e decisamente molto interessante proprio perch? applicabile a tutte le app, finestre e impostazioni e quindi a tutta la UI. Il lavoro ? agli inizi e sebbene nel video si veda bene il funzionamento, la versione finale ? ancora lontana e potrebbe cambiare molto a livello estetico. Al momento lattivazione della finestra si ottiene cliccando sulle notifiche per praticit? in fase di test ma, al momento del lancio, sar? diversa la gestione dellapp. Il Team Paranoid non ha comunque fretta di rilasciare il tool e lo far? solo quando sar? effettivamente pronto. Non vediamo lora di vederlo in azione sperando in funzionalit? multi windows in stile Samsung con due finestre splittabili sullo schermo.
                                              [link] => http://android.hdblog.it/2013/04/27/paranoid-android-multi-windows/
                                              [image] => http://sites.qoop.it/19/7a/df/2f/paranoid-android-al-lavoro-sul-multi-windows-per-tutte-le-app-video.jpg
                                              [rss_id] => 19
                                              [date] => 2013-04-27 09:01:46
                                              [source] => android.hdblog.it
                                              [type] => qoop
                                            )

                                          [60415] => Array
                                            (
                                              [id] => f0ae0cb948d177c0e5ef8590bb5732d9
                                              [title] => La NASA diffonde le prime immagini scattate da alcuni smartphone Android lanciati nello spazio
                                              [description] => Diversi i progetti inaugurati dalla NASA che hanno avuto come protagonisti alcuni tra i pi? famosi smartphone Android, lanciati in orbita come dei veri e propri satelliti in grado di scattare foto che potete vedere ritratte poco sopra. Strand-1 o ancora SmartSPHERES sono soltanto due tra quelli riportati sulle pagine del nostro blog, ma le foto che vedete appartengono a PhoneSats, progetto analogo promosso gi? da alcuni anni ma completato solo il mese scorso. Lobbiettivo principale ? stato pienamento raggiunto e lagenzia spaziale si ? dichiarata soddisfatta della riuscita delloperazione, dimostrando come sia possibile creare hardware attraverso dispositivi di tipo consumer. Durante il breve viaggio in orbita, siamo stati in grado di dimostrare come attraverso la capacit? degli attuali smartphone potremo agire come dei veri e propri satelliti, risparmiando non poco sulle risorse. Ha riferito Bruce Yost, Program manager for NASAs Small Satellite Technology Program, durante unintervista. Il progetto PhoneSat ? nato come una collaborazione nel 2009 con alcuni studenti universitari, ma il decollo ? stato possibile soltanto recentemente. Tra gli smartphone utilizzati figurano un?Nexus One e Nexus S, ammortizzando i costi alla ragguardevole cifra di 3500$, relativamente bassa se consideriamo a quanto pu? salire la realizzazione di un satellite; da parte sua la NASA afferma di essere gi? impegnata in un nuovo progetto con smartphone di ultima generazione dotati di fotocamere migliori di quelle utilizzate con PhoneSat. via
                                              [link] => http://android.hdblog.it/2013/05/06/la-nasa-diffonde-le-prime-immagini-scattate-da-alcuni-smartphone-android-lanciati-nello-spazio/
                                              [image] => http://sites.qoop.it/19/e0/17/4b/la-nasa-diffonde-le-prime-immagini-scattate-da-alcuni-smartphone-android-lanciati-nello-spazio.jpg
                                              [rss_id] => 19
                                              [date] => 2013-05-06 13:10:24
                                              [source] => android.hdblog.it
                                              [type] => qoop
                                            )

                                          [62115] => Array
                                            (
                                              [id] => f0b3f4a9f8089c849e836c717495b830
                                              [title] => Nel 2013 i tablet Android supereranno la quota di mercato degli iPad Apple
                                              [description] => E solo questione di tempo ma davanti alle infinite varianti di infiniti produttori e con prezzi che permettono a tutti di acquistare un tablet, Android ? destinato a superare Apple anche nel settore Tablet. Secondo le ultime ricerche della IDC, gi? da questanno i Tablet Android supereranno la diffusione degli iPad nel mondo. Le ultime uscite di versioni da 7/8 pollici economiche hanno aiutato molto la piattaforma Android e la sua espansione in questo segmento di mercato. Prezzi inferiori ai 200 e ormai prossimi ai 100 con prodotti comunque buoni (Archos 7 Titanium uno degli ultimi) sono la chiave del successo unita ovviamente alle tante proposte tra cui scegliere. Scontato dunque il sorpasso che comunque non sar? immediato e che conferma quanto Apple abbia dominato questo settore da 3 anni con iPad e le sue evoluzioni 2,3,4 e Mini. I numeri comunque sembrano non lasciare spazio a dubbi e presto o tardi durante il 2013 i Tablet Android supereranno, globalmente, la quota di mercato di iPad. Vedremo se il segmento Tablet Windows 8 potr? rimescolare le carte in tavola.
                                              [link] => http://android.hdblog.it/2013/03/13/nel-2013-i-tablet-android-supereranno-la-quota-di-mercato-degli-ipad-apple/
                                              [image] => http://sites.qoop.it/421/83/b3/9c/nel-2013-i-tablet-android-supereranno-la-quota-di-mercato-degli-ipad-apple.png
                                              [rss_id] => 421
                                              [date] => 2013-03-13 09:12:28
                                              [source] => android.hdblog.it
                                              [type] => qoop
                                            )

                                          [73107] => Array
                                            (
                                              [id] => 70cd1ad795008163ad9e497627a21928
                                              [title] => Android cresce negli Stati Uniti e Samsung ne trascina lascesa
                                              [description] => Come sappiamo gli Stati Uniti sono un mercato molto particolare per Android che a fatica riesce ad imporsi su Apple in un eterno balletto a due che vede alternati i due sistemi operativi mobile nelle prime posizioni del podio. Negli ultimi mesi per? sembra che il sistema mobile di Google sia riuscito a crescere grazie agli operatori locali e ad alcuni produttori. In particolare Sprint, il terzo carrier nazionale, ha visto un importante incremento delle vendite di smartphone Android e Samsung ? il marchio che trascina la crescita del sistema. Con il Galaxy S3, Galaxy S2 e Note 2 il produttore Coreano ? infatti ampiamente al comando del market share USA e trova solo in Apple il principale concorrente. Con la presentazione a New York del Galaxy S4 e la grande campagna di promozione in America, Samsung cercher? di abbassare le quote di mercato di iPhone e guadagnare punti sullavversario. Al momento, secondo il report di Kantar Worldpanel ComTech, Android ? cresciuto del 5.8% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno mentre iOS ha avuto un calo del 3.5%. Una situazione che al momento vede lOS mobile di Google al 51.2% del Market Share locale e in vantaggio sul sistema operativo di Apple. Riusciranno il Galaxy S4 e latteso HTC One a consolidare Android in USA? via
                                              [link] => http://android.hdblog.it/2013/04/02/android-cresce-negli-stati-uniti-e-samsung-ne-trascina-lascesa/
                                              [image] => http://sites.qoop.it/425/70/cd/1a/android-cresce-negli-stati-uniti-e-samsung-ne-trascina-l-ascesa.jpg
                                              [rss_id] => 425
                                              [date] => 2013-04-02 10:02:28
                                              [source] => android.hdblog.it
                                              [type] => qoop
                                            )

                                          [100308] => Array
                                            (
                                              [id] => 811e086b62640741b0f48b767b228ef9
                                              [title] => Facebook Home: il launcher per Android sar solo per ICS e Jelly Bean e presto con pubblicit!
                                              [description] => Era prevedibile ma adesso ? ufficiale: la nuova home di Facebook che verr? pubblicata nel Play Store il prossimo 12 Aprile, sar? compatibile con con le distribuzioni Android ICS e Jelly Bean (e in futuro immaginiamo anche superiori) in quando Gingerbread non sfrutta le medesime API e risulterebbe limitata e meno efficace. Un peccato per quegli utenti che hanno un device non aggiornato e che non potranno provare questa Home. Speriamo che gli utilizzatori di Android 2.3 o antecedenti non siano particolari fan di Facebook! Pericolosa invece la notizia che riguarderebbe linserimento di pubblicit? con aggiornamenti futuri. Sappiamo che Facebook muove miliardi con le pubblicit?, i cosiddetti ads, annunci e altro ma a quanto pare, anche il launcher e lHTC First avranno questi contenuti che si inseriranno nel feed degli aggiornamenti e non potranno essere eliminati neanche a pagamento. Arriveranno dopo, non appena si sar? allargato il bacino di utenza, ma arriveranno. Ricordiamo che la versione per Tablet arriver? solo in seguito. Approfondimenti: Facebook Home su alcuni smartphone Android dal 12 Aprile (lista)! HTC First Ufficiale: Immagini, video, prezzo e caratteristiche complete Facebook Home su HTC First: ecco il primo video promozionale HTC First: ecco le prime immagini Hands-on
                                              [link] => http://android.hdblog.it/2013/04/04/facebook-home-il-launcher-per-android-sara-solo-per-ics-e-jelly-bean/
                                              [image] => http://sites.qoop.it/19/e3/02/7f/facebook-home-il-launcher-per-android-sara-solo-per-ics-e-jelly-bean-e-presto-con-pubblicita.jpg
                                              [rss_id] => 19
                                              [date] => 2013-04-04 20:49:23
                                              [source] => android.hdblog.it
                                              [type] => qoop
                                            )

                                          [104305] => Array
                                            (
                                              [id] => 512df3a953c09ea8a73b3307fbbea5a3
                                              [title] => LG conferma il rilascio di Android 4.1.2 anche per Optimus L7 in Italia (versione V20a)
                                              [description] => LG Italia ha confermato tramite Facebook che anche Optimus L7 ? stato ufficialmente aggiornato ad Android 4.1.2, il rilascio ? gi? in corso mentre stiamo scrivendo larticolo con i cambiamenti a fondo pagina apportati dalla casa produttrice per questo smartphone. Per procedere alle operazioni di aggiornamento purtroppo sar? necessario utilizzare obbligatoriamente lapplicazione B2C per PC scaricabile dalla sezione supporto del sito LG a questo indirizzo in quanto il rilascio del firmware non ? avvenuto tramite FOTA utilizzando la ricerca automatica degli aggiornamenti dalla finestra delle impostazioni. Versione Software: V20a (open market) ?Di seguito trovate la lista delle migliorie implementate: ?Aggiornamento del sistema operativo a Jelly Bean 4.1.2. Nuova funzione Application Link nella sveglia. Nuova funzione Temi Messaggi per cambiare lo sfondo nelle conversazioni degli SMS. Nuova funzione Screen Zooming per usare il pinch-to-zoom negli SMS e nelle anteprime della galleria. Aggiornati e/o rimossi alcuni widget in linea con linterfaccia Optimus 3.0 del 2013. Rimossa lapplicazione LG Tag+. E possibile scaricarla tramite Gestione applicazioni. Nuovo widget meteo AccuWeather. Rimosse le applicazioni News e Finance di Yahoo!. Aggiunta lapplicazione File Manager per la gestione dei file sul dispositivo. Fateci sapere come vi trovate con la nuova distribuzione Android. ?
                                              [link] => http://android.hdblog.it/2013/04/08/lg-conferma-il-rilascio-di-android-4-1-2-anche-per-optimus-l7-in-italia-versione-v20a/
                                              [image] => http://sites.qoop.it/421/17/40/78/lg-conferma-il-rilascio-di-android-4-1-2-anche-per-optimus-l7-in-italia-versione-v20a.jpeg
                                              [rss_id] => 421
                                              [date] => 2013-04-08 11:29:53
                                              [source] => android.hdblog.it
                                              [type] => qoop
                                            )

                                          [109611] => Array
                                            (
                                              [id] => b1341728bc907c92c46e4bcb31fef12c
                                              [title] => Infografica: distribuzione Android nel Mondo
                                              [description] => Spesso vi abbiamo proposto studi, ricerche, dati e informazioni sulla distribuzione di Android nel mondo. La crescita ed espansione del sistema ? sotto gli occhi di tutti e sicuramente Android oggi ha il maggior market share a livello globale per le piattaforme mobili, ma come sono distribuiti i device nel mondo, la dimensione di schermo pi? utilizzata quale ? e lo smartphone pi? diffuso? A darci queste risposte e a fornirci ulteriori dati di pensa uninfografica:
                                              [link] => http://android.hdblog.it/2013/04/11/infografica-distribuzione-android-nel-mondo/
                                              [image] => http://sites.qoop.it/19/db/aa/60/infografica-distribuzione-android-nel-mondo.jpg
                                              [rss_id] => 19
                                              [date] => 2013-04-11 09:38:14
                                              [source] => android.hdblog.it
                                              [type] => qoop
                                            )

                                          [110509] => Array
                                            (
                                              [id] => 9144bb4168c78e5f86088316ae265611
                                              [title] => Phil Schiller critica Android ancora troppo frammentato, Galaxy S4 non impensierisce Apple
                                              [description] => Apple non sembra particolarmente preoccupata dal lancio del nuovo Samsung Galaxy S4, almeno pubblicamente. Durante unintervista a Phil Schiller di Apple da parte del Wall Street Journal, lattuale chief marketing critica nuovamente Android definendolo unalternativa gratuita per feature phone. I soliti punti critici che da sempre contraddistinguono il sistema di Mountain View hanno preso nuovamente campo nelle parole di Phil che ribadisce come la frammentazione sia ancora troppo marcata per un sistema operativo cos? diffuso. Ma Schiller ha criticato Android anche per la mancanza di soluzioni software integrate: Quando si inizia ad utilizzare uno smartphone Android per la prima volta sar? necessario iscriversi ad una miriade di account prima di rendere lesperienza utente veramente completa, questo con iPhone ovviamente non accade. Parole pesanti a poche ore di distanza dalla presentazione di uno degli smartphone Android pi? attesi dellanno, che certamente contribuiranno come i suoi predecessori ad una diffusione ancor pi? capillare della piattaforma. Curioso invece far notare come lo stesso Schiller non si sia soffermato sullo scontro diretto Apple vs Samsung, ma abbia riportato soltanto come il 70% degli acquirenti iPhone si siano trovati soddisfatti dellacquisto al contrario di coloro che scelgono uno smartphone Android, accontentati soltanto del 50%. Un fondo di verit? nelle sue affermazioni?? via
                                              [link] => http://android.hdblog.it/2013/03/14/phil-schiller-critica-android-ancora-troppo-frammentato-galaxy-s4-non-impensierisce-apple/
                                              [image] => http://sites.qoop.it/425/91/44/bb/phil-schiller-critica-android-ancora-troppo-frammentato-galaxy-s4-non-impensierisce-apple.jpg
                                              [rss_id] => 425
                                              [date] => 2013-03-14 10:01:18
                                              [source] => android.hdblog.it
                                              [type] => qoop
                                            )

                                          [111805] => Array
                                            (
                                              [id] => 5149f48a911d1e59b95111571e1ba973
                                              [title] => Emergono nuove ipotesi sulle dimissioni di Andy Rubin dal progetto Android
                                              [description] => Le spiegazioni ufficiali rilasciate dal Wall Street Journal basandosi su una mail dello stesso Andy Rubin non avevano aggiunto molto sui reali motivi che hanno spinto Andy a lasciare il progetto Android, una piattaforma che ? praticamente cresciut? insieme a lui sin dal giorno in cui venne fondata la Open Handset Alliance nel lontano novembre 2007. La sensazione che comunque ci fossero delle motivazioni ulteriori non si ? mai attenuata ed ora giungono interessanti dettagli sulla vicenda che ha determinato il passaggio di consegne tra Rubin e ?Sundar Pichai. Secondo nuove indiscrezioni, la scelta di abbandonare le redini dello sviluppo del sistema Android sembra sia stata decisamente poco amichevole da parte dello stesso Andy Rubin, spinto dallattuale amministratore delegato Larry Page, a passare ad altri progetti e a lasciare cos? il posto. Ipotesi che ovviamente mancano di conferma, alle quali si sommano degli indizi che potrebbero avvalorare questa conclusione. Una settimana prima che Google annunciasse le dimissioni di Rubin, questultimo ha inspiegabilmente aumentato la propria attivit? sul suo profilo Facebook, modificando diverse informazioni importanti e cambiando limmagine di copertina, oltre a diversificare la sua opinione circa limportanza della piattaforma Android rispetto a quelle dellazienda, quasi come una presa di posizione. Concidenze definite da molti un po troppo strane, ma che potrebbero contribuire a ricostruire le reali motivazioni che hanno portato Andy Rubin alla scelta di lasciare la guida del progetto Android. via
                                              [link] => http://android.hdblog.it/2013/04/03/emergono-nuove-ipotesi-sulle-dimissioni-di-andy-rubin-dal-progetto-android/
                                              [image] => http://sites.qoop.it/421/87/07/d2/emergono-nuove-ipotesi-sulle-dimissioni-di-andy-rubin-dal-progetto-android.jpg
                                              [rss_id] => 421
                                              [date] => 2013-04-03 18:15:51
                                              [source] => android.hdblog.it
                                              [type] => qoop
                                            )

                                          [113615] => Array
                                            (
                                              [id] => f13e85dce89b730bd7fdb5146923b6cb
                                              [title] => Galaxy S2 android 4.1.2 disponibile finalmente anche per Tim e Wind
                                              [description] => Oltre un mese fa abbiamo annunciato unimportante aggiornamento per il glorioso Samsung Galaxy S2 relativo ad Android 4.1.2 Jelly Bean. Via Ota sono stati aggiornati tutti i Galaxy S2 no brand Italia con moltissime e importanti novit?. Purtroppo erano esclusi ?i terminali brandizzati ma ci sono arrivate innumerevoli segnalazioni che, finalmente, lattesa anche per coloro che lo hanno acquistato con marchio Tim e Wind ? terminata. Da qualche ora la notifica sta arrivando sui terminali ed ? un aggiornamento che consigliamo assolutamente di fare. Vi mostrammo laggiornamento ufficioso gi? lo scorso novembre in un nostro video??ma il firmware ? stato migliorato nei mesi successivi fino al lancio ufficiale. Unaggiornamento che ci aveva stupito per quanto rendesse il terminale veloce e reattivo, diventando per molti aspetti simili al Galaxy S3. Vi riproponiamo a seguire il video ricordandovi che, se non avete ancora ricevuto laggiornamento potete forzare la richiesta andando in impostazioni, info sul dispositivo e facendo clic su aggiornamento software
                                              [link] => http://android.hdblog.it/2013/03/16/galaxy-s2-android-4-1-2-arrivato-finalmente-anche-per-tim-e-wind/
                                              [image] => http://sites.qoop.it/421/e5/d1/fe/galaxy-s2-android-4-1-2-disponibile-finalmente-anche-per-tim-e-wind.jpg
                                              [rss_id] => 421
                                              [date] => 2013-03-16 18:26:03
                                              [source] => android.hdblog.it
                                              [type] => qoop
                                            )

                                          [117714] => Array
                                            (
                                              [id] => e14a7d64059f9cda9698eade4819a99a
                                              [title] => Google Watch: ancora conferme sullo sviluppo e ovviamente con Android
                                              [description] => Non ? certamente una notizia nuova quella relativa allo sviluppo del Google Watch e facendo un breve salto nel tempo, gi? in Ottobre parlammo in modo chiaro di un orologio da polso con funzionalit? avanzate in sviluppo presso i centri di ricerca Google |Google Watch: un nuovo Gadget in sviluppo!. Probabilmente cercando ancora meglio tracce ancora precedenti del Google Watch si troverebbero ma, a riportare in voga la moda degli orologi futuristici ci pensa il?Financial Times che riconferma come Google stia sviluppando questo accessorio. Non sarebbero per? gli X Labs a realizzare il prodotto in quanto totalmente concentrati sui Google Glass, ma sarebbero gli stessi ingegneri Android a curarne lo sviluppo software e, speculare sul fatto che possa essere un Nexus Watch, diventa automatico visto che sar? mosso proprio da Android. Fantasie o un dispositivo che realmente potr? arrivare a breve sul mercato? Il Google I/O 2013 ? forse troppo vicino per ipotizzare la presenza del Google Watch? via
                                              [link] => http://android.hdblog.it/2013/03/22/google-watch-ancora-conferme-sullo-sviluppo-e-ovviamente-con-android/
                                              [image] => http://sites.qoop.it/425/e1/4a/7d/google-watch-ancora-conferme-sullo-sviluppo-e-ovviamente-con-android.jpg
                                              [rss_id] => 425
                                              [date] => 2013-03-22 08:59:14
                                              [source] => android.hdblog.it
                                              [type] => qoop
                                            )

                                          [121605] => Array
                                            (
                                              [id] => 51670562003899d3ed9e3fcff5925a4f
                                              [title] => Now Playing sbarca ufficialmente sul Play Store: uno dei migliori lettori audio per Android
                                              [description] => Appassionati come siamo di musica abbiamo provato numerosi lettori presenti nel Play Store e ne abbiamo trovati alcuni davvero completi e funzionali. Allinio del mese per? vi abbiamo consigliato di provare un programma in beta, non disponibile nel Play Store, ma davvero promettente: Now Playing. Il software, creato da?Jack Underwood?unentusiasta developer Android, ? un lettore audio in pieno stile Google Now/Holo dalle enormi potenzialit?. Se amate la grafica pulita, minimalista e ben realizzata vi consigliamo spassionatamente di testarlo. Il programma ? uscito dalla fase beta ed ? da poche ore disponibile nel Play Store. ? Il software ? molto completo e troviamo la?divisione per artisti, album, generi etc.. tutto sfogliabile tramite swype, oltre alla possibilit? di creare play list. Inoltre una delle caratteristiche distintive ? la possibilit? di utilizzare?lequalizzatore interno dello smartphone se disponibile. Non manca la possibilit? di trovare automaticamente i testi delle canzoni, informazioni su artisti, copertine e molte altre opzioni davvero interessanti. Nome: Now PlayingSviluppatore: Jack UnderwoodPrezzo: 0.82Installa App dal PC Play Store Thanks to?Jack
                                              [link] => http://android.hdblog.it/2013/04/30/now-playing-sbarca-ufficialmente-sul-play-store-uno-dei-migliori-lettori-audio-per-android/
                                              [image] => http://sites.qoop.it/19/8c/ad/08/now-playing-sbarca-ufficialmente-sul-play-store-uno-dei-migliori-lettori-audio-per-android.jpg
                                              [rss_id] => 19
                                              [date] => 2013-04-30 10:12:26
                                              [source] => android.hdblog.it
                                              [type] => qoop
                                            )

                                          [128108] => Array
                                            (
                                              [id] => 816a9a65b4a585ce188840291f0de812
                                              [title] => NGM Forward Infinity: il primo smartphone Android Quad Core con supporto Dual sim arriva in Italia? a 269
                                              [description] => NGM presenta per il mercato italiano Forward Infinity, il primo smartphone del produttore dotato di processore quad-core, supporto dual-sim avanzato, design ultrasottile (solo 0,96 mm di spessore) ed infine lultima distribuzione Android 4.1 Jelly Bean.?Un prodotto dunque molto interessante che sembra riuscire ad offrire anche un prezzo in linea con la concorrenza. Caratteristiche?NGM Forward Infinity: Display da 4,5 pollici qHD Super IPS rinforzato con la tecnologia Dragontrail Processore Quad-core 1.2 Ghz. Sistema Android Jelly Bean 4.1 Memoria interna 4GB espandibile tramite microSD fino a 32GB. Fotocamera posteriore da 8 Mpxl, flash LED, autofocus, funzione HDR. Fotocamera frontale da 1 Mpxl. Connettivit? HSDPA+ e HSUPA, Bluetooth, Wi-Fi,GPS. Batteria da 2100 mAh. Grazie alla funzionalit? Smart Dial potremo associare alla sim uno o pi? contatti in rubrica in modo da utilizzare la tariffa pi? conveniente con la possibilit? di disattivare una delle due sim in un qualsiasi momento della giornata. Infine il sistema di scrittura predittiva SwiftKey integrato rendono questo smartphone completo e adatto davvero a tutti gli usi. Forward Infinity sar? in vendita nei primi giorni di Maggio a 269 euro al pubblico in una confezione che comprende anche una scheda microSD da 32 GB.
                                              [link] => http://android.hdblog.it/2013/05/02/ngm-forward-infinity-il-primo-smartphone-android-quad-core-con-supporto-dual-sim-arriva-in-italia%E2%80%8F-a-269e/
                                              [image] => http://sites.qoop.it/421/55/fe/8c/ngm-forward-infinity-il-primo-smartphone-android-quad-core-con-supporto-dual-sim-arriva-in-italia-a-269.jpg
                                              [rss_id] => 421
                                              [date] => 2013-05-02 12:52:12
                                              [source] => android.hdblog.it
                                              [type] => qoop
                                            )

                                          [129301] => Array
                                            (
                                              [id] => 116354c263e24660d2994ee371075f6c
                                              [title] => Sony Xperia V: il firmware 9.1.A.1.138 passa la certificazione. In arrivo Android 4.1.2 Jelly Bean
                                              [description] => Sembra che il processo di aggiornamento della gamma Sony 2012 ad Android 4.1.2 Jelly Bean stia procedendo, non troppo velocemente, ma comunque in modo continuo. Sebbene ancora non tutti i device abbiano ricevuto lupdate, tramite la certificazione dei firmware possiamo capire che ormai ? solo questione di tempo prima che il roll Out inizi per tutti i device supportati e ancora non aggiornati. Xperia V ? lultimo in ordine di tempo ad aver visto la certificazione del firmware?9.1.A.1.138 che dovrebbe portare Android 4.1.2 ufficialmente su questo ottimo smartphone che non ha trovato particolare fortuna in Italia a causa delluscita di Xperia Z e di altri Xperia praticamente nello stesso periodo. Non resta che attendere adesso la notifica di aggiornamento prevista nelle prossime settimane. via
                                              [link] => http://android.hdblog.it/2013/03/25/sony-xperia-v-il-firmaware-9-1-a-1-138-passa-la-certificazione-in-arrivo-android-4-1-2-jelly-bean/
                                              [image] => http://sites.qoop.it/425/sony-xperia-v-il-firmware-9-1-a-1-138-passa-la-certificazione-in-arrivo-android-4-1-2-jelly-bean.jpg
                                              [rss_id] => 425
                                              [date] => 2013-03-25 13:01:40
                                              [source] => android.hdblog.it
                                              [type] => qoop
                                            )

                                          [133701] => Array
                                            (
                                              [id] => 1171ab8b5116b5927da1b7c46be3f980
                                              [title] => Sony avvia il rollout di Android 4.1 per Xperia P, Go, E dual: da fine Maggio per Xperia S, SL, Ion e Acro S
                                              [description] => Sony sta per completare il rollout di Android 4.1 per buona parte degli smartphone commercializzati durante tutto lo scorso anno. La fase finale dello sviluppo era stata annunciata proprio pochi giorni fa ed ora sembra che finalmente il rilascio sia ufficialmente cominciato, anche se avverr? con gradualit? durante tutto il corso delle prossime settimane. Il rollout di Android 4.1 Jelly Bean ? ufficialmente cominciato per Xperia P, Xperia Go ed Xperia E dual, Sony afferma di aver lavorato molto per lintegrazione della personalizzazione Xperia con lultima distribuzione Android. Versioni aggiornate delle applicazioni principali WALKMAN, Album e Movies, un nuovo set di funzionalit? per accedere e condividere scatti, video e brani musicali, implementata la modalit? STAMINA che consente di ottenere il massimo dalla batteria nel momento del bisogno ed in modo completamente personalizzabile, aggiunta una nuova funzione di ricerca allinterno della barra delle applicazioni che rende pi? facile individuare le proprie applicazioni preferite. Nuova User Experience per la homescreen, widget rinnovati, applicazioni e shortcut con un massimo di 7 pannelli, notifiche personalizzabili per una pi? completa flessibilit? nella creazione dellinterfaccia che pi? si desidera in pochi semplici tocchi. Infine Google Now implementato di default e molte altre piccole novit? che riporteranno il vostro smartphone Xperia a nuova vita. Nel caso di Xperia Go laggiornamento ? accessibile tramite PC Companion o Bridge per Mac a causa delle dimensioni di alcuni pacchetti software, in questo modo gli utenti riceveranno solo una notifica in-phone per procedere poi allaggiornamento tramite PC. Per gli altri device, Sony Xperia S, Xperia SL, Xperia ion ed Xperia acro S, il produttore ha confermato che il rilascio partir? dalla fine del mese di Maggio. via
                                              [link] => http://android.hdblog.it/2013/04/24/sony-avvia-il-rollout-di-android-4-1-per-xperia-p-go-e-dual-da-fine-maggio-per-xperia-s-sl-ion-e-acro-s/
                                              [image] => http://sites.qoop.it/data/www-sites/www.qoop.it/scripts/../public/sites/425/11/71/71ab/sony-avvia-il-rollout-di-android-4-1-per-xperia-p-go-e-dual-da-fine-maggio-per-xperia-s-sl-ion-e-acro-s.jpg
                                              [rss_id] => 425
                                              [date] => 2013-04-24 12:46:23
                                              [source] => android.hdblog.it
                                              [type] => qoop
                                            )

                                        )

                                    )

                                  [box] => Array
                                    (
                                      [ttl] => 900
                                    )

                                  [boxId:protected] => Search\SimilarNewsBox
                                  [isAjax:protected] => 
                                  [hooks] => Array
                                    (
                                    )

                                  [view] => 
                                  [childs] => Array
                                    (
                                    )

                                )

                              [3] => printBox Object
                                (
                                  [isFeed:protected] => 
                                  [cdata] => <!-- google_ad_section_end --> 
                                  [data] => 
                                  [box] => 
                                  [boxId:protected] => printBox
                                  [isAjax:protected] => 
                                  [hooks] => Array
                                    (
                                    )

                                  [view] => 
                                  [childs] => Array
                                    (
                                    )

                                )

                            )

                        )

                    )

                )

            )

        )

      [11] => Array
        (
          [file] => /data/www-sites/baloo/class/Page.class.php
          [line] => 63
          [function] => renderBox
          [class] => Baloo\Page
          [type] => ->
          [args] => Array
            (
              [0] => tdBox Object
                (
                  [isFeed:protected] => 
                  [cdata] => 
						
					
                  [data] => Array
                    (
                    )

                  [box] => Array
                    (
                      [valign] => top
                      [style] => min-width:505px
                    )

                  [boxId:protected] => tdBox
                  [isAjax:protected] => 
                  [hooks] => Array
                    (
                    )

                  [view] => 
                  [childs] => Array
                    (
                      [0] => divBox Object
                        (
                          [isFeed:protected] => 
                          [cdata] => 
							
						
                          [data] => Array
                            (
                            )

                          [box] => 
                          [boxId:protected] => divBox
                          [isAjax:protected] => 
                          [hooks] => Array
                            (
                            )

                          [view] => 
                          [childs] => Array
                            (
                              [0] => containerBox Object
                                (
                                  [isFeed:protected] => 
                                  [cdata] => 
							

							

							
							
							
							
                                  [data] => Array
                                    (
                                    )

                                  [box] => 
                                  [boxId:protected] => containerBox
                                  [isAjax:protected] => 
                                  [hooks] => Array
                                    (
                                    )

                                  [view] => 
                                  [childs] => Array
                                    (
                                      [0] => divBox Object
                                        (
                                          [isFeed:protected] => 
                                          [cdata] => 
								
								
							
                                          [data] => Array
                                            (
                                            )

                                          [box] => Array
                                            (
                                              [class] => group
                                              [style] => width:502px; min-width:502px; margin:0px 0% 8px 0px; background-color:#FFF; text-align:left; padding:0px; border: 1px solid #CCCCCB; 
                                            )

                                          [boxId:protected] => divBox
                                          [isAjax:protected] => 
                                          [hooks] => Array
                                            (
                                            )

                                          [view] => 
                                          [childs] => Array
                                            (
                                              [0] => singleNewsBox Object
                                                (
                                                  [isFeed:protected] => 
                                                  [cdata] => 
								
								
                                                  [data] => Array
                                                    (
                                                      [title] => ฟังเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิต for Android
                                                      [link] => http://it.appszoom.com/android_applications/music_and_audio/_htftt.html
                                                      [source] => it.appszoom.com
                                                      [description] => by Khwanchai Chuayniam ทางเว็บคนใต้คลับดอมคอม (www.kontaiclub.com) ได้เพิ่มช่องทางการรับฟังเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิต...<br> FREE
                                                      [image] => /sites/1988/for-android.png
                                                    )

                                                  [box] => Array
                                                    (
                                                      [ttl] => 86400
                                                    )

                                                  [boxId:protected] => singleNewsBox
                                                  [isAjax:protected] => 
                                                  [hooks] => Array
                                                    (
                                                    )

                                                  [view] => 
                                                  [childs] => Array
                                                    (
                                                      [0] => bannerBox Object
                                                        (
                                                          [isFeed:protected] => 
                                                          [cdata] => 
                                                          [data] => Array
                                                            (
                                                            )

                                                          [box] => Array
                                                            (
                                                              [size] => google-500x90
                                                            )

                                                          [boxId:protected] => bannerBox
                                                          [isAjax:protected] => 
                                                          [hooks] => Array
                                                            (
                                                            )

                                                          [view] => 
                                                          [childs] => Array
                                                            (
                                                            )

                                                        )

                                                    )

                                                )

                                              [1] => bannerBox Object
                                                (
                                                  [isFeed:protected] => 
                                                  [cdata] => 
                                                  [data] => Array
                                                    (
                                                    )

                                                  [box] => Array
                                                    (
                                                      [size] => google-500x90
                                                    )

                                                  [boxId:protected] => bannerBox
                                                  [isAjax:protected] => 
                                                  [hooks] => Array
                                                    (
                                                    )

                                                  [view] => 
                                                  [childs] => Array
                                                    (
                                                    )

                                                )

                                            )

                                        )

                                      [1] => divBox Object
                                        (
                                          [isFeed:protected] => 
                                          [cdata] => 
								

									

								
								
							
                                          [data] => Array
                                            (
                                            )

                                          [box] => Array
                                            (
                                              [class] => group
                                              [style] => margin:0px 0px 6px 0px;
                                            )

                                          [boxId:protected] => divBox
                                          [isAjax:protected] => 
                                          [hooks] => Array
                                            (
                                            )

                                          [view] => 
                                          [childs] => Array
                                            (
                                              [0] => divBox Object
                                                (
                                                  [isFeed:protected] => 
                                                  [cdata] => 
									
								
                                                  [data] => Array
                                                    (
                                                    )

                                                  [box] => Array
                                                    (
                                                      [class] => boxResult
                                                    )

                                                  [boxId:protected] => divBox
                                                  [isAjax:protected] => 
                                                  [hooks] => Array
                                                    (
                                                    )

                                                  [view] => 
                                                  [childs] => Array
                                                    (
                                                      [0] => relatedListBox Object
                                                        (
                                                          [isFeed:protected] => 
                                                          [cdata] => 
                                                          [data] => Array
                                                            (
                                                              [related] => Array
                                                                (
                                                                  [0] => igo-primo-android-autovelox
                                                                  [1] => versione-per-android-kitt-supercar
                                                                  [2] => sbloccare-root-android-4.2.2
                                                                  [3] => wifi-hacker-android-download-ita
                                                                  [4] => indovina-vip-android
                                                                  [5] => prezzo-opera-opera-for-series-60
                                                                  [6] => prezzo-winwap-technologies-winwap-browser-for-windows-4.0
                                                                  [7] => acquisto-winwap-technologies-winwap-browser-for-windows-4.2
                                                                  [8] => acquisto-winwap-technologies-winwap-browser-for-windows-4.0
                                                                  [9] => cerco-winwap-technologies-winwap-browser-for-windows-4.2
                                                                )

                                                            )

                                                          [box] => Array
                                                            (
                                                              [num] => 5
                                                              [ttl] => 3600
                                                            )

                                                          [boxId:protected] => relatedListBox
                                                          [isAjax:protected] => 
                                                          [hooks] => Array
                                                            (
                                                            )

                                                          [view] => 
                                                          [childs] => Array
                                                            (
                                                            )

                                                        )

                                                    )

                                                )

                                              [1] => adsBox Object
                                                (
                                                  [isFeed:protected] => 
                                                  [cdata] => 
                                                  [data] => Array
                                                    (
                                                      [format] => text
                                                      [width] => 250px
                                                      [fallback] => true
                                                      [ads] => Array
                                                        (
                                                          [0] => 
                                                        )

                                                    )

                                                  [box] => Array
                                                    (
                                                      [type] => text
                                                      [number] => 1
                                                      [width] => 250px
                                                    )

                                                  [boxId:protected] => adsBox
                                                  [isAjax:protected] => 
                                                  [hooks] => Array
                                                    (
                                                    )

                                                  [view] => 
                                                  [childs] => Array
                                                    (
                                                    )

                                                )

                                              [2] => divBox Object
                                                (
                                                  [isFeed:protected] => 
                                                  [cdata] => 
									
								
                                                  [data] => Array
                                                    (
                                                    )

                                                  [box] => Array
                                                    (
                                                      [class] => boxResult
                                                      [style] => border-color:#e7302a
                                                    )

                                                  [boxId:protected] => divBox
                                                  [isAjax:protected] => 
                                                  [hooks] => Array
                                                    (
                                                    )

                                                  [view] => 
                                                  [childs] => Array
                                                    (
                                                      [0] => bannerBox Object
                                                        (
                                                          [isFeed:protected] => 
                                                          [cdata] => 
                                                          [data] => Array
                                                            (
                                                            )

                                                          [box] => Array
                                                            (
                                                              [size] => google-250x250
                                                            )

                                                          [boxId:protected] => bannerBox
                                                          [isAjax:protected] => 
                                                          [hooks] => Array
                                                            (
                                                            )

                                                          [view] => 
                                                          [childs] => Array
                                                            (
                                                            )

                                                        )

                                                    )

                                                )

                                              [3] => divBox Object
                                                (
                                                  [isFeed:protected] => 
                                                  [cdata] => 
									
								
                                                  [data] => Array
                                                    (
                                                    )

                                                  [box] => Array
                                                    (
                                                      [class] => boxResult
                                                    )

                                                  [boxId:protected] => divBox
                                                  [isAjax:protected] => 
                                                  [hooks] => Array
                                                    (
                                                    )

                                                  [view] => 
                                                  [childs] => Array
                                                    (
                                                      [0] => YahooBox Object
                                                        (
                                                          [isFeed:protected] => 
                                                          [cdata] => 
                                                          [data] => Array
                                                            (
                                                            )

                                                          [box] => Array
                                                            (
                                                              [width] => 240
                                                              [start] => 0
                                                              [num] => 3
                                                            )

                                                          [boxId:protected] => YahooBox
                                                          [isAjax:protected] => 
                                                          [hooks] => Array
                                                            (
                                                            )

                                                          [view] => 
                                                          [childs] => Array
                                                            (
                                                            )

                                                          [viewName] => yahoo-240
                                                        )

                                                    )

                                                )

                                            )

                                        )

                                      [2] => Search\SimilarNewsBox Object
                                        (
                                          [isFeed:protected] => 
                                          [cdata] => 
                                          [data] => Array
                                            (
                                              [results] => Array
                                                (
                                                  [6700] => Array
                                                    (
                                                      [id] => 0015811634b115a2b51aca240576d55c
                                                      [title] => A New York la polizia equipaggia gli agenti con 400 smartphone Android e unApp Speciale
                                                      [description] => In America si sa che la polizia ? decisamente molto diversa rispetto a quella Italiana. Meglio o peggio non ? una questione che ci riguarda in questa sede, ma i 400 smartphone Android che sono stati dati ad altrettanti agenti dalla citt? di New York sono sicuramente una novit? nella lotta al crimine. Allinterno di questi device, personalizzati e bloccati in modo da non poter effettuare o ricevere chiamate, ? stato installato un particolare software che permette di accedere a un numero enorme di dati in modo sili a come accade con il sistema presente nelle 2500 vetture sparse per la citt?. Il programma ? per? pi? intuitivo, facile e veloce e aiuta gli agenti a trovare praticamente qualsiasi tipo di informazione sui luoghi, palazzi, persone, ricercati e altro ancora. Il database a cui gli agenti hanno accesso tramite lapp ? infatti immenso e offre informazioni dettagliatissime su tutti i precedenti degli arrestati spingendosi anche a mappare gli edifici indicando dove sono venuti gli arresti, a che piano e in pase a cosa (droga, armi o altro). Uno strumento decisamente importante che trova in Android il sistema al momento scelto per questa sperimentazione. Flessibilit? e personalizzazione che, evidentemente, non sono possibili con altri OS mobile. via
                                                      [link] => http://android.hdblog.it/2013/04/12/a-new-york-la-polizia-equipaggia-gli-agenti-con-400-smartphone-android-e-unapp-speciale/
                                                      [image] => http://sites.qoop.it/421/0c/18/7d/a-new-york-la-polizia-equipaggia-gli-agenti-con-400-smartphone-android-e-un-app-speciale.jpg
                                                      [rss_id] => 421
                                                      [date] => 2013-04-12 14:28:32
                                                      [source] => android.hdblog.it
                                                      [type] => qoop
                                                    )

                                                  [24108] => Array
                                                    (
                                                      [id] => 8040de2589ae601f5cd23e9baf61b1e1
                                                      [title] => Su XDA appare il primo firmware Android 4.1.2 Jelly Bean ufficiale per Motorola RAZR!
                                                      [description] => Notizia sicuramente molto interessante per tutti i possessori del Motorola Razr commercializzato in Europoa e in Italia. Sebbene il produttore sia praticamente scomparso dal nostro continente, sembra che ci siano buone speranze di vedere Jelly Bean 4.1.2 sul Razr.?Da XDA arriva infatti una prima rom leaked, originale Motorola, che porta la nuova distribuzione Android sul device. Si tratta di un update non ancora ufficialmente diffuso e dunque potenzialmente instabile o con bug di vario tipo. Purtroppo, sebbene linstallazione non sia un problema, ? impossibile al momento tornare indietro ad ICS dopo aver flashato il device. Android 4.1.2 elimina moltissime delle personalizzazione del produttore a favore di unesperienza quasi stock di Android. Maggirio info su XDA.
                                                      [link] => http://android.hdblog.it/2013/03/17/su-xda-appare-il-primo-firmware-android-4-1-2-jelly-bean-ufficiale-per-motorola-razr/
                                                      [image] => http://sites.qoop.it/425/80/40/de/su-xda-appare-il-primo-firmware-android-4-1-2-jelly-bean-ufficiale-per-motorola-razr.jpg
                                                      [rss_id] => 425
                                                      [date] => 2013-03-17 11:25:11
                                                      [source] => android.hdblog.it
                                                      [type] => qoop
                                                    )

                                                  [27813] => Array
                                                    (
                                                      [id] => d04dcfe410a94a95922cd68086103d05
                                                      [title] => Sony Honami: tra speculazioni e realt il primo CyberShot Android da 20 megapixel
                                                      [description] => Il marchio Cyber Shot ? sicuramente molto conosciuto e tra i pi? famosi nel mondo della fotografia. Impiegato anche su smartphone usciti negli anni passati, ad oggi non troviamo nessuna implementazione di tale tecnologia nel panorama Android. Un vero peccato considerando come gli utenti cerchino da sempre smartphone con doti fotografiche importanti e in grado di sostituire una fotocamera di media qualit?. Nei giorni scorsi sono per? tornati di moda i rumor relativi ad un futuro device Sony con sistema Android appartenente alla gamma Cyber Shot Rumor | Sony Xperia Cyber-shot, nuovi Wallkman Phone ed un concorrente per iPhone in arrivo nel Q3! Ecco che adesso arrivano ulteriori informazioni che indicherebbero in?Honami?il presento nome di questo nuovo device.? Uno smartphone decisamente molto interessante che potrebbe arrivare sul mercato gi? nellestate 2013 e portare il nuovissimo processore?Snapdragon 800?con clock a 2.3 GHz, 2 GB di RAM, schermo da?5 pollici Full HD?e una batteria compresa tra i?2700 e i 3000 mAh. Secondo la fonte il display dovrebbe essere diverso da quelli visti fino ad oggi e finalmente si parla di tecnologia?WhiteMagic realizzata dalla?Japan Display?o, magari, lottimo?Sharp IGZO?che ritroviamo sulla gamma Padfone di recente commercializzazione. A tutto questo si aggiungerebbe il sensore fotografico?CyberShot con una risoluzione di 20 megapixel?con?flash allo Xenon?e in grado di realizzare foto e video con una qualit? nettamente superiori alla gamma Android fino ad oggi commercializzata. Si tratta come sempre di rumos ma uno smartphone di quuesto tipo lo stanno attendendo in molti! via
                                                      [link] => http://android.hdblog.it/2013/04/02/sony-honami-tra-speculazioni-e-realta-il-primo-cybershot-android-da-20-megapixel/
                                                      [image] => http://sites.qoop.it/19/a0/30/d8/sony-honami-tra-speculazioni-e-realta-il-primo-cybershot-android-da-20-megapixel.jpg
                                                      [rss_id] => 19
                                                      [date] => 2013-04-02 08:14:47
                                                      [source] => android.hdblog.it
                                                      [type] => qoop
                                                    )

                                                  [42612] => Array
                                                    (
                                                      [id] => c06c67216b02c0c3b6d3e9601f2450bd
                                                      [title] => Paranoid Android: ancora novit in arrivo mostrate in video
                                                      [description] => Ancora novit? dal Team Paranoid Android che ha rilasciato, tramite Google+, un nuovo video che mostra alcune delle novit? che arriveranno nelle prossime release della famosa ROM con modalit? Ibrida. Proprio la personalizzazione del firmware ? sempre pi? al centro dellattenzione grazie allinserimento di un collegamento nei Quick Setting per accedere velocemente al pannello di impostazioni avanzate della ROM. Risolte inoltre alcuni problemi e bug noti su Nexus 7 e altri device supportati. Video a seguire:
                                                      [link] => http://android.hdblog.it/2013/03/25/paranoid-android-ancora-novita-in-arrivo-mostrate-in-video/
                                                      [image] => http://sites.qoop.it/425/c0/6c/67/paranoid-android-ancora-novita-in-arrivo-mostrate-in-video.jpg
                                                      [rss_id] => 425
                                                      [date] => 2013-03-25 08:32:45
                                                      [source] => android.hdblog.it
                                                      [type] => qoop
                                                    )

                                                  [49409] => Array
                                                    (
                                                      [id] => 908ddd1d656e37cb3f686ee4ec55fe2e
                                                      [title] => Asus TF300: anche in Italia inizia il roll Out di Android 4.2
                                                      [description] => In America Asus ha gi? iniziato il roll Out dellaggiornamento Android 4.2 ma a quanto pare anche in Italia sembrano arrivare le prima conferme. Al momento abbiamo ricevuto una sola segnalazione ma controllando la pagina ufficiale Facebook pare che anche altre persone abbiano ricevuto laggiornamento. Asus aveva confermato larrivo di Jelly Bean 4.2.1 per la prossima settimana ma a quanto pare qualche fortunato utente ha gi? visto la notifica di update.? Per chi sta ancora aspettando, di seguito un video che mostra le novit? principali e la nuova UI.
                                                      [link] => http://android.hdblog.it/2013/03/09/asus-tf300-anche-in-italia-inizia-il-roll-out-di-android-4-2/
                                                      [image] => http://sites.qoop.it/425/90/8d/dd/asus-tf300-anche-in-italia-inizia-il-roll-out-di-android-4-2.jpg
                                                      [rss_id] => 425
                                                      [date] => 2013-03-09 09:28:58
                                                      [source] => android.hdblog.it
                                                      [type] => qoop
                                                    )

                                                  [58106] => Array
                                                    (
                                                      [id] => 60a6d2183e6d271a45e0d908fc749461
                                                      [title] => Paranoid Android al lavoro sul Multi Windows per tutte le app (video)
                                                      [description] => Il team Paranoid Android torna a mostrare interessanti novit? in arrivo, o meglio in sviluppo, per le future versioni dellapprezzatissima ROM. Il protagonista del video pubblicato ? il multi windows o meglio una rivisitazione del concetto di finestre floating in stile Paranoid adattabile a tutte le applicazioni. La funzionalit? e decisamente molto interessante proprio perch? applicabile a tutte le app, finestre e impostazioni e quindi a tutta la UI. Il lavoro ? agli inizi e sebbene nel video si veda bene il funzionamento, la versione finale ? ancora lontana e potrebbe cambiare molto a livello estetico. Al momento lattivazione della finestra si ottiene cliccando sulle notifiche per praticit? in fase di test ma, al momento del lancio, sar? diversa la gestione dellapp. Il Team Paranoid non ha comunque fretta di rilasciare il tool e lo far? solo quando sar? effettivamente pronto. Non vediamo lora di vederlo in azione sperando in funzionalit? multi windows in stile Samsung con due finestre splittabili sullo schermo.
                                                      [link] => http://android.hdblog.it/2013/04/27/paranoid-android-multi-windows/
                                                      [image] => http://sites.qoop.it/19/7a/df/2f/paranoid-android-al-lavoro-sul-multi-windows-per-tutte-le-app-video.jpg
                                                      [rss_id] => 19
                                                      [date] => 2013-04-27 09:01:46
                                                      [source] => android.hdblog.it
                                                      [type] => qoop
                                                    )

                                                  [60415] => Array
                                                    (
                                                      [id] => f0ae0cb948d177c0e5ef8590bb5732d9
                                                      [title] => La NASA diffonde le prime immagini scattate da alcuni smartphone Android lanciati nello spazio
                                                      [description] => Diversi i progetti inaugurati dalla NASA che hanno avuto come protagonisti alcuni tra i pi? famosi smartphone Android, lanciati in orbita come dei veri e propri satelliti in grado di scattare foto che potete vedere ritratte poco sopra. Strand-1 o ancora SmartSPHERES sono soltanto due tra quelli riportati sulle pagine del nostro blog, ma le foto che vedete appartengono a PhoneSats, progetto analogo promosso gi? da alcuni anni ma completato solo il mese scorso. Lobbiettivo principale ? stato pienamento raggiunto e lagenzia spaziale si ? dichiarata soddisfatta della riuscita delloperazione, dimostrando come sia possibile creare hardware attraverso dispositivi di tipo consumer. Durante il breve viaggio in orbita, siamo stati in grado di dimostrare come attraverso la capacit? degli attuali smartphone potremo agire come dei veri e propri satelliti, risparmiando non poco sulle risorse. Ha riferito Bruce Yost, Program manager for NASAs Small Satellite Technology Program, durante unintervista. Il progetto PhoneSat ? nato come una collaborazione nel 2009 con alcuni studenti universitari, ma il decollo ? stato possibile soltanto recentemente. Tra gli smartphone utilizzati figurano un?Nexus One e Nexus S, ammortizzando i costi alla ragguardevole cifra di 3500$, relativamente bassa se consideriamo a quanto pu? salire la realizzazione di un satellite; da parte sua la NASA afferma di essere gi? impegnata in un nuovo progetto con smartphone di ultima generazione dotati di fotocamere migliori di quelle utilizzate con PhoneSat. via
                                                      [link] => http://android.hdblog.it/2013/05/06/la-nasa-diffonde-le-prime-immagini-scattate-da-alcuni-smartphone-android-lanciati-nello-spazio/
                                                      [image] => http://sites.qoop.it/19/e0/17/4b/la-nasa-diffonde-le-prime-immagini-scattate-da-alcuni-smartphone-android-lanciati-nello-spazio.jpg
                                                      [rss_id] => 19
                                                      [date] => 2013-05-06 13:10:24
                                                      [source] => android.hdblog.it
                                                      [type] => qoop
                                                    )

                                                  [62115] => Array
                                                    (
                                                      [id] => f0b3f4a9f8089c849e836c717495b830
                                                      [title] => Nel 2013 i tablet Android supereranno la quota di mercato degli iPad Apple
                                                      [description] => E solo questione di tempo ma davanti alle infinite varianti di infiniti produttori e con prezzi che permettono a tutti di acquistare un tablet, Android ? destinato a superare Apple anche nel settore Tablet. Secondo le ultime ricerche della IDC, gi? da questanno i Tablet Android supereranno la diffusione degli iPad nel mondo. Le ultime uscite di versioni da 7/8 pollici economiche hanno aiutato molto la piattaforma Android e la sua espansione in questo segmento di mercato. Prezzi inferiori ai 200 e ormai prossimi ai 100 con prodotti comunque buoni (Archos 7 Titanium uno degli ultimi) sono la chiave del successo unita ovviamente alle tante proposte tra cui scegliere. Scontato dunque il sorpasso che comunque non sar? immediato e che conferma quanto Apple abbia dominato questo settore da 3 anni con iPad e le sue evoluzioni 2,3,4 e Mini. I numeri comunque sembrano non lasciare spazio a dubbi e presto o tardi durante il 2013 i Tablet Android supereranno, globalmente, la quota di mercato di iPad. Vedremo se il segmento Tablet Windows 8 potr? rimescolare le carte in tavola.
                                                      [link] => http://android.hdblog.it/2013/03/13/nel-2013-i-tablet-android-supereranno-la-quota-di-mercato-degli-ipad-apple/
                                                      [image] => http://sites.qoop.it/421/83/b3/9c/nel-2013-i-tablet-android-supereranno-la-quota-di-mercato-degli-ipad-apple.png
                                                      [rss_id] => 421
                                                      [date] => 2013-03-13 09:12:28
                                                      [source] => android.hdblog.it
                                                      [type] => qoop
                                                    )

                                                  [73107] => Array
                                                    (
                                                      [id] => 70cd1ad795008163ad9e497627a21928
                                                      [title] => Android cresce negli Stati Uniti e Samsung ne trascina lascesa
                                                      [description] => Come sappiamo gli Stati Uniti sono un mercato molto particolare per Android che a fatica riesce ad imporsi su Apple in un eterno balletto a due che vede alternati i due sistemi operativi mobile nelle prime posizioni del podio. Negli ultimi mesi per? sembra che il sistema mobile di Google sia riuscito a crescere grazie agli operatori locali e ad alcuni produttori. In particolare Sprint, il terzo carrier nazionale, ha visto un importante incremento delle vendite di smartphone Android e Samsung ? il marchio che trascina la crescita del sistema. Con il Galaxy S3, Galaxy S2 e Note 2 il produttore Coreano ? infatti ampiamente al comando del market share USA e trova solo in Apple il principale concorrente. Con la presentazione a New York del Galaxy S4 e la grande campagna di promozione in America, Samsung cercher? di abbassare le quote di mercato di iPhone e guadagnare punti sullavversario. Al momento, secondo il report di Kantar Worldpanel ComTech, Android ? cresciuto del 5.8% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno mentre iOS ha avuto un calo del 3.5%. Una situazione che al momento vede lOS mobile di Google al 51.2% del Market Share locale e in vantaggio sul sistema operativo di Apple. Riusciranno il Galaxy S4 e latteso HTC One a consolidare Android in USA? via
                                                      [link] => http://android.hdblog.it/2013/04/02/android-cresce-negli-stati-uniti-e-samsung-ne-trascina-lascesa/
                                                      [image] => http://sites.qoop.it/425/70/cd/1a/android-cresce-negli-stati-uniti-e-samsung-ne-trascina-l-ascesa.jpg
                                                      [rss_id] => 425
                                                      [date] => 2013-04-02 10:02:28
                                                      [source] => android.hdblog.it
                                                      [type] => qoop
                                                    )

                                                  [100308] => Array
                                                    (
                                                      [id] => 811e086b62640741b0f48b767b228ef9
                                                      [title] => Facebook Home: il launcher per Android sar solo per ICS e Jelly Bean e presto con pubblicit!
                                                      [description] => Era prevedibile ma adesso ? ufficiale: la nuova home di Facebook che verr? pubblicata nel Play Store il prossimo 12 Aprile, sar? compatibile con con le distribuzioni Android ICS e Jelly Bean (e in futuro immaginiamo anche superiori) in quando Gingerbread non sfrutta le medesime API e risulterebbe limitata e meno efficace. Un peccato per quegli utenti che hanno un device non aggiornato e che non potranno provare questa Home. Speriamo che gli utilizzatori di Android 2.3 o antecedenti non siano particolari fan di Facebook! Pericolosa invece la notizia che riguarderebbe linserimento di pubblicit? con aggiornamenti futuri. Sappiamo che Facebook muove miliardi con le pubblicit?, i cosiddetti ads, annunci e altro ma a quanto pare, anche il launcher e lHTC First avranno questi contenuti che si inseriranno nel feed degli aggiornamenti e non potranno essere eliminati neanche a pagamento. Arriveranno dopo, non appena si sar? allargato il bacino di utenza, ma arriveranno. Ricordiamo che la versione per Tablet arriver? solo in seguito. Approfondimenti: Facebook Home su alcuni smartphone Android dal 12 Aprile (lista)! HTC First Ufficiale: Immagini, video, prezzo e caratteristiche complete Facebook Home su HTC First: ecco il primo video promozionale HTC First: ecco le prime immagini Hands-on
                                                      [link] => http://android.hdblog.it/2013/04/04/facebook-home-il-launcher-per-android-sara-solo-per-ics-e-jelly-bean/
                                                      [image] => http://sites.qoop.it/19/e3/02/7f/facebook-home-il-launcher-per-android-sara-solo-per-ics-e-jelly-bean-e-presto-con-pubblicita.jpg
                                                      [rss_id] => 19
                                                      [date] => 2013-04-04 20:49:23
                                                      [source] => android.hdblog.it
                                                      [type] => qoop
                                                    )

                                                  [104305] => Array
                                                    (
                                                      [id] => 512df3a953c09ea8a73b3307fbbea5a3
                                                      [title] => LG conferma il rilascio di Android 4.1.2 anche per Optimus L7 in Italia (versione V20a)
                                                      [description] => LG Italia ha confermato tramite Facebook che anche Optimus L7 ? stato ufficialmente aggiornato ad Android 4.1.2, il rilascio ? gi? in corso mentre stiamo scrivendo larticolo con i cambiamenti a fondo pagina apportati dalla casa produttrice per questo smartphone. Per procedere alle operazioni di aggiornamento purtroppo sar? necessario utilizzare obbligatoriamente lapplicazione B2C per PC scaricabile dalla sezione supporto del sito LG a questo indirizzo in quanto il rilascio del firmware non ? avvenuto tramite FOTA utilizzando la ricerca automatica degli aggiornamenti dalla finestra delle impostazioni. Versione Software: V20a (open market) ?Di seguito trovate la lista delle migliorie implementate: ?Aggiornamento del sistema operativo a Jelly Bean 4.1.2. Nuova funzione Application Link nella sveglia. Nuova funzione Temi Messaggi per cambiare lo sfondo nelle conversazioni degli SMS. Nuova funzione Screen Zooming per usare il pinch-to-zoom negli SMS e nelle anteprime della galleria. Aggiornati e/o rimossi alcuni widget in linea con linterfaccia Optimus 3.0 del 2013. Rimossa lapplicazione LG Tag+. E possibile scaricarla tramite Gestione applicazioni. Nuovo widget meteo AccuWeather. Rimosse le applicazioni News e Finance di Yahoo!. Aggiunta lapplicazione File Manager per la gestione dei file sul dispositivo. Fateci sapere come vi trovate con la nuova distribuzione Android. ?
                                                      [link] => http://android.hdblog.it/2013/04/08/lg-conferma-il-rilascio-di-android-4-1-2-anche-per-optimus-l7-in-italia-versione-v20a/
                                                      [image] => http://sites.qoop.it/421/17/40/78/lg-conferma-il-rilascio-di-android-4-1-2-anche-per-optimus-l7-in-italia-versione-v20a.jpeg
                                                      [rss_id] => 421
                                                      [date] => 2013-04-08 11:29:53
                                                      [source] => android.hdblog.it
                                                      [type] => qoop
                                                    )

                                                  [109611] => Array
                                                    (
                                                      [id] => b1341728bc907c92c46e4bcb31fef12c
                                                      [title] => Infografica: distribuzione Android nel Mondo
                                                      [description] => Spesso vi abbiamo proposto studi, ricerche, dati e informazioni sulla distribuzione di Android nel mondo. La crescita ed espansione del sistema ? sotto gli occhi di tutti e sicuramente Android oggi ha il maggior market share a livello globale per le piattaforme mobili, ma come sono distribuiti i device nel mondo, la dimensione di schermo pi? utilizzata quale ? e lo smartphone pi? diffuso? A darci queste risposte e a fornirci ulteriori dati di pensa uninfografica:
                                                      [link] => http://android.hdblog.it/2013/04/11/infografica-distribuzione-android-nel-mondo/
                                                      [image] => http://sites.qoop.it/19/db/aa/60/infografica-distribuzione-android-nel-mondo.jpg
                                                      [rss_id] => 19
                                                      [date] => 2013-04-11 09:38:14
                                                      [source] => android.hdblog.it
                                                      [type] => qoop
                                                    )

                                                  [110509] => Array
                                                    (
                                                      [id] => 9144bb4168c78e5f86088316ae265611
                                                      [title] => Phil Schiller critica Android ancora troppo frammentato, Galaxy S4 non impensierisce Apple
                                                      [description] => Apple non sembra particolarmente preoccupata dal lancio del nuovo Samsung Galaxy S4, almeno pubblicamente. Durante unintervista a Phil Schiller di Apple da parte del Wall Street Journal, lattuale chief marketing critica nuovamente Android definendolo unalternativa gratuita per feature phone. I soliti punti critici che da sempre contraddistinguono il sistema di Mountain View hanno preso nuovamente campo nelle parole di Phil che ribadisce come la frammentazione sia ancora troppo marcata per un sistema operativo cos? diffuso. Ma Schiller ha criticato Android anche per la mancanza di soluzioni software integrate: Quando si inizia ad utilizzare uno smartphone Android per la prima volta sar? necessario iscriversi ad una miriade di account prima di rendere lesperienza utente veramente completa, questo con iPhone ovviamente non accade. Parole pesanti a poche ore di distanza dalla presentazione di uno degli smartphone Android pi? attesi dellanno, che certamente contribuiranno come i suoi predecessori ad una diffusione ancor pi? capillare della piattaforma. Curioso invece far notare come lo stesso Schiller non si sia soffermato sullo scontro diretto Apple vs Samsung, ma abbia riportato soltanto come il 70% degli acquirenti iPhone si siano trovati soddisfatti dellacquisto al contrario di coloro che scelgono uno smartphone Android, accontentati soltanto del 50%. Un fondo di verit? nelle sue affermazioni?? via
                                                      [link] => http://android.hdblog.it/2013/03/14/phil-schiller-critica-android-ancora-troppo-frammentato-galaxy-s4-non-impensierisce-apple/
                                                      [image] => http://sites.qoop.it/425/91/44/bb/phil-schiller-critica-android-ancora-troppo-frammentato-galaxy-s4-non-impensierisce-apple.jpg
                                                      [rss_id] => 425
                                                      [date] => 2013-03-14 10:01:18
                                                      [source] => android.hdblog.it
                                                      [type] => qoop
                                                    )

                                                  [111805] => Array
                                                    (
                                                      [id] => 5149f48a911d1e59b95111571e1ba973
                                                      [title] => Emergono nuove ipotesi sulle dimissioni di Andy Rubin dal progetto Android
                                                      [description] => Le spiegazioni ufficiali rilasciate dal Wall Street Journal basandosi su una mail dello stesso Andy Rubin non avevano aggiunto molto sui reali motivi che hanno spinto Andy a lasciare il progetto Android, una piattaforma che ? praticamente cresciut? insieme a lui sin dal giorno in cui venne fondata la Open Handset Alliance nel lontano novembre 2007. La sensazione che comunque ci fossero delle motivazioni ulteriori non si ? mai attenuata ed ora giungono interessanti dettagli sulla vicenda che ha determinato il passaggio di consegne tra Rubin e ?Sundar Pichai. Secondo nuove indiscrezioni, la scelta di abbandonare le redini dello sviluppo del sistema Android sembra sia stata decisamente poco amichevole da parte dello stesso Andy Rubin, spinto dallattuale amministratore delegato Larry Page, a passare ad altri progetti e a lasciare cos? il posto. Ipotesi che ovviamente mancano di conferma, alle quali si sommano degli indizi che potrebbero avvalorare questa conclusione. Una settimana prima che Google annunciasse le dimissioni di Rubin, questultimo ha inspiegabilmente aumentato la propria attivit? sul suo profilo Facebook, modificando diverse informazioni importanti e cambiando limmagine di copertina, oltre a diversificare la sua opinione circa limportanza della piattaforma Android rispetto a quelle dellazienda, quasi come una presa di posizione. Concidenze definite da molti un po troppo strane, ma che potrebbero contribuire a ricostruire le reali motivazioni che hanno portato Andy Rubin alla scelta di lasciare la guida del progetto Android. via
                                                      [link] => http://android.hdblog.it/2013/04/03/emergono-nuove-ipotesi-sulle-dimissioni-di-andy-rubin-dal-progetto-android/
                                                      [image] => http://sites.qoop.it/421/87/07/d2/emergono-nuove-ipotesi-sulle-dimissioni-di-andy-rubin-dal-progetto-android.jpg
                                                      [rss_id] => 421
                                                      [date] => 2013-04-03 18:15:51
                                                      [source] => android.hdblog.it
                                                      [type] => qoop
                                                    )

                                                  [113615] => Array
                                                    (
                                                      [id] => f13e85dce89b730bd7fdb5146923b6cb
                                                      [title] => Galaxy S2 android 4.1.2 disponibile finalmente anche per Tim e Wind
                                                      [description] => Oltre un mese fa abbiamo annunciato unimportante aggiornamento per il glorioso Samsung Galaxy S2 relativo ad Android 4.1.2 Jelly Bean. Via Ota sono stati aggiornati tutti i Galaxy S2 no brand Italia con moltissime e importanti novit?. Purtroppo erano esclusi ?i terminali brandizzati ma ci sono arrivate innumerevoli segnalazioni che, finalmente, lattesa anche per coloro che lo hanno acquistato con marchio Tim e Wind ? terminata. Da qualche ora la notifica sta arrivando sui terminali ed ? un aggiornamento che consigliamo assolutamente di fare. Vi mostrammo laggiornamento ufficioso gi? lo scorso novembre in un nostro video??ma il firmware ? stato migliorato nei mesi successivi fino al lancio ufficiale. Unaggiornamento che ci aveva stupito per quanto rendesse il terminale veloce e reattivo, diventando per molti aspetti simili al Galaxy S3. Vi riproponiamo a seguire il video ricordandovi che, se non avete ancora ricevuto laggiornamento potete forzare la richiesta andando in impostazioni, info sul dispositivo e facendo clic su aggiornamento software
                                                      [link] => http://android.hdblog.it/2013/03/16/galaxy-s2-android-4-1-2-arrivato-finalmente-anche-per-tim-e-wind/
                                                      [image] => http://sites.qoop.it/421/e5/d1/fe/galaxy-s2-android-4-1-2-disponibile-finalmente-anche-per-tim-e-wind.jpg
                                                      [rss_id] => 421
                                                      [date] => 2013-03-16 18:26:03
                                                      [source] => android.hdblog.it
                                                      [type] => qoop
                                                    )

                                                  [117714] => Array
                                                    (
                                                      [id] => e14a7d64059f9cda9698eade4819a99a
                                                      [title] => Google Watch: ancora conferme sullo sviluppo e ovviamente con Android
                                                      [description] => Non ? certamente una notizia nuova quella relativa allo sviluppo del Google Watch e facendo un breve salto nel tempo, gi? in Ottobre parlammo in modo chiaro di un orologio da polso con funzionalit? avanzate in sviluppo presso i centri di ricerca Google |Google Watch: un nuovo Gadget in sviluppo!. Probabilmente cercando ancora meglio tracce ancora precedenti del Google Watch si troverebbero ma, a riportare in voga la moda degli orologi futuristici ci pensa il?Financial Times che riconferma come Google stia sviluppando questo accessorio. Non sarebbero per? gli X Labs a realizzare il prodotto in quanto totalmente concentrati sui Google Glass, ma sarebbero gli stessi ingegneri Android a curarne lo sviluppo software e, speculare sul fatto che possa essere un Nexus Watch, diventa automatico visto che sar? mosso proprio da Android. Fantasie o un dispositivo che realmente potr? arrivare a breve sul mercato? Il Google I/O 2013 ? forse troppo vicino per ipotizzare la presenza del Google Watch? via
                                                      [link] => http://android.hdblog.it/2013/03/22/google-watch-ancora-conferme-sullo-sviluppo-e-ovviamente-con-android/
                                                      [image] => http://sites.qoop.it/425/e1/4a/7d/google-watch-ancora-conferme-sullo-sviluppo-e-ovviamente-con-android.jpg
                                                      [rss_id] => 425
                                                      [date] => 2013-03-22 08:59:14
                                                      [source] => android.hdblog.it
                                                      [type] => qoop
                                                    )

                                                  [121605] => Array
                                                    (
                                                      [id] => 51670562003899d3ed9e3fcff5925a4f
                                                      [title] => Now Playing sbarca ufficialmente sul Play Store: uno dei migliori lettori audio per Android
                                                      [description] => Appassionati come siamo di musica abbiamo provato numerosi lettori presenti nel Play Store e ne abbiamo trovati alcuni davvero completi e funzionali. Allinio del mese per? vi abbiamo consigliato di provare un programma in beta, non disponibile nel Play Store, ma davvero promettente: Now Playing. Il software, creato da?Jack Underwood?unentusiasta developer Android, ? un lettore audio in pieno stile Google Now/Holo dalle enormi potenzialit?. Se amate la grafica pulita, minimalista e ben realizzata vi consigliamo spassionatamente di testarlo. Il programma ? uscito dalla fase beta ed ? da poche ore disponibile nel Play Store. ? Il software ? molto completo e troviamo la?divisione per artisti, album, generi etc.. tutto sfogliabile tramite swype, oltre alla possibilit? di creare play list. Inoltre una delle caratteristiche distintive ? la possibilit? di utilizzare?lequalizzatore interno dello smartphone se disponibile. Non manca la possibilit? di trovare automaticamente i testi delle canzoni, informazioni su artisti, copertine e molte altre opzioni davvero interessanti. Nome: Now PlayingSviluppatore: Jack UnderwoodPrezzo: 0.82Installa App dal PC Play Store Thanks to?Jack
                                                      [link] => http://android.hdblog.it/2013/04/30/now-playing-sbarca-ufficialmente-sul-play-store-uno-dei-migliori-lettori-audio-per-android/
                                                      [image] => http://sites.qoop.it/19/8c/ad/08/now-playing-sbarca-ufficialmente-sul-play-store-uno-dei-migliori-lettori-audio-per-android.jpg
                                                      [rss_id] => 19
                                                      [date] => 2013-04-30 10:12:26
                                                      [source] => android.hdblog.it
                                                      [type] => qoop
                                                    )

                                                  [128108] => Array
                                                    (
                                                      [id] => 816a9a65b4a585ce188840291f0de812
                                                      [title] => NGM Forward Infinity: il primo smartphone Android Quad Core con supporto Dual sim arriva in Italia? a 269
                                                      [description] => NGM presenta per il mercato italiano Forward Infinity, il primo smartphone del produttore dotato di processore quad-core, supporto dual-sim avanzato, design ultrasottile (solo 0,96 mm di spessore) ed infine lultima distribuzione Android 4.1 Jelly Bean.?Un prodotto dunque molto interessante che sembra riuscire ad offrire anche un prezzo in linea con la concorrenza. Caratteristiche?NGM Forward Infinity: Display da 4,5 pollici qHD Super IPS rinforzato con la tecnologia Dragontrail Processore Quad-core 1.2 Ghz. Sistema Android Jelly Bean 4.1 Memoria interna 4GB espandibile tramite microSD fino a 32GB. Fotocamera posteriore da 8 Mpxl, flash LED, autofocus, funzione HDR. Fotocamera frontale da 1 Mpxl. Connettivit? HSDPA+ e HSUPA, Bluetooth, Wi-Fi,GPS. Batteria da 2100 mAh. Grazie alla funzionalit? Smart Dial potremo associare alla sim uno o pi? contatti in rubrica in modo da utilizzare la tariffa pi? conveniente con la possibilit? di disattivare una delle due sim in un qualsiasi momento della giornata. Infine il sistema di scrittura predittiva SwiftKey integrato rendono questo smartphone completo e adatto davvero a tutti gli usi. Forward Infinity sar? in vendita nei primi giorni di Maggio a 269 euro al pubblico in una confezione che comprende anche una scheda microSD da 32 GB.
                                                      [link] => http://android.hdblog.it/2013/05/02/ngm-forward-infinity-il-primo-smartphone-android-quad-core-con-supporto-dual-sim-arriva-in-italia%E2%80%8F-a-269e/
                                                      [image] => http://sites.qoop.it/421/55/fe/8c/ngm-forward-infinity-il-primo-smartphone-android-quad-core-con-supporto-dual-sim-arriva-in-italia-a-269.jpg
                                                      [rss_id] => 421
                                                      [date] => 2013-05-02 12:52:12
                                                      [source] => android.hdblog.it
                                                      [type] => qoop
                                                    )

                                                  [129301] => Array
                                                    (
                                                      [id] => 116354c263e24660d2994ee371075f6c
                                                      [title] => Sony Xperia V: il firmware 9.1.A.1.138 passa la certificazione. In arrivo Android 4.1.2 Jelly Bean
                                                      [description] => Sembra che il processo di aggiornamento della gamma Sony 2012 ad Android 4.1.2 Jelly Bean stia procedendo, non troppo velocemente, ma comunque in modo continuo. Sebbene ancora non tutti i device abbiano ricevuto lupdate, tramite la certificazione dei firmware possiamo capire che ormai ? solo questione di tempo prima che il roll Out inizi per tutti i device supportati e ancora non aggiornati. Xperia V ? lultimo in ordine di tempo ad aver visto la certificazione del firmware?9.1.A.1.138 che dovrebbe portare Android 4.1.2 ufficialmente su questo ottimo smartphone che non ha trovato particolare fortuna in Italia a causa delluscita di Xperia Z e di altri Xperia praticamente nello stesso periodo. Non resta che attendere adesso la notifica di aggiornamento prevista nelle prossime settimane. via
                                                      [link] => http://android.hdblog.it/2013/03/25/sony-xperia-v-il-firmaware-9-1-a-1-138-passa-la-certificazione-in-arrivo-android-4-1-2-jelly-bean/
                                                      [image] => http://sites.qoop.it/425/sony-xperia-v-il-firmware-9-1-a-1-138-passa-la-certificazione-in-arrivo-android-4-1-2-jelly-bean.jpg
                                                      [rss_id] => 425
                                                      [date] => 2013-03-25 13:01:40
                                                      [source] => android.hdblog.it
                                                      [type] => qoop
                                                    )

                                                  [133701] => Array
                                                    (
                                                      [id] => 1171ab8b5116b5927da1b7c46be3f980
                                                      [title] => Sony avvia il rollout di Android 4.1 per Xperia P, Go, E dual: da fine Maggio per Xperia S, SL, Ion e Acro S
                                                      [description] => Sony sta per completare il rollout di Android 4.1 per buona parte degli smartphone commercializzati durante tutto lo scorso anno. La fase finale dello sviluppo era stata annunciata proprio pochi giorni fa ed ora sembra che finalmente il rilascio sia ufficialmente cominciato, anche se avverr? con gradualit? durante tutto il corso delle prossime settimane. Il rollout di Android 4.1 Jelly Bean ? ufficialmente cominciato per Xperia P, Xperia Go ed Xperia E dual, Sony afferma di aver lavorato molto per lintegrazione della personalizzazione Xperia con lultima distribuzione Android. Versioni aggiornate delle applicazioni principali WALKMAN, Album e Movies, un nuovo set di funzionalit? per accedere e condividere scatti, video e brani musicali, implementata la modalit? STAMINA che consente di ottenere il massimo dalla batteria nel momento del bisogno ed in modo completamente personalizzabile, aggiunta una nuova funzione di ricerca allinterno della barra delle applicazioni che rende pi? facile individuare le proprie applicazioni preferite. Nuova User Experience per la homescreen, widget rinnovati, applicazioni e shortcut con un massimo di 7 pannelli, notifiche personalizzabili per una pi? completa flessibilit? nella creazione dellinterfaccia che pi? si desidera in pochi semplici tocchi. Infine Google Now implementato di default e molte altre piccole novit? che riporteranno il vostro smartphone Xperia a nuova vita. Nel caso di Xperia Go laggiornamento ? accessibile tramite PC Companion o Bridge per Mac a causa delle dimensioni di alcuni pacchetti software, in questo modo gli utenti riceveranno solo una notifica in-phone per procedere poi allaggiornamento tramite PC. Per gli altri device, Sony Xperia S, Xperia SL, Xperia ion ed Xperia acro S, il produttore ha confermato che il rilascio partir? dalla fine del mese di Maggio. via
                                                      [link] => http://android.hdblog.it/2013/04/24/sony-avvia-il-rollout-di-android-4-1-per-xperia-p-go-e-dual-da-fine-maggio-per-xperia-s-sl-ion-e-acro-s/
                                                      [image] => http://sites.qoop.it/data/www-sites/www.qoop.it/scripts/../public/sites/425/11/71/71ab/sony-avvia-il-rollout-di-android-4-1-per-xperia-p-go-e-dual-da-fine-maggio-per-xperia-s-sl-ion-e-acro-s.jpg
                                                      [rss_id] => 425
                                                      [date] => 2013-04-24 12:46:23
                                                      [source] => android.hdblog.it
                                                      [type] => qoop
                                                    )

                                                )

                                            )

                                          [box] => Array
                                            (
                                              [ttl] => 900
                                            )

                                          [boxId:protected] => Search\SimilarNewsBox
                                          [isAjax:protected] => 
                                          [hooks] => Array
                                            (
                                            )

                                          [view] => 
                                          [childs] => Array
                                            (
                                            )

                                        )

                                      [3] => printBox Object
                                        (
                                          [isFeed:protected] => 
                                          [cdata] => <!-- google_ad_section_end --> 
                                          [data] => 
                                          [box] => 
                                          [boxId:protected] => printBox
                                          [isAjax:protected] => 
                                          [hooks] => Array
                                            (
                                            )

                                          [view] => 
                                          [childs] => Array
                                            (
                                            )

                                        )

                                    )

                                )

                            )

                        )

                    )

                )

            )

        )

      [12] => Array
        (
          [file] => /data/www-sites/baloo/class/Page.class.php
          [line] => 63
          [function] => renderBox
          [class] => Baloo\Page
          [type] => ->
          [args] => Array
            (
              [0] => trBox Object
                (
                  [isFeed:protected] => 
                  [cdata] => 
					
					
				
                  [data] => Array
                    (
                    )

                  [box] => 
                  [boxId:protected] => trBox
                  [isAjax:protected] => 
                  [hooks] => Array
                    (
                    )

                  [view] => 
                  [childs] => Array
                    (
                      [0] => tdBox Object
                        (
                          [isFeed:protected] => 
                          [cdata] => 
						
					
                          [data] => Array
                            (
                            )

                          [box] => Array
                            (
                              [valign] => top
                              [style] => min-width:505px
                            )

                          [boxId:protected] => tdBox
                          [isAjax:protected] => 
                          [hooks] => Array
                            (
                            )

                          [view] => 
                          [childs] => Array
                            (
                              [0] => divBox Object
                                (
                                  [isFeed:protected] => 
                                  [cdata] => 
							
						
                                  [data] => Array
                                    (
                                    )

                                  [box] => 
                                  [boxId:protected] => divBox
                                  [isAjax:protected] => 
                                  [hooks] => Array
                                    (
                                    )

                                  [view] => 
                                  [childs] => Array
                                    (
                                      [0] => containerBox Object
                                        (
                                          [isFeed:protected] => 
                                          [cdata] => 
							

							

							
							
							
							
                                          [data] => Array
                                            (
                                            )

                                          [box] => 
                                          [boxId:protected] => containerBox
                                          [isAjax:protected] => 
                                          [hooks] => Array
                                            (
                                            )

                                          [view] => 
                                          [childs] => Array
                                            (
                                              [0] => divBox Object
                                                (
                                                  [isFeed:protected] => 
                                                  [cdata] => 
								
								
							
                                                  [data] => Array
                                                    (
                                                    )

                                                  [box] => Array
                                                    (
                                                      [class] => group
                                                      [style] => width:502px; min-width:502px; margin:0px 0% 8px 0px; background-color:#FFF; text-align:left; padding:0px; border: 1px solid #CCCCCB; 
                                                    )

                                                  [boxId:protected] => divBox
                                                  [isAjax:protected] => 
                                                  [hooks] => Array
                                                    (
                                                    )

                                                  [view] => 
                                                  [childs] => Array
                                                    (
                                                      [0] => singleNewsBox Object
                                                        (
                                                          [isFeed:protected] => 
                                                          [cdata] => 
								
								
                                                          [data] => Array
                                                            (
                                                              [title] => ฟังเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิต for Android
                                                              [link] => http://it.appszoom.com/android_applications/music_and_audio/_htftt.html
                                                              [source] => it.appszoom.com
                                                              [description] => by Khwanchai Chuayniam ทางเว็บคนใต้คลับดอมคอม (www.kontaiclub.com) ได้เพิ่มช่องทางการรับฟังเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิต...<br> FREE
                                                              [image] => /sites/1988/for-android.png
                                                            )

                                                          [box] => Array
                                                            (
                                                              [ttl] => 86400
                                                            )

                                                          [boxId:protected] => singleNewsBox
                                                          [isAjax:protected] => 
                                                          [hooks] => Array
                                                            (
                                                            )

                                                          [view] => 
                                                          [childs] => Array
                                                            (
                                                              [0] => bannerBox Object
                                                                (
                                                                  [isFeed:protected] => 
                                                                  [cdata] => 
                                                                  [data] => Array
                                                                    (
                                                                    )

                                                                  [box] => Array
                                                                    (
                                                                      [size] => google-500x90
                                                                    )

                                                                  [boxId:protected] => bannerBox
                                                                  [isAjax:protected] => 
                                                                  [hooks] => Array
                                                                    (
                                                                    )

                                                                  [view] => 
                                                                  [childs] => Array
                                                                    (
                                                                    )

                                                                )

                                                            )

                                                        )

                                                      [1] => bannerBox Object
                                                        (
                                                          [isFeed:protected] => 
                                                          [cdata] => 
                                                          [data] => Array
                                                            (
                                                            )

                                                          [box] => Array
                                                            (
                                                              [size] => google-500x90
                                                            )

                                                          [boxId:protected] => bannerBox
                                                          [isAjax:protected] => 
                                                          [hooks] => Array
                                                            (
                                                            )

                                                          [view] => 
                                                          [childs] => Array
                                                            (
                                                            )

                                                        )

                                                    )

                                                )

                                              [1] => divBox Object
                                                (
                                                  [isFeed:protected] => 
                                                  [cdata] => 
								

									

								
								
							
                                                  [data] => Array
                                                    (
                                                    )

                                                  [box] => Array
                                                    (
                                                      [class] => group
                                                      [style] => margin:0px 0px 6px 0px;
                                                    )

                                                  [boxId:protected] => divBox
                                                  [isAjax:protected] => 
                                                  [hooks] => Array
                                                    (
                                                    )

                                                  [view] => 
                                                  [childs] => Array
                                                    (
                                                      [0] => divBox Object
                                                        (
                                                          [isFeed:protected] => 
                                                          [cdata] => 
									
								
                                                          [data] => Array
                                                            (
                                                            )

                                                          [box] => Array
                                                            (
                                                              [class] => boxResult
                                                            )

                                                          [boxId:protected] => divBox
                                                          [isAjax:protected] => 
                                                          [hooks] => Array
                                                            (
                                                            )

                                                          [view] => 
                                                          [childs] => Array
                                                            (
                                                              [0] => relatedListBox Object
                                                                (
                                                                  [isFeed:protected] => 
                                                                  [cdata] => 
                                                                  [data] => Array
                                                                    (
                                                                      [related] => Array
                                                                        (
                                                                          [0] => igo-primo-android-autovelox
                                                                          [1] => versione-per-android-kitt-supercar
                                                                          [2] => sbloccare-root-android-4.2.2
                                                                          [3] => wifi-hacker-android-download-ita
                                                                          [4] => indovina-vip-android
                                                                          [5] => prezzo-opera-opera-for-series-60
                                                                          [6] => prezzo-winwap-technologies-winwap-browser-for-windows-4.0
                                                                          [7] => acquisto-winwap-technologies-winwap-browser-for-windows-4.2
                                                                          [8] => acquisto-winwap-technologies-winwap-browser-for-windows-4.0
                                                                          [9] => cerco-winwap-technologies-winwap-browser-for-windows-4.2
                                                                        )

                                                                    )

                                                                  [box] => Array
                                                                    (
                                                                      [num] => 5
                                                                      [ttl] => 3600
                                                                    )

                                                                  [boxId:protected] => relatedListBox
                                                                  [isAjax:protected] => 
                                                                  [hooks] => Array
                                                                    (
                                                                    )

                                                                  [view] => 
                                                                  [childs] => Array
                                                                    (
                                                                    )

                                                                )

                                                            )

                                                        )

                                                      [1] => adsBox Object
                                                        (
                                                          [isFeed:protected] => 
                                                          [cdata] => 
                                                          [data] => Array
                                                            (
                                                              [format] => text
                                                              [width] => 250px
                                                              [fallback] => true
                                                              [ads] => Array
                                                                (
                                                                  [0] => 
                                                                )

                                                            )

                                                          [box] => Array
                                                            (
                                                              [type] => text
                                                              [number] => 1
                                                              [width] => 250px
                                                            )

                                                          [boxId:protected] => adsBox
                                                          [isAjax:protected] => 
                                                          [hooks] => Array
                                                            (
                                                            )

                                                          [view] => 
                                                          [childs] => Array
                                                            (
                                                            )

                                                        )

                                                      [2] => divBox Object
                                                        (
                                                          [isFeed:protected] => 
                                                          [cdata] => 
									
								
                                                          [data] => Array
                                                            (
                                                            )

                                                          [box] => Array
                                                            (
                                                              [class] => boxResult
                                                              [style] => border-color:#e7302a
                                                            )

                                                          [boxId:protected] => divBox
                                                          [isAjax:protected] => 
                                                          [hooks] => Array
                                                            (
                                                            )

                                                          [view] => 
                                                          [childs] => Array
                                                            (
                                                              [0] => bannerBox Object
                                                                (
                                                                  [isFeed:protected] => 
                                                                  [cdata] => 
                                                                  [data] => Array
                                                                    (
                                                                    )

                                                                  [box] => Array
                                                                    (
                                                                      [size] => google-250x250
                                                                    )

                                                                  [boxId:protected] => bannerBox
                                                                  [isAjax:protected] => 
                                                                  [hooks] => Array
                                                                    (
                                                                    )

                                                                  [view] => 
                                                                  [childs] => Array
                                                                    (
                                                                    )

                                                                )

                                                            )

                                                        )

                                                      [3] => divBox Object
                                                        (
                                                          [isFeed:protected] => 
                                                          [cdata] => 
									
								
                                                          [data] => Array
                                                            (
                                                            )

                                                          [box] => Array
                                                            (
                                                              [class] => boxResult
                                                            )

                                                          [boxId:protected] => divBox
                                                          [isAjax:protected] => 
                                                          [hooks] => Array
                                                            (
                                                            )

                                                          [view] => 
                                                          [childs] => Array
                                                            (
                                                              [0] => YahooBox Object
                                                                (
                                                                  [isFeed:protected] => 
                                                                  [cdata] => 
                                                                  [data] => Array
                                                                    (
                                                                    )

                                                                  [box] => Array
                                                                    (
                                                                      [width] => 240
                                                                      [start] => 0
                                                                      [num] => 3
                                                                    )

                                                                  [boxId:protected] => YahooBox
                                                                  [isAjax:protected] => 
                                                                  [hooks] => Array
                                                                    (
                                                                    )

                                                                  [view] => 
                                                                  [childs] => Array
                                                                    (
                                                                    )

                                                                  [viewName] => yahoo-240
                                                                )

                                                            )

                                                        )

                                                    )

                                                )

                                              [2] => Search\SimilarNewsBox Object
                                                (
                                                  [isFeed:protected] => 
                                                  [cdata] => 
                                                  [data] => Array
                                                    (
                                                      [results] => Array
                                                        (
                                                          [6700] => Array
                                                            (
                                                              [id] => 0015811634b115a2b51aca240576d55c
                                                              [title] => A New York la polizia equipaggia gli agenti con 400 smartphone Android e unApp Speciale
                                                              [description] => In America si sa che la polizia ? decisamente molto diversa rispetto a quella Italiana. Meglio o peggio non ? una questione che ci riguarda in questa sede, ma i 400 smartphone Android che sono stati dati ad altrettanti agenti dalla citt? di New York sono sicuramente una novit? nella lotta al crimine. Allinterno di questi device, personalizzati e bloccati in modo da non poter effettuare o ricevere chiamate, ? stato installato un particolare software che permette di accedere a un numero enorme di dati in modo sili a come accade con il sistema presente nelle 2500 vetture sparse per la citt?. Il programma ? per? pi? intuitivo, facile e veloce e aiuta gli agenti a trovare praticamente qualsiasi tipo di informazione sui luoghi, palazzi, persone, ricercati e altro ancora. Il database a cui gli agenti hanno accesso tramite lapp ? infatti immenso e offre informazioni dettagliatissime su tutti i precedenti degli arrestati spingendosi anche a mappare gli edifici indicando dove sono venuti gli arresti, a che piano e in pase a cosa (droga, armi o altro). Uno strumento decisamente importante che trova in Android il sistema al momento scelto per questa sperimentazione. Flessibilit? e personalizzazione che, evidentemente, non sono possibili con altri OS mobile. via
                                                              [link] => http://android.hdblog.it/2013/04/12/a-new-york-la-polizia-equipaggia-gli-agenti-con-400-smartphone-android-e-unapp-speciale/
                                                              [image] => http://sites.qoop.it/421/0c/18/7d/a-new-york-la-polizia-equipaggia-gli-agenti-con-400-smartphone-android-e-un-app-speciale.jpg
                                                              [rss_id] => 421
                                                              [date] => 2013-04-12 14:28:32
                                                              [source] => android.hdblog.it
                                                              [type] => qoop
                                                            )

                                                          [24108] => Array
                                                            (
                                                              [id] => 8040de2589ae601f5cd23e9baf61b1e1
                                                              [title] => Su XDA appare il primo firmware Android 4.1.2 Jelly Bean ufficiale per Motorola RAZR!
                                                              [description] => Notizia sicuramente molto interessante per tutti i possessori del Motorola Razr commercializzato in Europoa e in Italia. Sebbene il produttore sia praticamente scomparso dal nostro continente, sembra che ci siano buone speranze di vedere Jelly Bean 4.1.2 sul Razr.?Da XDA arriva infatti una prima rom leaked, originale Motorola, che porta la nuova distribuzione Android sul device. Si tratta di un update non ancora ufficialmente diffuso e dunque potenzialmente instabile o con bug di vario tipo. Purtroppo, sebbene linstallazione non sia un problema, ? impossibile al momento tornare indietro ad ICS dopo aver flashato il device. Android 4.1.2 elimina moltissime delle personalizzazione del produttore a favore di unesperienza quasi stock di Android. Maggirio info su XDA.
                                                              [link] => http://android.hdblog.it/2013/03/17/su-xda-appare-il-primo-firmware-android-4-1-2-jelly-bean-ufficiale-per-motorola-razr/
                                                              [image] => http://sites.qoop.it/425/80/40/de/su-xda-appare-il-primo-firmware-android-4-1-2-jelly-bean-ufficiale-per-motorola-razr.jpg
                                                              [rss_id] => 425
                                                              [date] => 2013-03-17 11:25:11
                                                              [source] => android.hdblog.it
                                                              [type] => qoop
                                                            )

                                                          [27813] => Array
                                                            (
                                                              [id] => d04dcfe410a94a95922cd68086103d05
                                                              [title] => Sony Honami: tra speculazioni e realt il primo CyberShot Android da 20 megapixel
                                                              [description] => Il marchio Cyber Shot ? sicuramente molto conosciuto e tra i pi? famosi nel mondo della fotografia. Impiegato anche su smartphone usciti negli anni passati, ad oggi non troviamo nessuna implementazione di tale tecnologia nel panorama Android. Un vero peccato considerando come gli utenti cerchino da sempre smartphone con doti fotografiche importanti e in grado di sostituire una fotocamera di media qualit?. Nei giorni scorsi sono per? tornati di moda i rumor relativi ad un futuro device Sony con sistema Android appartenente alla gamma Cyber Shot Rumor | Sony Xperia Cyber-shot, nuovi Wallkman Phone ed un concorrente per iPhone in arrivo nel Q3! Ecco che adesso arrivano ulteriori informazioni che indicherebbero in?Honami?il presento nome di questo nuovo device.? Uno smartphone decisamente molto interessante che potrebbe arrivare sul mercato gi? nellestate 2013 e portare il nuovissimo processore?Snapdragon 800?con clock a 2.3 GHz, 2 GB di RAM, schermo da?5 pollici Full HD?e una batteria compresa tra i?2700 e i 3000 mAh. Secondo la fonte il display dovrebbe essere diverso da quelli visti fino ad oggi e finalmente si parla di tecnologia?WhiteMagic realizzata dalla?Japan Display?o, magari, lottimo?Sharp IGZO?che ritroviamo sulla gamma Padfone di recente commercializzazione. A tutto questo si aggiungerebbe il sensore fotografico?CyberShot con una risoluzione di 20 megapixel?con?flash allo Xenon?e in grado di realizzare foto e video con una qualit? nettamente superiori alla gamma Android fino ad oggi commercializzata. Si tratta come sempre di rumos ma uno smartphone di quuesto tipo lo stanno attendendo in molti! via
                                                              [link] => http://android.hdblog.it/2013/04/02/sony-honami-tra-speculazioni-e-realta-il-primo-cybershot-android-da-20-megapixel/
                                                              [image] => http://sites.qoop.it/19/a0/30/d8/sony-honami-tra-speculazioni-e-realta-il-primo-cybershot-android-da-20-megapixel.jpg
                                                              [rss_id] => 19
                                                              [date] => 2013-04-02 08:14:47
                                                              [source] => android.hdblog.it
                                                              [type] => qoop
                                                            )

                                                          [42612] => Array
                                                            (
                                                              [id] => c06c67216b02c0c3b6d3e9601f2450bd
                                                              [title] => Paranoid Android: ancora novit in arrivo mostrate in video
                                                              [description] => Ancora novit? dal Team Paranoid Android che ha rilasciato, tramite Google+, un nuovo video che mostra alcune delle novit? che arriveranno nelle prossime release della famosa ROM con modalit? Ibrida. Proprio la personalizzazione del firmware ? sempre pi? al centro dellattenzione grazie allinserimento di un collegamento nei Quick Setting per accedere velocemente al pannello di impostazioni avanzate della ROM. Risolte inoltre alcuni problemi e bug noti su Nexus 7 e altri device supportati. Video a seguire:
                                                              [link] => http://android.hdblog.it/2013/03/25/paranoid-android-ancora-novita-in-arrivo-mostrate-in-video/
                                                              [image] => http://sites.qoop.it/425/c0/6c/67/paranoid-android-ancora-novita-in-arrivo-mostrate-in-video.jpg
                                                              [rss_id] => 425
                                                              [date] => 2013-03-25 08:32:45
                                                              [source] => android.hdblog.it
                                                              [type] => qoop
                                                            )

                                                          [49409] => Array
                                                            (
                                                              [id] => 908ddd1d656e37cb3f686ee4ec55fe2e
                                                              [title] => Asus TF300: anche in Italia inizia il roll Out di Android 4.2
                                                              [description] => In America Asus ha gi? iniziato il roll Out dellaggiornamento Android 4.2 ma a quanto pare anche in Italia sembrano arrivare le prima conferme. Al momento abbiamo ricevuto una sola segnalazione ma controllando la pagina ufficiale Facebook pare che anche altre persone abbiano ricevuto laggiornamento. Asus aveva confermato larrivo di Jelly Bean 4.2.1 per la prossima settimana ma a quanto pare qualche fortunato utente ha gi? visto la notifica di update.? Per chi sta ancora aspettando, di seguito un video che mostra le novit? principali e la nuova UI.
                                                              [link] => http://android.hdblog.it/2013/03/09/asus-tf300-anche-in-italia-inizia-il-roll-out-di-android-4-2/
                                                              [image] => http://sites.qoop.it/425/90/8d/dd/asus-tf300-anche-in-italia-inizia-il-roll-out-di-android-4-2.jpg
                                                              [rss_id] => 425
                                                              [date] => 2013-03-09 09:28:58
                                                              [source] => android.hdblog.it
                                                              [type] => qoop
                                                            )

                                                          [58106] => Array
                                                            (
                                                              [id] => 60a6d2183e6d271a45e0d908fc749461
                                                              [title] => Paranoid Android al lavoro sul Multi Windows per tutte le app (video)
                                                              [description] => Il team Paranoid Android torna a mostrare interessanti novit? in arrivo, o meglio in sviluppo, per le future versioni dellapprezzatissima ROM. Il protagonista del video pubblicato ? il multi windows o meglio una rivisitazione del concetto di finestre floating in stile Paranoid adattabile a tutte le applicazioni. La funzionalit? e decisamente molto interessante proprio perch? applicabile a tutte le app, finestre e impostazioni e quindi a tutta la UI. Il lavoro ? agli inizi e sebbene nel video si veda bene il funzionamento, la versione finale ? ancora lontana e potrebbe cambiare molto a livello estetico. Al momento lattivazione della finestra si ottiene cliccando sulle notifiche per praticit? in fase di test ma, al momento del lancio, sar? diversa la gestione dellapp. Il Team Paranoid non ha comunque fretta di rilasciare il tool e lo far? solo quando sar? effettivamente pronto. Non vediamo lora di vederlo in azione sperando in funzionalit? multi windows in stile Samsung con due finestre splittabili sullo schermo.
                                                              [link] => http://android.hdblog.it/2013/04/27/paranoid-android-multi-windows/
                                                              [image] => http://sites.qoop.it/19/7a/df/2f/paranoid-android-al-lavoro-sul-multi-windows-per-tutte-le-app-video.jpg
                                                              [rss_id] => 19
                                                              [date] => 2013-04-27 09:01:46
                                                              [source] => android.hdblog.it
                                                              [type] => qoop
                                                            )

                                                          [60415] => Array
                                                            (
                                                              [id] => f0ae0cb948d177c0e5ef8590bb5732d9
                                                              [title] => La NASA diffonde le prime immagini scattate da alcuni smartphone Android lanciati nello spazio
                                                              [description] => Diversi i progetti inaugurati dalla NASA che hanno avuto come protagonisti alcuni tra i pi? famosi smartphone Android, lanciati in orbita come dei veri e propri satelliti in grado di scattare foto che potete vedere ritratte poco sopra. Strand-1 o ancora SmartSPHERES sono soltanto due tra quelli riportati sulle pagine del nostro blog, ma le foto che vedete appartengono a PhoneSats, progetto analogo promosso gi? da alcuni anni ma completato solo il mese scorso. Lobbiettivo principale ? stato pienamento raggiunto e lagenzia spaziale si ? dichiarata soddisfatta della riuscita delloperazione, dimostrando come sia possibile creare hardware attraverso dispositivi di tipo consumer. Durante il breve viaggio in orbita, siamo stati in grado di dimostrare come attraverso la capacit? degli attuali smartphone potremo agire come dei veri e propri satelliti, risparmiando non poco sulle risorse. Ha riferito Bruce Yost, Program manager for NASAs Small Satellite Technology Program, durante unintervista. Il progetto PhoneSat ? nato come una collaborazione nel 2009 con alcuni studenti universitari, ma il decollo ? stato possibile soltanto recentemente. Tra gli smartphone utilizzati figurano un?Nexus One e Nexus S, ammortizzando i costi alla ragguardevole cifra di 3500$, relativamente bassa se consideriamo a quanto pu? salire la realizzazione di un satellite; da parte sua la NASA afferma di essere gi? impegnata in un nuovo progetto con smartphone di ultima generazione dotati di fotocamere migliori di quelle utilizzate con PhoneSat. via
                                                              [link] => http://android.hdblog.it/2013/05/06/la-nasa-diffonde-le-prime-immagini-scattate-da-alcuni-smartphone-android-lanciati-nello-spazio/
                                                              [image] => http://sites.qoop.it/19/e0/17/4b/la-nasa-diffonde-le-prime-immagini-scattate-da-alcuni-smartphone-android-lanciati-nello-spazio.jpg
                                                              [rss_id] => 19
                                                              [date] => 2013-05-06 13:10:24
                                                              [source] => android.hdblog.it
                                                              [type] => qoop
                                                            )

                                                          [62115] => Array
                                                            (
                                                              [id] => f0b3f4a9f8089c849e836c717495b830
                                                              [title] => Nel 2013 i tablet Android supereranno la quota di mercato degli iPad Apple
                                                              [description] => E solo questione di tempo ma davanti alle infinite varianti di infiniti produttori e con prezzi che permettono a tutti di acquistare un tablet, Android ? destinato a superare Apple anche nel settore Tablet. Secondo le ultime ricerche della IDC, gi? da questanno i Tablet Android supereranno la diffusione degli iPad nel mondo. Le ultime uscite di versioni da 7/8 pollici economiche hanno aiutato molto la piattaforma Android e la sua espansione in questo segmento di mercato. Prezzi inferiori ai 200 e ormai prossimi ai 100 con prodotti comunque buoni (Archos 7 Titanium uno degli ultimi) sono la chiave del successo unita ovviamente alle tante proposte tra cui scegliere. Scontato dunque il sorpasso che comunque non sar? immediato e che conferma quanto Apple abbia dominato questo settore da 3 anni con iPad e le sue evoluzioni 2,3,4 e Mini. I numeri comunque sembrano non lasciare spazio a dubbi e presto o tardi durante il 2013 i Tablet Android supereranno, globalmente, la quota di mercato di iPad. Vedremo se il segmento Tablet Windows 8 potr? rimescolare le carte in tavola.
                                                              [link] => http://android.hdblog.it/2013/03/13/nel-2013-i-tablet-android-supereranno-la-quota-di-mercato-degli-ipad-apple/
                                                              [image] => http://sites.qoop.it/421/83/b3/9c/nel-2013-i-tablet-android-supereranno-la-quota-di-mercato-degli-ipad-apple.png
                                                              [rss_id] => 421
                                                              [date] => 2013-03-13 09:12:28
                                                              [source] => android.hdblog.it
                                                              [type] => qoop
                                                            )

                                                          [73107] => Array
                                                            (
                                                              [id] => 70cd1ad795008163ad9e497627a21928
                                                              [title] => Android cresce negli Stati Uniti e Samsung ne trascina lascesa
                                                              [description] => Come sappiamo gli Stati Uniti sono un mercato molto particolare per Android che a fatica riesce ad imporsi su Apple in un eterno balletto a due che vede alternati i due sistemi operativi mobile nelle prime posizioni del podio. Negli ultimi mesi per? sembra che il sistema mobile di Google sia riuscito a crescere grazie agli operatori locali e ad alcuni produttori. In particolare Sprint, il terzo carrier nazionale, ha visto un importante incremento delle vendite di smartphone Android e Samsung ? il marchio che trascina la crescita del sistema. Con il Galaxy S3, Galaxy S2 e Note 2 il produttore Coreano ? infatti ampiamente al comando del market share USA e trova solo in Apple il principale concorrente. Con la presentazione a New York del Galaxy S4 e la grande campagna di promozione in America, Samsung cercher? di abbassare le quote di mercato di iPhone e guadagnare punti sullavversario. Al momento, secondo il report di Kantar Worldpanel ComTech, Android ? cresciuto del 5.8% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno mentre iOS ha avuto un calo del 3.5%. Una situazione che al momento vede lOS mobile di Google al 51.2% del Market Share locale e in vantaggio sul sistema operativo di Apple. Riusciranno il Galaxy S4 e latteso HTC One a consolidare Android in USA? via
                                                              [link] => http://android.hdblog.it/2013/04/02/android-cresce-negli-stati-uniti-e-samsung-ne-trascina-lascesa/
                                                              [image] => http://sites.qoop.it/425/70/cd/1a/android-cresce-negli-stati-uniti-e-samsung-ne-trascina-l-ascesa.jpg
                                                              [rss_id] => 425
                                                              [date] => 2013-04-02 10:02:28
                                                              [source] => android.hdblog.it
                                                              [type] => qoop
                                                            )

                                                          [100308] => Array
                                                            (
                                                              [id] => 811e086b62640741b0f48b767b228ef9
                                                              [title] => Facebook Home: il launcher per Android sar solo per ICS e Jelly Bean e presto con pubblicit!
                                                              [description] => Era prevedibile ma adesso ? ufficiale: la nuova home di Facebook che verr? pubblicata nel Play Store il prossimo 12 Aprile, sar? compatibile con con le distribuzioni Android ICS e Jelly Bean (e in futuro immaginiamo anche superiori) in quando Gingerbread non sfrutta le medesime API e risulterebbe limitata e meno efficace. Un peccato per quegli utenti che hanno un device non aggiornato e che non potranno provare questa Home. Speriamo che gli utilizzatori di Android 2.3 o antecedenti non siano particolari fan di Facebook! Pericolosa invece la notizia che riguarderebbe linserimento di pubblicit? con aggiornamenti futuri. Sappiamo che Facebook muove miliardi con le pubblicit?, i cosiddetti ads, annunci e altro ma a quanto pare, anche il launcher e lHTC First avranno questi contenuti che si inseriranno nel feed degli aggiornamenti e non potranno essere eliminati neanche a pagamento. Arriveranno dopo, non appena si sar? allargato il bacino di utenza, ma arriveranno. Ricordiamo che la versione per Tablet arriver? solo in seguito. Approfondimenti: Facebook Home su alcuni smartphone Android dal 12 Aprile (lista)! HTC First Ufficiale: Immagini, video, prezzo e caratteristiche complete Facebook Home su HTC First: ecco il primo video promozionale HTC First: ecco le prime immagini Hands-on
                                                              [link] => http://android.hdblog.it/2013/04/04/facebook-home-il-launcher-per-android-sara-solo-per-ics-e-jelly-bean/
                                                              [image] => http://sites.qoop.it/19/e3/02/7f/facebook-home-il-launcher-per-android-sara-solo-per-ics-e-jelly-bean-e-presto-con-pubblicita.jpg
                                                              [rss_id] => 19
                                                              [date] => 2013-04-04 20:49:23
                                                              [source] => android.hdblog.it
                                                              [type] => qoop
                                                            )

                                                          [104305] => Array
                                                            (
                                                              [id] => 512df3a953c09ea8a73b3307fbbea5a3
                                                              [title] => LG conferma il rilascio di Android 4.1.2 anche per Optimus L7 in Italia (versione V20a)
                                                              [description] => LG Italia ha confermato tramite Facebook che anche Optimus L7 ? stato ufficialmente aggiornato ad Android 4.1.2, il rilascio ? gi? in corso mentre stiamo scrivendo larticolo con i cambiamenti a fondo pagina apportati dalla casa produttrice per questo smartphone. Per procedere alle operazioni di aggiornamento purtroppo sar? necessario utilizzare obbligatoriamente lapplicazione B2C per PC scaricabile dalla sezione supporto del sito LG a questo indirizzo in quanto il rilascio del firmware non ? avvenuto tramite FOTA utilizzando la ricerca automatica degli aggiornamenti dalla finestra delle impostazioni. Versione Software: V20a (open market) ?Di seguito trovate la lista delle migliorie implementate: ?Aggiornamento del sistema operativo a Jelly Bean 4.1.2. Nuova funzione Application Link nella sveglia. Nuova funzione Temi Messaggi per cambiare lo sfondo nelle conversazioni degli SMS. Nuova funzione Screen Zooming per usare il pinch-to-zoom negli SMS e nelle anteprime della galleria. Aggiornati e/o rimossi alcuni widget in linea con linterfaccia Optimus 3.0 del 2013. Rimossa lapplicazione LG Tag+. E possibile scaricarla tramite Gestione applicazioni. Nuovo widget meteo AccuWeather. Rimosse le applicazioni News e Finance di Yahoo!. Aggiunta lapplicazione File Manager per la gestione dei file sul dispositivo. Fateci sapere come vi trovate con la nuova distribuzione Android. ?
                                                              [link] => http://android.hdblog.it/2013/04/08/lg-conferma-il-rilascio-di-android-4-1-2-anche-per-optimus-l7-in-italia-versione-v20a/
                                                              [image] => http://sites.qoop.it/421/17/40/78/lg-conferma-il-rilascio-di-android-4-1-2-anche-per-optimus-l7-in-italia-versione-v20a.jpeg
                                                              [rss_id] => 421
                                                              [date] => 2013-04-08 11:29:53
                                                              [source] => android.hdblog.it
                                                              [type] => qoop
                                                            )

                                                          [109611] => Array
                                                            (
                                                              [id] => b1341728bc907c92c46e4bcb31fef12c
                                                              [title] => Infografica: distribuzione Android nel Mondo
                                                              [description] => Spesso vi abbiamo proposto studi, ricerche, dati e informazioni sulla distribuzione di Android nel mondo. La crescita ed espansione del sistema ? sotto gli occhi di tutti e sicuramente Android oggi ha il maggior market share a livello globale per le piattaforme mobili, ma come sono distribuiti i device nel mondo, la dimensione di schermo pi? utilizzata quale ? e lo smartphone pi? diffuso? A darci queste risposte e a fornirci ulteriori dati di pensa uninfografica:
                                                              [link] => http://android.hdblog.it/2013/04/11/infografica-distribuzione-android-nel-mondo/
                                                              [image] => http://sites.qoop.it/19/db/aa/60/infografica-distribuzione-android-nel-mondo.jpg
                                                              [rss_id] => 19
                                                              [date] => 2013-04-11 09:38:14
                                                              [source] => android.hdblog.it
                                                              [type] => qoop
                                                            )

                                                          [110509] => Array
                                                            (
                                                              [id] => 9144bb4168c78e5f86088316ae265611
                                                              [title] => Phil Schiller critica Android ancora troppo frammentato, Galaxy S4 non impensierisce Apple
                                                              [description] => Apple non sembra particolarmente preoccupata dal lancio del nuovo Samsung Galaxy S4, almeno pubblicamente. Durante unintervista a Phil Schiller di Apple da parte del Wall Street Journal, lattuale chief marketing critica nuovamente Android definendolo unalternativa gratuita per feature phone. I soliti punti critici che da sempre contraddistinguono il sistema di Mountain View hanno preso nuovamente campo nelle parole di Phil che ribadisce come la frammentazione sia ancora troppo marcata per un sistema operativo cos? diffuso. Ma Schiller ha criticato Android anche per la mancanza di soluzioni software integrate: Quando si inizia ad utilizzare uno smartphone Android per la prima volta sar? necessario iscriversi ad una miriade di account prima di rendere lesperienza utente veramente completa, questo con iPhone ovviamente non accade. Parole pesanti a poche ore di distanza dalla presentazione di uno degli smartphone Android pi? attesi dellanno, che certamente contribuiranno come i suoi predecessori ad una diffusione ancor pi? capillare della piattaforma. Curioso invece far notare come lo stesso Schiller non si sia soffermato sullo scontro diretto Apple vs Samsung, ma abbia riportato soltanto come il 70% degli acquirenti iPhone si siano trovati soddisfatti dellacquisto al contrario di coloro che scelgono uno smartphone Android, accontentati soltanto del 50%. Un fondo di verit? nelle sue affermazioni?? via
                                                              [link] => http://android.hdblog.it/2013/03/14/phil-schiller-critica-android-ancora-troppo-frammentato-galaxy-s4-non-impensierisce-apple/
                                                              [image] => http://sites.qoop.it/425/91/44/bb/phil-schiller-critica-android-ancora-troppo-frammentato-galaxy-s4-non-impensierisce-apple.jpg
                                                              [rss_id] => 425
                                                              [date] => 2013-03-14 10:01:18
                                                              [source] => android.hdblog.it
                                                              [type] => qoop
                                                            )

                                                          [111805] => Array
                                                            (
                                                              [id] => 5149f48a911d1e59b95111571e1ba973
                                                              [title] => Emergono nuove ipotesi sulle dimissioni di Andy Rubin dal progetto Android
                                                              [description] => Le spiegazioni ufficiali rilasciate dal Wall Street Journal basandosi su una mail dello stesso Andy Rubin non avevano aggiunto molto sui reali motivi che hanno spinto Andy a lasciare il progetto Android, una piattaforma che ? praticamente cresciut? insieme a lui sin dal giorno in cui venne fondata la Open Handset Alliance nel lontano novembre 2007. La sensazione che comunque ci fossero delle motivazioni ulteriori non si ? mai attenuata ed ora giungono interessanti dettagli sulla vicenda che ha determinato il passaggio di consegne tra Rubin e ?Sundar Pichai. Secondo nuove indiscrezioni, la scelta di abbandonare le redini dello sviluppo del sistema Android sembra sia stata decisamente poco amichevole da parte dello stesso Andy Rubin, spinto dallattuale amministratore delegato Larry Page, a passare ad altri progetti e a lasciare cos? il posto. Ipotesi che ovviamente mancano di conferma, alle quali si sommano degli indizi che potrebbero avvalorare questa conclusione. Una settimana prima che Google annunciasse le dimissioni di Rubin, questultimo ha inspiegabilmente aumentato la propria attivit? sul suo profilo Facebook, modificando diverse informazioni importanti e cambiando limmagine di copertina, oltre a diversificare la sua opinione circa limportanza della piattaforma Android rispetto a quelle dellazienda, quasi come una presa di posizione. Concidenze definite da molti un po troppo strane, ma che potrebbero contribuire a ricostruire le reali motivazioni che hanno portato Andy Rubin alla scelta di lasciare la guida del progetto Android. via
                                                              [link] => http://android.hdblog.it/2013/04/03/emergono-nuove-ipotesi-sulle-dimissioni-di-andy-rubin-dal-progetto-android/
                                                              [image] => http://sites.qoop.it/421/87/07/d2/emergono-nuove-ipotesi-sulle-dimissioni-di-andy-rubin-dal-progetto-android.jpg
                                                              [rss_id] => 421
                                                              [date] => 2013-04-03 18:15:51
                                                              [source] => android.hdblog.it
                                                              [type] => qoop
                                                            )

                                                          [113615] => Array
                                                            (
                                                              [id] => f13e85dce89b730bd7fdb5146923b6cb
                                                              [title] => Galaxy S2 android 4.1.2 disponibile finalmente anche per Tim e Wind
                                                              [description] => Oltre un mese fa abbiamo annunciato unimportante aggiornamento per il glorioso Samsung Galaxy S2 relativo ad Android 4.1.2 Jelly Bean. Via Ota sono stati aggiornati tutti i Galaxy S2 no brand Italia con moltissime e importanti novit?. Purtroppo erano esclusi ?i terminali brandizzati ma ci sono arrivate innumerevoli segnalazioni che, finalmente, lattesa anche per coloro che lo hanno acquistato con marchio Tim e Wind ? terminata. Da qualche ora la notifica sta arrivando sui terminali ed ? un aggiornamento che consigliamo assolutamente di fare. Vi mostrammo laggiornamento ufficioso gi? lo scorso novembre in un nostro video??ma il firmware ? stato migliorato nei mesi successivi fino al lancio ufficiale. Unaggiornamento che ci aveva stupito per quanto rendesse il terminale veloce e reattivo, diventando per molti aspetti simili al Galaxy S3. Vi riproponiamo a seguire il video ricordandovi che, se non avete ancora ricevuto laggiornamento potete forzare la richiesta andando in impostazioni, info sul dispositivo e facendo clic su aggiornamento software
                                                              [link] => http://android.hdblog.it/2013/03/16/galaxy-s2-android-4-1-2-arrivato-finalmente-anche-per-tim-e-wind/
                                                              [image] => http://sites.qoop.it/421/e5/d1/fe/galaxy-s2-android-4-1-2-disponibile-finalmente-anche-per-tim-e-wind.jpg
                                                              [rss_id] => 421
                                                              [date] => 2013-03-16 18:26:03
                                                              [source] => android.hdblog.it
                                                              [type] => qoop
                                                            )

                                                          [117714] => Array
                                                            (
                                                              [id] => e14a7d64059f9cda9698eade4819a99a
                                                              [title] => Google Watch: ancora conferme sullo sviluppo e ovviamente con Android
                                                              [description] => Non ? certamente una notizia nuova quella relativa allo sviluppo del Google Watch e facendo un breve salto nel tempo, gi? in Ottobre parlammo in modo chiaro di un orologio da polso con funzionalit? avanzate in sviluppo presso i centri di ricerca Google |Google Watch: un nuovo Gadget in sviluppo!. Probabilmente cercando ancora meglio tracce ancora precedenti del Google Watch si troverebbero ma, a riportare in voga la moda degli orologi futuristici ci pensa il?Financial Times che riconferma come Google stia sviluppando questo accessorio. Non sarebbero per? gli X Labs a realizzare il prodotto in quanto totalmente concentrati sui Google Glass, ma sarebbero gli stessi ingegneri Android a curarne lo sviluppo software e, speculare sul fatto che possa essere un Nexus Watch, diventa automatico visto che sar? mosso proprio da Android. Fantasie o un dispositivo che realmente potr? arrivare a breve sul mercato? Il Google I/O 2013 ? forse troppo vicino per ipotizzare la presenza del Google Watch? via
                                                              [link] => http://android.hdblog.it/2013/03/22/google-watch-ancora-conferme-sullo-sviluppo-e-ovviamente-con-android/
                                                              [image] => http://sites.qoop.it/425/e1/4a/7d/google-watch-ancora-conferme-sullo-sviluppo-e-ovviamente-con-android.jpg
                                                              [rss_id] => 425
                                                              [date] => 2013-03-22 08:59:14
                                                              [source] => android.hdblog.it
                                                              [type] => qoop
                                                            )

                                                          [121605] => Array
                                                            (
                                                              [id] => 51670562003899d3ed9e3fcff5925a4f
                                                              [title] => Now Playing sbarca ufficialmente sul Play Store: uno dei migliori lettori audio per Android
                                                              [description] => Appassionati come siamo di musica abbiamo provato numerosi lettori presenti nel Play Store e ne abbiamo trovati alcuni davvero completi e funzionali. Allinio del mese per? vi abbiamo consigliato di provare un programma in beta, non disponibile nel Play Store, ma davvero promettente: Now Playing. Il software, creato da?Jack Underwood?unentusiasta developer Android, ? un lettore audio in pieno stile Google Now/Holo dalle enormi potenzialit?. Se amate la grafica pulita, minimalista e ben realizzata vi consigliamo spassionatamente di testarlo. Il programma ? uscito dalla fase beta ed ? da poche ore disponibile nel Play Store. ? Il software ? molto completo e troviamo la?divisione per artisti, album, generi etc.. tutto sfogliabile tramite swype, oltre alla possibilit? di creare play list. Inoltre una delle caratteristiche distintive ? la possibilit? di utilizzare?lequalizzatore interno dello smartphone se disponibile. Non manca la possibilit? di trovare automaticamente i testi delle canzoni, informazioni su artisti, copertine e molte altre opzioni davvero interessanti. Nome: Now PlayingSviluppatore: Jack UnderwoodPrezzo: 0.82Installa App dal PC Play Store Thanks to?Jack
                                                              [link] => http://android.hdblog.it/2013/04/30/now-playing-sbarca-ufficialmente-sul-play-store-uno-dei-migliori-lettori-audio-per-android/
                                                              [image] => http://sites.qoop.it/19/8c/ad/08/now-playing-sbarca-ufficialmente-sul-play-store-uno-dei-migliori-lettori-audio-per-android.jpg
                                                              [rss_id] => 19
                                                              [date] => 2013-04-30 10:12:26
                                                              [source] => android.hdblog.it
                                                              [type] => qoop
                                                            )

                                                          [128108] => Array
                                                            (
                                                              [id] => 816a9a65b4a585ce188840291f0de812
                                                              [title] => NGM Forward Infinity: il primo smartphone Android Quad Core con supporto Dual sim arriva in Italia? a 269
                                                              [description] => NGM presenta per il mercato italiano Forward Infinity, il primo smartphone del produttore dotato di processore quad-core, supporto dual-sim avanzato, design ultrasottile (solo 0,96 mm di spessore) ed infine lultima distribuzione Android 4.1 Jelly Bean.?Un prodotto dunque molto interessante che sembra riuscire ad offrire anche un prezzo in linea con la concorrenza. Caratteristiche?NGM Forward Infinity: Display da 4,5 pollici qHD Super IPS rinforzato con la tecnologia Dragontrail Processore Quad-core 1.2 Ghz. Sistema Android Jelly Bean 4.1 Memoria interna 4GB espandibile tramite microSD fino a 32GB. Fotocamera posteriore da 8 Mpxl, flash LED, autofocus, funzione HDR. Fotocamera frontale da 1 Mpxl. Connettivit? HSDPA+ e HSUPA, Bluetooth, Wi-Fi,GPS. Batteria da 2100 mAh. Grazie alla funzionalit? Smart Dial potremo associare alla sim uno o pi? contatti in rubrica in modo da utilizzare la tariffa pi? conveniente con la possibilit? di disattivare una delle due sim in un qualsiasi momento della giornata. Infine il sistema di scrittura predittiva SwiftKey integrato rendono questo smartphone completo e adatto davvero a tutti gli usi. Forward Infinity sar? in vendita nei primi giorni di Maggio a 269 euro al pubblico in una confezione che comprende anche una scheda microSD da 32 GB.
                                                              [link] => http://android.hdblog.it/2013/05/02/ngm-forward-infinity-il-primo-smartphone-android-quad-core-con-supporto-dual-sim-arriva-in-italia%E2%80%8F-a-269e/
                                                              [image] => http://sites.qoop.it/421/55/fe/8c/ngm-forward-infinity-il-primo-smartphone-android-quad-core-con-supporto-dual-sim-arriva-in-italia-a-269.jpg
                                                              [rss_id] => 421
                                                              [date] => 2013-05-02 12:52:12
                                                              [source] => android.hdblog.it
                                                              [type] => qoop
                                                            )

                                                          [129301] => Array
                                                            (
                                                              [id] => 116354c263e24660d2994ee371075f6c
                                                              [title] => Sony Xperia V: il firmware 9.1.A.1.138 passa la certificazione. In arrivo Android 4.1.2 Jelly Bean
                                                              [description] => Sembra che il processo di aggiornamento della gamma Sony 2012 ad Android 4.1.2 Jelly Bean stia procedendo, non troppo velocemente, ma comunque in modo continuo. Sebbene ancora non tutti i device abbiano ricevuto lupdate, tramite la certificazione dei firmware possiamo capire che ormai ? solo questione di tempo prima che il roll Out inizi per tutti i device supportati e ancora non aggiornati. Xperia V ? lultimo in ordine di tempo ad aver visto la certificazione del firmware?9.1.A.1.138 che dovrebbe portare Android 4.1.2 ufficialmente su questo ottimo smartphone che non ha trovato particolare fortuna in Italia a causa delluscita di Xperia Z e di altri Xperia praticamente nello stesso periodo. Non resta che attendere adesso la notifica di aggiornamento prevista nelle prossime settimane. via
                                                              [link] => http://android.hdblog.it/2013/03/25/sony-xperia-v-il-firmaware-9-1-a-1-138-passa-la-certificazione-in-arrivo-android-4-1-2-jelly-bean/
                                                              [image] => http://sites.qoop.it/425/sony-xperia-v-il-firmware-9-1-a-1-138-passa-la-certificazione-in-arrivo-android-4-1-2-jelly-bean.jpg
                                                              [rss_id] => 425
                                                              [date] => 2013-03-25 13:01:40
                                                              [source] => android.hdblog.it
                                                              [type] => qoop
                                                            )

                                                          [133701] => Array
                                                            (
                                                              [id] => 1171ab8b5116b5927da1b7c46be3f980
                                                              [title] => Sony avvia il rollout di Android 4.1 per Xperia P, Go, E dual: da fine Maggio per Xperia S, SL, Ion e Acro S
                                                              [description] => Sony sta per completare il rollout di Android 4.1 per buona parte degli smartphone commercializzati durante tutto lo scorso anno. La fase finale dello sviluppo era stata annunciata proprio pochi giorni fa ed ora sembra che finalmente il rilascio sia ufficialmente cominciato, anche se avverr? con gradualit? durante tutto il corso delle prossime settimane. Il rollout di Android 4.1 Jelly Bean ? ufficialmente cominciato per Xperia P, Xperia Go ed Xperia E dual, Sony afferma di aver lavorato molto per lintegrazione della personalizzazione Xperia con lultima distribuzione Android. Versioni aggiornate delle applicazioni principali WALKMAN, Album e Movies, un nuovo set di funzionalit? per accedere e condividere scatti, video e brani musicali, implementata la modalit? STAMINA che consente di ottenere il massimo dalla batteria nel momento del bisogno ed in modo completamente personalizzabile, aggiunta una nuova funzione di ricerca allinterno della barra delle applicazioni che rende pi? facile individuare le proprie applicazioni preferite. Nuova User Experience per la homescreen, widget rinnovati, applicazioni e shortcut con un massimo di 7 pannelli, notifiche personalizzabili per una pi? completa flessibilit? nella creazione dellinterfaccia che pi? si desidera in pochi semplici tocchi. Infine Google Now implementato di default e molte altre piccole novit? che riporteranno il vostro smartphone Xperia a nuova vita. Nel caso di Xperia Go laggiornamento ? accessibile tramite PC Companion o Bridge per Mac a causa delle dimensioni di alcuni pacchetti software, in questo modo gli utenti riceveranno solo una notifica in-phone per procedere poi allaggiornamento tramite PC. Per gli altri device, Sony Xperia S, Xperia SL, Xperia ion ed Xperia acro S, il produttore ha confermato che il rilascio partir? dalla fine del mese di Maggio. via
                                                              [link] => http://android.hdblog.it/2013/04/24/sony-avvia-il-rollout-di-android-4-1-per-xperia-p-go-e-dual-da-fine-maggio-per-xperia-s-sl-ion-e-acro-s/
                                                              [image] => http://sites.qoop.it/data/www-sites/www.qoop.it/scripts/../public/sites/425/11/71/71ab/sony-avvia-il-rollout-di-android-4-1-per-xperia-p-go-e-dual-da-fine-maggio-per-xperia-s-sl-ion-e-acro-s.jpg
                                                              [rss_id] => 425
                                                              [date] => 2013-04-24 12:46:23
                                                              [source] => android.hdblog.it
                                                              [type] => qoop
                                                            )

                                                        )

                                                    )

                                                  [box] => Array
                                                    (
                                                      [ttl] => 900
                                                    )

                                                  [boxId:protected] => Search\SimilarNewsBox
                                                  [isAjax:protected] => 
                                                  [hooks] => Array
                                                    (
                                                    )

                                                  [view] => 
                                                  [childs] => Array
                                                    (
                                                    )

                                                )

                                              [3] => printBox Object
                                                (
                                                  [isFeed:protected] => 
                                                  [cdata] => <!-- google_ad_section_end --> 
                                                  [data] => 
                                                  [box] => 
                                                  [boxId:protected] => printBox
                                                  [isAjax:protected] => 
                                                  [hooks] => Array
                                                    (
                                                    )

                                                  [view] => 
                                                  [childs] => Array
                                                    (
                                                    )

                                                )

                                            )

                                        )

                                    )

                                )

                            )

                        )

                      [1] => tdBox Object
                        (
                          [isFeed:protected] => 
                          [cdata] => 
					
					
                          [data] => Array
                            (
                            )

                          [box] => Array
                            (
                              [valign] => top
                              [width] => 300
                            )

                          [boxId:protected] => tdBox
                          [isAjax:protected] => 
                          [hooks] => Array
                            (
                            )

                          [view] => 
                          [childs] => Array
                            (
                              [0] => divBox Object
                                (
                                  [isFeed:protected] => 
                                  [cdata] => 
					
					
					
					
					
					
					
					
					
					
                                  [data] => Array
                                    (
                                    )

                                  [box] => Array
                                    (
                                      [style] => top:125px; width:300px; 
                                    )

                                  [boxId:protected] => divBox
                                  [isAjax:protected] => 
                                  [hooks] => Array
                                    (
                                    )

                                  [view] => 
                                  [childs] => Array
                                    (
                                      [0] => adsBox Object
                                        (
                                          [isFeed:protected] => 
                                          [cdata] => 
                                          [data] => Array
                                            (
                                              [format] => 300x250
                                              [width] => 300px
                                              [fallback] => true
                                              [ads] => Array
                                                (
                                                  [0] => Array
                                                    (
                                                      [ads_id] => 50
                                                      [ads_format] => 300x250
                                                      [ads_name] => GoodGame Empire 5
                                                      [ads_affiliation] => TradeDoubler
                                                      [ads_weight] => 60
                                                      [ads_banner] => <div id='content'>
<div id='osx-modal' src="http://media.goodgamestudios.com/games/empire/" iw="800" ih="600"><a href='#' class='osx'><img src="/images/banner/ggs/33_it_em_gif_300x250.gif" border="0"></a></div>
	
<!-- modal content -->
<div id="osx-modal-content">
<div id="osx-modal-title">Gioca a GoodGame Empire!</div>
<div class="close"><a href="#" class="simplemodal-close">x</a></div>
<div id="osx-modal-data">
</div>
</div>
</div>


<script type='text/javascript' src='/js/jquery.simplemodal.js'></script>
<script type='text/javascript' src='/js/osx.js'></script>

                                                      [ads_link] => 
                                                      [ads_title] => 
                                                      [ads_description] => 
                                                      [ads_visiblelink] => 
                                                      [ads_img] => 
                                                      [adke_keyw_id] => 2112
                                                      [keyw_value] => gioco android
                                                      [weight] => 60
                                                      [min] => 303
                                                      [max] => 363
                                                    )

                                                )

                                            )

                                          [box] => Array
                                            (
                                              [type] => 300x250
                                              [number] => 1
                                              [width] => 300px
                                            )

                                          [boxId:protected] => adsBox
                                          [isAjax:protected] => 
                                          [hooks] => Array
                                            (
                                            )

                                          [view] => 
                                          [childs] => Array
                                            (
                                            )

                                        )

                                      [1] => YahooBox Object
                                        (
                                          [isFeed:protected] => 
                                          [cdata] => 
                                          [data] => Array
                                            (
                                            )

                                          [box] => Array
                                            (
                                              [width] => 300
                                              [start] => 3
                                              [num] => 3
                                            )

                                          [boxId:protected] => YahooBox
                                          [isAjax:protected] => 
                                          [hooks] => Array
                                            (
                                            )

                                          [view] => 
                                          [childs] => Array
                                            (
                                            )

                                          [viewName] => yahoo-300
                                        )

                                      [2] => bannerBox Object
                                        (
                                          [isFeed:protected] => 
                                          [cdata] => 
                                          [data] => Array
                                            (
                                            )

                                          [box] => Array
                                            (
                                              [size] => sd-300x250
                                            )

                                          [boxId:protected] => bannerBox
                                          [isAjax:protected] => 
                                          [hooks] => Array
                                            (
                                            )

                                          [view] => 
                                          [childs] => Array
                                            (
                                            )

                                        )

                                      [3] => bannerBox Object
                                        (
                                          [isFeed:protected] => 
                                          [cdata] => 
                                          [data] => Array
                                            (
                                            )

                                          [box] => Array
                                            (
                                              [size] => ad6-300x250
                                            )

                                          [boxId:protected] => bannerBox
                                          [isAjax:protected] => 
                                          [hooks] => Array
                                            (
                                            )

                                          [view] => 
                                          [childs] => Array
                                            (
                                            )

                                        )

                                      [4] => YahooBox Object
                                        (
                                          [isFeed:protected] => 
                                          [cdata] => 
                                          [data] => Array
                                            (
                                            )

                                          [box] => Array
                                            (
                                              [width] => 300
                                              [start] => 6
                                              [num] => 3
                                            )

                                          [boxId:protected] => YahooBox
                                          [isAjax:protected] => 
                                          [hooks] => Array
                                            (
                                            )

                                          [view] => 
                                          [childs] => Array
                                            (
                                            )

                                          [viewName] => yahoo-300
                                        )

                                    )

                                )

                            )

                        )

                    )

                )

            )

        )

      [13] => Array
        (
          [file] => /data/www-sites/baloo/class/Page.class.php
          [line] => 63
          [function] => renderBox
          [class] => Baloo\Page
          [type] => ->
          [args] => Array
            (
              [0] => tableBox Object
                (
                  [isFeed:protected] => 
                  [cdata] => 
				
				
                  [data] => Array
                    (
                    )

                  [box] => Array
                    (
                      [cellpadding] => 0
                      [cellspacing] => 0
                      [style] => width:100%; margin:0px 0px 0px 0px;
                    )

                  [boxId:protected] => tableBox
                  [isAjax:protected] => 
                  [hooks] => Array
                    (
                    )

                  [view] => 
                  [childs] => Array
                    (
                      [0] => trBox Object
                        (
                          [isFeed:protected] => 
                          [cdata] => 
					
					
				
                          [data] => Array
                            (
                            )

                          [box] => 
                          [boxId:protected] => trBox
                          [isAjax:protected] => 
                          [hooks] => Array
                            (
                            )

                          [view] => 
                          [childs] => Array
                            (
                              [0] => tdBox Object
                                (
                                  [isFeed:protected] => 
                                  [cdata] => 
						
					
                                  [data] => Array
                                    (
                                    )

                                  [box] => Array
                                    (
                                      [valign] => top
                                      [style] => min-width:505px
                                    )

                                  [boxId:protected] => tdBox
                                  [isAjax:protected] => 
                                  [hooks] => Array
                                    (
                                    )

                                  [view] => 
                                  [childs] => Array
                                    (
                                      [0] => divBox Object
                                        (
                                          [isFeed:protected] => 
                                          [cdata] => 
							
						
                                          [data] => Array
                                            (
                                            )

                                          [box] => 
                                          [boxId:protected] => divBox
                                          [isAjax:protected] => 
                                          [hooks] => Array
                                            (
                                            )

                                          [view] => 
                                          [childs] => Array
                                            (
                                              [0] => containerBox Object
                                                (
                                                  [isFeed:protected] => 
                                                  [cdata] => 
							

							

							
							
							
							
                                                  [data] => Array
                                                    (
                                                    )

                                                  [box] => 
                                                  [boxId:protected] => containerBox
                                                  [isAjax:protected] => 
                                                  [hooks] => Array
                                                    (
                                                    )

                                                  [view] => 
                                                  [childs] => Array
                                                    (
                                                      [0] => divBox Object
                                                        (
                                                          [isFeed:protected] => 
                                                          [cdata] => 
								
								
							
                                                          [data] => Array
                                                            (
                                                            )

                                                          [box] => Array
                                                            (
                                                              [class] => group
                                                              [style] => width:502px; min-width:502px; margin:0px 0% 8px 0px; background-color:#FFF; text-align:left; padding:0px; border: 1px solid #CCCCCB; 
                                                            )

                                                          [boxId:protected] => divBox
                                                          [isAjax:protected] => 
                                                          [hooks] => Array
                                                            (
                                                            )

                                                          [view] => 
                                                          [childs] => Array
                                                            (
                                                              [0] => singleNewsBox Object
                                                                (
                                                                  [isFeed:protected] => 
                                                                  [cdata] => 
								
								
                                                                  [data] => Array
                                                                    (
                                                                      [title] => ฟังเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิต for Android
                                                                      [link] => http://it.appszoom.com/android_applications/music_and_audio/_htftt.html
                                                                      [source] => it.appszoom.com
                                                                      [description] => by Khwanchai Chuayniam ทางเว็บคนใต้คลับดอมคอม (www.kontaiclub.com) ได้เพิ่มช่องทางการรับฟังเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิต...<br> FREE
                                                                      [image] => /sites/1988/for-android.png
                                                                    )

                                                                  [box] => Array
                                                                    (
                                                                      [ttl] => 86400
                                                                    )

                                                                  [boxId:protected] => singleNewsBox
                                                                  [isAjax:protected] => 
                                                                  [hooks] => Array
                                                                    (
                                                                    )

                                                                  [view] => 
                                                                  [childs] => Array
                                                                    (
                                                                      [0] => bannerBox Object
                                                                        (
                                                                          [isFeed:protected] => 
                                                                          [cdata] => 
                                                                          [data] => Array
                                                                            (
                                                                            )

                                                                          [box] => Array
                                                                            (
                                                                              [size] => google-500x90
                                                                            )

                                                                          [boxId:protected] => bannerBox
                                                                          [isAjax:protected] => 
                                                                          [hooks] => Array
                                                                            (
                                                                            )

                                                                          [view] => 
                                                                          [childs] => Array
                                                                            (
                                                                            )

                                                                        )

                                                                    )

                                                                )

                                                              [1] => bannerBox Object
                                                                (
                                                                  [isFeed:protected] => 
                                                                  [cdata] => 
                                                                  [data] => Array
                                                                    (
                                                                    )

                                                                  [box] => Array
                                                                    (
                                                                      [size] => google-500x90
                                                                    )

                                                                  [boxId:protected] => bannerBox
                                                                  [isAjax:protected] => 
                                                                  [hooks] => Array
                                                                    (
                                                                    )

                                                                  [view] => 
                                                                  [childs] => Array
                                                                    (
                                                                    )

                                                                )

                                                            )

                                                        )

                                                      [1] => divBox Object
                                                        (
                                                          [isFeed:protected] => 
                                                          [cdata] => 
								

									

								
								
							
                                                          [data] => Array
                                                            (
                                                            )

                                                          [box] => Array
                                                            (
                                                              [class] => group
                                                              [style] => margin:0px 0px 6px 0px;
                                                            )

                                                          [boxId:protected] => divBox
                                                          [isAjax:protected] => 
                                                          [hooks] => Array
                                                            (
                                                            )

                                                          [view] => 
                                                          [childs] => Array
                                                            (
                                                              [0] => divBox Object
                                                                (
                                                                  [isFeed:protected] => 
                                                                  [cdata] => 
									
								
                                                                  [data] => Array
                                                                    (
                                                                    )

                                                                  [box] => Array
                                                                    (
                                                                      [class] => boxResult
                                                                    )

                                                                  [boxId:protected] => divBox
                                                                  [isAjax:protected] => 
                                                                  [hooks] => Array
                                                                    (
                                                                    )

                                                                  [view] => 
                                                                  [childs] => Array
                                                                    (
                                                                      [0] => relatedListBox Object
                                                                        (
                                                                          [isFeed:protected] => 
                                                                          [cdata] => 
                                                                          [data] => Array
                                                                            (
                                                                              [related] => Array
                                                                                (
                                                                                  [0] => igo-primo-android-autovelox
                                                                                  [1] => versione-per-android-kitt-supercar
                                                                                  [2] => sbloccare-root-android-4.2.2
                                                                                  [3] => wifi-hacker-android-download-ita
                                                                                  [4] => indovina-vip-android
                                                                                  [5] => prezzo-opera-opera-for-series-60
                                                                                  [6] => prezzo-winwap-technologies-winwap-browser-for-windows-4.0
                                                                                  [7] => acquisto-winwap-technologies-winwap-browser-for-windows-4.2
                                                                                  [8] => acquisto-winwap-technologies-winwap-browser-for-windows-4.0
                                                                                  [9] => cerco-winwap-technologies-winwap-browser-for-windows-4.2
                                                                                )

                                                                            )

                                                                          [box] => Array
                                                                            (
                                                                              [num] => 5
                                                                              [ttl] => 3600
                                                                            )

                                                                          [boxId:protected] => relatedListBox
                                                                          [isAjax:protected] => 
                                                                          [hooks] => Array
                                                                            (
                                                                            )

                                                                          [view] => 
                                                                          [childs] => Array
                                                                            (
                                                                            )

                                                                        )

                                                                    )

                                                                )

                                                              [1] => adsBox Object
                                                                (
                                                                  [isFeed:protected] => 
                                                                  [cdata] => 
                                                                  [data] => Array
                                                                    (
                                                                      [format] => text
                                                                      [width] => 250px
                                                                      [fallback] => true
                                                                      [ads] => Array
                                                                        (
                                                                          [0] => 
                                                                        )

                                                                    )

                                                                  [box] => Array
                                                                    (
                                                                      [type] => text
                                                                      [number] => 1
                                                                      [width] => 250px
                                                                    )

                                                                  [boxId:protected] => adsBox
                                                                  [isAjax:protected] => 
                                                                  [hooks] => Array
                                                                    (
                                                                    )

                                                                  [view] => 
                                                                  [childs] => Array
                                                                    (
                                                                    )

                                                                )

                                                              [2] => divBox Object
                                                                (
                                                                  [isFeed:protected] => 
                                                                  [cdata] => 
									
								
                                                                  [data] => Array
                                                                    (
                                                                    )

                                                                  [box] => Array
                                                                    (
                                                                      [class] => boxResult
                                                                      [style] => border-color:#e7302a
                                                                    )

                                                                  [boxId:protected] => divBox
                                                                  [isAjax:protected] => 
                                                                  [hooks] => Array
                                                                    (
                                                                    )

                                                                  [view] => 
                                                                  [childs] => Array
                                                                    (
                                                                      [0] => bannerBox Object
                                                                        (
                                                                          [isFeed:protected] => 
                                                                          [cdata] => 
                                                                          [data] => Array
                                                                            (
                                                                            )

                                                                          [box] => Array
                                                                            (
                                                                              [size] => google-250x250
                                                                            )

                                                                          [boxId:protected] => bannerBox
                                                                          [isAjax:protected] => 
                                                                          [hooks] => Array
                                                                            (
                                                                            )

                                                                          [view] => 
                                                                          [childs] => Array
                                                                            (
                                                                            )

                                                                        )

                                                                    )

                                                                )

                                                              [3] => divBox Object
                                                                (
                                                                  [isFeed:protected] => 
                                                                  [cdata] => 
									
								
                                                                  [data] => Array
                                                                    (
                                                                    )

                                                                  [box] => Array
                                                                    (
                                                                      [class] => boxResult
                                                                    )

                                                                  [boxId:protected] => divBox
                                                                  [isAjax:protected] => 
                                                                  [hooks] => Array
                                                                    (
                                                                    )

                                                                  [view] => 
                                                                  [childs] => Array
                                                                    (
                                                                      [0] => YahooBox Object
                                                                        (
                                                                          [isFeed:protected] => 
                                                                          [cdata] => 
                                                                          [data] => Array
                                                                            (
                                                                            )

                                                                          [box] => Array
                                                                            (
                                                                              [width] => 240
                                                                              [start] => 0
                                                                              [num] => 3
                                                                            )

                                                                          [boxId:protected] => YahooBox
                                                                          [isAjax:protected] => 
                                                                          [hooks] => Array
                                                                            (
                                                                            )

                                                                          [view] => 
                                                                          [childs] => Array
                                                                            (
                                                                            )

                                                                          [viewName] => yahoo-240
                                                                        )

                                                                    )

                                                                )

                                                            )

                                                        )

                                                      [2] => Search\SimilarNewsBox Object
                                                        (
                                                          [isFeed:protected] => 
                                                          [cdata] => 
                                                          [data] => Array
                                                            (
                                                              [results] => Array
                                                                (
                                                                  [6700] => Array
                                                                    (
                                                                      [id] => 0015811634b115a2b51aca240576d55c
                                                                      [title] => A New York la polizia equipaggia gli agenti con 400 smartphone Android e unApp Speciale
                                                                      [description] => In America si sa che la polizia ? decisamente molto diversa rispetto a quella Italiana. Meglio o peggio non ? una questione che ci riguarda in questa sede, ma i 400 smartphone Android che sono stati dati ad altrettanti agenti dalla citt? di New York sono sicuramente una novit? nella lotta al crimine. Allinterno di questi device, personalizzati e bloccati in modo da non poter effettuare o ricevere chiamate, ? stato installato un particolare software che permette di accedere a un numero enorme di dati in modo sili a come accade con il sistema presente nelle 2500 vetture sparse per la citt?. Il programma ? per? pi? intuitivo, facile e veloce e aiuta gli agenti a trovare praticamente qualsiasi tipo di informazione sui luoghi, palazzi, persone, ricercati e altro ancora. Il database a cui gli agenti hanno accesso tramite lapp ? infatti immenso e offre informazioni dettagliatissime su tutti i precedenti degli arrestati spingendosi anche a mappare gli edifici indicando dove sono venuti gli arresti, a che piano e in pase a cosa (droga, armi o altro). Uno strumento decisamente importante che trova in Android il sistema al momento scelto per questa sperimentazione. Flessibilit? e personalizzazione che, evidentemente, non sono possibili con altri OS mobile. via
                                                                      [link] => http://android.hdblog.it/2013/04/12/a-new-york-la-polizia-equipaggia-gli-agenti-con-400-smartphone-android-e-unapp-speciale/
                                                                      [image] => http://sites.qoop.it/421/0c/18/7d/a-new-york-la-polizia-equipaggia-gli-agenti-con-400-smartphone-android-e-un-app-speciale.jpg
                                                                      [rss_id] => 421
                                                                      [date] => 2013-04-12 14:28:32
                                                                      [source] => android.hdblog.it
                                                                      [type] => qoop
                                                                    )

                                                                  [24108] => Array
                                                                    (
                                                                      [id] => 8040de2589ae601f5cd23e9baf61b1e1
                                                                      [title] => Su XDA appare il primo firmware Android 4.1.2 Jelly Bean ufficiale per Motorola RAZR!
                                                                      [description] => Notizia sicuramente molto interessante per tutti i possessori del Motorola Razr commercializzato in Europoa e in Italia. Sebbene il produttore sia praticamente scomparso dal nostro continente, sembra che ci siano buone speranze di vedere Jelly Bean 4.1.2 sul Razr.?Da XDA arriva infatti una prima rom leaked, originale Motorola, che porta la nuova distribuzione Android sul device. Si tratta di un update non ancora ufficialmente diffuso e dunque potenzialmente instabile o con bug di vario tipo. Purtroppo, sebbene linstallazione non sia un problema, ? impossibile al momento tornare indietro ad ICS dopo aver flashato il device. Android 4.1.2 elimina moltissime delle personalizzazione del produttore a favore di unesperienza quasi stock di Android. Maggirio info su XDA.
                                                                      [link] => http://android.hdblog.it/2013/03/17/su-xda-appare-il-primo-firmware-android-4-1-2-jelly-bean-ufficiale-per-motorola-razr/
                                                                      [image] => http://sites.qoop.it/425/80/40/de/su-xda-appare-il-primo-firmware-android-4-1-2-jelly-bean-ufficiale-per-motorola-razr.jpg
                                                                      [rss_id] => 425
                                                                      [date] => 2013-03-17 11:25:11
                                                                      [source] => android.hdblog.it
                                                                      [type] => qoop
                                                                    )

                                                                  [27813] => Array
                                                                    (
                                                                      [id] => d04dcfe410a94a95922cd68086103d05
                                                                      [title] => Sony Honami: tra speculazioni e realt il primo CyberShot Android da 20 megapixel
                                                                      [description] => Il marchio Cyber Shot ? sicuramente molto conosciuto e tra i pi? famosi nel mondo della fotografia. Impiegato anche su smartphone usciti negli anni passati, ad oggi non troviamo nessuna implementazione di tale tecnologia nel panorama Android. Un vero peccato considerando come gli utenti cerchino da sempre smartphone con doti fotografiche importanti e in grado di sostituire una fotocamera di media qualit?. Nei giorni scorsi sono per? tornati di moda i rumor relativi ad un futuro device Sony con sistema Android appartenente alla gamma Cyber Shot Rumor | Sony Xperia Cyber-shot, nuovi Wallkman Phone ed un concorrente per iPhone in arrivo nel Q3! Ecco che adesso arrivano ulteriori informazioni che indicherebbero in?Honami?il presento nome di questo nuovo device.? Uno smartphone decisamente molto interessante che potrebbe arrivare sul mercato gi? nellestate 2013 e portare il nuovissimo processore?Snapdragon 800?con clock a 2.3 GHz, 2 GB di RAM, schermo da?5 pollici Full HD?e una batteria compresa tra i?2700 e i 3000 mAh. Secondo la fonte il display dovrebbe essere diverso da quelli visti fino ad oggi e finalmente si parla di tecnologia?WhiteMagic realizzata dalla?Japan Display?o, magari, lottimo?Sharp IGZO?che ritroviamo sulla gamma Padfone di recente commercializzazione. A tutto questo si aggiungerebbe il sensore fotografico?CyberShot con una risoluzione di 20 megapixel?con?flash allo Xenon?e in grado di realizzare foto e video con una qualit? nettamente superiori alla gamma Android fino ad oggi commercializzata. Si tratta come sempre di rumos ma uno smartphone di quuesto tipo lo stanno attendendo in molti! via
                                                                      [link] => http://android.hdblog.it/2013/04/02/sony-honami-tra-speculazioni-e-realta-il-primo-cybershot-android-da-20-megapixel/
                                                                      [image] => http://sites.qoop.it/19/a0/30/d8/sony-honami-tra-speculazioni-e-realta-il-primo-cybershot-android-da-20-megapixel.jpg
                                                                      [rss_id] => 19
                                                                      [date] => 2013-04-02 08:14:47
                                                                      [source] => android.hdblog.it
                                                                      [type] => qoop
                                                                    )

                                                                  [42612] => Array
                                                                    (
                                                                      [id] => c06c67216b02c0c3b6d3e9601f2450bd
                                                                      [title] => Paranoid Android: ancora novit in arrivo mostrate in video
                                                                      [description] => Ancora novit? dal Team Paranoid Android che ha rilasciato, tramite Google+, un nuovo video che mostra alcune delle novit? che arriveranno nelle prossime release della famosa ROM con modalit? Ibrida. Proprio la personalizzazione del firmware ? sempre pi? al centro dellattenzione grazie allinserimento di un collegamento nei Quick Setting per accedere velocemente al pannello di impostazioni avanzate della ROM. Risolte inoltre alcuni problemi e bug noti su Nexus 7 e altri device supportati. Video a seguire:
                                                                      [link] => http://android.hdblog.it/2013/03/25/paranoid-android-ancora-novita-in-arrivo-mostrate-in-video/
                                                                      [image] => http://sites.qoop.it/425/c0/6c/67/paranoid-android-ancora-novita-in-arrivo-mostrate-in-video.jpg
                                                                      [rss_id] => 425
                                                                      [date] => 2013-03-25 08:32:45
                                                                      [source] => android.hdblog.it
                                                                      [type] => qoop
                                                                    )

                                                                  [49409] => Array
                                                                    (
                                                                      [id] => 908ddd1d656e37cb3f686ee4ec55fe2e
                                                                      [title] => Asus TF300: anche in Italia inizia il roll Out di Android 4.2
                                                                      [description] => In America Asus ha gi? iniziato il roll Out dellaggiornamento Android 4.2 ma a quanto pare anche in Italia sembrano arrivare le prima conferme. Al momento abbiamo ricevuto una sola segnalazione ma controllando la pagina ufficiale Facebook pare che anche altre persone abbiano ricevuto laggiornamento. Asus aveva confermato larrivo di Jelly Bean 4.2.1 per la prossima settimana ma a quanto pare qualche fortunato utente ha gi? visto la notifica di update.? Per chi sta ancora aspettando, di seguito un video che mostra le novit? principali e la nuova UI.
                                                                      [link] => http://android.hdblog.it/2013/03/09/asus-tf300-anche-in-italia-inizia-il-roll-out-di-android-4-2/
                                                                      [image] => http://sites.qoop.it/425/90/8d/dd/asus-tf300-anche-in-italia-inizia-il-roll-out-di-android-4-2.jpg
                                                                      [rss_id] => 425
                                                                      [date] => 2013-03-09 09:28:58
                                                                      [source] => android.hdblog.it
                                                                      [type] => qoop
                                                                    )

                                                                  [58106] => Array
                                                                    (
                                                                      [id] => 60a6d2183e6d271a45e0d908fc749461
                                                                      [title] => Paranoid Android al lavoro sul Multi Windows per tutte le app (video)
                                                                      [description] => Il team Paranoid Android torna a mostrare interessanti novit? in arrivo, o meglio in sviluppo, per le future versioni dellapprezzatissima ROM. Il protagonista del video pubblicato ? il multi windows o meglio una rivisitazione del concetto di finestre floating in stile Paranoid adattabile a tutte le applicazioni. La funzionalit? e decisamente molto interessante proprio perch? applicabile a tutte le app, finestre e impostazioni e quindi a tutta la UI. Il lavoro ? agli inizi e sebbene nel video si veda bene il funzionamento, la versione finale ? ancora lontana e potrebbe cambiare molto a livello estetico. Al momento lattivazione della finestra si ottiene cliccando sulle notifiche per praticit? in fase di test ma, al momento del lancio, sar? diversa la gestione dellapp. Il Team Paranoid non ha comunque fretta di rilasciare il tool e lo far? solo quando sar? effettivamente pronto. Non vediamo lora di vederlo in azione sperando in funzionalit? multi windows in stile Samsung con due finestre splittabili sullo schermo.
                                                                      [link] => http://android.hdblog.it/2013/04/27/paranoid-android-multi-windows/
                                                                      [image] => http://sites.qoop.it/19/7a/df/2f/paranoid-android-al-lavoro-sul-multi-windows-per-tutte-le-app-video.jpg
                                                                      [rss_id] => 19
                                                                      [date] => 2013-04-27 09:01:46
                                                                      [source] => android.hdblog.it
                                                                      [type] => qoop
                                                                    )

                                                                  [60415] => Array
                                                                    (
                                                                      [id] => f0ae0cb948d177c0e5ef8590bb5732d9
                                                                      [title] => La NASA diffonde le prime immagini scattate da alcuni smartphone Android lanciati nello spazio
                                                                      [description] => Diversi i progetti inaugurati dalla NASA che hanno avuto come protagonisti alcuni tra i pi? famosi smartphone Android, lanciati in orbita come dei veri e propri satelliti in grado di scattare foto che potete vedere ritratte poco sopra. Strand-1 o ancora SmartSPHERES sono soltanto due tra quelli riportati sulle pagine del nostro blog, ma le foto che vedete appartengono a PhoneSats, progetto analogo promosso gi? da alcuni anni ma completato solo il mese scorso. Lobbiettivo principale ? stato pienamento raggiunto e lagenzia spaziale si ? dichiarata soddisfatta della riuscita delloperazione, dimostrando come sia possibile creare hardware attraverso dispositivi di tipo consumer. Durante il breve viaggio in orbita, siamo stati in grado di dimostrare come attraverso la capacit? degli attuali smartphone potremo agire come dei veri e propri satelliti, risparmiando non poco sulle risorse. Ha riferito Bruce Yost, Program manager for NASAs Small Satellite Technology Program, durante unintervista. Il progetto PhoneSat ? nato come una collaborazione nel 2009 con alcuni studenti universitari, ma il decollo ? stato possibile soltanto recentemente. Tra gli smartphone utilizzati figurano un?Nexus One e Nexus S, ammortizzando i costi alla ragguardevole cifra di 3500$, relativamente bassa se consideriamo a quanto pu? salire la realizzazione di un satellite; da parte sua la NASA afferma di essere gi? impegnata in un nuovo progetto con smartphone di ultima generazione dotati di fotocamere migliori di quelle utilizzate con PhoneSat. via
                                                                      [link] => http://android.hdblog.it/2013/05/06/la-nasa-diffonde-le-prime-immagini-scattate-da-alcuni-smartphone-android-lanciati-nello-spazio/
                                                                      [image] => http://sites.qoop.it/19/e0/17/4b/la-nasa-diffonde-le-prime-immagini-scattate-da-alcuni-smartphone-android-lanciati-nello-spazio.jpg
                                                                      [rss_id] => 19
                                                                      [date] => 2013-05-06 13:10:24
                                                                      [source] => android.hdblog.it
                                                                      [type] => qoop
                                                                    )

                                                                  [62115] => Array
                                                                    (
                                                                      [id] => f0b3f4a9f8089c849e836c717495b830
                                                                      [title] => Nel 2013 i tablet Android supereranno la quota di mercato degli iPad Apple
                                                                      [description] => E solo questione di tempo ma davanti alle infinite varianti di infiniti produttori e con prezzi che permettono a tutti di acquistare un tablet, Android ? destinato a superare Apple anche nel settore Tablet. Secondo le ultime ricerche della IDC, gi? da questanno i Tablet Android supereranno la diffusione degli iPad nel mondo. Le ultime uscite di versioni da 7/8 pollici economiche hanno aiutato molto la piattaforma Android e la sua espansione in questo segmento di mercato. Prezzi inferiori ai 200 e ormai prossimi ai 100 con prodotti comunque buoni (Archos 7 Titanium uno degli ultimi) sono la chiave del successo unita ovviamente alle tante proposte tra cui scegliere. Scontato dunque il sorpasso che comunque non sar? immediato e che conferma quanto Apple abbia dominato questo settore da 3 anni con iPad e le sue evoluzioni 2,3,4 e Mini. I numeri comunque sembrano non lasciare spazio a dubbi e presto o tardi durante il 2013 i Tablet Android supereranno, globalmente, la quota di mercato di iPad. Vedremo se il segmento Tablet Windows 8 potr? rimescolare le carte in tavola.
                                                                      [link] => http://android.hdblog.it/2013/03/13/nel-2013-i-tablet-android-supereranno-la-quota-di-mercato-degli-ipad-apple/
                                                                      [image] => http://sites.qoop.it/421/83/b3/9c/nel-2013-i-tablet-android-supereranno-la-quota-di-mercato-degli-ipad-apple.png
                                                                      [rss_id] => 421
                                                                      [date] => 2013-03-13 09:12:28
                                                                      [source] => android.hdblog.it
                                                                      [type] => qoop
                                                                    )

                                                                  [73107] => Array
                                                                    (
                                                                      [id] => 70cd1ad795008163ad9e497627a21928
                                                                      [title] => Android cresce negli Stati Uniti e Samsung ne trascina lascesa
                                                                      [description] => Come sappiamo gli Stati Uniti sono un mercato molto particolare per Android che a fatica riesce ad imporsi su Apple in un eterno balletto a due che vede alternati i due sistemi operativi mobile nelle prime posizioni del podio. Negli ultimi mesi per? sembra che il sistema mobile di Google sia riuscito a crescere grazie agli operatori locali e ad alcuni produttori. In particolare Sprint, il terzo carrier nazionale, ha visto un importante incremento delle vendite di smartphone Android e Samsung ? il marchio che trascina la crescita del sistema. Con il Galaxy S3, Galaxy S2 e Note 2 il produttore Coreano ? infatti ampiamente al comando del market share USA e trova solo in Apple il principale concorrente. Con la presentazione a New York del Galaxy S4 e la grande campagna di promozione in America, Samsung cercher? di abbassare le quote di mercato di iPhone e guadagnare punti sullavversario. Al momento, secondo il report di Kantar Worldpanel ComTech, Android ? cresciuto del 5.8% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno mentre iOS ha avuto un calo del 3.5%. Una situazione che al momento vede lOS mobile di Google al 51.2% del Market Share locale e in vantaggio sul sistema operativo di Apple. Riusciranno il Galaxy S4 e latteso HTC One a consolidare Android in USA? via
                                                                      [link] => http://android.hdblog.it/2013/04/02/android-cresce-negli-stati-uniti-e-samsung-ne-trascina-lascesa/
                                                                      [image] => http://sites.qoop.it/425/70/cd/1a/android-cresce-negli-stati-uniti-e-samsung-ne-trascina-l-ascesa.jpg
                                                                      [rss_id] => 425
                                                                      [date] => 2013-04-02 10:02:28
                                                                      [source] => android.hdblog.it
                                                                      [type] => qoop
                                                                    )

                                                                  [100308] => Array
                                                                    (
                                                                      [id] => 811e086b62640741b0f48b767b228ef9
                                                                      [title] => Facebook Home: il launcher per Android sar solo per ICS e Jelly Bean e presto con pubblicit!
                                                                      [description] => Era prevedibile ma adesso ? ufficiale: la nuova home di Facebook che verr? pubblicata nel Play Store il prossimo 12 Aprile, sar? compatibile con con le distribuzioni Android ICS e Jelly Bean (e in futuro immaginiamo anche superiori) in quando Gingerbread non sfrutta le medesime API e risulterebbe limitata e meno efficace. Un peccato per quegli utenti che hanno un device non aggiornato e che non potranno provare questa Home. Speriamo che gli utilizzatori di Android 2.3 o antecedenti non siano particolari fan di Facebook! Pericolosa invece la notizia che riguarderebbe linserimento di pubblicit? con aggiornamenti futuri. Sappiamo che Facebook muove miliardi con le pubblicit?, i cosiddetti ads, annunci e altro ma a quanto pare, anche il launcher e lHTC First avranno questi contenuti che si inseriranno nel feed degli aggiornamenti e non potranno essere eliminati neanche a pagamento. Arriveranno dopo, non appena si sar? allargato il bacino di utenza, ma arriveranno. Ricordiamo che la versione per Tablet arriver? solo in seguito. Approfondimenti: Facebook Home su alcuni smartphone Android dal 12 Aprile (lista)! HTC First Ufficiale: Immagini, video, prezzo e caratteristiche complete Facebook Home su HTC First: ecco il primo video promozionale HTC First: ecco le prime immagini Hands-on
                                                                      [link] => http://android.hdblog.it/2013/04/04/facebook-home-il-launcher-per-android-sara-solo-per-ics-e-jelly-bean/
                                                                      [image] => http://sites.qoop.it/19/e3/02/7f/facebook-home-il-launcher-per-android-sara-solo-per-ics-e-jelly-bean-e-presto-con-pubblicita.jpg
                                                                      [rss_id] => 19
                                                                      [date] => 2013-04-04 20:49:23
                                                                      [source] => android.hdblog.it
                                                                      [type] => qoop
                                                                    )

                                                                  [104305] => Array
                                                                    (
                                                                      [id] => 512df3a953c09ea8a73b3307fbbea5a3
                                                                      [title] => LG conferma il rilascio di Android 4.1.2 anche per Optimus L7 in Italia (versione V20a)
                                                                      [description] => LG Italia ha confermato tramite Facebook che anche Optimus L7 ? stato ufficialmente aggiornato ad Android 4.1.2, il rilascio ? gi? in corso mentre stiamo scrivendo larticolo con i cambiamenti a fondo pagina apportati dalla casa produttrice per questo smartphone. Per procedere alle operazioni di aggiornamento purtroppo sar? necessario utilizzare obbligatoriamente lapplicazione B2C per PC scaricabile dalla sezione supporto del sito LG a questo indirizzo in quanto il rilascio del firmware non ? avvenuto tramite FOTA utilizzando la ricerca automatica degli aggiornamenti dalla finestra delle impostazioni. Versione Software: V20a (open market) ?Di seguito trovate la lista delle migliorie implementate: ?Aggiornamento del sistema operativo a Jelly Bean 4.1.2. Nuova funzione Application Link nella sveglia. Nuova funzione Temi Messaggi per cambiare lo sfondo nelle conversazioni degli SMS. Nuova funzione Screen Zooming per usare il pinch-to-zoom negli SMS e nelle anteprime della galleria. Aggiornati e/o rimossi alcuni widget in linea con linterfaccia Optimus 3.0 del 2013. Rimossa lapplicazione LG Tag+. E possibile scaricarla tramite Gestione applicazioni. Nuovo widget meteo AccuWeather. Rimosse le applicazioni News e Finance di Yahoo!. Aggiunta lapplicazione File Manager per la gestione dei file sul dispositivo. Fateci sapere come vi trovate con la nuova distribuzione Android. ?
                                                                      [link] => http://android.hdblog.it/2013/04/08/lg-conferma-il-rilascio-di-android-4-1-2-anche-per-optimus-l7-in-italia-versione-v20a/
                                                                      [image] => http://sites.qoop.it/421/17/40/78/lg-conferma-il-rilascio-di-android-4-1-2-anche-per-optimus-l7-in-italia-versione-v20a.jpeg
                                                                      [rss_id] => 421
                                                                      [date] => 2013-04-08 11:29:53
                                                                      [source] => android.hdblog.it
                                                                      [type] => qoop
                                                                    )

                                                                  [109611] => Array
                                                                    (
                                                                      [id] => b1341728bc907c92c46e4bcb31fef12c
                                                                      [title] => Infografica: distribuzione Android nel Mondo
                                                                      [description] => Spesso vi abbiamo proposto studi, ricerche, dati e informazioni sulla distribuzione di Android nel mondo. La crescita ed espansione del sistema ? sotto gli occhi di tutti e sicuramente Android oggi ha il maggior market share a livello globale per le piattaforme mobili, ma come sono distribuiti i device nel mondo, la dimensione di schermo pi? utilizzata quale ? e lo smartphone pi? diffuso? A darci queste risposte e a fornirci ulteriori dati di pensa uninfografica:
                                                                      [link] => http://android.hdblog.it/2013/04/11/infografica-distribuzione-android-nel-mondo/
                                                                      [image] => http://sites.qoop.it/19/db/aa/60/infografica-distribuzione-android-nel-mondo.jpg
                                                                      [rss_id] => 19
                                                                      [date] => 2013-04-11 09:38:14
                                                                      [source] => android.hdblog.it
                                                                      [type] => qoop
                                                                    )

                                                                  [110509] => Array
                                                                    (
                                                                      [id] => 9144bb4168c78e5f86088316ae265611
                                                                      [title] => Phil Schiller critica Android ancora troppo frammentato, Galaxy S4 non impensierisce Apple
                                                                      [description] => Apple non sembra particolarmente preoccupata dal lancio del nuovo Samsung Galaxy S4, almeno pubblicamente. Durante unintervista a Phil Schiller di Apple da parte del Wall Street Journal, lattuale chief marketing critica nuovamente Android definendolo unalternativa gratuita per feature phone. I soliti punti critici che da sempre contraddistinguono il sistema di Mountain View hanno preso nuovamente campo nelle parole di Phil che ribadisce come la frammentazione sia ancora troppo marcata per un sistema operativo cos? diffuso. Ma Schiller ha criticato Android anche per la mancanza di soluzioni software integrate: Quando si inizia ad utilizzare uno smartphone Android per la prima volta sar? necessario iscriversi ad una miriade di account prima di rendere lesperienza utente veramente completa, questo con iPhone ovviamente non accade. Parole pesanti a poche ore di distanza dalla presentazione di uno degli smartphone Android pi? attesi dellanno, che certamente contribuiranno come i suoi predecessori ad una diffusione ancor pi? capillare della piattaforma. Curioso invece far notare come lo stesso Schiller non si sia soffermato sullo scontro diretto Apple vs Samsung, ma abbia riportato soltanto come il 70% degli acquirenti iPhone si siano trovati soddisfatti dellacquisto al contrario di coloro che scelgono uno smartphone Android, accontentati soltanto del 50%. Un fondo di verit? nelle sue affermazioni?? via
                                                                      [link] => http://android.hdblog.it/2013/03/14/phil-schiller-critica-android-ancora-troppo-frammentato-galaxy-s4-non-impensierisce-apple/
                                                                      [image] => http://sites.qoop.it/425/91/44/bb/phil-schiller-critica-android-ancora-troppo-frammentato-galaxy-s4-non-impensierisce-apple.jpg
                                                                      [rss_id] => 425
                                                                      [date] => 2013-03-14 10:01:18
                                                                      [source] => android.hdblog.it
                                                                      [type] => qoop
                                                                    )

                                                                  [111805] => Array
                                                                    (
                                                                      [id] => 5149f48a911d1e59b95111571e1ba973
                                                                      [title] => Emergono nuove ipotesi sulle dimissioni di Andy Rubin dal progetto Android
                                                                      [description] => Le spiegazioni ufficiali rilasciate dal Wall Street Journal basandosi su una mail dello stesso Andy Rubin non avevano aggiunto molto sui reali motivi che hanno spinto Andy a lasciare il progetto Android, una piattaforma che ? praticamente cresciut? insieme a lui sin dal giorno in cui venne fondata la Open Handset Alliance nel lontano novembre 2007. La sensazione che comunque ci fossero delle motivazioni ulteriori non si ? mai attenuata ed ora giungono interessanti dettagli sulla vicenda che ha determinato il passaggio di consegne tra Rubin e ?Sundar Pichai. Secondo nuove indiscrezioni, la scelta di abbandonare le redini dello sviluppo del sistema Android sembra sia stata decisamente poco amichevole da parte dello stesso Andy Rubin, spinto dallattuale amministratore delegato Larry Page, a passare ad altri progetti e a lasciare cos? il posto. Ipotesi che ovviamente mancano di conferma, alle quali si sommano degli indizi che potrebbero avvalorare questa conclusione. Una settimana prima che Google annunciasse le dimissioni di Rubin, questultimo ha inspiegabilmente aumentato la propria attivit? sul suo profilo Facebook, modificando diverse informazioni importanti e cambiando limmagine di copertina, oltre a diversificare la sua opinione circa limportanza della piattaforma Android rispetto a quelle dellazienda, quasi come una presa di posizione. Concidenze definite da molti un po troppo strane, ma che potrebbero contribuire a ricostruire le reali motivazioni che hanno portato Andy Rubin alla scelta di lasciare la guida del progetto Android. via
                                                                      [link] => http://android.hdblog.it/2013/04/03/emergono-nuove-ipotesi-sulle-dimissioni-di-andy-rubin-dal-progetto-android/
                                                                      [image] => http://sites.qoop.it/421/87/07/d2/emergono-nuove-ipotesi-sulle-dimissioni-di-andy-rubin-dal-progetto-android.jpg
                                                                      [rss_id] => 421
                                                                      [date] => 2013-04-03 18:15:51
                                                                      [source] => android.hdblog.it
                                                                      [type] => qoop
                                                                    )

                                                                  [113615] => Array
                                                                    (
                                                                      [id] => f13e85dce89b730bd7fdb5146923b6cb
                                                                      [title] => Galaxy S2 android 4.1.2 disponibile finalmente anche per Tim e Wind
                                                                      [description] => Oltre un mese fa abbiamo annunciato unimportante aggiornamento per il glorioso Samsung Galaxy S2 relativo ad Android 4.1.2 Jelly Bean. Via Ota sono stati aggiornati tutti i Galaxy S2 no brand Italia con moltissime e importanti novit?. Purtroppo erano esclusi ?i terminali brandizzati ma ci sono arrivate innumerevoli segnalazioni che, finalmente, lattesa anche per coloro che lo hanno acquistato con marchio Tim e Wind ? terminata. Da qualche ora la notifica sta arrivando sui terminali ed ? un aggiornamento che consigliamo assolutamente di fare. Vi mostrammo laggiornamento ufficioso gi? lo scorso novembre in un nostro video??ma il firmware ? stato migliorato nei mesi successivi fino al lancio ufficiale. Unaggiornamento che ci aveva stupito per quanto rendesse il terminale veloce e reattivo, diventando per molti aspetti simili al Galaxy S3. Vi riproponiamo a seguire il video ricordandovi che, se non avete ancora ricevuto laggiornamento potete forzare la richiesta andando in impostazioni, info sul dispositivo e facendo clic su aggiornamento software
                                                                      [link] => http://android.hdblog.it/2013/03/16/galaxy-s2-android-4-1-2-arrivato-finalmente-anche-per-tim-e-wind/
                                                                      [image] => http://sites.qoop.it/421/e5/d1/fe/galaxy-s2-android-4-1-2-disponibile-finalmente-anche-per-tim-e-wind.jpg
                                                                      [rss_id] => 421
                                                                      [date] => 2013-03-16 18:26:03
                                                                      [source] => android.hdblog.it
                                                                      [type] => qoop
                                                                    )

                                                                  [117714] => Array
                                                                    (
                                                                      [id] => e14a7d64059f9cda9698eade4819a99a
                                                                      [title] => Google Watch: ancora conferme sullo sviluppo e ovviamente con Android
                                                                      [description] => Non ? certamente una notizia nuova quella relativa allo sviluppo del Google Watch e facendo un breve salto nel tempo, gi? in Ottobre parlammo in modo chiaro di un orologio da polso con funzionalit? avanzate in sviluppo presso i centri di ricerca Google |Google Watch: un nuovo Gadget in sviluppo!. Probabilmente cercando ancora meglio tracce ancora precedenti del Google Watch si troverebbero ma, a riportare in voga la moda degli orologi futuristici ci pensa il?Financial Times che riconferma come Google stia sviluppando questo accessorio. Non sarebbero per? gli X Labs a realizzare il prodotto in quanto totalmente concentrati sui Google Glass, ma sarebbero gli stessi ingegneri Android a curarne lo sviluppo software e, speculare sul fatto che possa essere un Nexus Watch, diventa automatico visto che sar? mosso proprio da Android. Fantasie o un dispositivo che realmente potr? arrivare a breve sul mercato? Il Google I/O 2013 ? forse troppo vicino per ipotizzare la presenza del Google Watch? via
                                                                      [link] => http://android.hdblog.it/2013/03/22/google-watch-ancora-conferme-sullo-sviluppo-e-ovviamente-con-android/
                                                                      [image] => http://sites.qoop.it/425/e1/4a/7d/google-watch-ancora-conferme-sullo-sviluppo-e-ovviamente-con-android.jpg
                                                                      [rss_id] => 425
                                                                      [date] => 2013-03-22 08:59:14
                                                                      [source] => android.hdblog.it
                                                                      [type] => qoop
                                                                    )

                                                                  [121605] => Array
                                                                    (
                                                                      [id] => 51670562003899d3ed9e3fcff5925a4f
                                                                      [title] => Now Playing sbarca ufficialmente sul Play Store: uno dei migliori lettori audio per Android
                                                                      [description] => Appassionati come siamo di musica abbiamo provato numerosi lettori presenti nel Play Store e ne abbiamo trovati alcuni davvero completi e funzionali. Allinio del mese per? vi abbiamo consigliato di provare un programma in beta, non disponibile nel Play Store, ma davvero promettente: Now Playing. Il software, creato da?Jack Underwood?unentusiasta developer Android, ? un lettore audio in pieno stile Google Now/Holo dalle enormi potenzialit?. Se amate la grafica pulita, minimalista e ben realizzata vi consigliamo spassionatamente di testarlo. Il programma ? uscito dalla fase beta ed ? da poche ore disponibile nel Play Store. ? Il software ? molto completo e troviamo la?divisione per artisti, album, generi etc.. tutto sfogliabile tramite swype, oltre alla possibilit? di creare play list. Inoltre una delle caratteristiche distintive ? la possibilit? di utilizzare?lequalizzatore interno dello smartphone se disponibile. Non manca la possibilit? di trovare automaticamente i testi delle canzoni, informazioni su artisti, copertine e molte altre opzioni davvero interessanti. Nome: Now PlayingSviluppatore: Jack UnderwoodPrezzo: 0.82Installa App dal PC Play Store Thanks to?Jack
                                                                      [link] => http://android.hdblog.it/2013/04/30/now-playing-sbarca-ufficialmente-sul-play-store-uno-dei-migliori-lettori-audio-per-android/
                                                                      [image] => http://sites.qoop.it/19/8c/ad/08/now-playing-sbarca-ufficialmente-sul-play-store-uno-dei-migliori-lettori-audio-per-android.jpg
                                                                      [rss_id] => 19
                                                                      [date] => 2013-04-30 10:12:26
                                                                      [source] => android.hdblog.it
                                                                      [type] => qoop
                                                                    )

                                                                  [128108] => Array
                                                                    (
                                                                      [id] => 816a9a65b4a585ce188840291f0de812
                                                                      [title] => NGM Forward Infinity: il primo smartphone Android Quad Core con supporto Dual sim arriva in Italia? a 269
                                                                      [description] => NGM presenta per il mercato italiano Forward Infinity, il primo smartphone del produttore dotato di processore quad-core, supporto dual-sim avanzato, design ultrasottile (solo 0,96 mm di spessore) ed infine lultima distribuzione Android 4.1 Jelly Bean.?Un prodotto dunque molto interessante che sembra riuscire ad offrire anche un prezzo in linea con la concorrenza. Caratteristiche?NGM Forward Infinity: Display da 4,5 pollici qHD Super IPS rinforzato con la tecnologia Dragontrail Processore Quad-core 1.2 Ghz. Sistema Android Jelly Bean 4.1 Memoria interna 4GB espandibile tramite microSD fino a 32GB. Fotocamera posteriore da 8 Mpxl, flash LED, autofocus, funzione HDR. Fotocamera frontale da 1 Mpxl. Connettivit? HSDPA+ e HSUPA, Bluetooth, Wi-Fi,GPS. Batteria da 2100 mAh. Grazie alla funzionalit? Smart Dial potremo associare alla sim uno o pi? contatti in rubrica in modo da utilizzare la tariffa pi? conveniente con la possibilit? di disattivare una delle due sim in un qualsiasi momento della giornata. Infine il sistema di scrittura predittiva SwiftKey integrato rendono questo smartphone completo e adatto davvero a tutti gli usi. Forward Infinity sar? in vendita nei primi giorni di Maggio a 269 euro al pubblico in una confezione che comprende anche una scheda microSD da 32 GB.
                                                                      [link] => http://android.hdblog.it/2013/05/02/ngm-forward-infinity-il-primo-smartphone-android-quad-core-con-supporto-dual-sim-arriva-in-italia%E2%80%8F-a-269e/
                                                                      [image] => http://sites.qoop.it/421/55/fe/8c/ngm-forward-infinity-il-primo-smartphone-android-quad-core-con-supporto-dual-sim-arriva-in-italia-a-269.jpg
                                                                      [rss_id] => 421
                                                                      [date] => 2013-05-02 12:52:12
                                                                      [source] => android.hdblog.it
                                                                      [type] => qoop
                                                                    )

                                                                  [129301] => Array
                                                                    (
                                                                      [id] => 116354c263e24660d2994ee371075f6c
                                                                      [title] => Sony Xperia V: il firmware 9.1.A.1.138 passa la certificazione. In arrivo Android 4.1.2 Jelly Bean
                                                                      [description] => Sembra che il processo di aggiornamento della gamma Sony 2012 ad Android 4.1.2 Jelly Bean stia procedendo, non troppo velocemente, ma comunque in modo continuo. Sebbene ancora non tutti i device abbiano ricevuto lupdate, tramite la certificazione dei firmware possiamo capire che ormai ? solo questione di tempo prima che il roll Out inizi per tutti i device supportati e ancora non aggiornati. Xperia V ? lultimo in ordine di tempo ad aver visto la certificazione del firmware?9.1.A.1.138 che dovrebbe portare Android 4.1.2 ufficialmente su questo ottimo smartphone che non ha trovato particolare fortuna in Italia a causa delluscita di Xperia Z e di altri Xperia praticamente nello stesso periodo. Non resta che attendere adesso la notifica di aggiornamento prevista nelle prossime settimane. via
                                                                      [link] => http://android.hdblog.it/2013/03/25/sony-xperia-v-il-firmaware-9-1-a-1-138-passa-la-certificazione-in-arrivo-android-4-1-2-jelly-bean/
                                                                      [image] => http://sites.qoop.it/425/sony-xperia-v-il-firmware-9-1-a-1-138-passa-la-certificazione-in-arrivo-android-4-1-2-jelly-bean.jpg
                                                                      [rss_id] => 425
                                                                      [date] => 2013-03-25 13:01:40
                                                                      [source] => android.hdblog.it
                                                                      [type] => qoop
                                                                    )

                                                                  [133701] => Array
                                                                    (
                                                                      [id] => 1171ab8b5116b5927da1b7c46be3f980
                                                                      [title] => Sony avvia il rollout di Android 4.1 per Xperia P, Go, E dual: da fine Maggio per Xperia S, SL, Ion e Acro S
                                                                      [description] => Sony sta per completare il rollout di Android 4.1 per buona parte degli smartphone commercializzati durante tutto lo scorso anno. La fase finale dello sviluppo era stata annunciata proprio pochi giorni fa ed ora sembra che finalmente il rilascio sia ufficialmente cominciato, anche se avverr? con gradualit? durante tutto il corso delle prossime settimane. Il rollout di Android 4.1 Jelly Bean ? ufficialmente cominciato per Xperia P, Xperia Go ed Xperia E dual, Sony afferma di aver lavorato molto per lintegrazione della personalizzazione Xperia con lultima distribuzione Android. Versioni aggiornate delle applicazioni principali WALKMAN, Album e Movies, un nuovo set di funzionalit? per accedere e condividere scatti, video e brani musicali, implementata la modalit? STAMINA che consente di ottenere il massimo dalla batteria nel momento del bisogno ed in modo completamente personalizzabile, aggiunta una nuova funzione di ricerca allinterno della barra delle applicazioni che rende pi? facile individuare le proprie applicazioni preferite. Nuova User Experience per la homescreen, widget rinnovati, applicazioni e shortcut con un massimo di 7 pannelli, notifiche personalizzabili per una pi? completa flessibilit? nella creazione dellinterfaccia che pi? si desidera in pochi semplici tocchi. Infine Google Now implementato di default e molte altre piccole novit? che riporteranno il vostro smartphone Xperia a nuova vita. Nel caso di Xperia Go laggiornamento ? accessibile tramite PC Companion o Bridge per Mac a causa delle dimensioni di alcuni pacchetti software, in questo modo gli utenti riceveranno solo una notifica in-phone per procedere poi allaggiornamento tramite PC. Per gli altri device, Sony Xperia S, Xperia SL, Xperia ion ed Xperia acro S, il produttore ha confermato che il rilascio partir? dalla fine del mese di Maggio. via
                                                                      [link] => http://android.hdblog.it/2013/04/24/sony-avvia-il-rollout-di-android-4-1-per-xperia-p-go-e-dual-da-fine-maggio-per-xperia-s-sl-ion-e-acro-s/
                                                                      [image] => http://sites.qoop.it/data/www-sites/www.qoop.it/scripts/../public/sites/425/11/71/71ab/sony-avvia-il-rollout-di-android-4-1-per-xperia-p-go-e-dual-da-fine-maggio-per-xperia-s-sl-ion-e-acro-s.jpg
                                                                      [rss_id] => 425
                                                                      [date] => 2013-04-24 12:46:23
                                                                      [source] => android.hdblog.it
                                                                      [type] => qoop
                                                                    )

                                                                )

                                                            )

                                                          [box] => Array
                                                            (
                                                              [ttl] => 900
                                                            )

                                                          [boxId:protected] => Search\SimilarNewsBox
                                                          [isAjax:protected] => 
                                                          [hooks] => Array
                                                            (
                                                            )

                                                          [view] => 
                                                          [childs] => Array
                                                            (
                                                            )

                                                        )

                                                      [3] => printBox Object
                                                        (
                                                          [isFeed:protected] => 
                                                          [cdata] => <!-- google_ad_section_end --> 
                                                          [data] => 
                                                          [box] => 
                                                          [boxId:protected] => printBox
                                                          [isAjax:protected] => 
                                                          [hooks] => Array
                                                            (
                                                            )

                                                          [view] => 
                                                          [childs] => Array
                                                            (
                                                            )

                                                        )

                                                    )

                                                )

                                            )

                                        )

                                    )

                                )

                              [1] => tdBox Object
                                (
                                  [isFeed:protected] => 
                                  [cdata] => 
					
					
                                  [data] => Array
                                    (
                                    )

                                  [box] => Array
                                    (
                                      [valign] => top
                                      [width] => 300
                                    )

                                  [boxId:protected] => tdBox
                                  [isAjax:protected] => 
                                  [hooks] => Array
                                    (
                                    )

                                  [view] => 
                                  [childs] => Array
                                    (
                                      [0] => divBox Object
                                        (
                                          [isFeed:protected] => 
                                          [cdata] => 
					
					
					
					
					
					
					
					
					
					
                                          [data] => Array
                                            (
                                            )

                                          [box] => Array
                                            (
                                              [style] => top:125px; width:300px; 
                                            )

                                          [boxId:protected] => divBox
                                          [isAjax:protected] => 
                                          [hooks] => Array
                                            (
                                            )

                                          [view] => 
                                          [childs] => Array
                                            (
                                              [0] => adsBox Object
                                                (
                                                  [isFeed:protected] => 
                                                  [cdata] => 
                                                  [data] => Array
                                                    (
                                                      [format] => 300x250
                                                      [width] => 300px
                                                      [fallback] => true
                                                      [ads] => Array
                                                        (
                                                          [0] => Array
                                                            (
                                                              [ads_id] => 50
                                                              [ads_format] => 300x250
                                                              [ads_name] => GoodGame Empire 5
                                                              [ads_affiliation] => TradeDoubler
                                                              [ads_weight] => 60
                                                              [ads_banner] => <div id='content'>
<div id='osx-modal' src="http://media.goodgamestudios.com/games/empire/" iw="800" ih="600"><a href='#' class='osx'><img src="/images/banner/ggs/33_it_em_gif_300x250.gif" border="0"></a></div>
	
<!-- modal content -->
<div id="osx-modal-content">
<div id="osx-modal-title">Gioca a GoodGame Empire!</div>
<div class="close"><a href="#" class="simplemodal-close">x</a></div>
<div id="osx-modal-data">
</div>
</div>
</div>


<script type='text/javascript' src='/js/jquery.simplemodal.js'></script>
<script type='text/javascript' src='/js/osx.js'></script>

                                                              [ads_link] => 
                                                              [ads_title] => 
                                                              [ads_description] => 
                                                              [ads_visiblelink] => 
                                                              [ads_img] => 
                                                              [adke_keyw_id] => 2112
                                                              [keyw_value] => gioco android
                                                              [weight] => 60
                                                              [min] => 303
                                                              [max] => 363
                                                            )

                                                        )

                                                    )

                                                  [box] => Array
                                                    (
                                                      [type] => 300x250
                                                      [number] => 1
                                                      [width] => 300px
                                                    )

                                                  [boxId:protected] => adsBox
                                                  [isAjax:protected] => 
                                                  [hooks] => Array
                                                    (
                                                    )

                                                  [view] => 
                                                  [childs] => Array
                                                    (
                                                    )

                                                )

                                              [1] => YahooBox Object
                                                (
                                                  [isFeed:protected] => 
                                                  [cdata] => 
                                                  [data] => Array
                                                    (
                                                    )

                                                  [box] => Array
                                                    (
                                                      [width] => 300
                                                      [start] => 3
                                                      [num] => 3
                                                    )

                                                  [boxId:protected] => YahooBox
                                                  [isAjax:protected] => 
                                                  [hooks] => Array
                                                    (
                                                    )

                                                  [view] => 
                                                  [childs] => Array
                                                    (
                                                    )

                                                  [viewName] => yahoo-300
                                                )

                                              [2] => bannerBox Object
                                                (
                                                  [isFeed:protected] => 
                                                  [cdata] => 
                                                  [data] => Array
                                                    (
                                                    )

                                                  [box] => Array
                                                    (
                                                      [size] => sd-300x250
                                                    )

                                                  [boxId:protected] => bannerBox
                                                  [isAjax:protected] => 
                                                  [hooks] => Array
                                                    (
                                                    )

                                                  [view] => 
                                                  [childs] => Array
                                                    (
                                                    )

                                                )

                                              [3] => bannerBox Object
                                                (
                                                  [isFeed:protected] => 
                                                  [cdata] => 
                                                  [data] => Array
                                                    (
                                                    )

                                                  [box] => Array
                                                    (
                                                      [size] => ad6-300x250
                                                    )

                                                  [boxId:protected] => bannerBox
                                                  [isAjax:protected] => 
                                                  [hooks] => Array
                                                    (
                                                    )

                                                  [view] => 
                                                  [childs] => Array
                                                    (
                                                    )

                                                )

                                              [4] => YahooBox Object
                                                (
                                                  [isFeed:protected] => 
                                                  [cdata] => 
                                                  [data] => Array
                                                    (
                                                    )

                                                  [box] => Array
                                                    (
                                                      [width] => 300
                                                      [start] => 6
                                                      [num] => 3
                                                    )

                                                  [boxId:protected] => YahooBox
                                                  [isAjax:protected] => 
                                                  [hooks] => Array
                                                    (
                                                    )

                                                  [view] => 
                                                  [childs] => Array
                                                    (
                                                    )

                                                  [viewName] => yahoo-300
                                                )

                                            )

                                        )

                                    )

                                )

                            )

                        )

                    )

                )

            )

        )

      [14] => Array
        (
          [file] => /data/www-sites/baloo/class/Page.class.php
          [line] => 63
          [function] => renderBox
          [class] => Baloo\Page
          [type] => ->
          [args] => Array
            (
              [0] => divBox Object
                (
                  [isFeed:protected] => 
                  [cdata] => 
	  
				
      
                  [data] => Array
                    (
                    )

                  [box] => Array
                    (
                      [class] => containerBookmark
                      [style] => margin-top:75px
                    )

                  [boxId:protected] => divBox
                  [isAjax:protected] => 
                  [hooks] => Array
                    (
                    )

                  [view] => 
                  [childs] => Array
                    (
                      [0] => printBox Object
                        (
                          [isFeed:protected] => 
                          [cdata] => <!-- google_ad_section_start --> 
                          [data] => 
                          [box] => 
                          [boxId:protected] => printBox
                          [isAjax:protected] => 
                          [hooks] => Array
                            (
                            )

                          [view] => 
                          [childs] => Array
                            (
                            )

                        )

                      [1] => tableBox Object
                        (
                          [isFeed:protected] => 
                          [cdata] => 
				
				
                          [data] => Array
                            (
                            )

                          [box] => Array
                            (
                              [cellpadding] => 0
                              [cellspacing] => 0
                              [style] => width:100%; margin:0px 0px 0px 0px;
                            )

                          [boxId:protected] => tableBox
                          [isAjax:protected] => 
                          [hooks] => Array
                            (
                            )

                          [view] => 
                          [childs] => Array
                            (
                              [0] => trBox Object
                                (
                                  [isFeed:protected] => 
                                  [cdata] => 
					
					
				
                                  [data] => Array
                                    (
                                    )

                                  [box] => 
                                  [boxId:protected] => trBox
                                  [isAjax:protected] => 
                                  [hooks] => Array
                                    (
                                    )

                                  [view] => 
                                  [childs] => Array
                                    (
                                      [0] => tdBox Object
                                        (
                                          [isFeed:protected] => 
                                          [cdata] => 
						
					
                                          [data] => Array
                                            (
                                            )

                                          [box] => Array
                                            (
                                              [valign] => top
                                              [style] => min-width:505px
                                            )

                                          [boxId:protected] => tdBox
                                          [isAjax:protected] => 
                                          [hooks] => Array
                                            (
                                            )

                                          [view] => 
                                          [childs] => Array
                                            (
                                              [0] => divBox Object
                                                (
                                                  [isFeed:protected] => 
                                                  [cdata] => 
							
						
                                                  [data] => Array
                                                    (
                                                    )

                                                  [box] => 
                                                  [boxId:protected] => divBox
                                                  [isAjax:protected] => 
                                                  [hooks] => Array
                                                    (
                                                    )

                                                  [view] => 
                                                  [childs] => Array
                                                    (
                                                      [0] => containerBox Object
                                                        (
                                                          [isFeed:protected] => 
                                                          [cdata] => 
							

							

							
							
							
							
                                                          [data] => Array
                                                            (
                                                            )

                                                          [box] => 
                                                          [boxId:protected] => containerBox
                                                          [isAjax:protected] => 
                                                          [hooks] => Array
                                                            (
                                                            )

                                                          [view] => 
                                                          [childs] => Array
                                                            (
                                                              [0] => divBox Object
                                                                (
                                                                  [isFeed:protected] => 
                                                                  [cdata] => 
								
								
							
                                                                  [data] => Array
                                                                    (
                                                                    )

                                                                  [box] => Array
                                                                    (
                                                                      [class] => group
                                                                      [style] => width:502px; min-width:502px; margin:0px 0% 8px 0px; background-color:#FFF; text-align:left; padding:0px; border: 1px solid #CCCCCB; 
                                                                    )

                                                                  [boxId:protected] => divBox
                                                                  [isAjax:protected] => 
                                                                  [hooks] => Array
                                                                    (
                                                                    )

                                                                  [view] => 
                                                                  [childs] => Array
                                                                    (
                                                                      [0] => singleNewsBox Object
                                                                        (
                                                                          [isFeed:protected] => 
                                                                          [cdata] => 
								
								
                                                                          [data] => Array
                                                                            (
                                                                              [title] => ฟังเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิต for Android
                                                                              [link] => http://it.appszoom.com/android_applications/music_and_audio/_htftt.html
                                                                              [source] => it.appszoom.com
                                                                              [description] => by Khwanchai Chuayniam ทางเว็บคนใต้คลับดอมคอม (www.kontaiclub.com) ได้เพิ่มช่องทางการรับฟังเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิต...<br> FREE
                                                                              [image] => /sites/1988/for-android.png
                                                                            )

                                                                          [box] => Array
                                                                            (
                                                                              [ttl] => 86400
                                                                            )

                                                                          [boxId:protected] => singleNewsBox
                                                                          [isAjax:protected] => 
                                                                          [hooks] => Array
                                                                            (
                                                                            )

                                                                          [view] => 
                                                                          [childs] => Array
                                                                            (
                                                                              [0] => bannerBox Object
                                                                                (
                                                                                  [isFeed:protected] => 
                                                                                  [cdata] => 
                                                                                  [data] => Array
                                                                                    (
                                                                                    )

                                                                                  [box] => Array
                                                                                    (
                                                                                      [size] => google-500x90
                                                                                    )

                                                                                  [boxId:protected] => bannerBox
                                                                                  [isAjax:protected] => 
                                                                                  [hooks] => Array
                                                                                    (
                                                                                    )

                                                                                  [view] => 
                                                                                  [childs] => Array
                                                                                    (
                                                                                    )

                                                                                )

                                                                            )

                                                                        )

                                                                      [1] => bannerBox Object
                                                                        (
                                                                          [isFeed:protected] => 
                                                                          [cdata] => 
                                                                          [data] => Array
                                                                            (
                                                                            )

                                                                          [box] => Array
                                                                            (
                                                                              [size] => google-500x90
                                                                            )

                                                                          [boxId:protected] => bannerBox
                                                                          [isAjax:protected] => 
                                                                          [hooks] => Array
                                                                            (
                                                                            )

                                                                          [view] => 
                                                                          [childs] => Array
                                                                            (
                                                                            )

                                                                        )

                                                                    )

                                                                )

                                                              [1] => divBox Object
                                                                (
                                                                  [isFeed:protected] => 
                                                                  [cdata] => 
								

									

								
								
							
                                                                  [data] => Array
                                                                    (
                                                                    )

                                                                  [box] => Array
                                                                    (
                                                                      [class] => group
                                                                      [style] => margin:0px 0px 6px 0px;
                                                                    )

                                                                  [boxId:protected] => divBox
                                                                  [isAjax:protected] => 
                                                                  [hooks] => Array
                                                                    (
                                                                    )

                                                                  [view] => 
                                                                  [childs] => Array
                                                                    (
                                                                      [0] => divBox Object
                                                                        (
                                                                          [isFeed:protected] => 
                                                                          [cdata] => 
									
								
                                                                          [data] => Array
                                                                            (
                                                                            )

                                                                          [box] => Array
                                                                            (
                                                                              [class] => boxResult
                                                                            )

                                                                          [boxId:protected] => divBox
                                                                          [isAjax:protected] => 
                                                                          [hooks] => Array
                                                                            (
                                                                            )

                                                                          [view] => 
                                                                          [childs] => Array
                                                                            (
                                                                              [0] => relatedListBox Object
                                                                                (
                                                                                  [isFeed:protected] => 
                                                                                  [cdata] => 
                                                                                  [data] => Array
                                                                                    (
                                                                                      [related] => Array
                                                                                        (
                                                                                          [0] => igo-primo-android-autovelox
                                                                                          [1] => versione-per-android-kitt-supercar
                                                                                          [2] => sbloccare-root-android-4.2.2
                                                                                          [3] => wifi-hacker-android-download-ita
                                                                                          [4] => indovina-vip-android
                                                                                          [5] => prezzo-opera-opera-for-series-60
                                                                                          [6] => prezzo-winwap-technologies-winwap-browser-for-windows-4.0
                                                                                          [7] => acquisto-winwap-technologies-winwap-browser-for-windows-4.2
                                                                                          [8] => acquisto-winwap-technologies-winwap-browser-for-windows-4.0
                                                                                          [9] => cerco-winwap-technologies-winwap-browser-for-windows-4.2
                                                                                        )

                                                                                    )

                                                                                  [box] => Array
                                                                                    (
                                                                                      [num] => 5
                                                                                      [ttl] => 3600
                                                                                    )

                                                                                  [boxId:protected] => relatedListBox
                                                                                  [isAjax:protected] => 
                                                                                  [hooks] => Array
                                                                                    (
                                                                                    )

                                                                                  [view] => 
                                                                                  [childs] => Array
                                                                                    (
                                                                                    )

                                                                                )

                                                                            )

                                                                        )

                                                                      [1] => adsBox Object
                                                                        (
                                                                          [isFeed:protected] => 
                                                                          [cdata] => 
                                                                          [data] => Array
                                                                            (
                                                                              [format] => text
                                                                              [width] => 250px
                                                                              [fallback] => true
                                                                              [ads] => Array
                                                                                (
                                                                                  [0] => 
                                                                                )

                                                                            )

                                                                          [box] => Array
                                                                            (
                                                                              [type] => text
                                                                              [number] => 1
                                                                              [width] => 250px
                                                                            )

                                                                          [boxId:protected] => adsBox
                                                                          [isAjax:protected] => 
                                                                          [hooks] => Array
                                                                            (
                                                                            )

                                                                          [view] => 
                                                                          [childs] => Array
                                                                            (
                                                                            )

                                                                        )

                                                                      [2] => divBox Object
                                                                        (
                                                                          [isFeed:protected] => 
                                                                          [cdata] => 
									
								
                                                                          [data] => Array
                                                                            (
                                                                            )

                                                                          [box] => Array
                                                                            (
                                                                              [class] => boxResult
                                                                              [style] => border-color:#e7302a
                                                                            )

                                                                          [boxId:protected] => divBox
                                                                          [isAjax:protected] => 
                                                                          [hooks] => Array
                                                                            (
                                                                            )

                                                                          [view] => 
                                                                          [childs] => Array
                                                                            (
                                                                              [0] => bannerBox Object
                                                                                (
                                                                                  [isFeed:protected] => 
                                                                                  [cdata] => 
                                                                                  [data] => Array
                                                                                    (
                                                                                    )

                                                                                  [box] => Array
                                                                                    (
                                                                                      [size] => google-250x250
                                                                                    )

                                                                                  [boxId:protected] => bannerBox
                                                                                  [isAjax:protected] => 
                                                                                  [hooks] => Array
                                                                                    (
                                                                                    )

                                                                                  [view] => 
                                                                                  [childs] => Array
                                                                                    (
                                                                                    )

                                                                                )

                                                                            )

                                                                        )

                                                                      [3] => divBox Object
                                                                        (
                                                                          [isFeed:protected] => 
                                                                          [cdata] => 
									
								
                                                                          [data] => Array
                                                                            (
                                                                            )

                                                                          [box] => Array
                                                                            (
                                                                              [class] => boxResult
                                                                            )

                                                                          [boxId:protected] => divBox
                                                                          [isAjax:protected] => 
                                                                          [hooks] => Array
                                                                            (
                                                                            )

                                                                          [view] => 
                                                                          [childs] => Array
                                                                            (
                                                                              [0] => YahooBox Object
                                                                                (
                                                                                  [isFeed:protected] => 
                                                                                  [cdata] => 
                                                                                  [data] => Array
                                                                                    (
                                                                                    )

                                                                                  [box] => Array
                                                                                    (
                                                                                      [width] => 240
                                                                                      [start] => 0
                                                                                      [num] => 3
                                                                                    )

                                                                                  [boxId:protected] => YahooBox
                                                                                  [isAjax:protected] => 
                                                                                  [hooks] => Array
                                                                                    (
                                                                                    )

                                                                                  [view] => 
                                                                                  [childs] => Array
                                                                                    (
                                                                                    )

                                                                                  [viewName] => yahoo-240
                                                                                )

                                                                            )

                                                                        )

                                                                    )

                                                                )

                                                              [2] => Search\SimilarNewsBox Object
                                                                (
                                                                  [isFeed:protected] => 
                                                                  [cdata] => 
                                                                  [data] => Array
                                                                    (
                                                                      [results] => Array
                                                                        (
                                                                          [6700] => Array
                                                                            (
                                                                              [id] => 0015811634b115a2b51aca240576d55c
                                                                              [title] => A New York la polizia equipaggia gli agenti con 400 smartphone Android e unApp Speciale
                                                                              [description] => In America si sa che la polizia ? decisamente molto diversa rispetto a quella Italiana. Meglio o peggio non ? una questione che ci riguarda in questa sede, ma i 400 smartphone Android che sono stati dati ad altrettanti agenti dalla citt? di New York sono sicuramente una novit? nella lotta al crimine. Allinterno di questi device, personalizzati e bloccati in modo da non poter effettuare o ricevere chiamate, ? stato installato un particolare software che permette di accedere a un numero enorme di dati in modo sili a come accade con il sistema presente nelle 2500 vetture sparse per la citt?. Il programma ? per? pi? intuitivo, facile e veloce e aiuta gli agenti a trovare praticamente qualsiasi tipo di informazione sui luoghi, palazzi, persone, ricercati e altro ancora. Il database a cui gli agenti hanno accesso tramite lapp ? infatti immenso e offre informazioni dettagliatissime su tutti i precedenti degli arrestati spingendosi anche a mappare gli edifici indicando dove sono venuti gli arresti, a che piano e in pase a cosa (droga, armi o altro). Uno strumento decisamente importante che trova in Android il sistema al momento scelto per questa sperimentazione. Flessibilit? e personalizzazione che, evidentemente, non sono possibili con altri OS mobile. via
                                                                              [link] => http://android.hdblog.it/2013/04/12/a-new-york-la-polizia-equipaggia-gli-agenti-con-400-smartphone-android-e-unapp-speciale/
                                                                              [image] => http://sites.qoop.it/421/0c/18/7d/a-new-york-la-polizia-equipaggia-gli-agenti-con-400-smartphone-android-e-un-app-speciale.jpg
                                                                              [rss_id] => 421
                                                                              [date] => 2013-04-12 14:28:32
                                                                              [source] => android.hdblog.it
                                                                              [type] => qoop
                                                                            )

                                                                          [24108] => Array
                                                                            (
                                                                              [id] => 8040de2589ae601f5cd23e9baf61b1e1
                                                                              [title] => Su XDA appare il primo firmware Android 4.1.2 Jelly Bean ufficiale per Motorola RAZR!
                                                                              [description] => Notizia sicuramente molto interessante per tutti i possessori del Motorola Razr commercializzato in Europoa e in Italia. Sebbene il produttore sia praticamente scomparso dal nostro continente, sembra che ci siano buone speranze di vedere Jelly Bean 4.1.2 sul Razr.?Da XDA arriva infatti una prima rom leaked, originale Motorola, che porta la nuova distribuzione Android sul device. Si tratta di un update non ancora ufficialmente diffuso e dunque potenzialmente instabile o con bug di vario tipo. Purtroppo, sebbene linstallazione non sia un problema, ? impossibile al momento tornare indietro ad ICS dopo aver flashato il device. Android 4.1.2 elimina moltissime delle personalizzazione del produttore a favore di unesperienza quasi stock di Android. Maggirio info su XDA.
                                                                              [link] => http://android.hdblog.it/2013/03/17/su-xda-appare-il-primo-firmware-android-4-1-2-jelly-bean-ufficiale-per-motorola-razr/
                                                                              [image] => http://sites.qoop.it/425/80/40/de/su-xda-appare-il-primo-firmware-android-4-1-2-jelly-bean-ufficiale-per-motorola-razr.jpg
                                                                              [rss_id] => 425
                                                                              [date] => 2013-03-17 11:25:11
                                                                              [source] => android.hdblog.it
                                                                              [type] => qoop
                                                                            )

                                                                          [27813] => Array
                                                                            (
                                                                              [id] => d04dcfe410a94a95922cd68086103d05
                                                                              [title] => Sony Honami: tra speculazioni e realt il primo CyberShot Android da 20 megapixel
                                                                              [description] => Il marchio Cyber Shot ? sicuramente molto conosciuto e tra i pi? famosi nel mondo della fotografia. Impiegato anche su smartphone usciti negli anni passati, ad oggi non troviamo nessuna implementazione di tale tecnologia nel panorama Android. Un vero peccato considerando come gli utenti cerchino da sempre smartphone con doti fotografiche importanti e in grado di sostituire una fotocamera di media qualit?. Nei giorni scorsi sono per? tornati di moda i rumor relativi ad un futuro device Sony con sistema Android appartenente alla gamma Cyber Shot Rumor | Sony Xperia Cyber-shot, nuovi Wallkman Phone ed un concorrente per iPhone in arrivo nel Q3! Ecco che adesso arrivano ulteriori informazioni che indicherebbero in?Honami?il presento nome di questo nuovo device.? Uno smartphone decisamente molto interessante che potrebbe arrivare sul mercato gi? nellestate 2013 e portare il nuovissimo processore?Snapdragon 800?con clock a 2.3 GHz, 2 GB di RAM, schermo da?5 pollici Full HD?e una batteria compresa tra i?2700 e i 3000 mAh. Secondo la fonte il display dovrebbe essere diverso da quelli visti fino ad oggi e finalmente si parla di tecnologia?WhiteMagic realizzata dalla?Japan Display?o, magari, lottimo?Sharp IGZO?che ritroviamo sulla gamma Padfone di recente commercializzazione. A tutto questo si aggiungerebbe il sensore fotografico?CyberShot con una risoluzione di 20 megapixel?con?flash allo Xenon?e in grado di realizzare foto e video con una qualit? nettamente superiori alla gamma Android fino ad oggi commercializzata. Si tratta come sempre di rumos ma uno smartphone di quuesto tipo lo stanno attendendo in molti! via
                                                                              [link] => http://android.hdblog.it/2013/04/02/sony-honami-tra-speculazioni-e-realta-il-primo-cybershot-android-da-20-megapixel/
                                                                              [image] => http://sites.qoop.it/19/a0/30/d8/sony-honami-tra-speculazioni-e-realta-il-primo-cybershot-android-da-20-megapixel.jpg
                                                                              [rss_id] => 19
                                                                              [date] => 2013-04-02 08:14:47
                                                                              [source] => android.hdblog.it
                                                                              [type] => qoop
                                                                            )

                                                                          [42612] => Array
                                                                            (
                                                                              [id] => c06c67216b02c0c3b6d3e9601f2450bd
                                                                              [title] => Paranoid Android: ancora novit in arrivo mostrate in video
                                                                              [description] => Ancora novit? dal Team Paranoid Android che ha rilasciato, tramite Google+, un nuovo video che mostra alcune delle novit? che arriveranno nelle prossime release della famosa ROM con modalit? Ibrida. Proprio la personalizzazione del firmware ? sempre pi? al centro dellattenzione grazie allinserimento di un collegamento nei Quick Setting per accedere velocemente al pannello di impostazioni avanzate della ROM. Risolte inoltre alcuni problemi e bug noti su Nexus 7 e altri device supportati. Video a seguire:
                                                                              [link] => http://android.hdblog.it/2013/03/25/paranoid-android-ancora-novita-in-arrivo-mostrate-in-video/
                                                                              [image] => http://sites.qoop.it/425/c0/6c/67/paranoid-android-ancora-novita-in-arrivo-mostrate-in-video.jpg
                                                                              [rss_id] => 425
                                                                              [date] => 2013-03-25 08:32:45
                                                                              [source] => android.hdblog.it
                                                                              [type] => qoop
                                                                            )

                                                                          [49409] => Array
                                                                            (
                                                                              [id] => 908ddd1d656e37cb3f686ee4ec55fe2e
                                                                              [title] => Asus TF300: anche in Italia inizia il roll Out di Android 4.2
                                                                              [description] => In America Asus ha gi? iniziato il roll Out dellaggiornamento Android 4.2 ma a quanto pare anche in Italia sembrano arrivare le prima conferme. Al momento abbiamo ricevuto una sola segnalazione ma controllando la pagina ufficiale Facebook pare che anche altre persone abbiano ricevuto laggiornamento. Asus aveva confermato larrivo di Jelly Bean 4.2.1 per la prossima settimana ma a quanto pare qualche fortunato utente ha gi? visto la notifica di update.? Per chi sta ancora aspettando, di seguito un video che mostra le novit? principali e la nuova UI.
                                                                              [link] => http://android.hdblog.it/2013/03/09/asus-tf300-anche-in-italia-inizia-il-roll-out-di-android-4-2/
                                                                              [image] => http://sites.qoop.it/425/90/8d/dd/asus-tf300-anche-in-italia-inizia-il-roll-out-di-android-4-2.jpg
                                                                              [rss_id] => 425
                                                                              [date] => 2013-03-09 09:28:58
                                                                              [source] => android.hdblog.it
                                                                              [type] => qoop
                                                                            )

                                                                          [58106] => Array
                                                                            (
                                                                              [id] => 60a6d2183e6d271a45e0d908fc749461
                                                                              [title] => Paranoid Android al lavoro sul Multi Windows per tutte le app (video)
                                                                              [description] => Il team Paranoid Android torna a mostrare interessanti novit? in arrivo, o meglio in sviluppo, per le future versioni dellapprezzatissima ROM. Il protagonista del video pubblicato ? il multi windows o meglio una rivisitazione del concetto di finestre floating in stile Paranoid adattabile a tutte le applicazioni. La funzionalit? e decisamente molto interessante proprio perch? applicabile a tutte le app, finestre e impostazioni e quindi a tutta la UI. Il lavoro ? agli inizi e sebbene nel video si veda bene il funzionamento, la versione finale ? ancora lontana e potrebbe cambiare molto a livello estetico. Al momento lattivazione della finestra si ottiene cliccando sulle notifiche per praticit? in fase di test ma, al momento del lancio, sar? diversa la gestione dellapp. Il Team Paranoid non ha comunque fretta di rilasciare il tool e lo far? solo quando sar? effettivamente pronto. Non vediamo lora di vederlo in azione sperando in funzionalit? multi windows in stile Samsung con due finestre splittabili sullo schermo.
                                                                              [link] => http://android.hdblog.it/2013/04/27/paranoid-android-multi-windows/
                                                                              [image] => http://sites.qoop.it/19/7a/df/2f/paranoid-android-al-lavoro-sul-multi-windows-per-tutte-le-app-video.jpg
                                                                              [rss_id] => 19
                                                                              [date] => 2013-04-27 09:01:46
                                                                              [source] => android.hdblog.it
                                                                              [type] => qoop
                                                                            )

                                                                          [60415] => Array
                                                                            (
                                                                              [id] => f0ae0cb948d177c0e5ef8590bb5732d9
                                                                              [title] => La NASA diffonde le prime immagini scattate da alcuni smartphone Android lanciati nello spazio
                                                                              [description] => Diversi i progetti inaugurati dalla NASA che hanno avuto come protagonisti alcuni tra i pi? famosi smartphone Android, lanciati in orbita come dei veri e propri satelliti in grado di scattare foto che potete vedere ritratte poco sopra. Strand-1 o ancora SmartSPHERES sono soltanto due tra quelli riportati sulle pagine del nostro blog, ma le foto che vedete appartengono a PhoneSats, progetto analogo promosso gi? da alcuni anni ma completato solo il mese scorso. Lobbiettivo principale ? stato pienamento raggiunto e lagenzia spaziale si ? dichiarata soddisfatta della riuscita delloperazione, dimostrando come sia possibile creare hardware attraverso dispositivi di tipo consumer. Durante il breve viaggio in orbita, siamo stati in grado di dimostrare come attraverso la capacit? degli attuali smartphone potremo agire come dei veri e propri satelliti, risparmiando non poco sulle risorse. Ha riferito Bruce Yost, Program manager for NASAs Small Satellite Technology Program, durante unintervista. Il progetto PhoneSat ? nato come una collaborazione nel 2009 con alcuni studenti universitari, ma il decollo ? stato possibile soltanto recentemente. Tra gli smartphone utilizzati figurano un?Nexus One e Nexus S, ammortizzando i costi alla ragguardevole cifra di 3500$, relativamente bassa se consideriamo a quanto pu? salire la realizzazione di un satellite; da parte sua la NASA afferma di essere gi? impegnata in un nuovo progetto con smartphone di ultima generazione dotati di fotocamere migliori di quelle utilizzate con PhoneSat. via
                                                                              [link] => http://android.hdblog.it/2013/05/06/la-nasa-diffonde-le-prime-immagini-scattate-da-alcuni-smartphone-android-lanciati-nello-spazio/
                                                                              [image] => http://sites.qoop.it/19/e0/17/4b/la-nasa-diffonde-le-prime-immagini-scattate-da-alcuni-smartphone-android-lanciati-nello-spazio.jpg
                                                                              [rss_id] => 19
                                                                              [date] => 2013-05-06 13:10:24
                                                                              [source] => android.hdblog.it
                                                                              [type] => qoop
                                                                            )

                                                                          [62115] => Array
                                                                            (
                                                                              [id] => f0b3f4a9f8089c849e836c717495b830
                                                                              [title] => Nel 2013 i tablet Android supereranno la quota di mercato degli iPad Apple
                                                                              [description] => E solo questione di tempo ma davanti alle infinite varianti di infiniti produttori e con prezzi che permettono a tutti di acquistare un tablet, Android ? destinato a superare Apple anche nel settore Tablet. Secondo le ultime ricerche della IDC, gi? da questanno i Tablet Android supereranno la diffusione degli iPad nel mondo. Le ultime uscite di versioni da 7/8 pollici economiche hanno aiutato molto la piattaforma Android e la sua espansione in questo segmento di mercato. Prezzi inferiori ai 200 e ormai prossimi ai 100 con prodotti comunque buoni (Archos 7 Titanium uno degli ultimi) sono la chiave del successo unita ovviamente alle tante proposte tra cui scegliere. Scontato dunque il sorpasso che comunque non sar? immediato e che conferma quanto Apple abbia dominato questo settore da 3 anni con iPad e le sue evoluzioni 2,3,4 e Mini. I numeri comunque sembrano non lasciare spazio a dubbi e presto o tardi durante il 2013 i Tablet Android supereranno, globalmente, la quota di mercato di iPad. Vedremo se il segmento Tablet Windows 8 potr? rimescolare le carte in tavola.
                                                                              [link] => http://android.hdblog.it/2013/03/13/nel-2013-i-tablet-android-supereranno-la-quota-di-mercato-degli-ipad-apple/
                                                                              [image] => http://sites.qoop.it/421/83/b3/9c/nel-2013-i-tablet-android-supereranno-la-quota-di-mercato-degli-ipad-apple.png
                                                                              [rss_id] => 421
                                                                              [date] => 2013-03-13 09:12:28
                                                                              [source] => android.hdblog.it
                                                                              [type] => qoop
                                                                            )

                                                                          [73107] => Array
                                                                            (
                                                                              [id] => 70cd1ad795008163ad9e497627a21928
                                                                              [title] => Android cresce negli Stati Uniti e Samsung ne trascina lascesa
                                                                              [description] => Come sappiamo gli Stati Uniti sono un mercato molto particolare per Android che a fatica riesce ad imporsi su Apple in un eterno balletto a due che vede alternati i due sistemi operativi mobile nelle prime posizioni del podio. Negli ultimi mesi per? sembra che il sistema mobile di Google sia riuscito a crescere grazie agli operatori locali e ad alcuni produttori. In particolare Sprint, il terzo carrier nazionale, ha visto un importante incremento delle vendite di smartphone Android e Samsung ? il marchio che trascina la crescita del sistema. Con il Galaxy S3, Galaxy S2 e Note 2 il produttore Coreano ? infatti ampiamente al comando del market share USA e trova solo in Apple il principale concorrente. Con la presentazione a New York del Galaxy S4 e la grande campagna di promozione in America, Samsung cercher? di abbassare le quote di mercato di iPhone e guadagnare punti sullavversario. Al momento, secondo il report di Kantar Worldpanel ComTech, Android ? cresciuto del 5.8% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno mentre iOS ha avuto un calo del 3.5%. Una situazione che al momento vede lOS mobile di Google al 51.2% del Market Share locale e in vantaggio sul sistema operativo di Apple. Riusciranno il Galaxy S4 e latteso HTC One a consolidare Android in USA? via
                                                                              [link] => http://android.hdblog.it/2013/04/02/android-cresce-negli-stati-uniti-e-samsung-ne-trascina-lascesa/
                                                                              [image] => http://sites.qoop.it/425/70/cd/1a/android-cresce-negli-stati-uniti-e-samsung-ne-trascina-l-ascesa.jpg
                                                                              [rss_id] => 425
                                                                              [date] => 2013-04-02 10:02:28
                                                                              [source] => android.hdblog.it
                                                                              [type] => qoop
                                                                            )

                                                                          [100308] => Array
                                                                            (
                                                                              [id] => 811e086b62640741b0f48b767b228ef9
                                                                              [title] => Facebook Home: il launcher per Android sar solo per ICS e Jelly Bean e presto con pubblicit!
                                                                              [description] => Era prevedibile ma adesso ? ufficiale: la nuova home di Facebook che verr? pubblicata nel Play Store il prossimo 12 Aprile, sar? compatibile con con le distribuzioni Android ICS e Jelly Bean (e in futuro immaginiamo anche superiori) in quando Gingerbread non sfrutta le medesime API e risulterebbe limitata e meno efficace. Un peccato per quegli utenti che hanno un device non aggiornato e che non potranno provare questa Home. Speriamo che gli utilizzatori di Android 2.3 o antecedenti non siano particolari fan di Facebook! Pericolosa invece la notizia che riguarderebbe linserimento di pubblicit? con aggiornamenti futuri. Sappiamo che Facebook muove miliardi con le pubblicit?, i cosiddetti ads, annunci e altro ma a quanto pare, anche il launcher e lHTC First avranno questi contenuti che si inseriranno nel feed degli aggiornamenti e non potranno essere eliminati neanche a pagamento. Arriveranno dopo, non appena si sar? allargato il bacino di utenza, ma arriveranno. Ricordiamo che la versione per Tablet arriver? solo in seguito. Approfondimenti: Facebook Home su alcuni smartphone Android dal 12 Aprile (lista)! HTC First Ufficiale: Immagini, video, prezzo e caratteristiche complete Facebook Home su HTC First: ecco il primo video promozionale HTC First: ecco le prime immagini Hands-on
                                                                              [link] => http://android.hdblog.it/2013/04/04/facebook-home-il-launcher-per-android-sara-solo-per-ics-e-jelly-bean/
                                                                              [image] => http://sites.qoop.it/19/e3/02/7f/facebook-home-il-launcher-per-android-sara-solo-per-ics-e-jelly-bean-e-presto-con-pubblicita.jpg
                                                                              [rss_id] => 19
                                                                              [date] => 2013-04-04 20:49:23
                                                                              [source] => android.hdblog.it
                                                                              [type] => qoop
                                                                            )

                                                                          [104305] => Array
                                                                            (
                                                                              [id] => 512df3a953c09ea8a73b3307fbbea5a3
                                                                              [title] => LG conferma il rilascio di Android 4.1.2 anche per Optimus L7 in Italia (versione V20a)
                                                                              [description] => LG Italia ha confermato tramite Facebook che anche Optimus L7 ? stato ufficialmente aggiornato ad Android 4.1.2, il rilascio ? gi? in corso mentre stiamo scrivendo larticolo con i cambiamenti a fondo pagina apportati dalla casa produttrice per questo smartphone. Per procedere alle operazioni di aggiornamento purtroppo sar? necessario utilizzare obbligatoriamente lapplicazione B2C per PC scaricabile dalla sezione supporto del sito LG a questo indirizzo in quanto il rilascio del firmware non ? avvenuto tramite FOTA utilizzando la ricerca automatica degli aggiornamenti dalla finestra delle impostazioni. Versione Software: V20a (open market) ?Di seguito trovate la lista delle migliorie implementate: ?Aggiornamento del sistema operativo a Jelly Bean 4.1.2. Nuova funzione Application Link nella sveglia. Nuova funzione Temi Messaggi per cambiare lo sfondo nelle conversazioni degli SMS. Nuova funzione Screen Zooming per usare il pinch-to-zoom negli SMS e nelle anteprime della galleria. Aggiornati e/o rimossi alcuni widget in linea con linterfaccia Optimus 3.0 del 2013. Rimossa lapplicazione LG Tag+. E possibile scaricarla tramite Gestione applicazioni. Nuovo widget meteo AccuWeather. Rimosse le applicazioni News e Finance di Yahoo!. Aggiunta lapplicazione File Manager per la gestione dei file sul dispositivo. Fateci sapere come vi trovate con la nuova distribuzione Android. ?
                                                                              [link] => http://android.hdblog.it/2013/04/08/lg-conferma-il-rilascio-di-android-4-1-2-anche-per-optimus-l7-in-italia-versione-v20a/
                                                                              [image] => http://sites.qoop.it/421/17/40/78/lg-conferma-il-rilascio-di-android-4-1-2-anche-per-optimus-l7-in-italia-versione-v20a.jpeg
                                                                              [rss_id] => 421
                                                                              [date] => 2013-04-08 11:29:53
                                                                              [source] => android.hdblog.it
                                                                              [type] => qoop
                                                                            )

                                                                          [109611] => Array
                                                                            (
                                                                              [id] => b1341728bc907c92c46e4bcb31fef12c
                                                                              [title] => Infografica: distribuzione Android nel Mondo
                                                                              [description] => Spesso vi abbiamo proposto studi, ricerche, dati e informazioni sulla distribuzione di Android nel mondo. La crescita ed espansione del sistema ? sotto gli occhi di tutti e sicuramente Android oggi ha il maggior market share a livello globale per le piattaforme mobili, ma come sono distribuiti i device nel mondo, la dimensione di schermo pi? utilizzata quale ? e lo smartphone pi? diffuso? A darci queste risposte e a fornirci ulteriori dati di pensa uninfografica:
                                                                              [link] => http://android.hdblog.it/2013/04/11/infografica-distribuzione-android-nel-mondo/
                                                                              [image] => http://sites.qoop.it/19/db/aa/60/infografica-distribuzione-android-nel-mondo.jpg
                                                                              [rss_id] => 19
                                                                              [date] => 2013-04-11 09:38:14
                                                                              [source] => android.hdblog.it
                                                                              [type] => qoop
                                                                            )

                                                                          [110509] => Array
                                                                            (
                                                                              [id] => 9144bb4168c78e5f86088316ae265611
                                                                              [title] => Phil Schiller critica Android ancora troppo frammentato, Galaxy S4 non impensierisce Apple
                                                                              [description] => Apple non sembra particolarmente preoccupata dal lancio del nuovo Samsung Galaxy S4, almeno pubblicamente. Durante unintervista a Phil Schiller di Apple da parte del Wall Street Journal, lattuale chief marketing critica nuovamente Android definendolo unalternativa gratuita per feature phone. I soliti punti critici che da sempre contraddistinguono il sistema di Mountain View hanno preso nuovamente campo nelle parole di Phil che ribadisce come la frammentazione sia ancora troppo marcata per un sistema operativo cos? diffuso. Ma Schiller ha criticato Android anche per la mancanza di soluzioni software integrate: Quando si inizia ad utilizzare uno smartphone Android per la prima volta sar? necessario iscriversi ad una miriade di account prima di rendere lesperienza utente veramente completa, questo con iPhone ovviamente non accade. Parole pesanti a poche ore di distanza dalla presentazione di uno degli smartphone Android pi? attesi dellanno, che certamente contribuiranno come i suoi predecessori ad una diffusione ancor pi? capillare della piattaforma. Curioso invece far notare come lo stesso Schiller non si sia soffermato sullo scontro diretto Apple vs Samsung, ma abbia riportato soltanto come il 70% degli acquirenti iPhone si siano trovati soddisfatti dellacquisto al contrario di coloro che scelgono uno smartphone Android, accontentati soltanto del 50%. Un fondo di verit? nelle sue affermazioni?? via
                                                                              [link] => http://android.hdblog.it/2013/03/14/phil-schiller-critica-android-ancora-troppo-frammentato-galaxy-s4-non-impensierisce-apple/
                                                                              [image] => http://sites.qoop.it/425/91/44/bb/phil-schiller-critica-android-ancora-troppo-frammentato-galaxy-s4-non-impensierisce-apple.jpg
                                                                              [rss_id] => 425
                                                                              [date] => 2013-03-14 10:01:18
                                                                              [source] => android.hdblog.it
                                                                              [type] => qoop
                                                                            )

                                                                          [111805] => Array
                                                                            (
                                                                              [id] => 5149f48a911d1e59b95111571e1ba973
                                                                              [title] => Emergono nuove ipotesi sulle dimissioni di Andy Rubin dal progetto Android
                                                                              [description] => Le spiegazioni ufficiali rilasciate dal Wall Street Journal basandosi su una mail dello stesso Andy Rubin non avevano aggiunto molto sui reali motivi che hanno spinto Andy a lasciare il progetto Android, una piattaforma che ? praticamente cresciut? insieme a lui sin dal giorno in cui venne fondata la Open Handset Alliance nel lontano novembre 2007. La sensazione che comunque ci fossero delle motivazioni ulteriori non si ? mai attenuata ed ora giungono interessanti dettagli sulla vicenda che ha determinato il passaggio di consegne tra Rubin e ?Sundar Pichai. Secondo nuove indiscrezioni, la scelta di abbandonare le redini dello sviluppo del sistema Android sembra sia stata decisamente poco amichevole da parte dello stesso Andy Rubin, spinto dallattuale amministratore delegato Larry Page, a passare ad altri progetti e a lasciare cos? il posto. Ipotesi che ovviamente mancano di conferma, alle quali si sommano degli indizi che potrebbero avvalorare questa conclusione. Una settimana prima che Google annunciasse le dimissioni di Rubin, questultimo ha inspiegabilmente aumentato la propria attivit? sul suo profilo Facebook, modificando diverse informazioni importanti e cambiando limmagine di copertina, oltre a diversificare la sua opinione circa limportanza della piattaforma Android rispetto a quelle dellazienda, quasi come una presa di posizione. Concidenze definite da molti un po troppo strane, ma che potrebbero contribuire a ricostruire le reali motivazioni che hanno portato Andy Rubin alla scelta di lasciare la guida del progetto Android. via
                                                                              [link] => http://android.hdblog.it/2013/04/03/emergono-nuove-ipotesi-sulle-dimissioni-di-andy-rubin-dal-progetto-android/
                                                                              [image] => http://sites.qoop.it/421/87/07/d2/emergono-nuove-ipotesi-sulle-dimissioni-di-andy-rubin-dal-progetto-android.jpg
                                                                              [rss_id] => 421
                                                                              [date] => 2013-04-03 18:15:51
                                                                              [source] => android.hdblog.it
                                                                              [type] => qoop
                                                                            )

                                                                          [113615] => Array
                                                                            (
                                                                              [id] => f13e85dce89b730bd7fdb5146923b6cb
                                                                              [title] => Galaxy S2 android 4.1.2 disponibile finalmente anche per Tim e Wind
                                                                              [description] => Oltre un mese fa abbiamo annunciato unimportante aggiornamento per il glorioso Samsung Galaxy S2 relativo ad Android 4.1.2 Jelly Bean. Via Ota sono stati aggiornati tutti i Galaxy S2 no brand Italia con moltissime e importanti novit?. Purtroppo erano esclusi ?i terminali brandizzati ma ci sono arrivate innumerevoli segnalazioni che, finalmente, lattesa anche per coloro che lo hanno acquistato con marchio Tim e Wind ? terminata. Da qualche ora la notifica sta arrivando sui terminali ed ? un aggiornamento che consigliamo assolutamente di fare. Vi mostrammo laggiornamento ufficioso gi? lo scorso novembre in un nostro video??ma il firmware ? stato migliorato nei mesi successivi fino al lancio ufficiale. Unaggiornamento che ci aveva stupito per quanto rendesse il terminale veloce e reattivo, diventando per molti aspetti simili al Galaxy S3. Vi riproponiamo a seguire il video ricordandovi che, se non avete ancora ricevuto laggiornamento potete forzare la richiesta andando in impostazioni, info sul dispositivo e facendo clic su aggiornamento software
                                                                              [link] => http://android.hdblog.it/2013/03/16/galaxy-s2-android-4-1-2-arrivato-finalmente-anche-per-tim-e-wind/
                                                                              [image] => http://sites.qoop.it/421/e5/d1/fe/galaxy-s2-android-4-1-2-disponibile-finalmente-anche-per-tim-e-wind.jpg
                                                                              [rss_id] => 421
                                                                              [date] => 2013-03-16 18:26:03
                                                                              [source] => android.hdblog.it
                                                                              [type] => qoop
                                                                            )

                                                                          [117714] => Array
                                                                            (
                                                                              [id] => e14a7d64059f9cda9698eade4819a99a
                                                                              [title] => Google Watch: ancora conferme sullo sviluppo e ovviamente con Android
                                                                              [description] => Non ? certamente una notizia nuova quella relativa allo sviluppo del Google Watch e facendo un breve salto nel tempo, gi? in Ottobre parlammo in modo chiaro di un orologio da polso con funzionalit? avanzate in sviluppo presso i centri di ricerca Google |Google Watch: un nuovo Gadget in sviluppo!. Probabilmente cercando ancora meglio tracce ancora precedenti del Google Watch si troverebbero ma, a riportare in voga la moda degli orologi futuristici ci pensa il?Financial Times che riconferma come Google stia sviluppando questo accessorio. Non sarebbero per? gli X Labs a realizzare il prodotto in quanto totalmente concentrati sui Google Glass, ma sarebbero gli stessi ingegneri Android a curarne lo sviluppo software e, speculare sul fatto che possa essere un Nexus Watch, diventa automatico visto che sar? mosso proprio da Android. Fantasie o un dispositivo che realmente potr? arrivare a breve sul mercato? Il Google I/O 2013 ? forse troppo vicino per ipotizzare la presenza del Google Watch? via
                                                                              [link] => http://android.hdblog.it/2013/03/22/google-watch-ancora-conferme-sullo-sviluppo-e-ovviamente-con-android/
                                                                              [image] => http://sites.qoop.it/425/e1/4a/7d/google-watch-ancora-conferme-sullo-sviluppo-e-ovviamente-con-android.jpg
                                                                              [rss_id] => 425
                                                                              [date] => 2013-03-22 08:59:14
                                                                              [source] => android.hdblog.it
                                                                              [type] => qoop
                                                                            )

                                                                          [121605] => Array
                                                                            (
                                                                              [id] => 51670562003899d3ed9e3fcff5925a4f
                                                                              [title] => Now Playing sbarca ufficialmente sul Play Store: uno dei migliori lettori audio per Android
                                                                              [description] => Appassionati come siamo di musica abbiamo provato numerosi lettori presenti nel Play Store e ne abbiamo trovati alcuni davvero completi e funzionali. Allinio del mese per? vi abbiamo consigliato di provare un programma in beta, non disponibile nel Play Store, ma davvero promettente: Now Playing. Il software, creato da?Jack Underwood?unentusiasta developer Android, ? un lettore audio in pieno stile Google Now/Holo dalle enormi potenzialit?. Se amate la grafica pulita, minimalista e ben realizzata vi consigliamo spassionatamente di testarlo. Il programma ? uscito dalla fase beta ed ? da poche ore disponibile nel Play Store. ? Il software ? molto completo e troviamo la?divisione per artisti, album, generi etc.. tutto sfogliabile tramite swype, oltre alla possibilit? di creare play list. Inoltre una delle caratteristiche distintive ? la possibilit? di utilizzare?lequalizzatore interno dello smartphone se disponibile. Non manca la possibilit? di trovare automaticamente i testi delle canzoni, informazioni su artisti, copertine e molte altre opzioni davvero interessanti. Nome: Now PlayingSviluppatore: Jack UnderwoodPrezzo: 0.82Installa App dal PC Play Store Thanks to?Jack
                                                                              [link] => http://android.hdblog.it/2013/04/30/now-playing-sbarca-ufficialmente-sul-play-store-uno-dei-migliori-lettori-audio-per-android/
                                                                              [image] => http://sites.qoop.it/19/8c/ad/08/now-playing-sbarca-ufficialmente-sul-play-store-uno-dei-migliori-lettori-audio-per-android.jpg
                                                                              [rss_id] => 19
                                                                              [date] => 2013-04-30 10:12:26
                                                                              [source] => android.hdblog.it
                                                                              [type] => qoop
                                                                            )

                                                                          [128108] => Array
                                                                            (
                                                                              [id] => 816a9a65b4a585ce188840291f0de812
                                                                              [title] => NGM Forward Infinity: il primo smartphone Android Quad Core con supporto Dual sim arriva in Italia? a 269
                                                                              [description] => NGM presenta per il mercato italiano Forward Infinity, il primo smartphone del produttore dotato di processore quad-core, supporto dual-sim avanzato, design ultrasottile (solo 0,96 mm di spessore) ed infine lultima distribuzione Android 4.1 Jelly Bean.?Un prodotto dunque molto interessante che sembra riuscire ad offrire anche un prezzo in linea con la concorrenza. Caratteristiche?NGM Forward Infinity: Display da 4,5 pollici qHD Super IPS rinforzato con la tecnologia Dragontrail Processore Quad-core 1.2 Ghz. Sistema Android Jelly Bean 4.1 Memoria interna 4GB espandibile tramite microSD fino a 32GB. Fotocamera posteriore da 8 Mpxl, flash LED, autofocus, funzione HDR. Fotocamera frontale da 1 Mpxl. Connettivit? HSDPA+ e HSUPA, Bluetooth, Wi-Fi,GPS. Batteria da 2100 mAh. Grazie alla funzionalit? Smart Dial potremo associare alla sim uno o pi? contatti in rubrica in modo da utilizzare la tariffa pi? conveniente con la possibilit? di disattivare una delle due sim in un qualsiasi momento della giornata. Infine il sistema di scrittura predittiva SwiftKey integrato rendono questo smartphone completo e adatto davvero a tutti gli usi. Forward Infinity sar? in vendita nei primi giorni di Maggio a 269 euro al pubblico in una confezione che comprende anche una scheda microSD da 32 GB.
                                                                              [link] => http://android.hdblog.it/2013/05/02/ngm-forward-infinity-il-primo-smartphone-android-quad-core-con-supporto-dual-sim-arriva-in-italia%E2%80%8F-a-269e/
                                                                              [image] => http://sites.qoop.it/421/55/fe/8c/ngm-forward-infinity-il-primo-smartphone-android-quad-core-con-supporto-dual-sim-arriva-in-italia-a-269.jpg
                                                                              [rss_id] => 421
                                                                              [date] => 2013-05-02 12:52:12
                                                                              [source] => android.hdblog.it
                                                                              [type] => qoop
                                                                            )

                                                                          [129301] => Array
                                                                            (
                                                                              [id] => 116354c263e24660d2994ee371075f6c
                                                                              [title] => Sony Xperia V: il firmware 9.1.A.1.138 passa la certificazione. In arrivo Android 4.1.2 Jelly Bean
                                                                              [description] => Sembra che il processo di aggiornamento della gamma Sony 2012 ad Android 4.1.2 Jelly Bean stia procedendo, non troppo velocemente, ma comunque in modo continuo. Sebbene ancora non tutti i device abbiano ricevuto lupdate, tramite la certificazione dei firmware possiamo capire che ormai ? solo questione di tempo prima che il roll Out inizi per tutti i device supportati e ancora non aggiornati. Xperia V ? lultimo in ordine di tempo ad aver visto la certificazione del firmware?9.1.A.1.138 che dovrebbe portare Android 4.1.2 ufficialmente su questo ottimo smartphone che non ha trovato particolare fortuna in Italia a causa delluscita di Xperia Z e di altri Xperia praticamente nello stesso periodo. Non resta che attendere adesso la notifica di aggiornamento prevista nelle prossime settimane. via
                                                                              [link] => http://android.hdblog.it/2013/03/25/sony-xperia-v-il-firmaware-9-1-a-1-138-passa-la-certificazione-in-arrivo-android-4-1-2-jelly-bean/
                                                                              [image] => http://sites.qoop.it/425/sony-xperia-v-il-firmware-9-1-a-1-138-passa-la-certificazione-in-arrivo-android-4-1-2-jelly-bean.jpg
                                                                              [rss_id] => 425
                                                                              [date] => 2013-03-25 13:01:40
                                                                              [source] => android.hdblog.it
                                                                              [type] => qoop
                                                                            )

                                                                          [133701] => Array
                                                                            (
                                                                              [id] => 1171ab8b5116b5927da1b7c46be3f980
                                                                              [title] => Sony avvia il rollout di Android 4.1 per Xperia P, Go, E dual: da fine Maggio per Xperia S, SL, Ion e Acro S
                                                                              [description] => Sony sta per completare il rollout di Android 4.1 per buona parte degli smartphone commercializzati durante tutto lo scorso anno. La fase finale dello sviluppo era stata annunciata proprio pochi giorni fa ed ora sembra che finalmente il rilascio sia ufficialmente cominciato, anche se avverr? con gradualit? durante tutto il corso delle prossime settimane. Il rollout di Android 4.1 Jelly Bean ? ufficialmente cominciato per Xperia P, Xperia Go ed Xperia E dual, Sony afferma di aver lavorato molto per lintegrazione della personalizzazione Xperia con lultima distribuzione Android. Versioni aggiornate delle applicazioni principali WALKMAN, Album e Movies, un nuovo set di funzionalit? per accedere e condividere scatti, video e brani musicali, implementata la modalit? STAMINA che consente di ottenere il massimo dalla batteria nel momento del bisogno ed in modo completamente personalizzabile, aggiunta una nuova funzione di ricerca allinterno della barra delle applicazioni che rende pi? facile individuare le proprie applicazioni preferite. Nuova User Experience per la homescreen, widget rinnovati, applicazioni e shortcut con un massimo di 7 pannelli, notifiche personalizzabili per una pi? completa flessibilit? nella creazione dellinterfaccia che pi? si desidera in pochi semplici tocchi. Infine Google Now implementato di default e molte altre piccole novit? che riporteranno il vostro smartphone Xperia a nuova vita. Nel caso di Xperia Go laggiornamento ? accessibile tramite PC Companion o Bridge per Mac a causa delle dimensioni di alcuni pacchetti software, in questo modo gli utenti riceveranno solo una notifica in-phone per procedere poi allaggiornamento tramite PC. Per gli altri device, Sony Xperia S, Xperia SL, Xperia ion ed Xperia acro S, il produttore ha confermato che il rilascio partir? dalla fine del mese di Maggio. via
                                                                              [link] => http://android.hdblog.it/2013/04/24/sony-avvia-il-rollout-di-android-4-1-per-xperia-p-go-e-dual-da-fine-maggio-per-xperia-s-sl-ion-e-acro-s/
                                                                              [image] => http://sites.qoop.it/data/www-sites/www.qoop.it/scripts/../public/sites/425/11/71/71ab/sony-avvia-il-rollout-di-android-4-1-per-xperia-p-go-e-dual-da-fine-maggio-per-xperia-s-sl-ion-e-acro-s.jpg
                                                                              [rss_id] => 425
                                                                              [date] => 2013-04-24 12:46:23
                                                                              [source] => android.hdblog.it
                                                                              [type] => qoop
                                                                            )

                                                                        )

                                                                    )

                                                                  [box] => Array
                                                                    (
                                                                      [ttl] => 900
                                                                    )

                                                                  [boxId:protected] => Search\SimilarNewsBox
                                                                  [isAjax:protected] => 
                                                                  [hooks] => Array
                                                                    (
                                                                    )

                                                                  [view] => 
                                                                  [childs] => Array
                                                                    (
                                                                    )

                                                                )

                                                              [3] => printBox Object
                                                                (
                                                                  [isFeed:protected] => 
                                                                  [cdata] => <!-- google_ad_section_end --> 
                                                                  [data] => 
                                                                  [box] => 
                                                                  [boxId:protected] => printBox
                                                                  [isAjax:protected] => 
                                                                  [hooks] => Array
                                                                    (
                                                                    )

                                                                  [view] => 
                                                                  [childs] => Array
                                                                    (
                                                                    )

                                                                )

                                                            )

                                                        )

                                                    )

                                                )

                                            )

                                        )

                                      [1] => tdBox Object
                                        (
                                          [isFeed:protected] => 
                                          [cdata] => 
					
					
                                          [data] => Array
                                            (
                                            )

                                          [box] => Array
                                            (
                                              [valign] => top
                                              [width] => 300
                                            )

                                          [boxId:protected] => tdBox
                                          [isAjax:protected] => 
                                          [hooks] => Array
                                            (
                                            )

                                          [view] => 
                                          [childs] => Array
                                            (
                                              [0] => divBox Object
                                                (
                                                  [isFeed:protected] => 
                                                  [cdata] => 
					
					
					
					
					
					
					
					
					
					
                                                  [data] => Array
                                                    (
                                                    )

                                                  [box] => Array
                                                    (
                                                      [style] => top:125px; width:300px; 
                                                    )

                                                  [boxId:protected] => divBox
                                                  [isAjax:protected] => 
                                                  [hooks] => Array
                                                    (
                                                    )

                                                  [view] => 
                                                  [childs] => Array
                                                    (
                                                      [0] => adsBox Object
                                                        (
                                                          [isFeed:protected] => 
                                                          [cdata] => 
                                                          [data] => Array
                                                            (
                                                              [format] => 300x250
                                                              [width] => 300px
                                                              [fallback] => true
                                                              [ads] => Array
                                                                (
                                                                  [0] => Array
                                                                    (
                                                                      [ads_id] => 50
                                                                      [ads_format] => 300x250
                                                                      [ads_name] => GoodGame Empire 5
                                                                      [ads_affiliation] => TradeDoubler
                                                                      [ads_weight] => 60
                                                                      [ads_banner] => <div id='content'>
<div id='osx-modal' src="http://media.goodgamestudios.com/games/empire/" iw="800" ih="600"><a href='#' class='osx'><img src="/images/banner/ggs/33_it_em_gif_300x250.gif" border="0"></a></div>
	
<!-- modal content -->
<div id="osx-modal-content">
<div id="osx-modal-title">Gioca a GoodGame Empire!</div>
<div class="close"><a href="#" class="simplemodal-close">x</a></div>
<div id="osx-modal-data">
</div>
</div>
</div>


<script type='text/javascript' src='/js/jquery.simplemodal.js'></script>
<script type='text/javascript' src='/js/osx.js'></script>

                                                                      [ads_link] => 
                                                                      [ads_title] => 
                                                                      [ads_description] => 
                                                                      [ads_visiblelink] => 
                                                                      [ads_img] => 
                                                                      [adke_keyw_id] => 2112
                                                                      [keyw_value] => gioco android
                                                                      [weight] => 60
                                                                      [min] => 303
                                                                      [max] => 363
                                                                    )

                                                                )

                                                            )

                                                          [box] => Array
                                                            (
                                                              [type] => 300x250
                                                              [number] => 1
                                                              [width] => 300px
                                                            )

                                                          [boxId:protected] => adsBox
                                                          [isAjax:protected] => 
                                                          [hooks] => Array
                                                            (
                                                            )

                                                          [view] => 
                                                          [childs] => Array
                                                            (
                                                            )

                                                        )

                                                      [1] => YahooBox Object
                                                        (
                                                          [isFeed:protected] => 
                                                          [cdata] => 
                                                          [data] => Array
                                                            (
                                                            )

                                                          [box] => Array
                                                            (
                                                              [width] => 300
                                                              [start] => 3
                                                              [num] => 3
                                                            )

                                                          [boxId:protected] => YahooBox
                                                          [isAjax:protected] => 
                                                          [hooks] => Array
                                                            (
                                                            )

                                                          [view] => 
                                                          [childs] => Array
                                                            (
                                                            )

                                                          [viewName] => yahoo-300
                                                        )

                                                      [2] => bannerBox Object
                                                        (
                                                          [isFeed:protected] => 
                                                          [cdata] => 
                                                          [data] => Array
                                                            (
                                                            )

                                                          [box] => Array
                                                            (
                                                              [size] => sd-300x250
                                                            )

                                                          [boxId:protected] => bannerBox
                                                          [isAjax:protected] => 
                                                          [hooks] => Array
                                                            (
                                                            )

                                                          [view] => 
                                                          [childs] => Array
                                                            (
                                                            )

                                                        )

                                                      [3] => bannerBox Object
                                                        (
                                                          [isFeed:protected] => 
                                                          [cdata] => 
                                                          [data] => Array
                                                            (
                                                            )

                                                          [box] => Array
                                                            (
                                                              [size] => ad6-300x250
                                                            )

                                                          [boxId:protected] => bannerBox
                                                          [isAjax:protected] => 
                                                          [hooks] => Array
                                                            (
                                                            )

                                                          [view] => 
                                                          [childs] => Array
                                                            (
                                                            )

                                                        )

                                                      [4] => YahooBox Object
                                                        (
                                                          [isFeed:protected] => 
                                                          [cdata] => 
                                                          [data] => Array
                                                            (
                                                            )

                                                          [box] => Array
                                                            (
                                                              [width] => 300
                                                              [start] => 6
                                                              [num] => 3
                                                            )

                                                          [boxId:protected] => YahooBox
                                                          [isAjax:protected] => 
                                                          [hooks] => Array
                                                            (
                                                            )

                                                          [view] => 
                                                          [childs] => Array
                                                            (
                                                            )

                                                          [viewName] => yahoo-300
                                                        )

                                                    )

                                                )

                                            )

                                        )

                                    )

                                )

                            )

                        )

                    )

                )

            )

        )

      [15] => Array
        (
          [file] => /data/www-sites/baloo/class/Page.class.php
          [line] => 63
          [function] => renderBox
          [class] => Baloo\Page
          [type] => ->
          [args] => Array
            (
              [0] => bodyBox Object
                (
                  [isFeed:protected] => 
                  [cdata] => 
      
      
	  
    
                  [data] => Array
                    (
                    )

                  [box] => Array
                    (
                      [view] => body
                    )

                  [boxId:protected] => bodyBox
                  [isAjax:protected] => 
                  [hooks] => Array
                    (
                    )

                  [view] => 
                  [childs] => Array
                    (
                      [0] => divBox Object
                        (
                          [isFeed:protected] => 
                          [cdata] => 
        
        
      
                          [data] => Array
                            (
                            )

                          [box] => Array
                            (
                              [class] => head
                            )

                          [boxId:protected] => divBox
                          [isAjax:protected] => 
                          [hooks] => Array
                            (
                            )

                          [view] => 
                          [childs] => Array
                            (
                              [0] => headerBox Object
                                (
                                  [results:protected] => 1
                                  [isFeed:protected] => 
                                  [cdata] => 
                                  [data] => Array
                                    (
                                      [numPage] => 0
                                      [title] => ฟังเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิต for Android
                                    )

                                  [box] => Array
                                    (
                                      [attr] => attributo
                                      [ttl] => 0
                                    )

                                  [boxId:protected] => headerBox
                                  [isAjax:protected] => 
                                  [hooks] => Array
                                    (
                                    )

                                  [view] => header
                                  [childs] => Array
                                    (
                                    )

                                )

                              [1] => barShadowBox Object
                                (
                                  [isFeed:protected] => 
                                  [cdata] => 
                                  [data] => Array
                                    (
                                    )

                                  [box] => 
                                  [boxId:protected] => barShadowBox
                                  [isAjax:protected] => 
                                  [hooks] => Array
                                    (
                                    )

                                  [view] => 
                                  [childs] => Array
                                    (
                                    )

                                )

                            )

                        )

                      [1] => divBox Object
                        (
                          [isFeed:protected] => 
                          [cdata] => 
	  
				
      
                          [data] => Array
                            (
                            )

                          [box] => Array
                            (
                              [class] => containerBookmark
                              [style] => margin-top:75px
                            )

                          [boxId:protected] => divBox
                          [isAjax:protected] => 
                          [hooks] => Array
                            (
                            )

                          [view] => 
                          [childs] => Array
                            (
                              [0] => printBox Object
                                (
                                  [isFeed:protected] => 
                                  [cdata] => <!-- google_ad_section_start --> 
                                  [data] => 
                                  [box] => 
                                  [boxId:protected] => printBox
                                  [isAjax:protected] => 
                                  [hooks] => Array
                                    (
                                    )

                                  [view] => 
                                  [childs] => Array
                                    (
                                    )

                                )

                              [1] => tableBox Object
                                (
                                  [isFeed:protected] => 
                                  [cdata] => 
				
				
                                  [data] => Array
                                    (
                                    )

                                  [box] => Array
                                    (
                                      [cellpadding] => 0
                                      [cellspacing] => 0
                                      [style] => width:100%; margin:0px 0px 0px 0px;
                                    )

                                  [boxId:protected] => tableBox
                                  [isAjax:protected] => 
                                  [hooks] => Array
                                    (
                                    )

                                  [view] => 
                                  [childs] => Array
                                    (
                                      [0] => trBox Object
                                        (
                                          [isFeed:protected] => 
                                          [cdata] => 
					
					
				
                                          [data] => Array
                                            (
                                            )

                                          [box] => 
                                          [boxId:protected] => trBox
                                          [isAjax:protected] => 
                                          [hooks] => Array
                                            (
                                            )

                                          [view] => 
                                          [childs] => Array
                                            (
                                              [0] => tdBox Object
                                                (
                                                  [isFeed:protected] => 
                                                  [cdata] => 
						
					
                                                  [data] => Array
                                                    (
                                                    )

                                                  [box] => Array
                                                    (
                                                      [valign] => top
                                                      [style] => min-width:505px
                                                    )

                                                  [boxId:protected] => tdBox
                                                  [isAjax:protected] => 
                                                  [hooks] => Array
                                                    (
                                                    )

                                                  [view] => 
                                                  [childs] => Array
                                                    (
                                                      [0] => divBox Object
                                                        (
                                                          [isFeed:protected] => 
                                                          [cdata] => 
							
						
                                                          [data] => Array
                                                            (
                                                            )

                                                          [box] => 
                                                          [boxId:protected] => divBox
                                                          [isAjax:protected] => 
                                                          [hooks] => Array
                                                            (
                                                            )

                                                          [view] => 
                                                          [childs] => Array
                                                            (
                                                              [0] => containerBox Object
                                                                (
                                                                  [isFeed:protected] => 
                                                                  [cdata] => 
							

							

							
							
							
							
                                                                  [data] => Array
                                                                    (
                                                                    )

                                                                  [box] => 
                                                                  [boxId:protected] => containerBox
                                                                  [isAjax:protected] => 
                                                                  [hooks] => Array
                                                                    (
                                                                    )

                                                                  [view] => 
                                                                  [childs] => Array
                                                                    (
                                                                      [0] => divBox Object
                                                                        (
                                                                          [isFeed:protected] => 
                                                                          [cdata] => 
								
								
							
                                                                          [data] => Array
                                                                            (
                                                                            )

                                                                          [box] => Array
                                                                            (
                                                                              [class] => group
                                                                              [style] => width:502px; min-width:502px; margin:0px 0% 8px 0px; background-color:#FFF; text-align:left; padding:0px; border: 1px solid #CCCCCB; 
                                                                            )

                                                                          [boxId:protected] => divBox
                                                                          [isAjax:protected] => 
                                                                          [hooks] => Array
                                                                            (
                                                                            )

                                                                          [view] => 
                                                                          [childs] => Array
                                                                            (
                                                                              [0] => singleNewsBox Object
                                                                                (
                                                                                  [isFeed:protected] => 
                                                                                  [cdata] => 
								
								
                                                                                  [data] => Array
                                                                                    (
                                                                                      [title] => ฟังเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิต for Android
                                                                                      [link] => http://it.appszoom.com/android_applications/music_and_audio/_htftt.html
                                                                                      [source] => it.appszoom.com
                                                                                      [description] => by Khwanchai Chuayniam ทางเว็บคนใต้คลับดอมคอม (www.kontaiclub.com) ได้เพิ่มช่องทางการรับฟังเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิต...<br> FREE
                                                                                      [image] => /sites/1988/for-android.png
                                                                                    )

                                                                                  [box] => Array
                                                                                    (
                                                                                      [ttl] => 86400
                                                                                    )

                                                                                  [boxId:protected] => singleNewsBox
                                                                                  [isAjax:protected] => 
                                                                                  [hooks] => Array
                                                                                    (
                                                                                    )

                                                                                  [view] => 
                                                                                  [childs] => Array
                                                                                    (
                                                                                      [0] => bannerBox Object
                                                                                        (
                                                                                          [isFeed:protected] => 
                                                                                          [cdata] => 
                                                                                          [data] => Array
                                                                                            (
                                                                                            )

                                                                                          [box] => Array
                                                                                            (
                                                                                              [size] => google-500x90
                                                                                            )

                                                                                          [boxId:protected] => bannerBox
                                                                                          [isAjax:protected] => 
                                                                                          [hooks] => Array
                                                                                            (
                                                                                            )

                                                                                          [view] => 
                                                                                          [childs] => Array
                                                                                            (
                                                                                            )

                                                                                        )

                                                                                    )

                                                                                )

                                                                              [1] => bannerBox Object
                                                                                (
                                                                                  [isFeed:protected] => 
                                                                                  [cdata] => 
                                                                                  [data] => Array
                                                                                    (
                                                                                    )

                                                                                  [box] => Array
                                                                                    (
                                                                                      [size] => google-500x90
                                                                                    )

                                                                                  [boxId:protected] => bannerBox
                                                                                  [isAjax:protected] => 
                                                                                  [hooks] => Array
                                                                                    (
                                                                                    )

                                                                                  [view] => 
                                                                                  [childs] => Array
                                                                                    (
                                                                                    )

                                                                                )

                                                                            )

                                                                        )

                                                                      [1] => divBox Object
                                                                        (
                                                                          [isFeed:protected] => 
                                                                          [cdata] => 
								

									

								
								
							
                                                                          [data] => Array
                                                                            (
                                                                            )

                                                                          [box] => Array
                                                                            (
                                                                              [class] => group
                                                                              [style] => margin:0px 0px 6px 0px;
                                                                            )

                                                                          [boxId:protected] => divBox
                                                                          [isAjax:protected] => 
                                                                          [hooks] => Array
                                                                            (
                                                                            )

                                                                          [view] => 
                                                                          [childs] => Array
                                                                            (
                                                                              [0] => divBox Object
                                                                                (
                                                                                  [isFeed:protected] => 
                                                                                  [cdata] => 
									
								
                                                                                  [data] => Array
                                                                                    (
                                                                                    )

                                                                                  [box] => Array
                                                                                    (
                                                                                      [class] => boxResult
                                                                                    )

                                                                                  [boxId:protected] => divBox
                                                                                  [isAjax:protected] => 
                                                                                  [hooks] => Array
                                                                                    (
                                                                                    )

                                                                                  [view] => 
                                                                                  [childs] => Array
                                                                                    (
                                                                                      [0] => relatedListBox Object
                                                                                        (
                                                                                          [isFeed:protected] => 
                                                                                          [cdata] => 
                                                                                          [data] => Array
                                                                                            (
                                                                                              [related] => Array
                                                                                                (
                                                                                                  [0] => igo-primo-android-autovelox
                                                                                                  [1] => versione-per-android-kitt-supercar
                                                                                                  [2] => sbloccare-root-android-4.2.2
                                                                                                  [3] => wifi-hacker-android-download-ita
                                                                                                  [4] => indovina-vip-android
                                                                                                  [5] => prezzo-opera-opera-for-series-60
                                                                                                  [6] => prezzo-winwap-technologies-winwap-browser-for-windows-4.0
                                                                                                  [7] => acquisto-winwap-technologies-winwap-browser-for-windows-4.2
                                                                                                  [8] => acquisto-winwap-technologies-winwap-browser-for-windows-4.0
                                                                                                  [9] => cerco-winwap-technologies-winwap-browser-for-windows-4.2
                                                                                                )

                                                                                            )

                                                                                          [box] => Array
                                                                                            (
                                                                                              [num] => 5
                                                                                              [ttl] => 3600
                                                                                            )

                                                                                          [boxId:protected] => relatedListBox
                                                                                          [isAjax:protected] => 
                                                                                          [hooks] => Array
                                                                                            (
                                                                                            )

                                                                                          [view] => 
                                                                                          [childs] => Array
                                                                                            (
                                                                                            )

                                                                                        )

                                                                                    )

                                                                                )

                                                                              [1] => adsBox Object
                                                                                (
                                                                                  [isFeed:protected] => 
                                                                                  [cdata] => 
                                                                                  [data] => Array
                                                                                    (
                                                                                      [format] => text
                                                                                      [width] => 250px
                                                                                      [fallback] => true
                                                                                      [ads] => Array
                                                                                        (
                                                                                          [0] => 
                                                                                        )

                                                                                    )

                                                                                  [box] => Array
                                                                                    (
                                                                                      [type] => text
                                                                                      [number] => 1
                                                                                      [width] => 250px
                                                                                    )

                                                                                  [boxId:protected] => adsBox
                                                                                  [isAjax:protected] => 
                                                                                  [hooks] => Array
                                                                                    (
                                                                                    )

                                                                                  [view] => 
                                                                                  [childs] => Array
                                                                                    (
                                                                                    )

                                                                                )

                                                                              [2] => divBox Object
                                                                                (
                                                                                  [isFeed:protected] => 
                                                                                  [cdata] => 
									
								
                                                                                  [data] => Array
                                                                                    (
                                                                                    )

                                                                                  [box] => Array
                                                                                    (
                                                                                      [class] => boxResult
                                                                                      [style] => border-color:#e7302a
                                                                                    )

                                                                                  [boxId:protected] => divBox
                                                                                  [isAjax:protected] => 
                                                                                  [hooks] => Array
                                                                                    (
                                                                                    )

                                                                                  [view] => 
                                                                                  [childs] => Array
                                                                                    (
                                                                                      [0] => bannerBox Object
                                                                                        (
                                                                                          [isFeed:protected] => 
                                                                                          [cdata] => 
                                                                                          [data] => Array
                                                                                            (
                                                                                            )

                                                                                          [box] => Array
                                                                                            (
                                                                                              [size] => google-250x250
                                                                                            )

                                                                                          [boxId:protected] => bannerBox
                                                                                          [isAjax:protected] => 
                                                                                          [hooks] => Array
                                                                                            (
                                                                                            )

                                                                                          [view] => 
                                                                                          [childs] => Array
                                                                                            (
                                                                                            )

                                                                                        )

                                                                                    )

                                                                                )

                                                                              [3] => divBox Object
                                                                                (
                                                                                  [isFeed:protected] => 
                                                                                  [cdata] => 
									
								
                                                                                  [data] => Array
                                                                                    (
                                                                                    )

                                                                                  [box] => Array
                                                                                    (
                                                                                      [class] => boxResult
                                                                                    )

                                                                                  [boxId:protected] => divBox
                                                                                  [isAjax:protected] => 
                                                                                  [hooks] => Array
                                                                                    (
                                                                                    )

                                                                                  [view] => 
                                                                                  [childs] => Array
                                                                                    (
                                                                                      [0] => YahooBox Object
                                                                                        (
                                                                                          [isFeed:protected] => 
                                                                                          [cdata] => 
                                                                                          [data] => Array
                                                                                            (
                                                                                            )

                                                                                          [box] => Array
                                                                                            (
                                                                                              [width] => 240
                                                                                              [start] => 0
                                                                                              [num] => 3
                                                                                            )

                                                                                          [boxId:protected] => YahooBox
                                                                                          [isAjax:protected] => 
                                                                                          [hooks] => Array
                                                                                            (
                                                                                            )

                                                                                          [view] => 
                                                                                          [childs] => Array
                                                                                            (
                                                                                            )

                                                                                          [viewName] => yahoo-240
                                                                                        )

                                                                                    )

                                                                                )

                                                                            )

                                                                        )

                                                                      [2] => Search\SimilarNewsBox Object
                                                                        (
                                                                          [isFeed:protected] => 
                                                                          [cdata] => 
                                                                          [data] => Array
                                                                            (
                                                                              [results] => Array
                                                                                (
                                                                                  [6700] => Array
                                                                                    (
                                                                                      [id] => 0015811634b115a2b51aca240576d55c
                                                                                      [title] => A New York la polizia equipaggia gli agenti con 400 smartphone Android e unApp Speciale
                                                                                      [description] => In America si sa che la polizia ? decisamente molto diversa rispetto a quella Italiana. Meglio o peggio non ? una questione che ci riguarda in questa sede, ma i 400 smartphone Android che sono stati dati ad altrettanti agenti dalla citt? di New York sono sicuramente una novit? nella lotta al crimine. Allinterno di questi device, personalizzati e bloccati in modo da non poter effettuare o ricevere chiamate, ? stato installato un particolare software che permette di accedere a un numero enorme di dati in modo sili a come accade con il sistema presente nelle 2500 vetture sparse per la citt?. Il programma ? per? pi? intuitivo, facile e veloce e aiuta gli agenti a trovare praticamente qualsiasi tipo di informazione sui luoghi, palazzi, persone, ricercati e altro ancora. Il database a cui gli agenti hanno accesso tramite lapp ? infatti immenso e offre informazioni dettagliatissime su tutti i precedenti degli arrestati spingendosi anche a mappare gli edifici indicando dove sono venuti gli arresti, a che piano e in pase a cosa (droga, armi o altro). Uno strumento decisamente importante che trova in Android il sistema al momento scelto per questa sperimentazione. Flessibilit? e personalizzazione che, evidentemente, non sono possibili con altri OS mobile. via
                                                                                      [link] => http://android.hdblog.it/2013/04/12/a-new-york-la-polizia-equipaggia-gli-agenti-con-400-smartphone-android-e-unapp-speciale/
                                                                                      [image] => http://sites.qoop.it/421/0c/18/7d/a-new-york-la-polizia-equipaggia-gli-agenti-con-400-smartphone-android-e-un-app-speciale.jpg
                                                                                      [rss_id] => 421
                                                                                      [date] => 2013-04-12 14:28:32
                                                                                      [source] => android.hdblog.it
                                                                                      [type] => qoop
                                                                                    )

                                                                                  [24108] => Array
                                                                                    (
                                                                                      [id] => 8040de2589ae601f5cd23e9baf61b1e1
                                                                                      [title] => Su XDA appare il primo firmware Android 4.1.2 Jelly Bean ufficiale per Motorola RAZR!
                                                                                      [description] => Notizia sicuramente molto interessante per tutti i possessori del Motorola Razr commercializzato in Europoa e in Italia. Sebbene il produttore sia praticamente scomparso dal nostro continente, sembra che ci siano buone speranze di vedere Jelly Bean 4.1.2 sul Razr.?Da XDA arriva infatti una prima rom leaked, originale Motorola, che porta la nuova distribuzione Android sul device. Si tratta di un update non ancora ufficialmente diffuso e dunque potenzialmente instabile o con bug di vario tipo. Purtroppo, sebbene linstallazione non sia un problema, ? impossibile al momento tornare indietro ad ICS dopo aver flashato il device. Android 4.1.2 elimina moltissime delle personalizzazione del produttore a favore di unesperienza quasi stock di Android. Maggirio info su XDA.
                                                                                      [link] => http://android.hdblog.it/2013/03/17/su-xda-appare-il-primo-firmware-android-4-1-2-jelly-bean-ufficiale-per-motorola-razr/
                                                                                      [image] => http://sites.qoop.it/425/80/40/de/su-xda-appare-il-primo-firmware-android-4-1-2-jelly-bean-ufficiale-per-motorola-razr.jpg
                                                                                      [rss_id] => 425
                                                                                      [date] => 2013-03-17 11:25:11
                                                                                      [source] => android.hdblog.it
                                                                                      [type] => qoop
                                                                                    )

                                                                                  [27813] => Array
                                                                                    (
                                                                                      [id] => d04dcfe410a94a95922cd68086103d05
                                                                                      [title] => Sony Honami: tra speculazioni e realt il primo CyberShot Android da 20 megapixel
                                                                                      [description] => Il marchio Cyber Shot ? sicuramente molto conosciuto e tra i pi? famosi nel mondo della fotografia. Impiegato anche su smartphone usciti negli anni passati, ad oggi non troviamo nessuna implementazione di tale tecnologia nel panorama Android. Un vero peccato considerando come gli utenti cerchino da sempre smartphone con doti fotografiche importanti e in grado di sostituire una fotocamera di media qualit?. Nei giorni scorsi sono per? tornati di moda i rumor relativi ad un futuro device Sony con sistema Android appartenente alla gamma Cyber Shot Rumor | Sony Xperia Cyber-shot, nuovi Wallkman Phone ed un concorrente per iPhone in arrivo nel Q3! Ecco che adesso arrivano ulteriori informazioni che indicherebbero in?Honami?il presento nome di questo nuovo device.? Uno smartphone decisamente molto interessante che potrebbe arrivare sul mercato gi? nellestate 2013 e portare il nuovissimo processore?Snapdragon 800?con clock a 2.3 GHz, 2 GB di RAM, schermo da?5 pollici Full HD?e una batteria compresa tra i?2700 e i 3000 mAh. Secondo la fonte il display dovrebbe essere diverso da quelli visti fino ad oggi e finalmente si parla di tecnologia?WhiteMagic realizzata dalla?Japan Display?o, magari, lottimo?Sharp IGZO?che ritroviamo sulla gamma Padfone di recente commercializzazione. A tutto questo si aggiungerebbe il sensore fotografico?CyberShot con una risoluzione di 20 megapixel?con?flash allo Xenon?e in grado di realizzare foto e video con una qualit? nettamente superiori alla gamma Android fino ad oggi commercializzata. Si tratta come sempre di rumos ma uno smartphone di quuesto tipo lo stanno attendendo in molti! via
                                                                                      [link] => http://android.hdblog.it/2013/04/02/sony-honami-tra-speculazioni-e-realta-il-primo-cybershot-android-da-20-megapixel/
                                                                                      [image] => http://sites.qoop.it/19/a0/30/d8/sony-honami-tra-speculazioni-e-realta-il-primo-cybershot-android-da-20-megapixel.jpg
                                                                                      [rss_id] => 19
                                                                                      [date] => 2013-04-02 08:14:47
                                                                                      [source] => android.hdblog.it
                                                                                      [type] => qoop
                                                                                    )

                                                                                  [42612] => Array
                                                                                    (
                                                                                      [id] => c06c67216b02c0c3b6d3e9601f2450bd
                                                                                      [title] => Paranoid Android: ancora novit in arrivo mostrate in video
                                                                                      [description] => Ancora novit? dal Team Paranoid Android che ha rilasciato, tramite Google+, un nuovo video che mostra alcune delle novit? che arriveranno nelle prossime release della famosa ROM con modalit? Ibrida. Proprio la personalizzazione del firmware ? sempre pi? al centro dellattenzione grazie allinserimento di un collegamento nei Quick Setting per accedere velocemente al pannello di impostazioni avanzate della ROM. Risolte inoltre alcuni problemi e bug noti su Nexus 7 e altri device supportati. Video a seguire:
                                                                                      [link] => http://android.hdblog.it/2013/03/25/paranoid-android-ancora-novita-in-arrivo-mostrate-in-video/
                                                                                      [image] => http://sites.qoop.it/425/c0/6c/67/paranoid-android-ancora-novita-in-arrivo-mostrate-in-video.jpg
                                                                                      [rss_id] => 425
                                                                                      [date] => 2013-03-25 08:32:45
                                                                                      [source] => android.hdblog.it
                                                                                      [type] => qoop
                                                                                    )

                                                                                  [49409] => Array
                                                                                    (
                                                                                      [id] => 908ddd1d656e37cb3f686ee4ec55fe2e
                                                                                      [title] => Asus TF300: anche in Italia inizia il roll Out di Android 4.2
                                                                                      [description] => In America Asus ha gi? iniziato il roll Out dellaggiornamento Android 4.2 ma a quanto pare anche in Italia sembrano arrivare le prima conferme. Al momento abbiamo ricevuto una sola segnalazione ma controllando la pagina ufficiale Facebook pare che anche altre persone abbiano ricevuto laggiornamento. Asus aveva confermato larrivo di Jelly Bean 4.2.1 per la prossima settimana ma a quanto pare qualche fortunato utente ha gi? visto la notifica di update.? Per chi sta ancora aspettando, di seguito un video che mostra le novit? principali e la nuova UI.
                                                                                      [link] => http://android.hdblog.it/2013/03/09/asus-tf300-anche-in-italia-inizia-il-roll-out-di-android-4-2/
                                                                                      [image] => http://sites.qoop.it/425/90/8d/dd/asus-tf300-anche-in-italia-inizia-il-roll-out-di-android-4-2.jpg
                                                                                      [rss_id] => 425
                                                                                      [date] => 2013-03-09 09:28:58
                                                                                      [source] => android.hdblog.it
                                                                                      [type] => qoop
                                                                                    )

                                                                                  [58106] => Array
                                                                                    (
                                                                                      [id] => 60a6d2183e6d271a45e0d908fc749461
                                                                                      [title] => Paranoid Android al lavoro sul Multi Windows per tutte le app (video)
                                                                                      [description] => Il team Paranoid Android torna a mostrare interessanti novit? in arrivo, o meglio in sviluppo, per le future versioni dellapprezzatissima ROM. Il protagonista del video pubblicato ? il multi windows o meglio una rivisitazione del concetto di finestre floating in stile Paranoid adattabile a tutte le applicazioni. La funzionalit? e decisamente molto interessante proprio perch? applicabile a tutte le app, finestre e impostazioni e quindi a tutta la UI. Il lavoro ? agli inizi e sebbene nel video si veda bene il funzionamento, la versione finale ? ancora lontana e potrebbe cambiare molto a livello estetico. Al momento lattivazione della finestra si ottiene cliccando sulle notifiche per praticit? in fase di test ma, al momento del lancio, sar? diversa la gestione dellapp. Il Team Paranoid non ha comunque fretta di rilasciare il tool e lo far? solo quando sar? effettivamente pronto. Non vediamo lora di vederlo in azione sperando in funzionalit? multi windows in stile Samsung con due finestre splittabili sullo schermo.
                                                                                      [link] => http://android.hdblog.it/2013/04/27/paranoid-android-multi-windows/
                                                                                      [image] => http://sites.qoop.it/19/7a/df/2f/paranoid-android-al-lavoro-sul-multi-windows-per-tutte-le-app-video.jpg
                                                                                      [rss_id] => 19
                                                                                      [date] => 2013-04-27 09:01:46
                                                                                      [source] => android.hdblog.it
                                                                                      [type] => qoop
                                                                                    )

                                                                                  [60415] => Array
                                                                                    (
                                                                                      [id] => f0ae0cb948d177c0e5ef8590bb5732d9
                                                                                      [title] => La NASA diffonde le prime immagini scattate da alcuni smartphone Android lanciati nello spazio
                                                                                      [description] => Diversi i progetti inaugurati dalla NASA che hanno avuto come protagonisti alcuni tra i pi? famosi smartphone Android, lanciati in orbita come dei veri e propri satelliti in grado di scattare foto che potete vedere ritratte poco sopra. Strand-1 o ancora SmartSPHERES sono soltanto due tra quelli riportati sulle pagine del nostro blog, ma le foto che vedete appartengono a PhoneSats, progetto analogo promosso gi? da alcuni anni ma completato solo il mese scorso. Lobbiettivo principale ? stato pienamento raggiunto e lagenzia spaziale si ? dichiarata soddisfatta della riuscita delloperazione, dimostrando come sia possibile creare hardware attraverso dispositivi di tipo consumer. Durante il breve viaggio in orbita, siamo stati in grado di dimostrare come attraverso la capacit? degli attuali smartphone potremo agire come dei veri e propri satelliti, risparmiando non poco sulle risorse. Ha riferito Bruce Yost, Program manager for NASAs Small Satellite Technology Program, durante unintervista. Il progetto PhoneSat ? nato come una collaborazione nel 2009 con alcuni studenti universitari, ma il decollo ? stato possibile soltanto recentemente. Tra gli smartphone utilizzati figurano un?Nexus One e Nexus S, ammortizzando i costi alla ragguardevole cifra di 3500$, relativamente bassa se consideriamo a quanto pu? salire la realizzazione di un satellite; da parte sua la NASA afferma di essere gi? impegnata in un nuovo progetto con smartphone di ultima generazione dotati di fotocamere migliori di quelle utilizzate con PhoneSat. via
                                                                                      [link] => http://android.hdblog.it/2013/05/06/la-nasa-diffonde-le-prime-immagini-scattate-da-alcuni-smartphone-android-lanciati-nello-spazio/
                                                                                      [image] => http://sites.qoop.it/19/e0/17/4b/la-nasa-diffonde-le-prime-immagini-scattate-da-alcuni-smartphone-android-lanciati-nello-spazio.jpg
                                                                                      [rss_id] => 19
                                                                                      [date] => 2013-05-06 13:10:24
                                                                                      [source] => android.hdblog.it
                                                                                      [type] => qoop
                                                                                    )

                                                                                  [62115] => Array
                                                                                    (
                                                                                      [id] => f0b3f4a9f8089c849e836c717495b830
                                                                                      [title] => Nel 2013 i tablet Android supereranno la quota di mercato degli iPad Apple
                                                                                      [description] => E solo questione di tempo ma davanti alle infinite varianti di infiniti produttori e con prezzi che permettono a tutti di acquistare un tablet, Android ? destinato a superare Apple anche nel settore Tablet. Secondo le ultime ricerche della IDC, gi? da questanno i Tablet Android supereranno la diffusione degli iPad nel mondo. Le ultime uscite di versioni da 7/8 pollici economiche hanno aiutato molto la piattaforma Android e la sua espansione in questo segmento di mercato. Prezzi inferiori ai 200 e ormai prossimi ai 100 con prodotti comunque buoni (Archos 7 Titanium uno degli ultimi) sono la chiave del successo unita ovviamente alle tante proposte tra cui scegliere. Scontato dunque il sorpasso che comunque non sar? immediato e che conferma quanto Apple abbia dominato questo settore da 3 anni con iPad e le sue evoluzioni 2,3,4 e Mini. I numeri comunque sembrano non lasciare spazio a dubbi e presto o tardi durante il 2013 i Tablet Android supereranno, globalmente, la quota di mercato di iPad. Vedremo se il segmento Tablet Windows 8 potr? rimescolare le carte in tavola.
                                                                                      [link] => http://android.hdblog.it/2013/03/13/nel-2013-i-tablet-android-supereranno-la-quota-di-mercato-degli-ipad-apple/
                                                                                      [image] => http://sites.qoop.it/421/83/b3/9c/nel-2013-i-tablet-android-supereranno-la-quota-di-mercato-degli-ipad-apple.png
                                                                                      [rss_id] => 421
                                                                                      [date] => 2013-03-13 09:12:28
                                                                                      [source] => android.hdblog.it
                                                                                      [type] => qoop
                                                                                    )

                                                                                  [73107] => Array
                                                                                    (
                                                                                      [id] => 70cd1ad795008163ad9e497627a21928
                                                                                      [title] => Android cresce negli Stati Uniti e Samsung ne trascina lascesa
                                                                                      [description] => Come sappiamo gli Stati Uniti sono un mercato molto particolare per Android che a fatica riesce ad imporsi su Apple in un eterno balletto a due che vede alternati i due sistemi operativi mobile nelle prime posizioni del podio. Negli ultimi mesi per? sembra che il sistema mobile di Google sia riuscito a crescere grazie agli operatori locali e ad alcuni produttori. In particolare Sprint, il terzo carrier nazionale, ha visto un importante incremento delle vendite di smartphone Android e Samsung ? il marchio che trascina la crescita del sistema. Con il Galaxy S3, Galaxy S2 e Note 2 il produttore Coreano ? infatti ampiamente al comando del market share USA e trova solo in Apple il principale concorrente. Con la presentazione a New York del Galaxy S4 e la grande campagna di promozione in America, Samsung cercher? di abbassare le quote di mercato di iPhone e guadagnare punti sullavversario. Al momento, secondo il report di Kantar Worldpanel ComTech, Android ? cresciuto del 5.8% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno mentre iOS ha avuto un calo del 3.5%. Una situazione che al momento vede lOS mobile di Google al 51.2% del Market Share locale e in vantaggio sul sistema operativo di Apple. Riusciranno il Galaxy S4 e latteso HTC One a consolidare Android in USA? via
                                                                                      [link] => http://android.hdblog.it/2013/04/02/android-cresce-negli-stati-uniti-e-samsung-ne-trascina-lascesa/
                                                                                      [image] => http://sites.qoop.it/425/70/cd/1a/android-cresce-negli-stati-uniti-e-samsung-ne-trascina-l-ascesa.jpg
                                                                                      [rss_id] => 425
                                                                                      [date] => 2013-04-02 10:02:28
                                                                                      [source] => android.hdblog.it
                                                                                      [type] => qoop
                                                                                    )

                                                                                  [100308] => Array
                                                                                    (
                                                                                      [id] => 811e086b62640741b0f48b767b228ef9
                                                                                      [title] => Facebook Home: il launcher per Android sar solo per ICS e Jelly Bean e presto con pubblicit!
                                                                                      [description] => Era prevedibile ma adesso ? ufficiale: la nuova home di Facebook che verr? pubblicata nel Play Store il prossimo 12 Aprile, sar? compatibile con con le distribuzioni Android ICS e Jelly Bean (e in futuro immaginiamo anche superiori) in quando Gingerbread non sfrutta le medesime API e risulterebbe limitata e meno efficace. Un peccato per quegli utenti che hanno un device non aggiornato e che non potranno provare questa Home. Speriamo che gli utilizzatori di Android 2.3 o antecedenti non siano particolari fan di Facebook! Pericolosa invece la notizia che riguarderebbe linserimento di pubblicit? con aggiornamenti futuri. Sappiamo che Facebook muove miliardi con le pubblicit?, i cosiddetti ads, annunci e altro ma a quanto pare, anche il launcher e lHTC First avranno questi contenuti che si inseriranno nel feed degli aggiornamenti e non potranno essere eliminati neanche a pagamento. Arriveranno dopo, non appena si sar? allargato il bacino di utenza, ma arriveranno. Ricordiamo che la versione per Tablet arriver? solo in seguito. Approfondimenti: Facebook Home su alcuni smartphone Android dal 12 Aprile (lista)! HTC First Ufficiale: Immagini, video, prezzo e caratteristiche complete Facebook Home su HTC First: ecco il primo video promozionale HTC First: ecco le prime immagini Hands-on
                                                                                      [link] => http://android.hdblog.it/2013/04/04/facebook-home-il-launcher-per-android-sara-solo-per-ics-e-jelly-bean/
                                                                                      [image] => http://sites.qoop.it/19/e3/02/7f/facebook-home-il-launcher-per-android-sara-solo-per-ics-e-jelly-bean-e-presto-con-pubblicita.jpg
                                                                                      [rss_id] => 19
                                                                                      [date] => 2013-04-04 20:49:23
                                                                                      [source] => android.hdblog.it
                                                                                      [type] => qoop
                                                                                    )

                                                                                  [104305] => Array
                                                                                    (
                                                                                      [id] => 512df3a953c09ea8a73b3307fbbea5a3
                                                                                      [title] => LG conferma il rilascio di Android 4.1.2 anche per Optimus L7 in Italia (versione V20a)
                                                                                      [description] => LG Italia ha confermato tramite Facebook che anche Optimus L7 ? stato ufficialmente aggiornato ad Android 4.1.2, il rilascio ? gi? in corso mentre stiamo scrivendo larticolo con i cambiamenti a fondo pagina apportati dalla casa produttrice per questo smartphone. Per procedere alle operazioni di aggiornamento purtroppo sar? necessario utilizzare obbligatoriamente lapplicazione B2C per PC scaricabile dalla sezione supporto del sito LG a questo indirizzo in quanto il rilascio del firmware non ? avvenuto tramite FOTA utilizzando la ricerca automatica degli aggiornamenti dalla finestra delle impostazioni. Versione Software: V20a (open market) ?Di seguito trovate la lista delle migliorie implementate: ?Aggiornamento del sistema operativo a Jelly Bean 4.1.2. Nuova funzione Application Link nella sveglia. Nuova funzione Temi Messaggi per cambiare lo sfondo nelle conversazioni degli SMS. Nuova funzione Screen Zooming per usare il pinch-to-zoom negli SMS e nelle anteprime della galleria. Aggiornati e/o rimossi alcuni widget in linea con linterfaccia Optimus 3.0 del 2013. Rimossa lapplicazione LG Tag+. E possibile scaricarla tramite Gestione applicazioni. Nuovo widget meteo AccuWeather. Rimosse le applicazioni News e Finance di Yahoo!. Aggiunta lapplicazione File Manager per la gestione dei file sul dispositivo. Fateci sapere come vi trovate con la nuova distribuzione Android. ?
                                                                                      [link] => http://android.hdblog.it/2013/04/08/lg-conferma-il-rilascio-di-android-4-1-2-anche-per-optimus-l7-in-italia-versione-v20a/
                                                                                      [image] => http://sites.qoop.it/421/17/40/78/lg-conferma-il-rilascio-di-android-4-1-2-anche-per-optimus-l7-in-italia-versione-v20a.jpeg
                                                                                      [rss_id] => 421
                                                                                      [date] => 2013-04-08 11:29:53
                                                                                      [source] => android.hdblog.it
                                                                                      [type] => qoop
                                                                                    )

                                                                                  [109611] => Array
                                                                                    (
                                                                                      [id] => b1341728bc907c92c46e4bcb31fef12c
                                                                                      [title] => Infografica: distribuzione Android nel Mondo
                                                                                      [description] => Spesso vi abbiamo proposto studi, ricerche, dati e informazioni sulla distribuzione di Android nel mondo. La crescita ed espansione del sistema ? sotto gli occhi di tutti e sicuramente Android oggi ha il maggior market share a livello globale per le piattaforme mobili, ma come sono distribuiti i device nel mondo, la dimensione di schermo pi? utilizzata quale ? e lo smartphone pi? diffuso? A darci queste risposte e a fornirci ulteriori dati di pensa uninfografica:
                                                                                      [link] => http://android.hdblog.it/2013/04/11/infografica-distribuzione-android-nel-mondo/
                                                                                      [image] => http://sites.qoop.it/19/db/aa/60/infografica-distribuzione-android-nel-mondo.jpg
                                                                                      [rss_id] => 19
                                                                                      [date] => 2013-04-11 09:38:14
                                                                                      [source] => android.hdblog.it
                                                                                      [type] => qoop
                                                                                    )

                                                                                  [110509] => Array
                                                                                    (
                                                                                      [id] => 9144bb4168c78e5f86088316ae265611
                                                                                      [title] => Phil Schiller critica Android ancora troppo frammentato, Galaxy S4 non impensierisce Apple
                                                                                      [description] => Apple non sembra particolarmente preoccupata dal lancio del nuovo Samsung Galaxy S4, almeno pubblicamente. Durante unintervista a Phil Schiller di Apple da parte del Wall Street Journal, lattuale chief marketing critica nuovamente Android definendolo unalternativa gratuita per feature phone. I soliti punti critici che da sempre contraddistinguono il sistema di Mountain View hanno preso nuovamente campo nelle parole di Phil che ribadisce come la frammentazione sia ancora troppo marcata per un sistema operativo cos? diffuso. Ma Schiller ha criticato Android anche per la mancanza di soluzioni software integrate: Quando si inizia ad utilizzare uno smartphone Android per la prima volta sar? necessario iscriversi ad una miriade di account prima di rendere lesperienza utente veramente completa, questo con iPhone ovviamente non accade. Parole pesanti a poche ore di distanza dalla presentazione di uno degli smartphone Android pi? attesi dellanno, che certamente contribuiranno come i suoi predecessori ad una diffusione ancor pi? capillare della piattaforma. Curioso invece far notare come lo stesso Schiller non si sia soffermato sullo scontro diretto Apple vs Samsung, ma abbia riportato soltanto come il 70% degli acquirenti iPhone si siano trovati soddisfatti dellacquisto al contrario di coloro che scelgono uno smartphone Android, accontentati soltanto del 50%. Un fondo di verit? nelle sue affermazioni?? via
                                                                                      [link] => http://android.hdblog.it/2013/03/14/phil-schiller-critica-android-ancora-troppo-frammentato-galaxy-s4-non-impensierisce-apple/
                                                                                      [image] => http://sites.qoop.it/425/91/44/bb/phil-schiller-critica-android-ancora-troppo-frammentato-galaxy-s4-non-impensierisce-apple.jpg
                                                                                      [rss_id] => 425
                                                                                      [date] => 2013-03-14 10:01:18
                                                                                      [source] => android.hdblog.it
                                                                                      [type] => qoop
                                                                                    )

                                                                                  [111805] => Array
                                                                                    (
                                                                                      [id] => 5149f48a911d1e59b95111571e1ba973
                                                                                      [title] => Emergono nuove ipotesi sulle dimissioni di Andy Rubin dal progetto Android
                                                                                      [description] => Le spiegazioni ufficiali rilasciate dal Wall Street Journal basandosi su una mail dello stesso Andy Rubin non avevano aggiunto molto sui reali motivi che hanno spinto Andy a lasciare il progetto Android, una piattaforma che ? praticamente cresciut? insieme a lui sin dal giorno in cui venne fondata la Open Handset Alliance nel lontano novembre 2007. La sensazione che comunque ci fossero delle motivazioni ulteriori non si ? mai attenuata ed ora giungono interessanti dettagli sulla vicenda che ha determinato il passaggio di consegne tra Rubin e ?Sundar Pichai. Secondo nuove indiscrezioni, la scelta di abbandonare le redini dello sviluppo del sistema Android sembra sia stata decisamente poco amichevole da parte dello stesso Andy Rubin, spinto dallattuale amministratore delegato Larry Page, a passare ad altri progetti e a lasciare cos? il posto. Ipotesi che ovviamente mancano di conferma, alle quali si sommano degli indizi che potrebbero avvalorare questa conclusione. Una settimana prima che Google annunciasse le dimissioni di Rubin, questultimo ha inspiegabilmente aumentato la propria attivit? sul suo profilo Facebook, modificando diverse informazioni importanti e cambiando limmagine di copertina, oltre a diversificare la sua opinione circa limportanza della piattaforma Android rispetto a quelle dellazienda, quasi come una presa di posizione. Concidenze definite da molti un po troppo strane, ma che potrebbero contribuire a ricostruire le reali motivazioni che hanno portato Andy Rubin alla scelta di lasciare la guida del progetto Android. via
                                                                                      [link] => http://android.hdblog.it/2013/04/03/emergono-nuove-ipotesi-sulle-dimissioni-di-andy-rubin-dal-progetto-android/
                                                                                      [image] => http://sites.qoop.it/421/87/07/d2/emergono-nuove-ipotesi-sulle-dimissioni-di-andy-rubin-dal-progetto-android.jpg
                                                                                      [rss_id] => 421
                                                                                      [date] => 2013-04-03 18:15:51
                                                                                      [source] => android.hdblog.it
                                                                                      [type] => qoop
                                                                                    )

                                                                                  [113615] => Array
                                                                                    (
                                                                                      [id] => f13e85dce89b730bd7fdb5146923b6cb
                                                                                      [title] => Galaxy S2 android 4.1.2 disponibile finalmente anche per Tim e Wind
                                                                                      [description] => Oltre un mese fa abbiamo annunciato unimportante aggiornamento per il glorioso Samsung Galaxy S2 relativo ad Android 4.1.2 Jelly Bean. Via Ota sono stati aggiornati tutti i Galaxy S2 no brand Italia con moltissime e importanti novit?. Purtroppo erano esclusi ?i terminali brandizzati ma ci sono arrivate innumerevoli segnalazioni che, finalmente, lattesa anche per coloro che lo hanno acquistato con marchio Tim e Wind ? terminata. Da qualche ora la notifica sta arrivando sui terminali ed ? un aggiornamento che consigliamo assolutamente di fare. Vi mostrammo laggiornamento ufficioso gi? lo scorso novembre in un nostro video??ma il firmware ? stato migliorato nei mesi successivi fino al lancio ufficiale. Unaggiornamento che ci aveva stupito per quanto rendesse il terminale veloce e reattivo, diventando per molti aspetti simili al Galaxy S3. Vi riproponiamo a seguire il video ricordandovi che, se non avete ancora ricevuto laggiornamento potete forzare la richiesta andando in impostazioni, info sul dispositivo e facendo clic su aggiornamento software
                                                                                      [link] => http://android.hdblog.it/2013/03/16/galaxy-s2-android-4-1-2-arrivato-finalmente-anche-per-tim-e-wind/
                                                                                      [image] => http://sites.qoop.it/421/e5/d1/fe/galaxy-s2-android-4-1-2-disponibile-finalmente-anche-per-tim-e-wind.jpg
                                                                                      [rss_id] => 421
                                                                                      [date] => 2013-03-16 18:26:03
                                                                                      [source] => android.hdblog.it
                                                                                      [type] => qoop
                                                                                    )

                                                                                  [117714] => Array
                                                                                    (
                                                                                      [id] => e14a7d64059f9cda9698eade4819a99a
                                                                                      [title] => Google Watch: ancora conferme sullo sviluppo e ovviamente con Android
                                                                                      [description] => Non ? certamente una notizia nuova quella relativa allo sviluppo del Google Watch e facendo un breve salto nel tempo, gi? in Ottobre parlammo in modo chiaro di un orologio da polso con funzionalit? avanzate in sviluppo presso i centri di ricerca Google |Google Watch: un nuovo Gadget in sviluppo!. Probabilmente cercando ancora meglio tracce ancora precedenti del Google Watch si troverebbero ma, a riportare in voga la moda degli orologi futuristici ci pensa il?Financial Times che riconferma come Google stia sviluppando questo accessorio. Non sarebbero per? gli X Labs a realizzare il prodotto in quanto totalmente concentrati sui Google Glass, ma sarebbero gli stessi ingegneri Android a curarne lo sviluppo software e, speculare sul fatto che possa essere un Nexus Watch, diventa automatico visto che sar? mosso proprio da Android. Fantasie o un dispositivo che realmente potr? arrivare a breve sul mercato? Il Google I/O 2013 ? forse troppo vicino per ipotizzare la presenza del Google Watch? via
                                                                                      [link] => http://android.hdblog.it/2013/03/22/google-watch-ancora-conferme-sullo-sviluppo-e-ovviamente-con-android/
                                                                                      [image] => http://sites.qoop.it/425/e1/4a/7d/google-watch-ancora-conferme-sullo-sviluppo-e-ovviamente-con-android.jpg
                                                                                      [rss_id] => 425
                                                                                      [date] => 2013-03-22 08:59:14
                                                                                      [source] => android.hdblog.it
                                                                                      [type] => qoop
                                                                                    )

                                                                                  [121605] => Array
                                                                                    (
                                                                                      [id] => 51670562003899d3ed9e3fcff5925a4f
                                                                                      [title] => Now Playing sbarca ufficialmente sul Play Store: uno dei migliori lettori audio per Android
                                                                                      [description] => Appassionati come siamo di musica abbiamo provato numerosi lettori presenti nel Play Store e ne abbiamo trovati alcuni davvero completi e funzionali. Allinio del mese per? vi abbiamo consigliato di provare un programma in beta, non disponibile nel Play Store, ma davvero promettente: Now Playing. Il software, creato da?Jack Underwood?unentusiasta developer Android, ? un lettore audio in pieno stile Google Now/Holo dalle enormi potenzialit?. Se amate la grafica pulita, minimalista e ben realizzata vi consigliamo spassionatamente di testarlo. Il programma ? uscito dalla fase beta ed ? da poche ore disponibile nel Play Store. ? Il software ? molto completo e troviamo la?divisione per artisti, album, generi etc.. tutto sfogliabile tramite swype, oltre alla possibilit? di creare play list. Inoltre una delle caratteristiche distintive ? la possibilit? di utilizzare?lequalizzatore interno dello smartphone se disponibile. Non manca la possibilit? di trovare automaticamente i testi delle canzoni, informazioni su artisti, copertine e molte altre opzioni davvero interessanti. Nome: Now PlayingSviluppatore: Jack UnderwoodPrezzo: 0.82Installa App dal PC Play Store Thanks to?Jack
                                                                                      [link] => http://android.hdblog.it/2013/04/30/now-playing-sbarca-ufficialmente-sul-play-store-uno-dei-migliori-lettori-audio-per-android/
                                                                                      [image] => http://sites.qoop.it/19/8c/ad/08/now-playing-sbarca-ufficialmente-sul-play-store-uno-dei-migliori-lettori-audio-per-android.jpg
                                                                                      [rss_id] => 19
                                                                                      [date] => 2013-04-30 10:12:26
                                                                                      [source] => android.hdblog.it
                                                                                      [type] => qoop
                                                                                    )

                                                                                  [128108] => Array
                                                                                    (
                                                                                      [id] => 816a9a65b4a585ce188840291f0de812
                                                                                      [title] => NGM Forward Infinity: il primo smartphone Android Quad Core con supporto Dual sim arriva in Italia? a 269
                                                                                      [description] => NGM presenta per il mercato italiano Forward Infinity, il primo smartphone del produttore dotato di processore quad-core, supporto dual-sim avanzato, design ultrasottile (solo 0,96 mm di spessore) ed infine lultima distribuzione Android 4.1 Jelly Bean.?Un prodotto dunque molto interessante che sembra riuscire ad offrire anche un prezzo in linea con la concorrenza. Caratteristiche?NGM Forward Infinity: Display da 4,5 pollici qHD Super IPS rinforzato con la tecnologia Dragontrail Processore Quad-core 1.2 Ghz. Sistema Android Jelly Bean 4.1 Memoria interna 4GB espandibile tramite microSD fino a 32GB. Fotocamera posteriore da 8 Mpxl, flash LED, autofocus, funzione HDR. Fotocamera frontale da 1 Mpxl. Connettivit? HSDPA+ e HSUPA, Bluetooth, Wi-Fi,GPS. Batteria da 2100 mAh. Grazie alla funzionalit? Smart Dial potremo associare alla sim uno o pi? contatti in rubrica in modo da utilizzare la tariffa pi? conveniente con la possibilit? di disattivare una delle due sim in un qualsiasi momento della giornata. Infine il sistema di scrittura predittiva SwiftKey integrato rendono questo smartphone completo e adatto davvero a tutti gli usi. Forward Infinity sar? in vendita nei primi giorni di Maggio a 269 euro al pubblico in una confezione che comprende anche una scheda microSD da 32 GB.
                                                                                      [link] => http://android.hdblog.it/2013/05/02/ngm-forward-infinity-il-primo-smartphone-android-quad-core-con-supporto-dual-sim-arriva-in-italia%E2%80%8F-a-269e/
                                                                                      [image] => http://sites.qoop.it/421/55/fe/8c/ngm-forward-infinity-il-primo-smartphone-android-quad-core-con-supporto-dual-sim-arriva-in-italia-a-269.jpg
                                                                                      [rss_id] => 421
                                                                                      [date] => 2013-05-02 12:52:12
                                                                                      [source] => android.hdblog.it
                                                                                      [type] => qoop
                                                                                    )

                                                                                  [129301] => Array
                                                                                    (
                                                                                      [id] => 116354c263e24660d2994ee371075f6c
                                                                                      [title] => Sony Xperia V: il firmware 9.1.A.1.138 passa la certificazione. In arrivo Android 4.1.2 Jelly Bean
                                                                                      [description] => Sembra che il processo di aggiornamento della gamma Sony 2012 ad Android 4.1.2 Jelly Bean stia procedendo, non troppo velocemente, ma comunque in modo continuo. Sebbene ancora non tutti i device abbiano ricevuto lupdate, tramite la certificazione dei firmware possiamo capire che ormai ? solo questione di tempo prima che il roll Out inizi per tutti i device supportati e ancora non aggiornati. Xperia V ? lultimo in ordine di tempo ad aver visto la certificazione del firmware?9.1.A.1.138 che dovrebbe portare Android 4.1.2 ufficialmente su questo ottimo smartphone che non ha trovato particolare fortuna in Italia a causa delluscita di Xperia Z e di altri Xperia praticamente nello stesso periodo. Non resta che attendere adesso la notifica di aggiornamento prevista nelle prossime settimane. via
                                                                                      [link] => http://android.hdblog.it/2013/03/25/sony-xperia-v-il-firmaware-9-1-a-1-138-passa-la-certificazione-in-arrivo-android-4-1-2-jelly-bean/
                                                                                      [image] => http://sites.qoop.it/425/sony-xperia-v-il-firmware-9-1-a-1-138-passa-la-certificazione-in-arrivo-android-4-1-2-jelly-bean.jpg
                                                                                      [rss_id] => 425
                                                                                      [date] => 2013-03-25 13:01:40
                                                                                      [source] => android.hdblog.it
                                                                                      [type] => qoop
                                                                                    )

                                                                                  [133701] => Array
                                                                                    (
                                                                                      [id] => 1171ab8b5116b5927da1b7c46be3f980
                                                                                      [title] => Sony avvia il rollout di Android 4.1 per Xperia P, Go, E dual: da fine Maggio per Xperia S, SL, Ion e Acro S
                                                                                      [description] => Sony sta per completare il rollout di Android 4.1 per buona parte degli smartphone commercializzati durante tutto lo scorso anno. La fase finale dello sviluppo era stata annunciata proprio pochi giorni fa ed ora sembra che finalmente il rilascio sia ufficialmente cominciato, anche se avverr? con gradualit? durante tutto il corso delle prossime settimane. Il rollout di Android 4.1 Jelly Bean ? ufficialmente cominciato per Xperia P, Xperia Go ed Xperia E dual, Sony afferma di aver lavorato molto per lintegrazione della personalizzazione Xperia con lultima distribuzione Android. Versioni aggiornate delle applicazioni principali WALKMAN, Album e Movies, un nuovo set di funzionalit? per accedere e condividere scatti, video e brani musicali, implementata la modalit? STAMINA che consente di ottenere il massimo dalla batteria nel momento del bisogno ed in modo completamente personalizzabile, aggiunta una nuova funzione di ricerca allinterno della barra delle applicazioni che rende pi? facile individuare le proprie applicazioni preferite. Nuova User Experience per la homescreen, widget rinnovati, applicazioni e shortcut con un massimo di 7 pannelli, notifiche personalizzabili per una pi? completa flessibilit? nella creazione dellinterfaccia che pi? si desidera in pochi semplici tocchi. Infine Google Now implementato di default e molte altre piccole novit? che riporteranno il vostro smartphone Xperia a nuova vita. Nel caso di Xperia Go laggiornamento ? accessibile tramite PC Companion o Bridge per Mac a causa delle dimensioni di alcuni pacchetti software, in questo modo gli utenti riceveranno solo una notifica in-phone per procedere poi allaggiornamento tramite PC. Per gli altri device, Sony Xperia S, Xperia SL, Xperia ion ed Xperia acro S, il produttore ha confermato che il rilascio partir? dalla fine del mese di Maggio. via
                                                                                      [link] => http://android.hdblog.it/2013/04/24/sony-avvia-il-rollout-di-android-4-1-per-xperia-p-go-e-dual-da-fine-maggio-per-xperia-s-sl-ion-e-acro-s/
                                                                                      [image] => http://sites.qoop.it/data/www-sites/www.qoop.it/scripts/../public/sites/425/11/71/71ab/sony-avvia-il-rollout-di-android-4-1-per-xperia-p-go-e-dual-da-fine-maggio-per-xperia-s-sl-ion-e-acro-s.jpg
                                                                                      [rss_id] => 425
                                                                                      [date] => 2013-04-24 12:46:23
                                                                                      [source] => android.hdblog.it
                                                                                      [type] => qoop
                                                                                    )

                                                                                )

                                                                            )

                                                                          [box] => Array
                                                                            (
                                                                              [ttl] => 900
                                                                            )

                                                                          [boxId:protected] => Search\SimilarNewsBox
                                                                          [isAjax:protected] => 
                                                                          [hooks] => Array
                                                                            (
                                                                            )

                                                                          [view] => 
                                                                          [childs] => Array
                                                                            (
                                                                            )

                                                                        )

                                                                      [3] => printBox Object
                                                                        (
                                                                          [isFeed:protected] => 
                                                                          [cdata] => <!-- google_ad_section_end --> 
                                                                          [data] => 
                                                                          [box] => 
                                                                          [boxId:protected] => printBox
                                                                          [isAjax:protected] => 
                                                                          [hooks] => Array
                                                                            (
                                                                            )

                                                                          [view] => 
                                                                          [childs] => Array
                                                                            (
                                                                            )

                                                                        )

                                                                    )

                                                                )

                                                            )

                                                        )

                                                    )

                                                )

                                              [1] => tdBox Object
                                                (
                                                  [isFeed:protected] => 
                                                  [cdata] => 
					
					
                                                  [data] => Array
                                                    (
                                                    )

                                                  [box] => Array
                                                    (
                                                      [valign] => top
                                                      [width] => 300
                                                    )

                                                  [boxId:protected] => tdBox
                                                  [isAjax:protected] => 
                                                  [hooks] => Array
                                                    (
                                                    )

                                                  [view] => 
                                                  [childs] => Array
                                                    (
                                                      [0] => divBox Object
                                                        (
                                                          [isFeed:protected] => 
                                                          [cdata] => 
					
					
					
					
					
					
					
					
					
					
                                                          [data] => Array
                                                            (
                                                            )

                                                          [box] => Array
                                                            (
                                                              [style] => top:125px; width:300px; 
                                                            )

                                                          [boxId:protected] => divBox
                                                          [isAjax:protected] => 
                                                          [hooks] => Array
                                                            (
                                                            )

                                                          [view] => 
                                                          [childs] => Array
                                                            (
                                                              [0] => adsBox Object
                                                                (
                                                                  [isFeed:protected] => 
                                                                  [cdata] => 
                                                                  [data] => Array
                                                                    (
                                                                      [format] => 300x250
                                                                      [width] => 300px
                                                                      [fallback] => true
                                                                      [ads] => Array
                                                                        (
                                                                          [0] => Array
                                                                            (
                                                                              [ads_id] => 50
                                                                              [ads_format] => 300x250
                                                                              [ads_name] => GoodGame Empire 5
                                                                              [ads_affiliation] => TradeDoubler
                                                                              [ads_weight] => 60
                                                                              [ads_banner] => <div id='content'>
<div id='osx-modal' src="http://media.goodgamestudios.com/games/empire/" iw="800" ih="600"><a href='#' class='osx'><img src="/images/banner/ggs/33_it_em_gif_300x250.gif" border="0"></a></div>
	
<!-- modal content -->
<div id="osx-modal-content">
<div id="osx-modal-title">Gioca a GoodGame Empire!</div>
<div class="close"><a href="#" class="simplemodal-close">x</a></div>
<div id="osx-modal-data">
</div>
</div>
</div>


<script type='text/javascript' src='/js/jquery.simplemodal.js'></script>
<script type='text/javascript' src='/js/osx.js'></script>

                                                                              [ads_link] => 
                                                                              [ads_title] => 
                                                                              [ads_description] => 
                                                                              [ads_visiblelink] => 
                                                                              [ads_img] => 
                                                                              [adke_keyw_id] => 2112
                                                                              [keyw_value] => gioco android
                                                                              [weight] => 60
                                                                              [min] => 303
                                                                              [max] => 363
                                                                            )

                                                                        )

                                                                    )

                                                                  [box] => Array
                                                                    (
                                                                      [type] => 300x250
                                                                      [number] => 1
                                                                      [width] => 300px
                                                                    )

                                                                  [boxId:protected] => adsBox
                                                                  [isAjax:protected] => 
                                                                  [hooks] => Array
                                                                    (
                                                                    )

                                                                  [view] => 
                                                                  [childs] => Array
                                                                    (
                                                                    )

                                                                )

                                                              [1] => YahooBox Object
                                                                (
                                                                  [isFeed:protected] => 
                                                                  [cdata] => 
                                                                  [data] => Array
                                                                    (
                                                                    )

                                                                  [box] => Array
                                                                    (
                                                                      [width] => 300
                                                                      [start] => 3
                                                                      [num] => 3
                                                                    )

                                                                  [boxId:protected] => YahooBox
                                                                  [isAjax:protected] => 
                                                                  [hooks] => Array
                                                                    (
                                                                    )

                                                                  [view] => 
                                                                  [childs] => Array
                                                                    (
                                                                    )

                                                                  [viewName] => yahoo-300
                                                                )

                                                              [2] => bannerBox Object
                                                                (
                                                                  [isFeed:protected] => 
                                                                  [cdata] => 
                                                                  [data] => Array
                                                                    (
                                                                    )

                                                                  [box] => Array
                                                                    (
                                                                      [size] => sd-300x250
                                                                    )

                                                                  [boxId:protected] => bannerBox
                                                                  [isAjax:protected] => 
                                                                  [hooks] => Array
                                                                    (
                                                                    )

                                                                  [view] => 
                                                                  [childs] => Array
                                                                    (
                                                                    )

                                                                )

                                                              [3] => bannerBox Object
                                                                (
                                                                  [isFeed:protected] => 
                                                                  [cdata] => 
                                                                  [data] => Array
                                                                    (
                                                                    )

                                                                  [box] => Array
                                                                    (
                                                                      [size] => ad6-300x250
                                                                    )

                                                                  [boxId:protected] => bannerBox
                                                                  [isAjax:protected] => 
                                                                  [hooks] => Array
                                                                    (
                                                                    )

                                                                  [view] => 
                                                                  [childs] => Array
                                                                    (
                                                                    )

                                                                )

                                                              [4] => YahooBox Object
                                                                (
                                                                  [isFeed:protected] => 
                                                                  [cdata] => 
                                                                  [data] => Array
                                                                    (
                                                                    )

                                                                  [box] => Array
                                                                    (
                                                                      [width] => 300
                                                                      [start] => 6
                                                                      [num] => 3
                                                                    )

                                                                  [boxId:protected] => YahooBox
                                                                  [isAjax:protected] => 
                                                                  [hooks] => Array
                                                                    (
                                                                    )

                                                                  [view] => 
                                                                  [childs] => Array
                                                                    (
                                                                    )

                                                                  [viewName] => yahoo-300
                                                                )

                                                            )

                                                        )

                                                    )

                                                )

                                            )

                                        )

                                    )

                                )

                            )

                        )

                    )

                )

            )

        )

      [16] => Array
        (
          [file] => /data/www-sites/baloo/class/Page.class.php
          [line] => 33
          [function] => renderBox
          [class] => Baloo\Page
          [type] => ->
          [args] => Array
            (
              [0] => htmlBox Object
                (
                  [viewName] => htmlOpen
                  [isFeed:protected] => 
                  [cdata] => 
    
		
  
                  [data] => Array
                    (
                    )

                  [box] => 
                  [boxId:protected] => htmlBox
                  [isAjax:protected] => 
                  [hooks] => Array
                    (
                    )

                  [view] => 
                  [childs] => Array
                    (
                      [0] => bodyBox Object
                        (
                          [isFeed:protected] => 
                          [cdata] => 
      
      
	  
    
                          [data] => Array
                            (
                            )

                          [box] => Array
                            (
                              [view] => body
                            )

                          [boxId:protected] => bodyBox
                          [isAjax:protected] => 
                          [hooks] => Array
                            (
                            )

                          [view] => 
                          [childs] => Array
                            (
                              [0] => divBox Object
                                (
                                  [isFeed:protected] => 
                                  [cdata] => 
        
        
      
                                  [data] => Array
                                    (
                                    )

                                  [box] => Array
                                    (
                                      [class] => head
                                    )

                                  [boxId:protected] => divBox
                                  [isAjax:protected] => 
                                  [hooks] => Array
                                    (
                                    )

                                  [view] => 
                                  [childs] => Array
                                    (
                                      [0] => headerBox Object
                                        (
                                          [results:protected] => 1
                                          [isFeed:protected] => 
                                          [cdata] => 
                                          [data] => Array
                                            (
                                              [numPage] => 0
                                              [title] => ฟังเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิต for Android
                                            )

                                          [box] => Array
                                            (
                                              [attr] => attributo
                                              [ttl] => 0
                                            )

                                          [boxId:protected] => headerBox
                                          [isAjax:protected] => 
                                          [hooks] => Array
                                            (
                                            )

                                          [view] => header
                                          [childs] => Array
                                            (
                                            )

                                        )

                                      [1] => barShadowBox Object
                                        (
                                          [isFeed:protected] => 
                                          [cdata] => 
                                          [data] => Array
                                            (
                                            )

                                          [box] => 
                                          [boxId:protected] => barShadowBox
                                          [isAjax:protected] => 
                                          [hooks] => Array
                                            (
                                            )

                                          [view] => 
                                          [childs] => Array
                                            (
                                            )

                                        )

                                    )

                                )

                              [1] => divBox Object
                                (
                                  [isFeed:protected] => 
                                  [cdata] => 
	  
				
      
                                  [data] => Array
                                    (
                                    )

                                  [box] => Array
                                    (
                                      [class] => containerBookmark
                                      [style] => margin-top:75px
                                    )

                                  [boxId:protected] => divBox
                                  [isAjax:protected] => 
                                  [hooks] => Array
                                    (
                                    )

                                  [view] => 
                                  [childs] => Array
                                    (
                                      [0] => printBox Object
                                        (
                                          [isFeed:protected] => 
                                          [cdata] => <!-- google_ad_section_start --> 
                                          [data] => 
                                          [box] => 
                                          [boxId:protected] => printBox
                                          [isAjax:protected] => 
                                          [hooks] => Array
                                            (
                                            )

                                          [view] => 
                                          [childs] => Array
                                            (
                                            )

                                        )

                                      [1] => tableBox Object
                                        (
                                          [isFeed:protected] => 
                                          [cdata] => 
				
				
                                          [data] => Array
                                            (
                                            )

                                          [box] => Array
                                            (
                                              [cellpadding] => 0
                                              [cellspacing] => 0
                                              [style] => width:100%; margin:0px 0px 0px 0px;
                                            )

                                          [boxId:protected] => tableBox
                                          [isAjax:protected] => 
                                          [hooks] => Array
                                            (
                                            )

                                          [view] => 
                                          [childs] => Array
                                            (
                                              [0] => trBox Object
                                                (
                                                  [isFeed:protected] => 
                                                  [cdata] => 
					
					
				
                                                  [data] => Array
                                                    (
                                                    )

                                                  [box] => 
                                                  [boxId:protected] => trBox
                                                  [isAjax:protected] => 
                                                  [hooks] => Array
                                                    (
                                                    )

                                                  [view] => 
                                                  [childs] => Array
                                                    (
                                                      [0] => tdBox Object
                                                        (
                                                          [isFeed:protected] => 
                                                          [cdata] => 
						
					
                                                          [data] => Array
                                                            (
                                                            )

                                                          [box] => Array
                                                            (
                                                              [valign] => top
                                                              [style] => min-width:505px
                                                            )

                                                          [boxId:protected] => tdBox
                                                          [isAjax:protected] => 
                                                          [hooks] => Array
                                                            (
                                                            )

                                                          [view] => 
                                                          [childs] => Array
                                                            (
                                                              [0] => divBox Object
                                                                (
                                                                  [isFeed:protected] => 
                                                                  [cdata] => 
							
						
                                                                  [data] => Array
                                                                    (
                                                                    )

                                                                  [box] => 
                                                                  [boxId:protected] => divBox
                                                                  [isAjax:protected] => 
                                                                  [hooks] => Array
                                                                    (
                                                                    )

                                                                  [view] => 
                                                                  [childs] => Array
                                                                    (
                                                                      [0] => containerBox Object
                                                                        (
                                                                          [isFeed:protected] => 
                                                                          [cdata] => 
							

							

							
							
							
							
                                                                          [data] => Array
                                                                            (
                                                                            )

                                                                          [box] => 
                                                                          [boxId:protected] => containerBox
                                                                          [isAjax:protected] => 
                                                                          [hooks] => Array
                                                                            (
                                                                            )

                                                                          [view] => 
                                                                          [childs] => Array
                                                                            (
                                                                              [0] => divBox Object
                                                                                (
                                                                                  [isFeed:protected] => 
                                                                                  [cdata] => 
								
								
							
                                                                                  [data] => Array
                                                                                    (
                                                                                    )

                                                                                  [box] => Array
                                                                                    (
                                                                                      [class] => group
                                                                                      [style] => width:502px; min-width:502px; margin:0px 0% 8px 0px; background-color:#FFF; text-align:left; padding:0px; border: 1px solid #CCCCCB; 
                                                                                    )

                                                                                  [boxId:protected] => divBox
                                                                                  [isAjax:protected] => 
                                                                                  [hooks] => Array
                                                                                    (
                                                                                    )

                                                                                  [view] => 
                                                                                  [childs] => Array
                                                                                    (
                                                                                      [0] => singleNewsBox Object
                                                                                        (
                                                                                          [isFeed:protected] => 
                                                                                          [cdata] => 
								
								
                                                                                          [data] => Array
                                                                                            (
                                                                                              [title] => ฟังเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิต for Android
                                                                                              [link] => http://it.appszoom.com/android_applications/music_and_audio/_htftt.html
                                                                                              [source] => it.appszoom.com
                                                                                              [description] => by Khwanchai Chuayniam ทางเว็บคนใต้คลับดอมคอม (www.kontaiclub.com) ได้เพิ่มช่องทางการรับฟังเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิต...<br> FREE
                                                                                              [image] => /sites/1988/for-android.png
                                                                                            )

                                                                                          [box] => Array
                                                                                            (
                                                                                              [ttl] => 86400
                                                                                            )

                                                                                          [boxId:protected] => singleNewsBox
                                                                                          [isAjax:protected] => 
                                                                                          [hooks] => Array
                                                                                            (
                                                                                            )

                                                                                          [view] => 
                                                                                          [childs] => Array
                                                                                            (
                                                                                              [0] => bannerBox Object
                                                                                                (
                                                                                                  [isFeed:protected] => 
                                                                                                  [cdata] => 
                                                                                                  [data] => Array
                                                                                                    (
                                                                                                    )

                                                                                                  [box] => Array
                                                                                                    (
                                                                                                      [size] => google-500x90
                                                                                                    )

                                                                                                  [boxId:protected] => bannerBox
                                                                                                  [isAjax:protected] => 
                                                                                                  [hooks] => Array
                                                                                                    (
                                                                                                    )

                                                                                                  [view] => 
                                                                                                  [childs] => Array
                                                                                                    (
                                                                                                    )

                                                                                                )

                                                                                            )

                                                                                        )

                                                                                      [1] => bannerBox Object
                                                                                        (
                                                                                          [isFeed:protected] => 
                                                                                          [cdata] => 
                                                                                          [data] => Array
                                                                                            (
                                                                                            )

                                                                                          [box] => Array
                                                                                            (
                                                                                              [size] => google-500x90
                                                                                            )

                                                                                          [boxId:protected] => bannerBox
                                                                                          [isAjax:protected] => 
                                                                                          [hooks] => Array
                                                                                            (
                                                                                            )

                                                                                          [view] => 
                                                                                          [childs] => Array
                                                                                            (
                                                                                            )

                                                                                        )

                                                                                    )

                                                                                )

                                                                              [1] => divBox Object
                                                                                (
                                                                                  [isFeed:protected] => 
                                                                                  [cdata] => 
								

									

								
								
							
                                                                                  [data] => Array
                                                                                    (
                                                                                    )

                                                                                  [box] => Array
                                                                                    (
                                                                                      [class] => group
                                                                                      [style] => margin:0px 0px 6px 0px;
                                                                                    )

                                                                                  [boxId:protected] => divBox
                                                                                  [isAjax:protected] => 
                                                                                  [hooks] => Array
                                                                                    (
                                                                                    )

                                                                                  [view] => 
                                                                                  [childs] => Array
                                                                                    (
                                                                                      [0] => divBox Object
                                                                                        (
                                                                                          [isFeed:protected] => 
                                                                                          [cdata] => 
									
								
                                                                                          [data] => Array
                                                                                            (
                                                                                            )

                                                                                          [box] => Array
                                                                                            (
                                                                                              [class] => boxResult
                                                                                            )

                                                                                          [boxId:protected] => divBox
                                                                                          [isAjax:protected] => 
                                                                                          [hooks] => Array
                                                                                            (
                                                                                            )

                                                                                          [view] => 
                                                                                          [childs] => Array
                                                                                            (
                                                                                              [0] => relatedListBox Object
                                                                                                (
                                                                                                  [isFeed:protected] => 
                                                                                                  [cdata] => 
                                                                                                  [data] => Array
                                                                                                    (
                                                                                                      [related] => Array
                                                                                                        (
                                                                                                          [0] => igo-primo-android-autovelox
                                                                                                          [1] => versione-per-android-kitt-supercar
                                                                                                          [2] => sbloccare-root-android-4.2.2
                                                                                                          [3] => wifi-hacker-android-download-ita
                                                                                                          [4] => indovina-vip-android
                                                                                                          [5] => prezzo-opera-opera-for-series-60
                                                                                                          [6] => prezzo-winwap-technologies-winwap-browser-for-windows-4.0
                                                                                                          [7] => acquisto-winwap-technologies-winwap-browser-for-windows-4.2
                                                                                                          [8] => acquisto-winwap-technologies-winwap-browser-for-windows-4.0
                                                                                                          [9] => cerco-winwap-technologies-winwap-browser-for-windows-4.2
                                                                                                        )

                                                                                                    )

                                                                                                  [box] => Array
                                                                                                    (
                                                                                                      [num] => 5
                                                                                                      [ttl] => 3600
                                                                                                    )

                                                                                                  [boxId:protected] => relatedListBox
                                                                                                  [isAjax:protected] => 
                                                                                                  [hooks] => Array
                                                                                                    (
                                                                                                    )

                                                                                                  [view] => 
                                                                                                  [childs] => Array
                                                                                                    (
                                                                                                    )

                                                                                                )

                                                                                            )

                                                                                        )

                                                                                      [1] => adsBox Object
                                                                                        (
                                                                                          [isFeed:protected] => 
                                                                                          [cdata] => 
                                                                                          [data] => Array
                                                                                            (
                                                                                              [format] => text
                                                                                              [width] => 250px
                                                                                              [fallback] => true
                                                                                              [ads] => Array
                                                                                                (
                                                                                                  [0] => 
                                                                                                )

                                                                                            )

                                                                                          [box] => Array
                                                                                            (
                                                                                              [type] => text
                                                                                              [number] => 1
                                                                                              [width] => 250px
                                                                                            )

                                                                                          [boxId:protected] => adsBox
                                                                                          [isAjax:protected] => 
                                                                                          [hooks] => Array
                                                                                            (
                                                                                            )

                                                                                          [view] => 
                                                                                          [childs] => Array
                                                                                            (
                                                                                            )

                                                                                        )

                                                                                      [2] => divBox Object
                                                                                        (
                                                                                          [isFeed:protected] => 
                                                                                          [cdata] => 
									
								
                                                                                          [data] => Array
                                                                                            (
                                                                                            )

                                                                                          [box] => Array
                                                                                            (
                                                                                              [class] => boxResult
                                                                                              [style] => border-color:#e7302a
                                                                                            )

                                                                                          [boxId:protected] => divBox
                                                                                          [isAjax:protected] => 
                                                                                          [hooks] => Array
                                                                                            (
                                                                                            )

                                                                                          [view] => 
                                                                                          [childs] => Array
                                                                                            (
                                                                                              [0] => bannerBox Object
                                                                                                (
                                                                                                  [isFeed:protected] => 
                                                                                                  [cdata] => 
                                                                                                  [data] => Array
                                                                                                    (
                                                                                                    )

                                                                                                  [box] => Array
                                                                                                    (
                                                                                                      [size] => google-250x250
                                                                                                    )

                                                                                                  [boxId:protected] => bannerBox
                                                                                                  [isAjax:protected] => 
                                                                                                  [hooks] => Array
                                                                                                    (
                                                                                                    )

                                                                                                  [view] => 
                                                                                                  [childs] => Array
                                                                                                    (
                                                                                                    )

                                                                                                )

                                                                                            )

                                                                                        )

                                                                                      [3] => divBox Object
                                                                                        (
                                                                                          [isFeed:protected] => 
                                                                                          [cdata] => 
									
								
                                                                                          [data] => Array
                                                                                            (
                                                                                            )

                                                                                          [box] => Array
                                                                                            (
                                                                                              [class] => boxResult
                                                                                            )

                                                                                          [boxId:protected] => divBox
                                                                                          [isAjax:protected] => 
                                                                                          [hooks] => Array
                                                                                            (
                                                                                            )

                                                                                          [view] => 
                                                                                          [childs] => Array
                                                                                            (
                                                                                              [0] => YahooBox Object
                                                                                                (
                                                                                                  [isFeed:protected] => 
                                                                                                  [cdata] => 
                                                                                                  [data] => Array
                                                                                                    (
                                                                                                    )

                                                                                                  [box] => Array
                                                                                                    (
                                                                                                      [width] => 240
                                                                                                      [start] => 0
                                                                                                      [num] => 3
                                                                                                    )

                                                                                                  [boxId:protected] => YahooBox
                                                                                                  [isAjax:protected] => 
                                                                                                  [hooks] => Array
                                                                                                    (
                                                                                                    )

                                                                                                  [view] => 
                                                                                                  [childs] => Array
                                                                                                    (
                                                                                                    )

                                                                                                  [viewName] => yahoo-240
                                                                                                )

                                                                                            )

                                                                                        )

                                                                                    )

                                                                                )

                                                                              [2] => Search\SimilarNewsBox Object
                                                                                (
                                                                                  [isFeed:protected] => 
                                                                                  [cdata] => 
                                                                                  [data] => Array
                                                                                    (
                                                                                      [results] => Array
                                                                                        (
                                                                                          [6700] => Array
                                                                                            (
                                                                                              [id] => 0015811634b115a2b51aca240576d55c
                                                                                              [title] => A New York la polizia equipaggia gli agenti con 400 smartphone Android e unApp Speciale
                                                                                              [description] => In America si sa che la polizia ? decisamente molto diversa rispetto a quella Italiana. Meglio o peggio non ? una questione che ci riguarda in questa sede, ma i 400 smartphone Android che sono stati dati ad altrettanti agenti dalla citt? di New York sono sicuramente una novit? nella lotta al crimine. Allinterno di questi device, personalizzati e bloccati in modo da non poter effettuare o ricevere chiamate, ? stato installato un particolare software che permette di accedere a un numero enorme di dati in modo sili a come accade con il sistema presente nelle 2500 vetture sparse per la citt?. Il programma ? per? pi? intuitivo, facile e veloce e aiuta gli agenti a trovare praticamente qualsiasi tipo di informazione sui luoghi, palazzi, persone, ricercati e altro ancora. Il database a cui gli agenti hanno accesso tramite lapp ? infatti immenso e offre informazioni dettagliatissime su tutti i precedenti degli arrestati spingendosi anche a mappare gli edifici indicando dove sono venuti gli arresti, a che piano e in pase a cosa (droga, armi o altro). Uno strumento decisamente importante che trova in Android il sistema al momento scelto per questa sperimentazione. Flessibilit? e personalizzazione che, evidentemente, non sono possibili con altri OS mobile. via
                                                                                              [link] => http://android.hdblog.it/2013/04/12/a-new-york-la-polizia-equipaggia-gli-agenti-con-400-smartphone-android-e-unapp-speciale/
                                                                                              [image] => http://sites.qoop.it/421/0c/18/7d/a-new-york-la-polizia-equipaggia-gli-agenti-con-400-smartphone-android-e-un-app-speciale.jpg
                                                                                              [rss_id] => 421
                                                                                              [date] => 2013-04-12 14:28:32
                                                                                              [source] => android.hdblog.it
                                                                                              [type] => qoop
                                                                                            )

                                                                                          [24108] => Array
                                                                                            (
                                                                                              [id] => 8040de2589ae601f5cd23e9baf61b1e1
                                                                                              [title] => Su XDA appare il primo firmware Android 4.1.2 Jelly Bean ufficiale per Motorola RAZR!
                                                                                              [description] => Notizia sicuramente molto interessante per tutti i possessori del Motorola Razr commercializzato in Europoa e in Italia. Sebbene il produttore sia praticamente scomparso dal nostro continente, sembra che ci siano buone speranze di vedere Jelly Bean 4.1.2 sul Razr.?Da XDA arriva infatti una prima rom leaked, originale Motorola, che porta la nuova distribuzione Android sul device. Si tratta di un update non ancora ufficialmente diffuso e dunque potenzialmente instabile o con bug di vario tipo. Purtroppo, sebbene linstallazione non sia un problema, ? impossibile al momento tornare indietro ad ICS dopo aver flashato il device. Android 4.1.2 elimina moltissime delle personalizzazione del produttore a favore di unesperienza quasi stock di Android. Maggirio info su XDA.
                                                                                              [link] => http://android.hdblog.it/2013/03/17/su-xda-appare-il-primo-firmware-android-4-1-2-jelly-bean-ufficiale-per-motorola-razr/
                                                                                              [image] => http://sites.qoop.it/425/80/40/de/su-xda-appare-il-primo-firmware-android-4-1-2-jelly-bean-ufficiale-per-motorola-razr.jpg
                                                                                              [rss_id] => 425
                                                                                              [date] => 2013-03-17 11:25:11
                                                                                              [source] => android.hdblog.it
                                                                                              [type] => qoop
                                                                                            )

                                                                                          [27813] => Array
                                                                                            (
                                                                                              [id] => d04dcfe410a94a95922cd68086103d05
                                                                                              [title] => Sony Honami: tra speculazioni e realt il primo CyberShot Android da 20 megapixel
                                                                                              [description] => Il marchio Cyber Shot ? sicuramente molto conosciuto e tra i pi? famosi nel mondo della fotografia. Impiegato anche su smartphone usciti negli anni passati, ad oggi non troviamo nessuna implementazione di tale tecnologia nel panorama Android. Un vero peccato considerando come gli utenti cerchino da sempre smartphone con doti fotografiche importanti e in grado di sostituire una fotocamera di media qualit?. Nei giorni scorsi sono per? tornati di moda i rumor relativi ad un futuro device Sony con sistema Android appartenente alla gamma Cyber Shot Rumor | Sony Xperia Cyber-shot, nuovi Wallkman Phone ed un concorrente per iPhone in arrivo nel Q3! Ecco che adesso arrivano ulteriori informazioni che indicherebbero in?Honami?il presento nome di questo nuovo device.? Uno smartphone decisamente molto interessante che potrebbe arrivare sul mercato gi? nellestate 2013 e portare il nuovissimo processore?Snapdragon 800?con clock a 2.3 GHz, 2 GB di RAM, schermo da?5 pollici Full HD?e una batteria compresa tra i?2700 e i 3000 mAh. Secondo la fonte il display dovrebbe essere diverso da quelli visti fino ad oggi e finalmente si parla di tecnologia?WhiteMagic realizzata dalla?Japan Display?o, magari, lottimo?Sharp IGZO?che ritroviamo sulla gamma Padfone di recente commercializzazione. A tutto questo si aggiungerebbe il sensore fotografico?CyberShot con una risoluzione di 20 megapixel?con?flash allo Xenon?e in grado di realizzare foto e video con una qualit? nettamente superiori alla gamma Android fino ad oggi commercializzata. Si tratta come sempre di rumos ma uno smartphone di quuesto tipo lo stanno attendendo in molti! via
                                                                                              [link] => http://android.hdblog.it/2013/04/02/sony-honami-tra-speculazioni-e-realta-il-primo-cybershot-android-da-20-megapixel/
                                                                                              [image] => http://sites.qoop.it/19/a0/30/d8/sony-honami-tra-speculazioni-e-realta-il-primo-cybershot-android-da-20-megapixel.jpg
                                                                                              [rss_id] => 19
                                                                                              [date] => 2013-04-02 08:14:47
                                                                                              [source] => android.hdblog.it
                                                                                              [type] => qoop
                                                                                            )

                                                                                          [42612] => Array
                                                                                            (
                                                                                              [id] => c06c67216b02c0c3b6d3e9601f2450bd
                                                                                              [title] => Paranoid Android: ancora novit in arrivo mostrate in video
                                                                                              [description] => Ancora novit? dal Team Paranoid Android che ha rilasciato, tramite Google+, un nuovo video che mostra alcune delle novit? che arriveranno nelle prossime release della famosa ROM con modalit? Ibrida. Proprio la personalizzazione del firmware ? sempre pi? al centro dellattenzione grazie allinserimento di un collegamento nei Quick Setting per accedere velocemente al pannello di impostazioni avanzate della ROM. Risolte inoltre alcuni problemi e bug noti su Nexus 7 e altri device supportati. Video a seguire:
                                                                                              [link] => http://android.hdblog.it/2013/03/25/paranoid-android-ancora-novita-in-arrivo-mostrate-in-video/
                                                                                              [image] => http://sites.qoop.it/425/c0/6c/67/paranoid-android-ancora-novita-in-arrivo-mostrate-in-video.jpg
                                                                                              [rss_id] => 425
                                                                                              [date] => 2013-03-25 08:32:45
                                                                                              [source] => android.hdblog.it
                                                                                              [type] => qoop
                                                                                            )

                                                                                          [49409] => Array
                                                                                            (
                                                                                              [id] => 908ddd1d656e37cb3f686ee4ec55fe2e
                                                                                              [title] => Asus TF300: anche in Italia inizia il roll Out di Android 4.2
                                                                                              [description] => In America Asus ha gi? iniziato il roll Out dellaggiornamento Android 4.2 ma a quanto pare anche in Italia sembrano arrivare le prima conferme. Al momento abbiamo ricevuto una sola segnalazione ma controllando la pagina ufficiale Facebook pare che anche altre persone abbiano ricevuto laggiornamento. Asus aveva confermato larrivo di Jelly Bean 4.2.1 per la prossima settimana ma a quanto pare qualche fortunato utente ha gi? visto la notifica di update.? Per chi sta ancora aspettando, di seguito un video che mostra le novit? principali e la nuova UI.
                                                                                              [link] => http://android.hdblog.it/2013/03/09/asus-tf300-anche-in-italia-inizia-il-roll-out-di-android-4-2/
                                                                                              [image] => http://sites.qoop.it/425/90/8d/dd/asus-tf300-anche-in-italia-inizia-il-roll-out-di-android-4-2.jpg
                                                                                              [rss_id] => 425
                                                                                              [date] => 2013-03-09 09:28:58
                                                                                              [source] => android.hdblog.it
                                                                                              [type] => qoop
                                                                                            )

                                                                                          [58106] => Array
                                                                                            (
                                                                                              [id] => 60a6d2183e6d271a45e0d908fc749461
                                                                                              [title] => Paranoid Android al lavoro sul Multi Windows per tutte le app (video)
                                                                                              [description] => Il team Paranoid Android torna a mostrare interessanti novit? in arrivo, o meglio in sviluppo, per le future versioni dellapprezzatissima ROM. Il protagonista del video pubblicato ? il multi windows o meglio una rivisitazione del concetto di finestre floating in stile Paranoid adattabile a tutte le applicazioni. La funzionalit? e decisamente molto interessante proprio perch? applicabile a tutte le app, finestre e impostazioni e quindi a tutta la UI. Il lavoro ? agli inizi e sebbene nel video si veda bene il funzionamento, la versione finale ? ancora lontana e potrebbe cambiare molto a livello estetico. Al momento lattivazione della finestra si ottiene cliccando sulle notifiche per praticit? in fase di test ma, al momento del lancio, sar? diversa la gestione dellapp. Il Team Paranoid non ha comunque fretta di rilasciare il tool e lo far? solo quando sar? effettivamente pronto. Non vediamo lora di vederlo in azione sperando in funzionalit? multi windows in stile Samsung con due finestre splittabili sullo schermo.
                                                                                              [link] => http://android.hdblog.it/2013/04/27/paranoid-android-multi-windows/
                                                                                              [image] => http://sites.qoop.it/19/7a/df/2f/paranoid-android-al-lavoro-sul-multi-windows-per-tutte-le-app-video.jpg
                                                                                              [rss_id] => 19
                                                                                              [date] => 2013-04-27 09:01:46
                                                                                              [source] => android.hdblog.it
                                                                                              [type] => qoop
                                                                                            )

                                                                                          [60415] => Array
                                                                                            (
                                                                                              [id] => f0ae0cb948d177c0e5ef8590bb5732d9
                                                                                              [title] => La NASA diffonde le prime immagini scattate da alcuni smartphone Android lanciati nello spazio
                                                                                              [description] => Diversi i progetti inaugurati dalla NASA che hanno avuto come protagonisti alcuni tra i pi? famosi smartphone Android, lanciati in orbita come dei veri e propri satelliti in grado di scattare foto che potete vedere ritratte poco sopra. Strand-1 o ancora SmartSPHERES sono soltanto due tra quelli riportati sulle pagine del nostro blog, ma le foto che vedete appartengono a PhoneSats, progetto analogo promosso gi? da alcuni anni ma completato solo il mese scorso. Lobbiettivo principale ? stato pienamento raggiunto e lagenzia spaziale si ? dichiarata soddisfatta della riuscita delloperazione, dimostrando come sia possibile creare hardware attraverso dispositivi di tipo consumer. Durante il breve viaggio in orbita, siamo stati in grado di dimostrare come attraverso la capacit? degli attuali smartphone potremo agire come dei veri e propri satelliti, risparmiando non poco sulle risorse. Ha riferito Bruce Yost, Program manager for NASAs Small Satellite Technology Program, durante unintervista. Il progetto PhoneSat ? nato come una collaborazione nel 2009 con alcuni studenti universitari, ma il decollo ? stato possibile soltanto recentemente. Tra gli smartphone utilizzati figurano un?Nexus One e Nexus S, ammortizzando i costi alla ragguardevole cifra di 3500$, relativamente bassa se consideriamo a quanto pu? salire la realizzazione di un satellite; da parte sua la NASA afferma di essere gi? impegnata in un nuovo progetto con smartphone di ultima generazione dotati di fotocamere migliori di quelle utilizzate con PhoneSat. via
                                                                                              [link] => http://android.hdblog.it/2013/05/06/la-nasa-diffonde-le-prime-immagini-scattate-da-alcuni-smartphone-android-lanciati-nello-spazio/
                                                                                              [image] => http://sites.qoop.it/19/e0/17/4b/la-nasa-diffonde-le-prime-immagini-scattate-da-alcuni-smartphone-android-lanciati-nello-spazio.jpg
                                                                                              [rss_id] => 19
                                                                                              [date] => 2013-05-06 13:10:24
                                                                                              [source] => android.hdblog.it
                                                                                              [type] => qoop
                                                                                            )

                                                                                          [62115] => Array
                                                                                            (
                                                                                              [id] => f0b3f4a9f8089c849e836c717495b830
                                                                                              [title] => Nel 2013 i tablet Android supereranno la quota di mercato degli iPad Apple
                                                                                              [description] => E solo questione di tempo ma davanti alle infinite varianti di infiniti produttori e con prezzi che permettono a tutti di acquistare un tablet, Android ? destinato a superare Apple anche nel settore Tablet. Secondo le ultime ricerche della IDC, gi? da questanno i Tablet Android supereranno la diffusione degli iPad nel mondo. Le ultime uscite di versioni da 7/8 pollici economiche hanno aiutato molto la piattaforma Android e la sua espansione in questo segmento di mercato. Prezzi inferiori ai 200 e ormai prossimi ai 100 con prodotti comunque buoni (Archos 7 Titanium uno degli ultimi) sono la chiave del successo unita ovviamente alle tante proposte tra cui scegliere. Scontato dunque il sorpasso che comunque non sar? immediato e che conferma quanto Apple abbia dominato questo settore da 3 anni con iPad e le sue evoluzioni 2,3,4 e Mini. I numeri comunque sembrano non lasciare spazio a dubbi e presto o tardi durante il 2013 i Tablet Android supereranno, globalmente, la quota di mercato di iPad. Vedremo se il segmento Tablet Windows 8 potr? rimescolare le carte in tavola.
                                                                                              [link] => http://android.hdblog.it/2013/03/13/nel-2013-i-tablet-android-supereranno-la-quota-di-mercato-degli-ipad-apple/
                                                                                              [image] => http://sites.qoop.it/421/83/b3/9c/nel-2013-i-tablet-android-supereranno-la-quota-di-mercato-degli-ipad-apple.png
                                                                                              [rss_id] => 421
                                                                                              [date] => 2013-03-13 09:12:28
                                                                                              [source] => android.hdblog.it
                                                                                              [type] => qoop
                                                                                            )

                                                                                          [73107] => Array
                                                                                            (
                                                                                              [id] => 70cd1ad795008163ad9e497627a21928
                                                                                              [title] => Android cresce negli Stati Uniti e Samsung ne trascina lascesa
                                                                                              [description] => Come sappiamo gli Stati Uniti sono un mercato molto particolare per Android che a fatica riesce ad imporsi su Apple in un eterno balletto a due che vede alternati i due sistemi operativi mobile nelle prime posizioni del podio. Negli ultimi mesi per? sembra che il sistema mobile di Google sia riuscito a crescere grazie agli operatori locali e ad alcuni produttori. In particolare Sprint, il terzo carrier nazionale, ha visto un importante incremento delle vendite di smartphone Android e Samsung ? il marchio che trascina la crescita del sistema. Con il Galaxy S3, Galaxy S2 e Note 2 il produttore Coreano ? infatti ampiamente al comando del market share USA e trova solo in Apple il principale concorrente. Con la presentazione a New York del Galaxy S4 e la grande campagna di promozione in America, Samsung cercher? di abbassare le quote di mercato di iPhone e guadagnare punti sullavversario. Al momento, secondo il report di Kantar Worldpanel ComTech, Android ? cresciuto del 5.8% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno mentre iOS ha avuto un calo del 3.5%. Una situazione che al momento vede lOS mobile di Google al 51.2% del Market Share locale e in vantaggio sul sistema operativo di Apple. Riusciranno il Galaxy S4 e latteso HTC One a consolidare Android in USA? via
                                                                                              [link] => http://android.hdblog.it/2013/04/02/android-cresce-negli-stati-uniti-e-samsung-ne-trascina-lascesa/
                                                                                              [image] => http://sites.qoop.it/425/70/cd/1a/android-cresce-negli-stati-uniti-e-samsung-ne-trascina-l-ascesa.jpg
                                                                                              [rss_id] => 425
                                                                                              [date] => 2013-04-02 10:02:28
                                                                                              [source] => android.hdblog.it
                                                                                              [type] => qoop
                                                                                            )

                                                                                          [100308] => Array
                                                                                            (
                                                                                              [id] => 811e086b62640741b0f48b767b228ef9
                                                                                              [title] => Facebook Home: il launcher per Android sar solo per ICS e Jelly Bean e presto con pubblicit!
                                                                                              [description] => Era prevedibile ma adesso ? ufficiale: la nuova home di Facebook che verr? pubblicata nel Play Store il prossimo 12 Aprile, sar? compatibile con con le distribuzioni Android ICS e Jelly Bean (e in futuro immaginiamo anche superiori) in quando Gingerbread non sfrutta le medesime API e risulterebbe limitata e meno efficace. Un peccato per quegli utenti che hanno un device non aggiornato e che non potranno provare questa Home. Speriamo che gli utilizzatori di Android 2.3 o antecedenti non siano particolari fan di Facebook! Pericolosa invece la notizia che riguarderebbe linserimento di pubblicit? con aggiornamenti futuri. Sappiamo che Facebook muove miliardi con le pubblicit?, i cosiddetti ads, annunci e altro ma a quanto pare, anche il launcher e lHTC First avranno questi contenuti che si inseriranno nel feed degli aggiornamenti e non potranno essere eliminati neanche a pagamento. Arriveranno dopo, non appena si sar? allargato il bacino di utenza, ma arriveranno. Ricordiamo che la versione per Tablet arriver? solo in seguito. Approfondimenti: Facebook Home su alcuni smartphone Android dal 12 Aprile (lista)! HTC First Ufficiale: Immagini, video, prezzo e caratteristiche complete Facebook Home su HTC First: ecco il primo video promozionale HTC First: ecco le prime immagini Hands-on
                                                                                              [link] => http://android.hdblog.it/2013/04/04/facebook-home-il-launcher-per-android-sara-solo-per-ics-e-jelly-bean/
                                                                                              [image] => http://sites.qoop.it/19/e3/02/7f/facebook-home-il-launcher-per-android-sara-solo-per-ics-e-jelly-bean-e-presto-con-pubblicita.jpg
                                                                                              [rss_id] => 19
                                                                                              [date] => 2013-04-04 20:49:23
                                                                                              [source] => android.hdblog.it
                                                                                              [type] => qoop
                                                                                            )

                                                                                          [104305] => Array
                                                                                            (
                                                                                              [id] => 512df3a953c09ea8a73b3307fbbea5a3
                                                                                              [title] => LG conferma il rilascio di Android 4.1.2 anche per Optimus L7 in Italia (versione V20a)
                                                                                              [description] => LG Italia ha confermato tramite Facebook che anche Optimus L7 ? stato ufficialmente aggiornato ad Android 4.1.2, il rilascio ? gi? in corso mentre stiamo scrivendo larticolo con i cambiamenti a fondo pagina apportati dalla casa produttrice per questo smartphone. Per procedere alle operazioni di aggiornamento purtroppo sar? necessario utilizzare obbligatoriamente lapplicazione B2C per PC scaricabile dalla sezione supporto del sito LG a questo indirizzo in quanto il rilascio del firmware non ? avvenuto tramite FOTA utilizzando la ricerca automatica degli aggiornamenti dalla finestra delle impostazioni. Versione Software: V20a (open market) ?Di seguito trovate la lista delle migliorie implementate: ?Aggiornamento del sistema operativo a Jelly Bean 4.1.2. Nuova funzione Application Link nella sveglia. Nuova funzione Temi Messaggi per cambiare lo sfondo nelle conversazioni degli SMS. Nuova funzione Screen Zooming per usare il pinch-to-zoom negli SMS e nelle anteprime della galleria. Aggiornati e/o rimossi alcuni widget in linea con linterfaccia Optimus 3.0 del 2013. Rimossa lapplicazione LG Tag+. E possibile scaricarla tramite Gestione applicazioni. Nuovo widget meteo AccuWeather. Rimosse le applicazioni News e Finance di Yahoo!. Aggiunta lapplicazione File Manager per la gestione dei file sul dispositivo. Fateci sapere come vi trovate con la nuova distribuzione Android. ?
                                                                                              [link] => http://android.hdblog.it/2013/04/08/lg-conferma-il-rilascio-di-android-4-1-2-anche-per-optimus-l7-in-italia-versione-v20a/
                                                                                              [image] => http://sites.qoop.it/421/17/40/78/lg-conferma-il-rilascio-di-android-4-1-2-anche-per-optimus-l7-in-italia-versione-v20a.jpeg
                                                                                              [rss_id] => 421
                                                                                              [date] => 2013-04-08 11:29:53
                                                                                              [source] => android.hdblog.it
                                                                                              [type] => qoop
                                                                                            )

                                                                                          [109611] => Array
                                                                                            (
                                                                                              [id] => b1341728bc907c92c46e4bcb31fef12c
                                                                                              [title] => Infografica: distribuzione Android nel Mondo
                                                                                              [description] => Spesso vi abbiamo proposto studi, ricerche, dati e informazioni sulla distribuzione di Android nel mondo. La crescita ed espansione del sistema ? sotto gli occhi di tutti e sicuramente Android oggi ha il maggior market share a livello globale per le piattaforme mobili, ma come sono distribuiti i device nel mondo, la dimensione di schermo pi? utilizzata quale ? e lo smartphone pi? diffuso? A darci queste risposte e a fornirci ulteriori dati di pensa uninfografica:
                                                                                              [link] => http://android.hdblog.it/2013/04/11/infografica-distribuzione-android-nel-mondo/
                                                                                              [image] => http://sites.qoop.it/19/db/aa/60/infografica-distribuzione-android-nel-mondo.jpg
                                                                                              [rss_id] => 19
                                                                                              [date] => 2013-04-11 09:38:14
                                                                                              [source] => android.hdblog.it
                                                                                              [type] => qoop
                                                                                            )

                                                                                          [110509] => Array
                                                                                            (
                                                                                              [id] => 9144bb4168c78e5f86088316ae265611